Gå direkt till Vänern-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 juni 2021

Vänerskärgården hyllas i ny dikt

Arne Appelqvist har åter kommit till Lidköpingsnytt med en ny dikt, denna gång är det poesi som beskriver skärgårdsmiljön i Vänern.
Vackert, träffsäkert och välfunna ord.

0

Vänerns förorenade sediment nu kartlagda
Norra Vänern hårdast drabbat

Resultaten från förra årets kartläggning av förorenade bottensediment i Vänern finns nu publicerade. Förekomsten av föroreningarna ska ses mot bakgrund av att Vänerns strategiska läge för industrier och sjöfart, vilket har gjort att den belastats hårt av miljöföroreningar.

Inga blixtar från Söököjan

I ett kort meddelande för sjöfarande skriver Sjöfartsverket att fyren på Söököjan släckts. Sedan 1866 har fyren visat vägen för sjöfarare på norra Vänern, inte minst de som är på väg till Karlstad. Tillsammans med ljuset från Drottninggrund har Söököjans fyr visat var den smala öppningen mot Karlstad är.

Vänern – kulingvarning i dag

Sjöfarare på Vänern kan i dag drabbas av kulingvindar, det finns en varning utfärdad. Vindarna väntas avta mot eftermiddagen.

Båtlivsundersökningen 2020: Fler vill ha ordning och reda på sjön

Båtägarna själva är positiva till ett obligatoriskt båtregister. Allmänheten förespråkar förarintyg och åldersgräns för snabb båt. Dessutom har störningar från andra motorbåtar mer än fördubblats och allra mest stör vattenskotrar. Det visar den senaste båtlivsundersökningen som nu avrapporterats av Transportstyrelsen.

Fritidsbåtarnas utsläpp har kartlagts – bensinmotorerna släpper mycket

177000 ton koldioxid och 2100 ton kolväten. Så mycket släppte svenska fritidsbåtar ut år 2019. Bensinmotorer står för ungefär 6o procent av koldioxidutsläppen och äldre tvåtakts utombordsmotorer står för den största andelen utsläpp av kolväten, visar en undersökning som Transportstyrelsen har låtit ta fram.

Bättre situation för Vänersik

Så mår svensk fisk och skaldjur: uppåt för flera insjöfiskar men sämre för strömming, torsk och gråsej.

Video på nätet om iskörning på Kinneviken

Det finns nu en video på nätet, gjord med drönare. Producent är Stefan Råberg.

Insändare med fråga: Är isbanan på Vänern sanktionerad av kommunen?

Har kommunen anlagt eller givit tillstånd till en motorbana på Vänern?

Alltmer is på Vänern

Isen breder ut sig och finns inte minst på Kinneviken och längs Lidköpings och Götenes stränder. Isbrytarna är redo.

Nya farledsmärken – utbildning i telefonen för nöjesseglare

Inför kommande fritidsbåtssäsong har Transportstyrelsen anpassat utbildningen om sjösäkerhetsanordningar så att den enkelt kan göras i mobilen eller på surfplattan.

Medicinrester och kemikalier i Vänern – stor undersökning klar i dag

Stor undersökning av insjöar – i Vänern uppmättes 21 olika kemiska ämnen och 50 ämnen i de tillrinnande vattendragen

Söker invasiva kräftor i Vänern

Vilka arter finns i Vänern utan att de ska finnas här? Ett projekt vid Högskolan i Skövde ska genomföra en förstudie med syftet att inventera invasiva främmande kräftdjur i landets största sjö. Bakom uppdraget står Vänerns vattenvårdsförbund och länsstyrelserna runt Vänern.

20 år sedan översvämningen i Vänern

I dag, den 14 januari är det precis 20 år sedan översvämningen av Vänern hade nått sin kulmen. SMHI skriver om den extrema händelsen på sin hemsida – Lidköpingsnytt kan inte berätta – översvämningen kom fem år före Lidköpingsnytt.
Lidköpingsnytt arkivbild

Nu börjar arbetet med ny hamn i Lidköping

Under 2021 börjar arbetet med att göra nya terminalytor för lastning och lossning av fartyg i vändjacket och längs Lidans yttre del. Tillstånd ska sökas – det krävs miljöprövning bl a.

Den gamla bilden:
När ”Skutan” sjönk

På morgonen den 5 februari 2007 kom larmet – krogbåten ”Skutan” hade sjunkit och stod på botten av Lidan.
Ronney Hedvall har letat i sitt bildarkiv och hittat bilder.

Sjöfartsverket vill ha satsning på utbyggda slussar för Vänersjöfart

Nu är Sjöfartsverkets förslag för att stärka sjöfarten klar och inskickad. Förslagen ska nu behandlas av regeringen inför nästa årsbeslut om Nationell plan för perioderna 2022-2033 respektive 2022-2037. Sammanlagt är det över 700 miljarder som investeras i svensk infrastruktur över de tio åren.

Ny ordförande för Vänersamarbetet

Under torsdagen hölls Vänersamarbetets årsstämma. I samband med mötet valdes också ny ordförande och vice ordförande.

850 000 kubikmeter vatten till Vara

Lidköpings kommun förbinder sig genom ett nytt avtal att årligen leverera upp till 850 000 kubikmeter vatten till Vara kommun.

Fartygsbilder

Lurö i Lidköping
Bild av Göran Mörby

Stor undersökning av Vänerns miljögifter

Vänerns miljöföroreningar ska undersökas på djupet

Grönt för att fiska Vänerns sik och gös i nya fiskeguiden

Många havslevande arter mår dåligt och torsken i Skagerrak och Kattegatt får rött ljus i Fiskguiden 2020. Däremot ser det ljusare ut för svenska insjöarter. Fiskar som sik, röding, abborre och öring hamnar på grönt ljus att fiska. Det visar WWFs konsumentguide för fisk och skaldjur som släpps idag.

Handelssjöfarten ökar på Vänern – 1,5 miljoner ton

Handelssjöfarten på Vänern har ökat de senaste åren och transporterade förra året 1,51 miljoner ton till och från de hamnar som är anslutna till Vänerhamn AB. Det är en ökning på ett år med 8 procent.

Vänern – en sjö även på nätet

Restips och kunskaps-quiz ska marknadsföra Vänern på webben