Gå direkt till Vänern-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 06 juni 2023

Ny reglering för Vänerns vattennivå

I dag tecknar Vattenfall och Länsstyrelsen en överenskommelse om ett nytt sätt att reglera Vänerns vattennivå.
Syftet är att motverka igenväxning av stränder och problem för sjöfart och båtliv, samtidigt som vi fortsatt minimerar risk för översvämning och bibehåller flexibilitet för vattenkraften.

Planer på ny vindkraft i Vänern

Det norska företaget Cloudberry vill investera i en vindkraftpark i Vänern.

Föreningen Vänerlöjrom får årets Vänerstipendium

Idag delades priset ut till årets mottagare av Vänerstipendiet. I år går 2022 års Vänerstipendium på 20 000 kronor till föreningen Vänerlöjrom.

Vart tar Vänern vägen?

Det är några år sedan Vänerns yta var på så låg nivå som på fredagsmorgonen.

Lyxfartyget ankrade vid Läckö

Det var  Läckö som var resmålet för det stora lyxfartyget ”Stardust” hemmahörande på Kayman-öarna. Det var enligt fartygets egna data destinerat till Lidköping – men vid 21,30-tiden stod det klart att fartyget ankrats utanför Läckö slott.

Stor lyxkryssare på väg till Lidköping

Uppdatering: Klockan 21 befann sig fartyget väster om Kållandsö på väg mot Pålgrundens fyr. Det går med drygt 17 knop, men det är tveksamt om det hinner till Lidköping före 22.

Stor kontroll av nykterhet till sjöss

Kustbevakningen och Sjöpolisen genomför under vecka 31 extra nykterhetskontroller på fritidsfartyg. Syftet är att verka för ett säkrare båtliv.

Vänerlöjrom – nu skyddat namn i EU

I dag uppmärksammades de nya svenska produkter som har fått en skyddad beteckning inom EU.

Seminarium om Vänersjöfarten i Almedalen

Vänersjöfarten i fokus på Maritim Mötesplats i Almedalen

Stängning av Trollhätteslussarna kan bli dödsstöten för Vänersjöfarten

Lidköpings hamn kan komma att förlora en stor del – eller kanske hela – sin handelssjöfart om Trollhättans önskemål om utbyggnaden av slussarna används. Trafikverket har låtit ett konsultföretag, Technocean – utreda konsekvenserna av att bygga om den nuvarande slussleden genom Trollhättan i stället för att bygga en ny slussled. Här är utredningens slutsatser.

Här är statens satsningar på tåg, vägar och sjöfart
i ny nationell satsning

Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor i en historisk satsning. I västra Sverige satsar regeringen bland annat på ny stambana mellan Göteborg och Borås och förstärkt kapacitet på Västra stambanan. Viktiga satsningar görs också på vägar i hela regionen och farledsfördjupningen i Göteborgs hamn fullföljs. Arbetet med att förnya Trollhätte kanal inleds på allvar.

Sommardagar med seglande skutor

Lidköping har i sommar flera evenemang med skutor och där alla som arbetar med Lidköpingsskeppet ”Mina” står som värdar tillsammans med gästande skutor.

Vad döljer sig under Vänerns yta?

Djupdykningar i ett bubblande gränsland
Utställning på Vänermuseet skildrar livsviktiga vattenmiljöer – förnyad utställning är sommarens specialutställning om liv i sötvatten.

Fyrsällskapets Djurö-bok lockade

I dag på förmiddagen följde Mariestads fyrsällskap upp sitt boksläpp med ett litet evenemang i Lidköping. Platsen  var förstås parken utanför Vänermuseet.

Fisketillsyn i Vänerns fredningsområde för gös

Under den kommande veckan genomför Länsstyrelsen Västra Götaland en del av sin fisketillsyn inriktad på gös i Vänern.

En ny bok – Djurö fyrplats dokumenterad av Fyrsällskap

På tisdag förmiddag sker det ett boksläpp i Lidköping. Det är Mariestads Fyrsällskap som under festliga former kommer till Lidköping för att presentera och sälja en mycket fin ny bok – en bok om Djurö i Vänern. Djurö har varit en av Vänerns viktigaste fyrplatser i hundratals år – hela historien om fyrplatsen finns i boken.

Vänersjöfarten är fortsatt hotad – eller måste kanalutbyggnad flyttas fram

– Vänersjöfarten är fortsatt hotad, skriver Svensk sjöfarts tidning idag.

Hamnar kräver svar om ryska fartyg

– Hur ska ryska fartyg hanteras i svenska hamnar?
Den frågan ställer såväl hamnchefer som hamnanställda till regeringen.

Riksdagsledamöter föreslå lättnader för Vänersjöfarten

Två centerpartister i riksdagen, Daniel Bäckström och Fredrik Christensson, föreslår att avgift- och lotssystemet för Vänern återförs till de regler som gällde före 2018. Nuvarande avgiftsystem hotar möjligheterna att skapa viktiga transporter på Vänern som är viktig näringspolitisk förutsättning.

Hårdare tag mot lekfulla förare av vattenskooter

Nu ska förarbevis för vattenskoter kunna omhändertas på plats

Löjrom från Vänern får EU-skydd

Sverige har fått ytterligare en produkt med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) – Vänerlöjrom. Att löjromen från Vänern nu har fått en skyddad beteckning är resultatet av ett långsiktigt arbete som började 2014. Fisket har traditioner som går tillbaka till 1960-talet och löjromsfisket pågår under en kort och intensiv period varje år. Mellan den 17 oktober och den 17 december är det tillåtet att fiska siklöja i Vänern.

Löjrommens dag är tillbaka

Att det fiskas löjrom i Spiken är det många som känner till, men arbetet och hantverket kring beredningen av denna delikatess är det få som har upplevt. För att uppmärksamma detta firas Vänerlöjrommen på söndag, för åttonde gången efter ett års uppehåll, med sin egen dag i Spikens fiskehamn.

Fartygsbilder

Rix Crystal i Lidköping
Bild av Göran Mörby

Dagens bild: En hög bjässe på besök

För kanske första gången är det ett fartyg anpassat för containerlaster som besöker Lidköping.