Gå direkt till Debatt-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 26 februari 2021

Lokala bloggar

Annika Håkanson (M)

Ronny Carlsson

Pär Johnson  (Fp)

Kent Folkesson (C)

Tommy Larsson (Kd)

Röda Lidköping

Götene:

Marcus Källander (M)

Ove Nordström (V)

Skaraborg

Egon Frid (V)

– – – –

Vill du ha din blogg med här?
Kontakta oss: desk@lidkopingsnytt.nu
Du måste acceptera att ha en väl synlig
logotyp som länkar till Lidköpingsnytt
som motprestation.

Debatt: – Omställningen av sjukvården tar tid

Frida Nilsson, Centern, svarar Ove Nordström som i debattartikel frågat efter utvecklingen av sjukvården.
– Den pågår, men tar tid, svarar Frida Nilsson.

1

Ordet är ditt i Lidköpingsnytt – föreslå, kommentera och debattera

ikon_dialogVälkommen att debattera och kommentera i Lidköpingsnytt. Ditt inlägg kommer att ses av tusentals läsare och kan väcka uppmärksamhet.
Lidköpingsnytt är öppen för alla. Alla kan skriva egna insändare och diskutera innehållet därefter. Helst inte under signaturer – debattartiklar skall normalt inte vara anonyma för att uppmärksammas.

Debatt: Hur ser den långsiktiga planen för sjukvården ut?

Det är debattören Ove Nordström som tar upp en fråga från ett meningutbyte med Frida Nilsson (C) om hur det gick med den långsiktiga planen för sjukhusen.

4

Insändare: Vi ger upp!

– Vi ger upp!
Det skriver organisationer som arbetar med funktionsnedsättning om avgifter för färdtjänst.

0

M: Vi har inte deltagit i tillsättande av HR-chef!

Under måndagen meddelade Lidköpings kommunledning att en ny HR-chef tillsatts. I ett första meddelande – som först återgavs i Lidköpingsnytt – stod att den politiska ledningen var inblandade när HR-chefen tillsattes. Detta rättades under eftermiddagen i Lidköpingsnytt.
Nu skriver representanter för Moderaterna i Lidköping att de inte deltagit och kräver även att den nya HR-chefen lämnar alla politiska uppdrag.

5

Insändare med fråga: Är isbanan på Vänern sanktionerad av kommunen?

Har kommunen anlagt eller givit tillstånd till en motorbana på Vänern?

19

Sd: Vi är emot avgift för boendestöd

Sverigedemokraterna anser det vara fel att avgiftsbelägga boendestöd och ekonomiskt jämställa det med hemtjänst.

0

Debatt: En ny framtid för kollektivtrafiken

– Att både ha förlorat resenärer och miljoner i biljettintäkter kommer att påverka kollektivtrafiken de kommande åren.
Det skriver socialdemokratiska regionrådet Alex Bergström i en debattartikel.

1

Centern: Ett gigantiskt postexperiment med stora risker

– Regeringen genomför att gigantiskt postexperiment. Nedmonteringen av samhällsservicen sker med regeringens goda minne och riskerar bli dödsstöten för papperstidningar som distribueras med post till brevlådan.
Det skriver fyra centerpartister i en debattartikel

3

Insändare: Föreningen Compasen protesterar mot avgift för boendestöd

– Liv och hälsa måste gå före partilinjen! Hur kan Lidköpings kommun, en av Sveriges rikaste kommuner, ens fundera på att avgiftsbelägga boendestöd?

3

Fastighetsägarna: Samverkan viktigare än någonsin

– För ha förtröstan, pandemin kommer att ebba ut. Målen kan öppna upp för ny samverkan, där den starka hjälper den svaga och vi tillsammans tar oss framåt både på kort och lång sikt.
Det skriver representanter för Fastighetsägarna i en  debattartikel.

0

Debatt: Vem har makten?

– Politiker antog nytt färdtjänstreglemente – som har uppenbara brister för personer med funktionsnedsättning.
Det står i en debattartikel från SRF Skaraborg och Funktionsrätt Skaraborg.

2

Debatt: Demokrati kräver engagemang och ett levande civilsamhälle

– Det är genom att välkomna engagemang och att var och en har möjlighet att göra skillnad som vi skapar en robust och livskraftig demokrati.
Det skriver företrädare för Centern i Skaraborg i en debattartikel.

1

Debatt: Har vi med funktionsnedsättning hamnat på fel tåg?

– Nu går det snabbt utför med de förbättringar som funnits för funktionsnedsatta, skriver Britt Artursson i en debattartikel.

Debatt: (S) vill förändra sjukförsäkringen

Riksdagsledamoten från Lidköping, Carina Ohlsson, beskriver i en debattartikel behovet av att göra ändringar i sjukförsäkringen.

Debatt: En märklig TV-historia

– Det är inte lätt att vara källkritisk, konstaterar Ove Nordström som ifrågasätter uppgifter i TV om Barack Obama.

Debatt: Strandskyddet är inget problem för bostadsbyggande

För en tid sedan skrev representanter för Centern om fördelarna med förändrat strandskydd och förändringens fördelar för landsbygden.
Nu tar två av Miljöpartiets riksdagsledamöter upp debatten och hävdar att det är konstigt att påstå fördelar för landsbygden:
– Det finns inget modernt i att montera ned strandskyddet.

Debatt: Småstadens kärnor vinnare i pandemin

Småstädernas stadskärnor har tappat 8 procent av sin handel. Riksgenomsnittet är 22 procent vilket tas till intäkt för att stadskärnorna står emot pandemin bättre än externa handelsområden. Det skriver representanter för Fastighetsägarna i en debattartikel och uppmanar till ett lyft av småstädernas kärnor.

Debatt: Snart blir det lättare bygga strandnära

Nya regler för strandskydd ger, enligt centern, nya möjligheter för landsbygdens utveckling. Det skriver bl a Frida Nilsson, kommunalråd i Lidköping, och Susanne Andersson, kommunalråd i Götene, i en insänd artikel.

Debatt: Regeringen fördröjer nya lagar

Riksdagen behöver kansli för att stiftalagar och inte behöva vänta på regeringen.
Det skriver Sten Bergheden, moderat riksdagsledamot för Skaraborg, i en debattartikel.

Insändare: Corona utmaning för allt FN-arbete

Svenska FN-förbundet har i sin artikel inför jul- och nyårshelgerna lagt fokus på arbetet mot pandemi.

Debatt: Personer med funktionsnedsättning skall inte hållas utanför!

Compassen och flera brukarorganisationer reagerar efter politiskt uttalande att personer med funktionsnedsättning inte får vara med och påverka arbetet som skall ge dem stöd och hjälp.

Insändare: Måste alla ha julklappar samtidigt?

– Det är ingen lag som säger att tomten ska komma samtidigt till alla, skriver en debattör och undrar om inte människor efter 2ooo år kan förändra traiditionen.

FN-föreningen: Försvara demokrati och yttrandefrihet under corona!

I dag är FN:s dag för Mänskliga Rättigheter, även kallad MR-dagen.
Med anledning av detta har en artikel från FN-aktiva kommit och publiceras här.

Debatt: Hur mycket stiger vattnet?

Ove Nordström tror inte på att havsvattnet kommer att stiga så mycket som larmas om – en stigning som kan föranledas dels av polarisarnas avsmältning. Han hänvisar till andra saker som sker samtidig.

Debatt: Stoppa avgifterna inom boendestödet

Egon Frid, förtroendevald vänsterpartist i Vara och själv socionom, kritiserar i en debattartikel beslut om att jämställa boendestöd med hemtjänst, och avgiftsbeläggastöder – något som föreslagits i bl a Lidköping och även beslutats i nämnder för att föra vidare till kommunstyrelse och  kommunfullmäktige.

Debatt: Kan människan kontrollera klimatet?

– Kan människan kontrollera klimatet? frågar debattören Ove Nordström i en debattartikel.
– Prioriteras resurserna rätt?

Debatt: Har kommunen verkligen råd med allt?

Bo E Landström, aktiv i Vänsterpartiet och med förtroendeuppdrag i Lidköpings kommun, ifrågasätter om Lidköping har råd med alla investeringar och samtidigt ta hand om välfärden.

Debatt: skolchefen svarar om covid-19-smittan

För ett par dagar sedan riktades i en insändare i Lideköpingsnytt skarp kritik mot hur risken för covid-19 hanteras i skolorna, och flera andra har via kommentarer stämt in. Nu svarar Gunilla Kindberg, chef för förskole- och grundskoleverksamheten i Lidköping:
– Vrje enhet får efter egna förutsättningar agera!

Debatt: Hur kom covid-19 in på äldreboenden i höst?

Vilka direktiv finns inom äldreomsorgen för att bromsa pandemin i äldreomsorgen nu? Hur kom smittan in, frågas i en insändare.

Compassen: Utsatt grupp kan få svårigheter med ny avgift

-Risk finns att den som är i behov av stöd ändå väljer bort det av kostnadsskäl.
Det skriver organisationen Compassen om ett förslag att införa avgift på boendestöd.

Lärare: Covid-19 frodas på våra skolor, och lärarna är kanonmat

I ett brev till Lidköpingsnytt pekar en lärare på problem med smittskyddet i grundskolorna.
Lidköpingsnytt återger brevet i sin helhet.

Debatt: Avgörande omstart för näringslivsutveckling i Lidköping.

Ingvar Svensson, som tidigare varit en av förgrundspersonerna för näringslivet i Lidköping kommenterar här beslutet i fredags att avveckla den nuvarande formen med Bolagsrådet och tillväxt Lidköping för att i stället åter bilda NIL – Näringslivet i Lidköping.

Debatt: Oumbärlig världsorganisation fyller 75

FN:s livsmedelsprogram WFP fick nyligen Nobels fredspris. Det är ett erkännande för livsmedelsprogrammets fantastiska insatser för att leverera mat till behövande i både konflikt och fred. Det påminner också om att FN behöver resurser för att fortsätta sitt humanitära arbete trots coronapandemi och ekonomisk nedgång. Framför allt är årets fredspris, som delas ut samma år som FN fyller 75, en påminnelse om det internationella samarbetets betydelse.

FN fyller 75 år – Dags gå från ord till handling

UN Women är FN:s verksamhet med målsättning att öka jämställdheten, och har en aktiv organisation i Skaraborg. Denna har skickat en debattartikel inför FN:s 75-årsdag på lördag.

Insändare: SD vill säkerställa vårdgaranti och löner

SD:s budgetförslag säkerställer vårdgarantin och personalens löner. Det skriver SD:s regionråd Heikki Klaavuniemi i en insänd artikel.

Debatt: Sverige ingen fristad för kriminell arbetsmarknad

– Svensk arbetsmarknad får aldrig vara en fristad för kriminella aktörer.
Det skriver socialdemokraterna Anna Johansson och Patrik Björck i en debattartikel.

Debatt: ”Betala” för att arbeta?

Med vilka pengar ska lönerna höjas?
Frågan ställs i en debattartikel av Ove Nordström.

Sd-politiker: De tuffaste utmaningar sedan regionen bildades

Ingen hade kunnat förutspå att Covid-19 skulle slå till med den kraft den gjorde, ej heller att förseningseffekterna på sjukhusens behandling och besökskapacitet skulle bli så långrandig 2020, skriver Heikki Klaavuniemi, regionråd för Sverigedemokraterna, i en debattartikel.

Kd: Stärk folkhälsoarbetet

Debattartikel om risker som hotar folkhälsan – insatser begärs.

Lidköpings moderater: Stoppa bidraget till Ibn Rushd

Lidköpingsmoderaterna kräver stopp av bidrag till studieförbundet Ibn Rushd.

Debatt: Vi gör Skaraborg redo för framtiden

Företrädare för Centerpartiet i alla Skarabgorgs kommuner i en gemensam debattartikel: Skaraborg är som bäst när stad och land går hand i hand.

Debattartikel från KD:
Regeringens landsbygdsfientliga politik är ohållbar

– Omställningen till fossilfria bilar kräver el, inte högre skatter.
Det skriver Kristdemokrater i en debattartikel

Debatt: Avskaffa det fria skolvalet!

Avskaffa det fria skolvalet!
Det föreslår debattören Ove Nordström i en debattartikel.

Insändare: Välskötta vandringsleder runt om i Lidköpingsbygden

En välgrundad uppskattning i en insändare.

Debatt: Har Centern glömt landsbygden?

Hur många meter cykelväg har det blivit på landsbygden sedan Centern kom till makten?

Debatt: Bilder som säger mer än ord

En löprunda som gav sräpigt resultat redovisas i en bildinsändare.

Debatt: Dags att lämna EU

– Varför ska vi i Sverige rädda Euron?
Det är en av frågorna som Ove Nordström ställer i en debattrtikel.

Debatt: Om vådan av att avslå förslag

Torwald Åberg har föreslagit att farmaceut och läkare ska anställas särskilt för äldreomsorgen – men fick avslag, och det visar sig, menar han, nu som en brist.

Hört på stan: Vem tar vi ansvar för?

Pandemi. Eller?
Det kanske gäller äldre svenskar. För dom ska ju vara instängda. Äldre är väl också svenskar, fast med sämre rättigheter än turister.
Rasismen mot äldre och äldreäldre fortsätter.

Debatt: Ingen hänsyn tas till barnen när pedagogisk omsorg läggs ner

– Av ekonomiska skäl läggs pedagogisk omsorg ner – men den är ju billigare än förskolan!
Det är en av de synpunkter en förälder till barn i pedagogisk omsorg har i en debattartikel.
Pedagogisk omsorg är det rätta namnet på det som ofta kallas dagbarnvårdare eller dagmamma.

Debatt om försvaret: Socialdemokrater tar ansvar

Socialdemokraterna anser det vara ansvarslöst med för långt gående låsningar i försvarsfrågan och kritiserar därför den debattartikel som Moderaterna skrivit tidigare.

Debatt: Moderaterna vill stärka försvaret

Under pandemin har försvarsfrågan hamnat lite i bakgrunden, men är ändå aktuell för politiker. Här är något om Moderaternas inställning.

Nöjesparker vill veta varför de inte får öppna
– Vi klarar coronakraven!

Liseberg, Gröna Lund och Skara Sommarland tvingas hålla stängt, trots att man visat att man kan följa Folkhälsomyndighetens alla regler och riktlinjer. Anledningen? En trubbig tillämpning av ordningslagen, som varken myndigheter eller beslutsfattare vill ta ansvar för. Nu kräver nöjesparkerna besked från regeringen i en gemensam debattartikel.

Debatt om protokoll: Var finns beslut om covid-19?

Ove Nordström och Jonas Sundström har utbytt åsikter om var beslut fattade med anledning av covid-19 finns. Ove Nordström återkommer med sin fråga: Var kan man läsa ombesluten?

Svar på debattartikel: Därför inga protokoll om corona i Lidköping

Kommunalrådet Jonas Sundström svarar i dag på en insändare om varför det inte finns protokoll på möten om corona i Lidköpings kommunledning.

Debatt: Varför inga protokoll?

Hur hanterar politiken i Lidköping pandemin?
En fråga som söker svar i insändare

Debatt: Om Lidköpings stadskärna – redovisa åtgärder!

– Lidköping har en trivsam stadskärna, förvalta den, Tala om vilka åtgärder som ska göras för de pengar som anslås samtidigt som besparingar görs på andra verksamheter.
Det skriver Vänsterpartisten Bo Eliasson Landström i en debattartikel.

Frågor om skydd mot covid-19 ska besvaras

Lidköpings kommun saknade i månader efter utbrottet skyddsutrustning för anställda i äldreomsorgen.
Lidköpingsnytt ställde i dag frågan på sin spets till bl a kommundirektören Sven-Owe Andersson – tidigare chef för äldreomsorgen i Lidköping:
– Varför dröjde det så länge – månader innan allt kom på plats?

Varför dröjde skyddsarbetet så länge i Lidköping?

Chef eller administratör?
Det frågas i en debattartikel angående coronavirusets spridning på äldreboenden i Lidköping.

Debatt: Bygg inte bostadshus – bygg ut Limtorget

– Bygg inte bostadshus i flera våningar på parkeringsplatsen vid Limtorget – bygg ut Limtorget i stället.
Det föreslår Torwald Åberg som är aktiv hembygdsvårdare.

Debatt: Sjuksköterskans år 2020!

Sjuksköterskans år 2020! Låt det blir ett år för ökad jämställdhet bland sjukvårdens anställda.
Det skriver Zelal-Sara Yesildeniz i en debattartikel.

Debatt: Omdömeslöst att höja arvoden

Om förslaget att höja arvoden i Lidköping nu handlar en debattartikel.

Öppet brev till politiker om en ny kulturscen

Lidköpingsnytts artikel förra veckan om ett förslag att utreda en kluturscen i Lidköping har följts upp med ett öppet brev från en grupp som vill att initiativet blir av.

Bildinsändare: Varför riva stationshuset i Järpås?

Varför riva ett så fint gammalt hus när bostadsbristen är stor? En insändare med bild.

Insändare: Ett annorlunda 1 maj

Ledande socialdemokratiska kommunpolitiker har gemensamt skrivit under en insändare om årets 1 maj-firande som blir annorlunda.

S-riksdagsledamöter: Ett starkare samhälle – för allas bästa

Skaraborgs tre socialdemokratiska riksdagsledamöter skriver i en gemensam debattartikel att det starka samhället ger förutsättningar för att klara pandemin.

Insändare: I coronavirus tider

– Ta coronaviruset på allvar!
Det manar en insändarskribent.

Debatt: Har tåget gått för Lidköping?

I en artikel uttrycker en resenär med t åget till Göteborg över Kinnekullebanans framtid.
Lidköpingsnytt har alltid plats för svar på insändare – så ta gärna upp tråden och svara.

Insändare om avstånd i sjukhusets väntrum

Hur är det med corona-avstånd i sjukhusets väntrum?
Frågan ställs till sjukhusledningen av en patient.