Gå direkt till Trafik-nyheterna

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 september 2020

Beslut i kväll: 7 kronor per timme i P-avgtift

Kvällens hittills längsta och hetaste debatt i kommunfullmäktige handlade om parkeringsavgifter. Grundförslaget var att det skall kosta 7 kronor per timme i centrala Lidköping från 1 oktober.

3

Vänsterpartiet föreslår utökad trafikundervisning

I en motion till kommunfullmäktiges möte i kväll föreslår Vänsterpartiet genom sin gruppledare Claes-Göran Borg att Lidköpings kommun ska utöka trafikundervisningen i skolorna.
Ett annat förslag i motionen är att Lidköping ska aktivt verka för att man använder hjälm.

0

Medborgarförslag: Förbjud mopedbilar på P-platser

En medborgare tycker det blivit problem då skolelever som kör mopedbilar upptar bilparkeringsplatser. Medborgaren vill att detta ska förbjudas.

1

Trafikolycka

Trafikolycka på Skaravägen

0

Pandemin hot mot kollektivtrafikens utveckling

Antalet resenärer i kollektivtrafiken har minskat med 30% jämfört med samma period förra året. Det är lika mycket som den totala ökningen det senaste decenniet. Om det främst beror på hemarbete, resor med cykel, gång eller bil är ännu för tidigt att fastslå. Men våra nya resvanor kan ha stor betydelse för hållbart resande på sikt.

Många viltolyckor i Västra Götaland

Viltolyckorna fortsätter att öka. Det är framför allt olyckor där vildsvin är inblandade som ökar från 6 938 polisrapporterade olyckor år 2018 till 7 696 år 2019. De värsta drabbade länen är Skåne, Kalmar, Västra Götaland, Södermanland och Stockholm.

0

Olycka med långtradare

I närheten av Arentorp kördes en lastbil för nära vägkanten och tippade ned i ett dike tidigt på tisdagsmorgonen. Det finns inga uppgifter om skadade.

0

Stänger av trafik vid torget under trafikantvecka

Sträckan vid Nya Stadens torg och Mellbygatan mellan torget och Sveagatan kommer att stängas av för trafik under tiden från onsdag till och med tisdag. Samtidigt kommer information att ges på plats om hållbart resande.

0

Lidköping får sina första cykelfält

Lidköpings kommun anlägger cykelfält på båda sidor om Stenportsgatan, från Stenportsskolan till De la Gardiegymnasiet.

12

Regeringen: Inblandning av biobränsle ska öka

Bränslebytet förstärks med högre inblandning av förnybart i drivmedel

1

Refuger och farthinder på Gamla Götenevägen

I sin avsikt att minska genomfartstrafiken genom Filsbäck byggs nu hinder på Gamla Götenevägen. Provisoriska har funnits en tid, men nu tas ett radikalt grepp av Lidköpings kommun.

3

Trafikolycka

Uppdaterat.

4

Skadad vid olycka nära Vara

Uppdaterat: Lidköpingsbo avled

0

Lastbil i diket

En långtradare hamnade i diket på onsdagsmorgonen.

Polishund söker smitande bilist

En bilist avvek vid 15-tiden från en olycksplats på E20 nära Skara.
Uppdaterat

Trafikantföreningen M Sverige motsätter sig höjda bränsleskatter

Bilisters privatekonomi påverkas redan av höjda drivmedelsskatter, höjd fordonsskatt och regelverket gällande reseavdrag.
Till det kommer eventuell kilometerskatt, samt en uttalad målsättning om minskat bilåkande som klimatmål.
Det skriver motororganisationen M Sverige i ett uttalande i dag.

Olycka

Uppdaterat

Trafikolycka

Uppdaterat 13,55

Trafikolycka

Uppdaterat 15,17

Lidköpings kommun kan minska fordonsflottan

Efter att ha centraliserat ägandet och skötseln av sina fordon utvecklas nu projektet och på sikt kommer antalet fordon att minskas.

Bilister rapporterade – hotade på 44:an

Det är flera oklara omständigheter i fallet, men poliser har upprättat en anmälan om olaga hot om en händelse i trafiken på 44;an.

Så här ska hundar och katter tas om hand på bilsemestern

Ett återkommande ämne varje sommar är hur hunden eller katten på bästa sätt kan följa med i bilen på semesterresan.
M Sverige
ger här några tips och vill betona att man aldrig ska lämna husdjuret i bilen en varm dag.

Trafikpolisen kontrollerar hastighet – 14 indragna körkort under senaste dygnet

Fortkörning på våra vägar är mer regel än undantag. För vägarbetare innebär de höga hastigheterna en livsfara. Trafikpolisen genomför löpande kontroller i regionen och i sommar är antalet omhändertagna körkort rekordhögt.

Krock på Ringleden

Uppdaterat:

Lastbil på åker

Ett lastfordon hamnade på förmiddagen av okänd anledning mitt ute i en havreåker.

Stor nedskräpning efter cruising

Lördagskvällens och påföljande natts cruising drog till sig ännu fler bilar än på fredagen. Polisen i Lidköping bedömer att cirka 500 fordon var med. Framför allt användes parkeringarna vid Folkets Park och Läckögrillen. Flera deltagare var så unga att poliserna fick kör hem dom till föräldrarna. Andra avvisades.

Insatser för grön omstart i trafiken

Hur ska transportsystemet startas på nytt efter coronapandemin?
Som inspiration har Trafikanalys sammanställt olika åtgärder som har föreslagits eller vidtagits i andra länder för en hållbar återstart av transportsystemet efter pandemin.

Ordningsvakter ska hindra bilträffar på Lidköpingsplatser
Motorentusiaster bokar in sig trots evenemangsstopp

I samband med att alla tillståndsbeviljade aktiviteter för bilburna entusiaster har dragits in och aktiviteter såsom Power Big Meet med flera är inställda så har vi nu under försommaren sett en ökning av s.k. ”spontanträffar” runt om i landet. Dessa genomförs utan tillstånd.

Fartygsbilder

Lurö i Lidköping
Bild av Göran Mörby

Så här är läget med ombyggnad av E20 just nu

Flera olika etapper i arbetet med att göra E20 till en snabbare och mer trafiksäker väg pågår, och arbetena kommer att fortsätta under sommaren. Trafikverket vill utnyttja den nedgång i trafiken som beräknas ske undersommaren.

På tisdag är det exakt 14 år sedan statsminister Göran Persson startade bygget med motorväg förbi Götene (Foto: Lidköpingsnytts arkiv)