Gå direkt till Västra Götaland-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 september 2023

Klart med Mini-Maria i Lidköping

Det är nu klart att Mini-Maria-mottagningar startar på fyra orter i Skaraborg; Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde.

Här är den nya regionstyrelsen
Rödgrönt styr

Vid regionfullmäktiges pågående sammanträde har i dag följande utsetts till regionsstyrelsen – med en ersättare från Lidköping. Vid makten finns en styrelse bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Debatt: Förebygg ohälsa med samtal

-Det är alltid bättre att förebygga än att reparera. Vi kan välja hur vi lever, och kunskapen om det är viktig.
Det skriver Kristdemokraterna Stefan Svensson och Conny Brännberg i en debattartikel.

Volvo bygger batterifabrik i Mariestad

Nu är det klart att Volvokoncernen förlägger sin nya batterifabrik i Mariestad. Etableringen innebär på sikt ett stort antal nya arbetstillfällen.

Allt fler får covid

Antalet nya bekräftade fall av covid-19 ökar i Västra Götaland. ”Pandemin har inte släppt taget. Om du känner dig förkyld ska du stanna hemma och räkna med att det är covid-19”, säger Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare. Nu ökar även antalet patienter med covid-19 på sjukhusen i Västra Götaland.

Liberalerna i regionen: Stärk närsjukvården

Liberalerna i pressmeddelande: Hög tid för närsjukhusens återkomst

Vårdförbundet:
Rekordmånga överbeläggningar i Västra Götaland

Antalet överbeläggningar på regionens sjukhus ligger på den högsta nivån på över sju år i Västra Götalandsregionen, visar statistik från SKR som Vårdförbundet sammanställt. Nu väntar juli – årets mest utmanande månad.
– Överbeläggningar ökar risken för vårdskador och dödsfall och är också en skadlig arbetsmiljö för personalen, anser Vårdförbundet.

Vårdcentralerna har för få läkare

Västra Götaland behöver dubbelt så många läkare på vårdcentralerna

Håkan Sandahl ny regiondirektör

Regionstyrelsen har utsett Håkan Sandahl till ny regiondirektör i Västra Götalandsregionen (VGR). Han kommer närmast från en befattning som direktör inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Den 1 oktober efterträder han nuvarande regiondirektör, Ann-Sofi Lodin.

Sten Tolgfors ny landshövding i Västra Götalands län

Regeringen har utsett Sten Tolgfors till ny landshövding i Västra Götalands län.

Ny regional indelning för statliga myndigheter

Regeringen har i dag beslutat om en ny regional indelning om sex områden för statliga förvaltningsmyndigheter. Den nya indelningen syftar till att skapa bättre förutsättningar för samverkan på regional nivå.

VGR får betala skadeavgift – utannonserade inte upphandling

Västra Götalandsregionen skulle ha annonserat köp av digital utbildning om arbetsrätt

Polisen i Väst ger inte tillstånd till ny koranbränning

Polisen avslår ansökan om tillstånd för allmän sammankomst

Regionen satsar 133 miljoner på sjukvårdslöner

Kraftig lönesatsning riktas mot dygnet-runt-vården – sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i fokus

Vänsterpartiet: Halvera buss-biljettpriset

Vänsterpartiet Västra Götaland föreslår halverat pris på enkelbiljetter i kollektivtrafiken under tre månader.

Ukraina-krisen; Länsstyrelsen i stabsläge

Länsstyrelsen Västra Götaland i stabsläge med anledning av Rysslands pågående invasion av Ukraina

75 miljoner till Kinnekullebanans spår i nytt förslag

I det förslag till nytt trafikförsörjningsprogram i Västra Götalandsregionen (VGR) finns 75 miljoner kronor upptaget till spårbyten på Kinnekullebanan.

Klubbat av regionstyrelsen i dag – Kraftig satsning på kortare köer

GrönBlå Samverkans tilläggsbudget för ökade satsningar för att minska vårdköerna och förbättra tillgängligheten klubbades vid dagens regionstyrelse. Den går nu vidare till regionfullmäktige den 26 oktober som slutligen beslutar om tilläggsbudget.

Fortsatt minskning av covid-fallen i VGR.
Ovaccinerade dominerar bland de sjukaste.

VGR lägesrapport: Fortsatt minskning av fall med covid-19 i Västra Götaland – ovaccinerade dominerar helt bland allvarligt sjuka

Skulptör prisas av VGR – rötter i Lidköping

Eva Hild är en av Sveriges mest välkända och prisade skulptörer. Hennes karaktäristiska skulpturer finns på torg och museer och i privata samlingar över hela världen. I dag tilldelas hon Västra Götalandsregionens kulturpris.
Eva Hild är född och uppvuxen i Lidköping.

Nya regler för vårdcentraler
Lättare få fast läkarkontakt

Genom förändrade ersättningsregler görs det nu mer attraktivt för Västra Götalands vårdcentraler att ge sina patienter en fast läkarkontakt. Det är en förändring som kommer gynna den enskilde patienten. Reglerna börjar gälla från och med 2022.

Nu införs förmånscykel som personalförmån i VGR

Regionstyrelsen beslutadei dag att införa cykel som personalförmån i Västra Götalandsregionen. Cykling ger såväl miljö- som hälsovinster om man tar cykel till jobbet istället för bilen. Cykling ligger dessutom i linje med Västra Götalandsregionens friskvårdssatsning.

Lägesrapport VGR: Ökande smittspridning och färre vaccindoser i augusti

Under vecka 28 (förra veckan) konstaterades 377 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 50 procent från föregående vecka.
Samtidigt har vaccinationerna i Västra Götaland gått snabbt framåt. Invånare födda 2005 och tidigare kan boka vaccination från den 11 augusti.

Nya fartgränser på E20 på remiss

Trafikverket har skickat förslag på nya fartgränser på E20 genom Västra Götaland på remiss.

Svenska kyrkan går till val
Läs om de nominerade

Om mindre än två månader är det val till Svenska kyrkans medlemsvalda beslutande organ. Här är de som vill representeras i och för Lidköpings församlingar.

Satsning på sjukhus i regionens investeringsplan

Västra Götalandsregionens investeringsplan fastställd för 2022-2024

Sjukvården får överskrida budget med en miljard

Regionfullmäktige fastställde vid sitt möte bland annat Västra Götalandsregionens budget för 2022 där nära 61 miljarder kronor fördelades till de olika verksamheterna i regionbidrag. Regionfullmäktige beslutade också att sjukhusen i Västra Götalandsregionen tillåts gå med en miljard kronor i underskott under 2021.

Om coronan i VGR: Allt färre smittas

Antal nya fall av covid-19 i fortsätter att minska i Västra Götaland och allt färre behöver sjukhusvård, inte minst bland äldre. Det går åt rätt håll men ännu är det för tidigt att ta utvecklingen för given, menar smittskyddsläkaren.

Debatt: SD vill ha mer resurser till vården

Heikki Klaavuniemi, regionråd för Sverigedemokraterna, skriver i en insändare om större resurser till sjukvården.

Regionfullmäktige: Gratis besök hos sköterska

Avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentral för alla över 65 år

300.000 väntar på andra sprutan i VG-regionen

Fram till och med föregående vecka, vecka 18, hade 33 procent av invånarna över 18 år i Västra Götaland fått en första dos vaccin mot covid-19. I takt med att allt fler invånare får sin första dos vaccin kommer allt mer vaccin behöva användas till att också ge dos två.

Vänsterpartiet: Sluta vädja om personal – ställ krav!

V: Blågröna styret måste kräva personal från privata vårdgivare till regionens sjukhus

VGR höjer ersättningar

Västra Götalandsregionen har beslutat om särskilda ersättningsnivåer under sommaren 2021 för personal som gör frivilliga extrapass eller förskjuter sin semester.

(V) lämnar möte med regionstyrelsen i protest

– V:s politiker lämnar mötet med regionstyrelsen för att högerstyret gömmer mängder med viktiga politiska beslut i årsredovisningen och fortsätter urholka den demokratiska processen.
Det skriver Vänsterpartiets grupp i regionstyrelsen i ett skrivet meddelande till pressen.

Miljöchef i länet

Från den 1 april är Monique Wannding utsedd till ny chef för Länsstyrelsens miljöskyddsavdelning.

25 000 doser vaccin skickas ut nästa vecka i VG-regionen

Nästa vecka, vecka 12, levereras drygt 25 000 doser vaccin mot covid-19 till vaccinatörerna i Västra Götaland. Det är främst vårdcentralerna som får vaccin för att fortsätta vaccinering av de äldsta. 71 procent av alla som är 85 år och äldre i Västra Götaland har vaccinerats med en dos och 29 procent är fullvaccinerade. Det visar data fram till och med vecka tio.

Tillgången på förnybar el prioriteras i regionen

Västra Götaland har för Sverige unika förutsättningar och samtidigt stora utmaningar för elektrifieringen.

“Det börjar synas trötthet i efterlevnad av pandemilagen”
Länsstyrelsen går på återbesök

Arbetet med den tillfälliga covid-19-lagen och pandemitillsynen har nu varit igång i dryga två månader. Länsstyrelsen i Västra Götaland ser indikationer på en viss trötthet bland verksamhetsutövare när det kommer till att följa regler och råd.

Varnar för ökad smittspridning i VG-regionen

Antalet inlagda på sjukhusen i Skaraborg med konstaterad covid-19 har minskat något sedan igår. Men smittskydd Västra Götaland varnar för en ny våg. Allt fler smittas!

Allt fler nöjda med primärvården

Majoriteten av patienterna i primärvården är nöjda med den vård och behandling de har fått på sin vårdcentral. Det visar resultatet från den nationella patientenkäten om primärvård som innehåller svar från drygt 16.000 patienter i Västra Götaland.

En hundradel av vuxna Lidköpingsbor är vaccinerade med dos 2

Den senaste veckan har 116 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Lidköpings kommun. Det är en nedgång jämfört med den föregående veckan (−8 fall).
Störst spridning i regionen har Härryda kommun.

VG-regionen kan sluta betala för nätläkartjänster i andra län

På morgondagens sammanträde med vårdvalsberedningen i Västra Götalandsregionen kommer beredningens och hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) föreslå att Västra Götalandsregionen ställer sig bakom en inriktning att från och med 2022 inte längre betala någon ersättning för digitala utomlänsbesök. Förslaget stöds av samtliga partier i GrönBlå Samverkan.
Det betyder att vårdgivare på nätet som finns i andra län inte får ersättning.

Fyra byggstarter – så blir året på E20

Med siktet på att vara klara 2026 byggs E20 i Västra Götaland ut för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. I år startar arbete på fyra nya sträckor och tre byggnationer pågår sedan tidigare.

Pandemin; Så ska nya lagen kontrolleras

Länsstyrelserna har fått omfattande tillsynsuppgifter av verksamheter i den tillfälliga covid-19-lagen och förordningen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av föreskrifter och beslut.

Covid pressar sjukvården allt mer – över 8.000 smittade i regionen

I dag på förmiddagen fanns det totalt 552 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 77 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Nästa måndag, den 28:e, inleds vaccintioner

Utifrån preliminära uppgifter kan den första vaccineringen mot covid-19 ske omkring 28 december i Västra Götaland. De första doserna kommer att ges på äldreboenden i Göteborg och både Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad står redo för att påbörja vaccinationen.

Operationsköerna: 39 % fick vänta över 90 dagar i VG

Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige. Även i Västra Götaland är långa väntetider fler. Men de senaste siffrorna visar tecken på återhämtning.

Regionbudget för 58 miljarder

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen bland annat om budget för 2021 där nära 58 miljarder kronor i regionbidrag fördelades till de olika verksamheterna.

​Ingrid Guldbrand Länsstyrelsens nya landsbygdsdirektör

Länsstyrelsens nya landsbygdsdirektör från den 1 december heter Ingrid Guldbrand.

Över tusen nya med konstaterad covid-19 på en vecka i regionen

Smittspridningen i Västra Götaland är mycket stor och någon avmattning syns inte än. Smittskyddsläkaren vädjar om att följa de skärpta lokala råden.
– Det krävs nu att alla måste avstå kontakter som inte är nödvändiga, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland.

70 zoner blir tre i Västtrafiks biljettsystem

Natten mot onsdag ställer alla Västtrafiks system om, biljetter förändras och de flesta gränser suddas ut. Den som har en periodbiljett, i appen To Go eller på kort, kommer gå och lägga sig med en biljett och vakna upp med en annan. Det nya utbudet av biljetter utgår från de nya zonerna som kallas A, B och C.

50-gränsen blir kvar i VG

Västra Götaland kommer inte att få höja till 300 personer i folksamlingar. Länsstyrelsen har beslutat hålla kvar 50-gränsen.

Utökade regler för anhöriga till covid-19-smittade i VG-regionen

Nya regler för den som delar hushåll med covid-19-smittad, utfärdade av Smittskydd Västra Götaland.

Insändare: SD vill säkerställa vårdgaranti och löner

SD:s budgetförslag säkerställer vårdgarantin och personalens löner. Det skriver SD:s regionråd Heikki Klaavuniemi i en insänd artikel.

Över 10 miljoner till vandringsleder

Västra Götalandsregionen beslutade idag att bevilja 10 800 000 kronor till Västkuststiftelsen som samordnare för projektet ”Utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade leder”. Satsningen är ett stort kliv framåt för att bli Sverigeledande på vandrings- och cykelleder, i syfte att öka tillgängligheten och skapa ett nät av fler kvalitetssäkrade och trygga regionala leder i Västra Götaland.

Tillbaka till jobbet; Smittan sprids

VGR lägesrapport: Trängsel på arbetsplatser ökar smitta av covid-19

Smittskyddsläkaren skärper tonen: ”Vi måste minska smittspridningen”
Ökar i Skaraborg!

Smittspridningen av covid-19 i Västra Götaland ökar för fjärde veckan i rad. Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg uppmanar alla att fortsätta följa myndigheternas rekommendationer noggrant – alla måste ta sitt ansvar för att minska smittan och inte riskera att ännu fler insjuknar.

Polisen slog till mot bedrägeri och penningtvätt

Polisen i region Väst genomförde tidigt på onsdagsmorgonen en koordinerad insats mot misstänkt grovt bedrägeri och penningtvättsbrott. Sammanlagt hämtades fem personer in till förhör.

Ökad optimism bland företagen trots pandemin

För första gången sedan pandemin bröt ut förutspår Handelskammarens företagspanel en positiv utveckling av konjunkturen på både kort och lång sikt. Inte sedan september 2018 har panelen i Skaraborg varit lika optimistisk till utvecklingen på lång sikt.

Öppnar för antikropps-tester

Från och med den 28 september kan allmänheten i Västra Götaland boka ett antikroppstest hos vissa vårdcentraler och sjukhus. Provet kommer att bokas via en särskild bokningssida på webbplatsen 1177.se som öppnar för allmänheten på måndag. Antalet tider per vecka kommer att vara begränsat.

Koldioxidbudget ska stärka klimatarbetet i Västra Götaland

I dag beslöt miljönämnden I Västra Götalandsregionen att ge grönt ljus till en koldioxidbudget som omfattar hela länet. Budgeten ska följas upp och omräknas årligen samt sträcker sig från 2020-2040.

Nya rutiner för corona-provtagning
Minskat antal smittade

Nu kan även barn och unga provtas för pågående covid-19 infektion utan att först få en läkarbedömning. Men för att bryta smittkedjor och hålla smittspridningen nere är det mycket viktigt att stanna hemma vid förkylningssymptom.

Erbjuder testning av prostata

Denna vecka  skickas de första breven ut med information om testning för prostatacancer och ett erbjudande om att testa sig till män i Västra Götaland som fyller 50 år 2020. 

Ny grupp i den ökade corona-spridningen i VG-regionen:
– Alla upp till 40 år ökad risk

Spridningen av covid-19 fortsätter öka i Västra Götaland. Ökningen drivs av unga i åldrarna 20 till 29 år och även 30 till 39 år. Vi måste nu alla hjälpas åt för att minska smittspridningen.

Andelen 70+ coronasmittade nu 5 % – betydlig minskning
Beröm till alla som följer reglerna – smittan sprids överallt

Färre personer insjuknar i covid-19 i Västra Götaland. Andelen personer 70 år och äldre under vecka 29 är fem procent, vilket också är en fortsatt minskning.
Det skriver smittskydd Västra Götaland i en veckorapport vars statistik gäller till och med förra veckan.

Cykelbion i Lidköping på turné till folkparker
Några öppnas första gången i år

Folkets Park i Lidköping har varit platsen för cykelbio – föreställningar utomhus där sällskapen har minst en cykellängds avstånd mellan varandra. Nu kommer man att kunna cykla (eller på annat sätt) ta sig till folkparker på flera håll i Västra Götaland.

Lägesrapport om corona i VG-regionen:
Gemensamt ansvar att den positiva utvecklingen fortsätter

Här är veckans pressmeddelande om coronasituationen från Smittskydd Västra Götaland.

Länsstyrelsens veckorapport om coronasmittan:
Flera kommuner har brister i efterlevnad

 Så här ser efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Västra Götaland vecka 29 , enligt länsstyrelsens senaste rapport till regeringen.