Gå direkt till Nyheten (Debatt: Om sanningen i nya VA-taxan)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Lördag 29 februari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Om sanningen i nya VA-taxan

Publicerad fredag, 09 november 2018, 15:48 av Insändare

debatt-insikonKarl Wiktorsson, (s), ordförande i teknisk Serbvicenämnd vid Lidköpings kommun och därmed en av de ansvariga för hur den nya VA-taxan är konstruerad  svarar här på kritik som framkom i Lidköpingsnytt på torsdagen

Ursprungsartikel: Vi måste värna om kommunens framtid
 – – –

Ett annat perspektiv

I ett debattinlägg publicerat i Lidköpingsnytt den 8:e november, påtalar ansvariga och chefer på hyresgästföreningen samt företrädare för fastighetsägare i Lidköping och Skaraborg en orättvisa i den nya taxekonstruktionen för Lidköping Vatten och Avlopp.

Då de har rätt i sak men i omvänt perspektiv, bör inte detta debattinlägg stå oemotsagt. Föreställningen om vad som har hänt och hur den nya taxekontruktionen ser ut bör klargöras med den gamla som utgångspunkt och inte med siffror ryckta ur sitt sammanhang.

Den nya taxekonstruktionen utgår ifrån branschorganisationen svenskt vattens basförlag och är juridiskt beprövat. Dessutom utgår ett stort antal av Sveriges kommuner ifrån just denna modell för att fördela kostnader enligt lag.

I lagen om allmänna vattentjänster står det under §31; Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.

Vad är då skäligt och rättvist? I den gamla taxekonstruktionen stod de rörliga kostnaderna för en jämn och solidarisk del för en exempelbostad oavsett boende. Så ser det ut även i den nya konstruktionen, om än med en kollektiv ökning om 13,1%. Ökningen beror mycket riktigt på kostnader för bland annat ett nytt reningsverk.

Förändringen ligger i de fasta avgifterna där de boende i småhus tidigare betalade en avgift som utgjorde 48% av den totala avgiften. Nu kommer de betala motsvarande 42%. För boende i flerbostadshus rör det sig, som debattinlägget ifrån fastighetsägarna tydligt påvisar, om en ökning. Där man tidigare betalade 15% i fasta avgifter betalar man fr.o.m 2019 istället 32%.

Detta kan absolut ses ur perspektivet av en ökning för den enskilde i flerbostadshus, trots att ett mer rimligt perspektiv vore att jämföra med de boende i småhus. Skillnaden blir sammanlagt 1.115 kronor eller en mer än hundraprocentig högre fast avgift för hushåll i småhus och villa. Rättvist?

Att beslutet om den nya konstruktionen fattades i enighet av alla partier i nämnd, Kommunstyrelse och kommunfullmäktige visar tydligt på rimligheten i förslaget. Att fastighetsägarna i Lidköping varit inbjudna till samtal och kontinuerligt uppdaterats om den nya taxan finns belagt i mail och gör debattinlägget högst förbryllande.

Var rädd om sanningen, rättvisan och demokratin.

Karl Wiktorsson, ordförande i teknisk servicenämnd.