Gå direkt till Debatt-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Torsdag 27 februari 2020

Lokala bloggar

Göran Larsson (Mp)

Annika Håkanson (M)

Ronny Carlsson

Pär Johnson  (Fp)

Kent Folkesson (C)

Tommy Larsson (Kd)

Christer Winbäck (FP)

Röda Lidköping

Det Hållbara Alternativet

Götene:

Marcus Källander (M)

Ove Nordström (V)

Skaraborg

Christer Winbäck (FP)

– – – –

Vill du ha din blogg med här?
Kontakta oss: desk@lidkopingsnytt.nu
Du måste acceptera att ha en väl synlig
logotyp som länkar till Lidköpingsnytt
som motprestation.

Insändare om Leklandet: Varför ska barn hamna i kläm?

Varför ska barn hamna i kläm när egoister är i farten?
Frågan ställs i en insändare om Leklandet.

4

Insänt: (S) i Götene har bestämt sig om badhus – och kanske förskola

Socialdemokraterna Götene har tagit ställning i simhallsfrågan!
Det skriver Åsa Karlsson i en insänd artikel.

1

Insändare: Bada i stället för att busa

Busungar, Badhuset är billigare aktivitet än att förstöra.
Det skriver Alexander i en insändare.

0

Debattartikel: Så styrs sjukvården bäst

Kristdemokraten Conny Brännberg – regionråd i Västra Götaland – skriver att sjukvården hör hemma  under staten, och inte regionerna.

3

Centerförslag: Sverige behöver ett ”undersköterskelyft”

– Vi vill bättre ta tillvara de många undersköterskors ovärderliga erfarenhet. Inom Centerpartiet är vi övertygade om att yrkets status behöver uppvärderas, skriver företrädare för Centerpartiet i Skaraborg i en debattartikel.

2

Insändare: Bygg inte om torget!

En sedan ett par år planerad om byggnad av Nya Stadens torg, med ett tydligare gångstråk mellan Skaragatan via Torgbron och Nya Stadens torg till Stenportsgatan har väckt reaktion.

17

– Hur kom det här till mitt i Lidköping?
Säg din mening om nybygget på torget

Frågan i rubriken är relevant. För på en av de mest sedda platserna i Lidköping har det placerats en transformatorbyggnad. Anledningen är behovet att stärka elnätet vid Nya Stadens torg. Men kan man inte anpassa den till omgivningen?

Debatt: Årets Stadskärna – en gemensam angelägenhet

Arbetet med Årets Stadskärna berör alla, skriver representanter för Fastighetsägarna i Lidköping i en debattartikel.

Debatt: ”Tur att regionen inte är bättre arbetsgivare!”

Debattören Ove Nordström skriver i en debattartikel om att de anställda ligger lågt i löner och tar betalt för P-platser som inte finns och regionen säger sig vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare- Han hoppas att regionen inte vill bli bäst i Europa.

Ordet är ditt i Lidköpingsnytt – föreslå, kommentera och debattera

ikon_dialogVälkommen att debattera och kommentera i Lidköpingsnytt. Ditt inlägg kommer att ses av tusentals läsare och kan väcka uppmärksamhet.
Lidköpingsnytt är öppen för alla. Alla kan skriva egna insändare och diskutera innehållet därefter. Helst inte under signaturer – debattartiklar skall normalt inte vara anonyma för att uppmärksammas.

Insändare: Var är P-kontrollanterna?

Frågan om parkeringskontrollerna väcks i en insändare.

Debatt: Ett inlägg i nyårsrimmets form. Från Ove till Mp

Ove Nordström debattör med vänsterpolitisk inriktning, har skrivit en nyårsdikt med tydlig markering mot Miljöpartiet.

Insändare: Rusta järnvägsbron

– Dags för ny upprustning av järnvägsbron, det anser en debattör i insändare.

Debatt: Glädjande, men haltande, om flaggdag

Måndagens beslut om att kommunen ska flagga på Kvinnodagen är, enligt en debattör, ett brott mot jämställdheten.

FN: Stå upp för rätten att demonstsrera

I dag är det FN-dagen för mänskliga rättigheter (MR-dagen).
Här är en debattartikel från FN-förbundet och FN-föreningen i Lidköping om rätt för alla att demonstrera.

Debatt: Varför höghastighetståg?

En sjökapten, bosatt i annat land nu men med rötter på Kålland, ifrågasätter satsning på höghastighetståg och tror att underhållet blir dyrt.

Kristdemokraterna: Vi är det nya landsbygdspartiet!

Kristdemokraterna har ett nytt landsbygdsprogram och i en debattartikel kallas partiet för det nya landsbygdspartiet.

Brister i adventsljuset i Julstaden

En läsare tycker att girlanderna ska fungera.

Debatt: Beklagar förbud mot rökning

Debattören Ove Nordström ifrågasätter om det är högertotalitära tendenser att förbjuda rökning för kommunens anställda på arbetstid.

Debatt: Glöm inte bort landsbygden

– Glöm inte bort landsbygden, manar representanter för fastighetsägare i Skaraborg i en debattartikel.

Donationsansvariga i gemensamt upprop:
Nu har vi väntat länge nog!

Donationsansvariga i sjukvården i södra och västra Sverige har skrivit ett gemensamt upprop där de efter sex års väntan på utredning kräver att politiker fattar de beslut som krävs och inte låta fler avlida i onödan.

– Varför inte mer pengar till sjukvården?

Debattören Ove Nordström ställer en kortfattad fråga om Västra Götalands sjukvård.
Rättat inlägg.

Debatt: Varför drabba bilägare med miljöskatter och låta andra komma undan?

Är det politiska misstag som förvärrar utsläppen av koldioxid?
Frågan ställs i en insändare.

Svar på öppet brev om undersköterskeutbildning

Andreas Bill (c) och Kajsa  Ezelius (s) svara här på det öppna brev om utbildningen av undersköterskor som tidigare publicerats i Lidköpingsnytt.

Insändare: Idiotiska fartgränser

En person i Vinninga ifrågasätter fartgränserna mellan Alebäck- och Skararondellerna.

Debatt: Vem är din chef?

– Kan politiker påverka i Lidköpings kommun?
Sverigedemokraten Tomas Peresson ställer frågor om demokrati i en debattartikel.

I dag är det världspoliodagen. Rotary i Lidköping fortsätter kampen

Polio orsakas av ett virus som främst förlamar barn världen över. Viruset invaderar nervsystemet och kan orsaka total förlamning inom några timmar. Polio (poliomyelit) går inte att bota med läkemedel, men kan förhindras helt med hjälp av vaccin. I Sverige infördes allmän vaccination av barn 1957.
Så sent som på 50-talet var det alla småbarnsföräldrars stora skräck. Fortfarande finns det människor i vårt land som lider av sjukdomen.

Öppet brev: Hur är det med undersköterskeutbildningen?

En person i Lidköping, som arbetat i vården i många år och som själv blivit sjuk och i behov av hemtjänst, undrar hur utbildningen av undersköterskor går till. Frågan ställs till utbildningsnämndens ledning och förvaltningen utbildning.

Debatt: Så rustar näringslivet för konjunkturnedgång

Rudolf Antoni som leder Svenskt Näringsliv i Västra Götaland skriver i en debattartikel om hur den lokala konjunkturen påverkas och att näringslivsarbetet i kommunerna måste fortsätta – kampen om arbetsplatserna kommer att öka.

Debatt: Tänk om i sjukhusfrågan!

Tänk om så det blir rätt, uppmanas i en insändare.

Varmt välkomnad – till Göteborg

En som gläds över att ha valt Göteborgsskola i stället för Lidköpingsskola.

Förälder kommenterar sparkrav på Musikskolan
– En investering och inte en kostnad

Per Hedlund, ordförande i föreningen Musikskolans vänner, skriver i en insänd artikel att Musikskolan inte bör ses som en kostnad utan en framtidsinvestering. Detta med anledning av sparkrav som beslutats av Barn- och skolnämndens politiker.

Rotary i öppet brev om sjukvården i Lidköping:
– Vi kan inte se fungerande strukturer raseras!

Flera personer, medlemmar i Lidköpings Rotaryklubb har skrivit ett gemensamt öppet brev till politiker i Skaraborg om sjukvårdsdebatten.
– Vi kan inte stillatigande se på när kortsiktiga besparingar och centralstyrda lösningar kan riskera att rasera fungerande strukturer, skriver man bl a.

”Omkodade” gräsklippare efter stöld

En person i Råda har bestulits på sin gräsklippare – trots larm och kod.

Debatt: Sjukhuset är livsviktigt

Två i Lidköping ledande Centerpolitiker skriver att det inte går att sitta tyst – det krävs en ordentlig plan med analyser av risker och konsekvenser för hela regionen.

Debatt: En kommunledning i förfall

Tomas Persson. Sverigedemokrat med flera politiska uppdrag i Lidköpings kommun kritiserar – som han anser – bristen  på kompetens i kommunen i en debattartikel.

Insändare: Lägg om bussarnas – kör till affärerna

I en insändare föreslås att stadsbussarnas turer ska läggas om så det blir fler passagerare.

Insändare: Försköna rondellerna

En insändarskribent föreslår skulpturer av bandyspelare i en rondell.

Debatt: Skaraborg behöver två akutsjukhus

Sjukvården är under press, och personalen och patienterna drabbas.
Det skriver företrädare för Vänsterpartiet i Lidköping i en debattartikel.

Debatt: SSU vill ha utvecklad sjukvård

I en debattartikel insänd av Gabrijela Pasagic förs SSU-Skaraborgs tankar om sjukvården och risken för minskat antal vårdplatser på sjukhuset i Lidköping fram.

Debatt: Sjukhus, ideologi och rättvisa – Sossarna håller inte käft

Sex socialdemokrater, alla är ordförande i arbetarkommuner i V6-kommunerna – alltså de sex kommunerna i västra Skaraborg, skriver i en debattartikel att nu måste deras parti ta makten för att stoppa nedskärningarna till sjukvården.
– Den vård som finns står i direkt relation till skatteintäkterna.

Debatt: ”Socialdemokraterna kommer att fortsätta jobba för bra sjukvård”

Kommunalrådet Jonas Sundström (s) går nu in i debatten om sjukhusets framtid i Lidköping.
– Jag vill påstå att förändringen är så stor att den kommer ifrågasätta sjukhusets framtid som ett akutsjukhus, skriver Jonas Sundström bl a.

Debatt: ”Centerns tabbar”

Signaturen Lennart skriver om det han anser vara Centerns tabbar och avslutar med hotet om minskning av vårdplatser i Lidköping.

Debatt: Varför håller alla käften?

Det nya förslaget om minskningar av verksamhet på sjukhuset i Lidköping är sjukt orättvist.
Det skriver SSU-arna Gabrijela Pasagic och Elvira Möller i en debattartikel.

Debatt: Är centralisering av sjukvården lösning?

Ove Nordström fortsätter debbaten med Frida Nilsson (c) om sjukvårdens kostnader och behov.

Debatt: Frida Nilsson svarar: Ja, jag står bakom regionens budget

Kommunalrådet Frida Nilsson om regionens budget som Ove Nordström ställt. Artikeln Korrigerad version.

Debatt: Står Frida Nilsson bakom regionens budgetbeslut?

Står Frida Nilsson, (c), bakom den regionbudget som riskerar att krympa sjukhuset i Lidköping?
Frågan ställs av debattören Ove Nordström.

Debatt: Kortsiktig politik löser inte sjukvårdens kvalitet

– Skraborgs Sjukhus ledning och styrelse har inte lyckats att visa på vilket sätt de förändringar man genomför och planerar att genomföra leder till en bättre vård för brukaren.
Det skriver Thomas Jansson i en debattartikel om de aktuella förslag till besparingar som utreds.

Västtrafik svarar om busstrafiken: Vi utvärderar ständigt

Alexander Forselius har i en insändare i Lidköpingsnytt kritiserat kollektivtrafiken för att man trots allt måste ha bil.
I dag svarar Västtrafiks Henrik Kjellberg, som hänvisar till fördelar med elbussar.

Debatt: Bra med elbussar. När de går!

– Kul med elbussar, men det går ju ändå inte att åka och bada en lördag utan att ha bil.
Alexander Forselius är kritisk mot busstrafiken.

Debatt: Tillväxt eller miljö?

”Gnällpellar” kallar Ove Nordström dem som ogillar power big meet (PBM) och säger sig hänvisa till fakta när han säger emot gnällpellarna.

Debatt: Här är ett förslag till sjukvårdspolitikerna

– Sänk hyrorna för sjukvården – för det är ändå ett nollsummespel.
Det skriver debattören Ove Nordström i en debattartikel.

Insändare: Varför inte veteranbilsträff för lastbilar?

Jörgen Larsson efterfrågar träffar för veteranlastbilar.

Debatt: Ta ansvar för sjukvården i Skaraborg!

Ove Nordström skriver och ställer frågor om sjukvården i Skaraborg i en debattartikel.

Debatt: Förbudsfundamentalism eller bara hyckleri?

Ove Nordström reagerar i en debattartikel mot det utökade rökförbudet.

Svar till målarmästare: Renovering av Rådhuset fortsätter i höst

Det blir en fortsättning på renoveringen av Rådhuset skriver kommunens fastighetschef som svar på en insändare.

Insändare: Varför byttes inte ruttet på Rådhuset?

En person, målare och målarmästare men nu pensionär, ifrågasätter arbetet med nyrenoverade Gamla Rådhuset.

Debatt: EU, för vad och för vem?

Rösta – eller varför rösta?
Frågan ställs av Ove Nordström i en insänd artikel.

Debatt:
Protest mot tredje våningen för dementa

Lidköpings kommun planerar  ett centrum får vård av dementa i Lidköping och det hamnar i Östhaga. Beslut har fattats om trevåningar i byggnaden vilket Alzheimersföreningen motsätter sig.

Debatt: Semestern hotas genom brist på resurser till välfärden

– För lite resurser till välfärden gör att semestern kommer i kläm för många.
Det skriver företrädare för fackförbundet Kommunal i en debattartikel.

Debatt:
Hur skyddar man sig mot våld?

Hur ska man agera när man blir utsatt för våldsbrott?
Frågan ställs i en insändare.

Insändare: När ska våra P-platser respekteras?

Det är en kort och kärnfull insändare som skrivits om den handikappparkering som stängts av på Fabriksgatan.

Debatt:
Lidköpings nya fantastiska avfallhantering

– Är det ingen som reagerat mot att avfallshanteringen blir dubbelt så dyr?
Frågan ställs i en insänd artikel.
Uppdaterad version.

Biskopen om samverkan mellan kyrka och skola

Biskopen i Skara, Åke Bonnier, skriver om hur kyrkan och skolan kan samverka bl a vid skolavslutningar i en insänd artikel.

Insändare: Bestulen i hemmet!

En person, svårt sjuk, vill att politiker och ledning i Vård & Omsorg ska se till att det finns trygghet på alla sätt. Det som nämns i artikeln är polisanmält men inte utrett än.

Debatt: Bensinskattehöjningen ökar klyftor

En av Skaraborgs riksdagsledamöter är Sten Bergheden, och han i dag tillsammans med partivännen Niklas Wyman om skatten på bränsle.

Insändare: Hoppas du är en nöjd tjuv!

debatt-insikonEn läsare reagerar mot att ha blivit bestulen.

– Nedläggning av BUP i Lidköping är oacceptabel

I ett brev till ledamöterna i styrelsen för Skaraborgs sjukhus skriver två representanter ned sina fakta som talar för att BUP ska få vara kvar i Lidköping och hålla öppet.