Gå direkt till Skaraborg-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 06 juni 2023

Nya sjukhusstyrelsen utsedd

Vid dagens möte med regionfullmäktige utsågs ledamöter i nämnder som hanterar olika frågor inom regionen. Bl a utsågs den nya styrelsen för Skaraborgs Sjukhus. Två personer får nyckelroller när det gäller att hantera frågor kring sjukhuset i Lidköping.

Debatt: Skaraborg behöver (S)-regering

Våra kommuner behöver en socialdemokratisk regering
Det skriver de socialdemokratiska kommunalråden i en debattartikel.

Nytt råd ger sjukhusledningen goda råd

Nu är det klart vilka personer som ska ingå i Skaraborgs Sjukhus nyinrättade patient- och närståenderåd.
Tanken är att rådet ska bidra till att patientens fokus sätts i centrum även i ledningsfrågor.

Klart med Mini-Maria i Lidköping

Det är nu klart att Mini-Maria-mottagningar startar på fyra orter i Skaraborg; Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde.

Nytt resursteam för hela akutsjukvården

Under hösten 2022 påbörjas rekryteringen till ett nytt resursteam för hela akutvårdsblocket vid Skaraborgs Sjukhus. Medarbetarna i teamet ska vara ersättare på avdelningarna. Bland annat vid korttidsvakanser, ledigheter så som semester samt kunna täcka upp för sjukskrivna kollegor vid akutvårdsavdelningen, akutmottagningarna i Skövde och Lidköping samt ambulansverksamheten.

Debatt: Ge landsbygden chansen

– Sveriges riksdag behöver sunt förnuft från Skaraborg.
Det skriver moderaten Sten  Bergheden (M) i en debattartikel.

Vårdförbundet:
Rekordmånga överbeläggningar i Västra Götaland

Antalet överbeläggningar på regionens sjukhus ligger på den högsta nivån på över sju år i Västra Götalandsregionen, visar statistik från SKR som Vårdförbundet sammanställt. Nu väntar juli – årets mest utmanande månad.
– Överbeläggningar ökar risken för vårdskador och dödsfall och är också en skadlig arbetsmiljö för personalen, anser Vårdförbundet.

Här är statens satsningar på tåg, vägar och sjöfart
i ny nationell satsning

Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor i en historisk satsning. I västra Sverige satsar regeringen bland annat på ny stambana mellan Göteborg och Borås och förstärkt kapacitet på Västra stambanan. Viktiga satsningar görs också på vägar i hela regionen och farledsfördjupningen i Göteborgs hamn fullföljs. Arbetet med att förnya Trollhätte kanal inleds på allvar.

Nya polisvolontärer ut i verksamhet

– Det finns ett stort intresse bland invånarna i Skaraborg att vara polisens förlängda arm, skriver Polisen i ett pressmeddelande.

Åsa Ranbro Jansson ny biträdande sjukhusdirektör

Åsa Ranbro Jansson har utsetts till ny biträdande sjukhusdirektör vid Skaraborgs Sjukhus.

”Inlagd” på sjukhuset för lång tid: Inga-Hjärt Slag

Sedan några dagar ligger Inga-Hjärt Slag  på sjukhuset i Lidköping.
Hen blir kvar länge, hoppas personalen. För att den ska ha någon att träna på!

Vänsterpartiets kandidater till riksdag och region

Vänsterpartiet Skaraborg hade på lördagen valkonferens och beslutade om sina vallistor för riksdagsval och regionval 2022.

Skaraborgscentern har nominerat till riksdags- och regionval

I mitten av september sker val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Centerpartiet är först ut i Skaraborg med listor till riksdagsvalet och regionfullmäktigevalet. Frida Nilsson, kommunalråd nu, är den i Lidköping som har lättast bli vald av centerkandidaterna.

Sista natten för operationer i Lidköping – akuta operationer till Skövde

I natt var sista natten som det fanns beredskap för akuta operationer på sjukhuset i Lidköping. Dessa nattliga insatser ska i stället ske i Skövde. För Lidköping innebär det utökade resurser dagtid.

Händer kan opereras när patienter sitter i stol

Nu har ortopedin vid Skaraborgs Sjukhus Skövde kommit igång med mottagningsförlagda operationer.
-Detta är en vinst för alla parter; patienter, vårdpersonal och Skaraborgs Sjukhus, säger överläkare Andrej Steen.

Åter normalläge på sjukhus

Skaraborgs Sjukhus återgår till normalläge

Tommy Körberg på turné igen
Framträdanden i Mariestad på programmet

Sångaren och estradören Tommy Körberg återupptar nu sin artistverksamhet efter pandemin och svår sjukdom. Han kommer i slutet av oktober att uppträda i Mariestad.

Bedrägerier mot äldre män

Skaraborg är utsatt för en brottsvåg där äldre män söks upp av bedragare.

Svenska kyrkan går till val
Läs om de nominerade

Om mindre än två månader är det val till Svenska kyrkans medlemsvalda beslutande organ. Här är de som vill representeras i och för Lidköpings församlingar.

Vipp-fyr – ny sevärdhet i Mariestad

Mariestad har fått en ny sevärdhet – fyrar är ju av hävdsevärda. Att synas är fyrars viktigaste uppgift. Nu finns en ny fyr på hamnområdet i Mariestad.

Debatt om Skaraborgs sjukhus: Sju år av underfinansiering ger stora köer

Susanne Berglund, socialdemokrat, skriver i en debattartikel om att bristen på resurser skapar stort köbehov.

Pandemin fortsätter påverka sjukvården

Skaraborgs Sjukhus ser inte slutet på pandemin ännu, men det finns ändå positiva signaler att ta till sig.
Det skriver styrelsen i ett meddelande efter dagens möte.

Överlåtelser av fastigheter och bostadsrätter de senaste dagarna

Lidköpingsnytt redovisar de bostäder och andra fastigheter som bytt ägare.

Yrkessvenska – språkutbildning på Campus

– Att utveckla ett nytt språk som vuxen tar tid och kräver att man har kontakt med språket på olika sätt. Har man dessutom en kort skolbakgrund tar det oftast längre tid innan man utvecklat ett språk som fungerar i många olika situationer, uppger Campus Västra Skaraborg som erbjuder utbildning i yrkessvenska.

11 minuter insatstid vid nödläge i Lidköping
Här finns öppna jämförelser om brott, bränder och olyckor

Det tar lite över 11 minuter mellan larm och första styrka är på plats vid ett nödläge i Lidköpings kommun. Räddningstjänsten kommer något fortare än ambulans, men skillnaden är liten. Det framgår över de uppmätta mediantiderna som finns i öppna jämförelser mellan landets kommuner.

Skärpt kontroll av Covid vid sjukhusbesök

Skaraborg Sjukhus intensifierar arbetet för att minimera risk för smittspridning på sjukhuset
Alla patienter som ska läggas in testas för covid-19

Avled efter ”brittisk” Covid-19-smitta på sjukhus

Personal och patient vid Skaraborgs sjukhus i Skövde smittad med brittisk mutation av covid-19-virus

Debatt: Demokrati kräver engagemang och ett levande civilsamhälle

– Det är genom att välkomna engagemang och att var och en har möjlighet att göra skillnad som vi skapar en robust och livskraftig demokrati.
Det skriver företrädare för Centern i Skaraborg i en debattartikel.

Debatt: (s) ser framåt!

– Vi socialdemokrater är väl rustade för att återstarta ekonomi och arbetsmarknad när pandemin är över.
Det skriver Patrik Björck, riksdagsledamot och ordförande för socialdemokrater i Skaraborg i en debattartikel.

Lidköpingsnytt under förra året: 19 miljoner lästa sidor

Läsningen av Lidköpingsnytt satte nya rekord under 2020. Antalet läsare ökade med hela 18,55 procent, besöken ökade också kraftigt.

Över tusen nya med konstaterad covid-19 på en vecka i regionen

Smittspridningen i Västra Götaland är mycket stor och någon avmattning syns inte än. Smittskyddsläkaren vädjar om att följa de skärpta lokala råden.
– Det krävs nu att alla måste avstå kontakter som inte är nödvändiga, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland.

Tio nya fall av covid-19 i Skara förra veckan

Utvecklingen av covid-19-smittan har gått åt rätt håll i västra Skaraborg de senaste veckorna men i Skaraborg som helhet ser det inte lika bra ut, och i Göteborgsområdet har det noterats relativt kraftiga ökningar som enligt Smittskydd Västra Götaland beror på att respekten för smittan har minskat.

Smittskyddsläkaren skärper tonen: ”Vi måste minska smittspridningen”
Ökar i Skaraborg!

Smittspridningen av covid-19 i Västra Götaland ökar för fjärde veckan i rad. Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg uppmanar alla att fortsätta följa myndigheternas rekommendationer noggrant – alla måste ta sitt ansvar för att minska smittan och inte riskera att ännu fler insjuknar.

Sjukhusstyrelsen i dag: Fantastiska insatser!

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus har i dag haft möte – flera via datalänk som ju blir allt vanligare. Bl a följdes mötet av ett pressmeddelande med mycket beröm över sjukhusens personal. Ordförande är Lidköpingsliberalen Pär Johnson.

Så ska fler patienter komma på bokade besök i VGR
Pilotprojekt i Skaraborg

2019 uteblev 155.000 patienter från inbokade besök i Västra Götalandsregionen (VGR). Nu ska ett pilotprojekt vid Skaraborgs Sjukhus testa metoder för att fler patienter ska kunna komma på sina bokade tider. Arbetssättet ska sedan kunna användas inom hela regionen.

Fler kan bli specialistsjuksköterska

Ytterligare 20 personer kommer att få möjlighet att utbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön under studietiden. Det har styrelsen för Skaraborgs Sjukhus fattat beslut om.

Ny grupp i den ökade corona-spridningen i VG-regionen:
– Alla upp till 40 år ökad risk

Spridningen av covid-19 fortsätter öka i Västra Götaland. Ökningen drivs av unga i åldrarna 20 till 29 år och även 30 till 39 år. Vi måste nu alla hjälpas åt för att minska smittspridningen.

31 nya covid-19-fall i Skaraborg förra veckan

Coronasmittan är fortfarande aktiv i Skaraborg. Under förra veckan konstaterades 31 personer sjuka i covid 19 i Skaraborg. Andelen som bär smittan och är +70 minskar.

Sjukhusen sänker garden – något

Särskild sjukvårdsledning vid Skaraborgs Sjukhus har idag beslutat att sänka beredskapsnivån från förstärkningsläge till stabsläge.

ST-läkare bland få som lyckats i europeisk utbildning

Hård konkurrens – men ST-läkaren från Skaraborgs Sjukhus gick hela vägen

Färre på Skaraborgs sjukhus med covid-19

Antalet patienter som vårdas på sjukhuset i Skövde för covid-19 har sjunkit. Enligt dagens rapport var det 21 inlagda, varav 5 med intensiv vård.

Snabb spridning av covid-19 i Skaraborg

Skaraborg står för den största ökningen av nya smittade av coronavirus och utvecklad covid-19 i hela Västra Götalandsregionen. Det framkom vid dagens pressmöte om coronasmittan i regionen.

41 vårdas på Skaraborgs sjukhus för covid-19

I dag  kl. 10:00 fanns det totalt 284 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 66 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

Fler på sjukhus för covid-19 i regionen

På söndagen rapporterades att det på sjukhusen i Västra Götaland fanns 304 patienter med covid-19. Av dessa vårdades vårdades intensivt.

30 på Skaraborgs sjukhus för covid-19 i dag

Antalet patienter på sjukhus i Skaraborg är i dag 30, vilket är något lägre än gårdagen.

Fler sjuka i covid-19 på sjukhus i Skaraborg – oklart varför

Skaraborgs Sjukhus rapporterar det högst antalet någonsin när det gäller antalet patienter som får vård för Covid-19. Det är oklart vad som ligger bakom den ökning som skett de senaste dagarna.

Musikstudent i Vara fick flest röster i P4 Skaraborg

Alicia Jern som studerar vid musikgymnasiet i Vara vann Skaraborgsfinalen av musiktävlingen ”P4 Nästa” med låten Friendzone. Det blev röstningsrekord i mycket jämn final.

Covid-19 planar ut i Västra Götaland

Vid en presskonferens med regionens smittskydd och sjukhus i dag meddelades att allt tyder på att coronasmittan och covid-19 nått en topp och nu planat ut i Västra Götaland. Fortfarande är många smittade och alltför många behöver sjukhusvård. Men en liten ljusning syns.
Läget för sjukhuspersonalen bedöms som mycket ansträngt. Sjukhusen lånar personal till varandra.

Covid har spridits i Skaraborgs stora kommuner
25 fall konstaterade i Lidköping

I dag presenterade smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg vid en presskonferens i Göteborg hur fallen av covid-19 i Västra Götaland fördelats mellan kommunerna. Det finns i regionen enligt dagens statistik 1.705 bekräftade fall och ökningen fortsätter.
Uppdaterat 13,36.

Tryggaste vården för sköra äldre finns utanför sjukhusen
enligt vården i Skaraborg

Den tryggaste vården för sköra äldre personer är utanför sjukhusen. Därför kraftsamlar nu kommun,
sjukhus och primärvård för att säkerställa vården för de mest utsatta. Målet är en god och trygg vård
för sköra äldre – och de som sköter om dem.

Debatt: ”Tur att regionen inte är bättre arbetsgivare!”

Debattören Ove Nordström skriver i en debattartikel om att de anställda ligger lågt i löner och tar betalt för P-platser som inte finns och regionen säger sig vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare- Han hoppas att regionen inte vill bli bäst i Europa.

Debatt: Hur är det egentligen med BUP?

I ett öppet brev ifrågasätter Compassen de beslut som fattats om BUP i Skaraborg.
Compassen har under 2019 varit kritisk mot hur BUP hanterats – inte minst i Lidköping.

Belönas av sjukhuset för utvecklingsinsatser

Barn- och ungdomspsykiatrin – BUP:s Matgrupp, tilldelas Skaraborgs Sjukhus utvecklingspris 2019. De får priset för att de ”med stark drivkraft och sprudlande energi visat på möjligheterna i tvärprofessionellt samarbete baserat på patientens/familjens behov.

Stor datakrasch inom regionen – sjukvården drabbas

17.000 datorer inom Västra Götalandsregionen har ett fel som inneburit att de riskerar att gå sönder – krascha. Flera krascher har redan skett och för vissa delar av sjukvården i regionen är problemen stora.

Donationsveckan: Andrea väntar på sin tredje njurtransplantation

Andrea Broberg står på väntelistan för en ny njure. Det blir i så fall hennes tredje transplantation.
– Jag längtar bara efter att få leva ett vanligt liv igen. Och kan jag få om de hittar ett  matchande organ, säger hon.

Nya förslag till förändringar på sjukhuset i Lidköping
Vårdplatser flyttar till Skövde

På fredag sammanträder styrelsen för Skaraborgs sjukhus och då kommer sjukhusets ledning att redovisa nya förslag till förändringar som utreds och väntas bli aktuella för genomförande senare under hösten eller vintern. Bl a föreslås att sjukhuset i Lidköping ska få 11 färre vårdplatser på medicinska vårdavdelningarna, att ortopedin flyttar och de nuvarande lokalerna för ortopedin lämnas.
Uppdaterat med förtydligande från sjukhusledningen.

Lidköping-Skara-Skövde växer tillsammans till betydande arbetsmarknadsregion

Väg 49 har blivit ett långt stråk. I dag från Askersund till Lidköping. Nu samverkar Skövde, Skara och Lidköping i ett gemensamt arbetsmarknadsregion. Det blir Sveriges fjärde största.

Tryggare hemgång från sjukhus med samarbete

Ny lag och nya samarbetsformer över vårdgränserna i kombination med ny teknik gör att allt färre patienter måste stanna kvar på sjukhuset när de väl är klara för utskrivning.
– Ju längre man är inlagd på ett sjukhus desto större är risken att drabbas av en vårdrelaterad infektion, exempelvis.

Hanna vill ge eleverna på ortopeden en bra start i arbetet

Ortopedkliniken vid Skaraborgs Sjukhus lägger stor vikt vid att undersköterskeelever får en bra start i arbetet. En av dem som tagit sig an den uppgiften är undersköterskan och handledaren Hanna Eriksson.

Ja må vi leva! – Hällekis Musikkår firade 100 år

Det är inte varje dag man får går på ett 100-årsfirande. Särskilt när det är fråga om en musikkår. I eftermiddags höll Hällekis Musikkår sin jubileumskonsert i Folkets Park i Götene. I tider då många musikkårer har problem med återväxten och med att få tag i duktiga ledare är det en välsignelse att få uppleva en konsert med en livaktig och mycket välljudande 100-åring. Här följer ett bildreportage från jubileumskonserten.

Jämlik vård med sjuksköterskeledd strokemottagning

Skaraborgs Sjukhus har startat ännu en mottagning som leds av sjuksköterskor. Här får strokepatienter sitt första uppföljande besök, vilket har medfört en jämlik vård och en avlastning för kollegorna vid strokeenheten.
-Vi tycker att det är väldigt givande och lärorikt att få det här uppdraget. Det är utvecklande att få använda sin kunskap på ett annat sätt än i det dagliga avdelningsarbetet, säger sjuksköterskorna Max Fantenberg och Anna Frid Yngvesson.