Gå direkt till Trafik-nyheterna

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 17 maj 2022

Förslag i eftermiddag: Bygg ut Ringleden

Vid kommunstyrelsen lades i dag ett förslag – ett så kallat initiativ – från moderaten rasmus Möller att kommunen ska skynda på ombyggnaden av Ljungheds- och Ågårdsrondellerna samt bron över Lidan.

5

Olycka med lastbil på Läckövägen

En olycka inträffade vid Tofta på Läckövägen på förmiddagen i dag. Inga uppgifter finns om skadade.

1

Stor asfalt-affär

Bland tre olika anbud som lämnats blev det i dag klart att Skanska får uppdraget att asfaltera i Lidköping. Det är en affär av stort värde – hur stort gick inte att få hel klarhet i på sen tisdagseftermiddag.

1

Efter kritik: Reseavdraget ändras

Regeringen överlämnade nyligen en proposition till riksdagen med förslag på ett nytt och förenklat reseavdrag. För att personer med långa pendlingsavstånd ska få en större skattelättnad remitterar Finansdepartementet i dag en promemoria med förslag på höjda nivåer i det nya reseavdraget. Bland annat föreslås att den övre avståndsgränsen och kilometersatsen höjs. Även de schablonbelopp som får dras av för kostnader för resor med egen bil och förmånsbil vid tjänsteresor och hemresor föreslås justeras.

0

Händelserapporter: Polis påkörd

En polis blev påkörd i samband med en hastighetskontroll vid Vinningakorsningen på Skaravägen.

Svår krock utanför Vara

Uppdaterat 21 – en person har förts till sjukhus.

5 vanligaste missarna i trafiken

För erfarna bilister sitter trafikbeteendet och regelverket ofta i ryggmärgen. Men även de som haft körkort i många år gör misstag i trafiken och några försummelser är vanligare än andra. Riksförbundet M Sverige, Sveriges största konsumentorganisation för bilister, listar fem av de vanligaste missarna på svenska vägar.

Vattenläcka

En vattenläcka har uppstått på Lillängsvägen, mellan Dovhjortsvägen och Kronhjortsvägen samt södra delen av Dovhjortsvägen.
Uppdatering – vattenavstängning till kl 22.

Krav på hastighetsefterlevnad i Trafikverkets entreprenadupphandlingar

Transportköpares krav på hållbara hastigheter räddar liv i vägtrafiken. Från och med i dag skärper Trafikverket kravet på hastighetsefterlevnad i sina entreprenadupphandlingar.

Vurpade på 4-hjuling

En person rapporteras för grovt rattfylleri efter en vurpa sent på fredagen.

Flera trafikolyckor

Flera olyckor har hänt på grund av halka i eftermiddag och i kväll.

Jag parkerar – du betalar?
Inlägg om bilparkering i öppet brev

Torsten Lundin, i 42 år i central roll av utvecklingen i Lidköpings kommun, vill ha en politisk debatt om kostnaderna för bilparkering och möjligheten att ta betalt, även av privata.
Skylten är arkivbild.

E20 avstängd söder om Skara; Brand

Nya uppgifter i 20,30

Laddstolpar – en laddad fråga i Lidköping

Återigen har kommunstyrelsen beslutat vem som ska ansvara för att utreda var och hur Lidköping ska få fler laddstolpar till laddbara bilar. Efter att Lidköping Energi tackat nej går nu frågan till VD Anders Djup i ett annat kommunägt företag – Näringslivsfastigheter.

Vill ha sänkt fart

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom det krav på sänkt hastighet som boende i såväl Saleby och Otterstad ställt.

Regionen vill ha med Kinnekullebanan i trafikplan

VGR föreslår att regering och riksdag verkar för utökad ram för nya stambanor och för större projekt.
Regionledningen vill även att Kinnekullebanan – hittills inte alls med – lyfts in i planerna.

”Obegripligt” att inte Kinnekullebanan är med i förslag till plan

Nu har Lidköpingspolitikernas gemensamma protest mot att Kinnekullebanan inte är med i förslaget till satsningar inom järnvägar och vägar under åren mellan 2022 och 2033 blivit offentlig handling. Under en gångna veckan diariefördes yttrandet som samtliga partier i fullmäktige står bakom.

Debatt: Ska dieselpriset få Sverige på knä?
Åkerinäringen i Skaraborg om världens högsta pris

– Det svenska dieselpriset är högst i världen. Vad får det för konsekvenser?
Debattartikel av företrädare för åkerierna i Skaraborg.

M Sverige kritiska till nya reseavdraget

M Sverige kritiska till nya reseavdraget
Regeringen vill reformera reseavdraget. I en promemoria som varit ute på remiss fram till 20 januari föreslår regeringen en ny avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattelättnad. Flera remissinstanser ställer sig dock kritiska. Motororganisationen M hör till de kritiska och redovisar det i ett pressmeddelande.

Laddning av bilar i ny omfattande utredning

I nästa vecka ska politiker i Lidköping börja sätta sig in i hur infrastruktur för laddning av bilar ska kunna ske. Lidköping har tidigare lagt ansvaret på Lidköping Energi – som ju normalt handlar med fjärrvärme. Det ifrågasätts av konsultföretaget Sweco – det kan bli så att kostnader förs över på fjärrvärmekunder.

Insändare: För kort P-tid vid Guldvingen

– Helt horribelt att man bara får stå en timma utanför Guldvingens Vårdcentral, skriver en insändare.

SSU: Straffa inte oss på landsbygden

Debattartikel av SSU i Skaraborg om att pendling är omöjlig för många i Skaraborg.

En handlingsplan för elektrifiering av de mest trafikerade vägarna i Sverige

Elektrifieringskommissionen presenterar idag en handlingsplan för att möjliggöra eldrivna transporter längs större vägar, med fokus på tunga transporter. Handlingsplanen pekar ut den övergripande inriktningen för utbyggnad av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas längs större vägar och presenterar 10 steg som påskyndar elektrifiering av både lätta och tunga transporter.

Säkrare väg för Göteborgare åka till Lidköping

Nu får trafikanterna för första gången uppleva motorväg mellan Göteborg och Alingsås

Lidköping möter Trafikverket om Kartåsen-trafiken

Inom kort ska Lidköpings kommun möta representanter för Trafikverket. Avsikten är att få fram en tidplan för bygget av den nya infarten till Kartåsen från riksväg 44.