Gå direkt till Vänern-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 maj 2022

Fyrsällskapets Djurö-bok lockade

I dag på förmiddagen följde Mariestads fyrsällskap upp sitt boksläpp med ett litet evenemang i Lidköping. Platsen  var förstås parken utanför Vänermuseet.

0

Fisketillsyn i Vänerns fredningsområde för gös

Under den kommande veckan genomför Länsstyrelsen Västra Götaland en del av sin fisketillsyn inriktad på gös i Vänern.

0

En ny bok – Djurö fyrplats dokumenterad av Fyrsällskap

På tisdag förmiddag sker det ett boksläpp i Lidköping. Det är Mariestads Fyrsällskap som under festliga former kommer till Lidköping för att presentera och sälja en mycket fin ny bok – en bok om Djurö i Vänern. Djurö har varit en av Vänerns viktigaste fyrplatser i hundratals år – hela historien om fyrplatsen finns i boken.

1

Vänersjöfarten är fortsatt hotad – eller måste kanalutbyggnad flyttas fram

– Vänersjöfarten är fortsatt hotad, skriver Svensk sjöfarts tidning idag.

1

Hamnar kräver svar om ryska fartyg

– Hur ska ryska fartyg hanteras i svenska hamnar?
Den frågan ställer såväl hamnchefer som hamnanställda till regeringen.

Riksdagsledamöter föreslå lättnader för Vänersjöfarten

Två centerpartister i riksdagen, Daniel Bäckström och Fredrik Christensson, föreslår att avgift- och lotssystemet för Vänern återförs till de regler som gällde före 2018. Nuvarande avgiftsystem hotar möjligheterna att skapa viktiga transporter på Vänern som är viktig näringspolitisk förutsättning.

Hårdare tag mot lekfulla förare av vattenskooter

Nu ska förarbevis för vattenskoter kunna omhändertas på plats

Löjrom från Vänern får EU-skydd

Sverige har fått ytterligare en produkt med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) – Vänerlöjrom. Att löjromen från Vänern nu har fått en skyddad beteckning är resultatet av ett långsiktigt arbete som började 2014. Fisket har traditioner som går tillbaka till 1960-talet och löjromsfisket pågår under en kort och intensiv period varje år. Mellan den 17 oktober och den 17 december är det tillåtet att fiska siklöja i Vänern.

Löjrommens dag är tillbaka

Att det fiskas löjrom i Spiken är det många som känner till, men arbetet och hantverket kring beredningen av denna delikatess är det få som har upplevt. För att uppmärksamma detta firas Vänerlöjrommen på söndag, för åttonde gången efter ett års uppehåll, med sin egen dag i Spikens fiskehamn.

Fartygsbilder

Rix Crystal i Lidköping
Bild av Göran Mörby

Dagens bild: En hög bjässe på besök

För kanske första gången är det ett fartyg anpassat för containerlaster som besöker Lidköping.

Debatt om hamnombyggnad – men projektet går vidare.

I dag beslutade kommunstyrelsen att gå vidare till kommunfullmäktige för att inleda den stora och mångåriga ombyggnaden av Lidköpings hamn.

110 meter långa fartyg i Lidköping i framtiden

När den nya farleden mellan Vänern och Västerhavet är klar kan fartygen som kommer till Lidköping 20 meter längre och tre meter bredare än dagens fartyg
Artikeln  är kompletterad på slutet kl 12,10.

Ny utredning om vattenskotrar

Regeringen har idag beslutat om en utredning som ska föreslå hur användning av vattenskotrar och likande farkoster kan regleras på ett bättre sätt. Vattenskoteranvändningen har ökat markant under de senaste åren vilket har aktualiserat behovet av en lagstiftningsöversyn. Syftet är att säkerställa att användningen sker på ett sådant sätt att den inte innebär oacceptabla störningar för människa eller miljö.

Startbesked för hamnbygge redan på tisdag

Samhällsbyggnadsnämnden kommer för sin del att kunna fatta beslut om att starta den stora utbyggnaden av Östra Hamnen i Lidköping vid sitt möte på tisdag. Ärendet finns med på ärendelistan.

Mariestads Fyrsällskap får årets Vänerstipendium

I dag på Internationella Fyrdagen delades priset ut till årets mottagare av Vänerstipendiet. I år går 2021 års Vänerstipendium på 20 000 kronor till Mariestads Fyrsällskap.

Fortsatt stora godsvolymer i Vänerhamnarna

Trots en tid som på många sätt inte liknar något annat vi upplevt har vi kunnat hålla bra fart i våra hamnar. Godsvolymerna under årets första halva tangerar fjolårets och vi har flera spännande projekt och förfrågningar att se fram emot.
Det skriver ledningen för Vänerhamn  – där Lidköping är en del – i en sammanfattning av årets inledning.

Vipp-fyr – ny sevärdhet i Mariestad

Mariestad har fått en ny sevärdhet – fyrar är ju av hävdsevärda. Att synas är fyrars viktigaste uppgift. Nu finns en ny fyr på hamnområdet i Mariestad.

Vänerskärgården hyllas i ny dikt

Arne Appelqvist har åter kommit till Lidköpingsnytt med en ny dikt, denna gång är det poesi som beskriver skärgårdsmiljön i Vänern.
Vackert, träffsäkert och välfunna ord.

Vänerns förorenade sediment nu kartlagda
Norra Vänern hårdast drabbat

Resultaten från förra årets kartläggning av förorenade bottensediment i Vänern finns nu publicerade. Förekomsten av föroreningarna ska ses mot bakgrund av att Vänerns strategiska läge för industrier och sjöfart, vilket har gjort att den belastats hårt av miljöföroreningar.

Inga blixtar från Söököjan

I ett kort meddelande för sjöfarande skriver Sjöfartsverket att fyren på Söököjan släckts. Sedan 1866 har fyren visat vägen för sjöfarare på norra Vänern, inte minst de som är på väg till Karlstad. Tillsammans med ljuset från Drottninggrund har Söököjans fyr visat var den smala öppningen mot Karlstad är.

Vänern – kulingvarning i dag

Sjöfarare på Vänern kan i dag drabbas av kulingvindar, det finns en varning utfärdad. Vindarna väntas avta mot eftermiddagen.

Båtlivsundersökningen 2020: Fler vill ha ordning och reda på sjön

Båtägarna själva är positiva till ett obligatoriskt båtregister. Allmänheten förespråkar förarintyg och åldersgräns för snabb båt. Dessutom har störningar från andra motorbåtar mer än fördubblats och allra mest stör vattenskotrar. Det visar den senaste båtlivsundersökningen som nu avrapporterats av Transportstyrelsen.

Fritidsbåtarnas utsläpp har kartlagts – bensinmotorerna släpper mycket

177000 ton koldioxid och 2100 ton kolväten. Så mycket släppte svenska fritidsbåtar ut år 2019. Bensinmotorer står för ungefär 6o procent av koldioxidutsläppen och äldre tvåtakts utombordsmotorer står för den största andelen utsläpp av kolväten, visar en undersökning som Transportstyrelsen har låtit ta fram.

Bättre situation för Vänersik

Så mår svensk fisk och skaldjur: uppåt för flera insjöfiskar men sämre för strömming, torsk och gråsej.

Video på nätet om iskörning på Kinneviken

Det finns nu en video på nätet, gjord med drönare. Producent är Stefan Råberg.