Gå direkt till Sjukvården-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 30 september 2023

Sjukhuset i krisläge: Snabbrekryterar personal

– Vi söker omgående dig som är utbildad undersköterska eller sjuksköterska. Vi behöver dig i dag!
Det skriver personalchefer vid Skaraborgs Sjukhus i ett upprop i dag.

Debatt: Brist på personal och pengar hotar sjukvården

– Koncentration löser inte sjukvårdens problem!
Det skriver Vänsterpartiet i Lidköping i en debattartikel-.

Tydlig ökning av covid-19 i Västra Götaland

Covid-19 ökar i Västra Götaland. Under vecka 48 konstaterades 806 fall vilket är en tydlig ökning jämför med veckan dessförinnan då 462 fall konstaterades.

Moderater protesterar mot sjukhusplaner

-Det är nog nu, Lidköpings sjukhus ska utvecklas och inte avvecklas!
Det skriver Ulrika Gartman Blom i ett pressmeddelande om sjukhusledningens uttalande om Lidköpings sjukhus.

Allvarligt skadad efter misshandel i Vara

En man fördes i helikopter till sjukhus i Göteborg efter att ha misshandlats.

Förvånad Pär Johnson efter sjukhusbeslut
Motförslag röstades ned

Liberalen Pär Johnson är besviken efter sammanträdet med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus. Han är ordförande i styrelsen och har hela mandatperioden arbetat mot utredningar om förändringar i strukturen av sjukhuset i bl a Lidköping. Han fortsatte i dag med sitt motstånd, men blev nedröstad av socialdemokrater, vänsterpartister och sverigedemokrater som vill ha en utredning som kan innebära en koncentration till Skövde.
Arkivbild Pär Johnson.

Nya sjukhusstyrelsen utsedd

Vid dagens möte med regionfullmäktige utsågs ledamöter i nämnder som hanterar olika frågor inom regionen. Bl a utsågs den nya styrelsen för Skaraborgs Sjukhus. Två personer får nyckelroller när det gäller att hantera frågor kring sjukhuset i Lidköping.

Uppdrag: skapa säker sjukvård vid krig

Socialstyrelsen får uppdrag för att säkerställa sjukvårdens kapacitet och driftsäkerhet vid höjd beredskap och ytterst krig

Prisas på Vårdgala: Årets Studenthandledare

Medarbetare vid Skaraborgs Sjukhus utsedd till Årets studenthandledare

Höjt högkostnadsskydd och nya behandlingar beslutade

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på onsdagen bland annat om att införa nio nya läkemedelsbehandlingar och att höja högkostnadsskyddet i öppensjukvården och slutenvårdsavgiften.

Sjuksköterska vid Lidköpings sjukhus belönas

Katarina Mörk, hematologimottagningen på Skaraborgs Sjukhus Lidköping, har blivit utnämnd till Årets hematologsköterska 2022 av Blodcancerfonden och HEMSIS, föreningen för hematologisjuksköterskor i Sverige.

Nya kameror installerade för ögonundersökningar

– En investering som är bra – för både patienter och medarbetare.
Enhetschef Ann-Katrin Sjökvist vid den nya ögonbottenkameran.

Nytt råd ger sjukhusledningen goda råd

Nu är det klart vilka personer som ska ingå i Skaraborgs Sjukhus nyinrättade patient- och närståenderåd.
Tanken är att rådet ska bidra till att patientens fokus sätts i centrum även i ledningsfrågor.

Nytt resursteam för hela akutsjukvården

Under hösten 2022 påbörjas rekryteringen till ett nytt resursteam för hela akutvårdsblocket vid Skaraborgs Sjukhus. Medarbetarna i teamet ska vara ersättare på avdelningarna. Bland annat vid korttidsvakanser, ledigheter så som semester samt kunna täcka upp för sjukskrivna kollegor vid akutvårdsavdelningen, akutmottagningarna i Skövde och Lidköping samt ambulansverksamheten.

Debatt: Förtroendeskapande?

Kan man lita på det som sägs och utlovas om sjukhuset i Lidköping?
Debattören Ove Nordström undrar.

Debatt: Förebygg ohälsa med samtal

-Det är alltid bättre att förebygga än att reparera. Vi kan välja hur vi lever, och kunskapen om det är viktig.
Det skriver Kristdemokraterna Stefan Svensson och Conny Brännberg i en debattartikel.

Emelie Karlsson berättar om sin olycka – och hur hon stärkts

“Jag vill hem” är rubriken för Emelie Karlssons berättelse hon framför på Stadsbiblioteket

Moderater vill ge extra lön för erfarna i vården

Extra lönepåslag till sjukvårdens veteraner

Covid gör det tufft att arbeta i vården

Den 3 augusti 2022 hade sjukhusen i Västra Götalandsregionen totalt 112 inneliggande patienter med covid-19, varav 2 inom intensivvården, IVA.

Lägesrapport VGR: Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter öka

Antalet nya bekräftade fall av covid-19 ökar och 664 fall rapporterades i Västra Götaland föregående vecka.

Allt fler får covid

Antalet nya bekräftade fall av covid-19 ökar i Västra Götaland. ”Pandemin har inte släppt taget. Om du känner dig förkyld ska du stanna hemma och räkna med att det är covid-19”, säger Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare. Nu ökar även antalet patienter med covid-19 på sjukhusen i Västra Götaland.

Liberalerna i regionen: Stärk närsjukvården

Liberalerna i pressmeddelande: Hög tid för närsjukhusens återkomst

Vårdförbundet:
Rekordmånga överbeläggningar i Västra Götaland

Antalet överbeläggningar på regionens sjukhus ligger på den högsta nivån på över sju år i Västra Götalandsregionen, visar statistik från SKR som Vårdförbundet sammanställt. Nu väntar juli – årets mest utmanande månad.
– Överbeläggningar ökar risken för vårdskador och dödsfall och är också en skadlig arbetsmiljö för personalen, anser Vårdförbundet.

Ny ortopedistudie:
Ingen skillnad på manlig och kvinnlig operatör

Per Jolbäck, forskare och sjuksköterska vid Skaraborgs Sjukhus ortopedklinik, har fått en studie publicerad i den ansedda vetenskapliga amerikanska tidskriften The Journal of Bone and Joint Surgery. Studien visar att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad i risk för patienterna att drabbas av en oönskad händelse avsett om det är en kvinnlig eller manlig operatör.

Brist på bröstmjölk vid neonatalavdelningen

Skaraborgs Sjukhus söker fler donatorer

Femte spruta mot covid i höst

Pandemin med covid-19 är inte över. I Sverige behöver vi vara beredda på en ökad spridning av covid-19 under kommande höst- och vintersäsong, skriver Folkhälsomyndigheten som rekommenderar en femte dos vaccin till äldre och riskgrupper.

Om ormen hugger…

Årligen vårdas cirka 250-300 personer på sjukhus till följd av huggormsbett. Blir du biten är det viktigt att kontakta vården.
Det skriver regionen i en artikel i VGR-fokus som återges här.

Vårdpersonal: Samma kriterier för vårdens hyrpersonal i hela landet

Regionernas samordnade upphandling av hyrpersonal i vården är klar och annonseras idag, den 25 april.

Åsa Ranbro Jansson ny biträdande sjukhusdirektör

Åsa Ranbro Jansson har utsetts till ny biträdande sjukhusdirektör vid Skaraborgs Sjukhus.

“Inlagd” på sjukhuset för lång tid: Inga-Hjärt Slag

Sedan några dagar ligger Inga-Hjärt Slag  på sjukhuset i Lidköping.
Hen blir kvar länge, hoppas personalen. För att den ska ha någon att träna på!

VGR erbjuder en fjärde dos vaccin till alla över 65 år

Västra Götalandsregionen, VGR, erbjuder nu en fjärde dos vaccin mot covid-19 till alla som är 65 år och äldre.

Regionen satsar 133 miljoner på sjukvårdslöner

Kraftig lönesatsning riktas mot dygnet-runt-vården – sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i fokus

Ny chefssjuksköterska

Christoffer Larsson ny chefsjuksköterska vid Skaraborgs Sjukhus

ST-läkarnas studie fick internationell spridning
Forskar om medicin för pedofiler

Valdemar Landgren och Pontus Olsson, båda ST-läkare inom vuxenpsykiatrin vid Skaraborgs Sjukhus, har fått en artikel publicerad i den ansedda vetenskapliga tidskriften World Journal of Biological Psychiatry.

Satsning på precisionsmediciner för viss cancer hos barn och kvinnor

Regeringen satsar 16 miljoner på pilotprojekt inom precisionsmedicin för barncancer samt bröst- och äggstockscancer

Examen för nya specialistsjuksköterskor

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har, i samarbete med Högskolan Skövde, avslutat sin tredje uppdragsutbildning för specialistsjuksköterskor inom anestesi eller operationssjukvård. Dessutom är den första kursen för specialistsjuksköterskor inom intensivvård avslutad.

Regeringens meddelande om pandemireglerna
Det mesta avvecklas nästa vecka

Den 9 februari 2022 påbörjas avvecklingen av åtgärderna mot covid-19. Då tas bland annat krav på deltagartak och andra uttryckta deltagarbegränsningar, till exempel krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap bort, liksom möjligheten till användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor. Det meddelar regeringen i dag.

Skaraborgs Sjukhus behöver fler bröstmjölksdonatorer

Neonatalavdelningen vid Skaraborgs Sjukhus börjar få ont om donerad bröstmjölk och efterlyser därför fler donatorer.
Rättat telefonnummer

Högsta noteringen av antal smittade

Under vecka 1 var antalet nya bekräftade fall av covid-19 27 044 i Västra Götaland. Det är en kraftig ökning jämfört med veckan innan då det var 7886 bekräftade fall. Vecka 1 är den högsta noteringen en enskild vecka hittills under pandemin.

Pandemin sätter regionen i stabsläge

Västra Götalandsregionen, VGR, är i stabsläge sedan klockan 17. Anledningen är att läget i sjukvården är ansträngt till följd av hög sjukfrånvaro.

Guldvingen fortsatt resurs för ungas psykiska hälsa

Fortsatt uppdrag till vårdcentraler i Falköping och Lidköping om ungas psykiska hälsa

Allt fler smittade av covid

Antalet patienter som behöver sjukhusvård till följd av covid-19 ökar i Västra Götalandsregionen. På onsdagsmorgonen var 63 personer inneliggande varav nio vårdas på IVA. Även smittspridningen ökar och vecka 47 bekräftades 1670 nya fall.

Sista natten för operationer i Lidköping – akuta operationer till Skövde

I natt var sista natten som det fanns beredskap för akuta operationer på sjukhuset i Lidköping. Dessa nattliga insatser ska i stället ske i Skövde. För Lidköping innebär det utökade resurser dagtid.

Insändare: Om sjukvården och ansvar för överviktiga barn

– Sjukvården har ingen tillräckligt effektiv metod för kostrådgivning till patienterna och läkarna har gett upp, skriver Torwald Åberg, specialist på kroppens behov av näring, i en insänd artikel.

Händer kan opereras när patienter sitter i stol

Nu har ortopedin vid Skaraborgs Sjukhus Skövde kommit igång med mottagningsförlagda operationer.
-Detta är en vinst för alla parter; patienter, vårdpersonal och Skaraborgs Sjukhus, säger överläkare Andrej Steen.

Klubbat av regionstyrelsen i dag – Kraftig satsning på kortare köer

GrönBlå Samverkans tilläggsbudget för ökade satsningar för att minska vårdköerna och förbättra tillgängligheten klubbades vid dagens regionstyrelse. Den går nu vidare till regionfullmäktige den 26 oktober som slutligen beslutar om tilläggsbudget.

Elever i Lidköping får vaccin i skolan

Nu erbjuds alla 12 till 15-åringar på Lidköpings kommuns grundskolor vaccination mot covid-19 på skoltid. Vaccinationerna kommer genomföras under vecka 42 och vecka 43. Vaccinationen är möjlig tack vare ett samarbete mellan Barn & Skola i Lidköping och Västra Götalandsregionen, genom de lokala vårdcentralerna.

Studie visar på samband mellan genmutation och vanlig ögonsjukdom
Forskning av Skaraborgsläkare internationellt publicerad

Glaukom, som tidigare kallades för grön starr, är en av våra vanligaste ögonsjukdomar. Marcelo Ayala, överläkare vid ögonkliniken på Skaraborgs Sjukhus har nyligen fått en artikel publicerad i tidskriften Genes i ämnet exfoliativt glaukom, vilket är en särskilt allvarlig form av glaukom.

Höjd beredskap vid Skaraborgs sjukhus

Högt tryck på operationer gör att Skarasborgs  Sjukhus återgår till den förhöjda beredskap som kallas stabsläge.

Fortsatt minskning av covid-fallen i VGR.
Ovaccinerade dominerar bland de sjukaste.

VGR lägesrapport: Fortsatt minskning av fall med covid-19 i Västra Götaland – ovaccinerade dominerar helt bland allvarligt sjuka

250.000 västgötar får SMS med vaccin-erbjudande
Även vaccinerade får meddelande

I morgon får en kvarts miljon västsvenskar ett SMS från Västra Götalandsregionen med information om vaccinering mot covid-19. Syftet är att få fler att vaccinera sig. 

Snabb coronaspridning i Skara

Smittspridningen ökar i Sverige. Och Skara kommun rapporterade fler coronafall senaste veckan än någonsin tidigare. Det visar nya siffror från Folkhälsomyndigheten.

Lägesrapport VGR: Ökande smittspridning och färre vaccindoser i augusti

Under vecka 28 (förra veckan) konstaterades 377 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 50 procent från föregående vecka.
Samtidigt har vaccinationerna i Västra Götaland gått snabbt framåt. Invånare födda 2005 och tidigare kan boka vaccination från den 11 augusti.

“Många kommer covidsmittade från utlandssemester”

Förekomsten av covid-19 ökar nu i Storbritannien och södra Europa. Smittskydd Västra Götaland betonar vikten av att följa Folkhälsomyndighetens nya rekommendation från om att testa sig vid hemkomst.

Ny studie vid Skaraborgs Sjukhus: Patientsäkert att operera på mottagning

Det är lika patientsäkert att utföra operationer av karpaltunnelsyndrom på mottagning med undersköterskor som assistenter som i en fullt utrustad operationssal.
Det visar en studie som ortopedläkare Petter Skarbäck genomfört vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping.

Debatt: Det gäller att hålla sig till fakta om man ska beslå andra med lögn

Susanne Berglund fortsätter här debatten om Skaraborgs Sjukhus ekonomiska situation genom att följa upp sin första artikel med en replik på Pär Johnsons inlägg.

Debatt: – Vi kan inte påverka sjukhusens inkomster

Pär Johnson svarar på en debattartikel i Lidköpingsnytt om Skaraborgs sjukhus.

Debatt om Skaraborgs sjukhus: Sju år av underfinansiering ger stora köer

Susanne Berglund, socialdemokrat, skriver i en debattartikel om att bristen på resurser skapar stort köbehov.

Pandemin fortsätter påverka sjukvården

Skaraborgs Sjukhus ser inte slutet på pandemin ännu, men det finns ändå positiva signaler att ta till sig.
Det skriver styrelsen i ett meddelande efter dagens möte.

Sjukvården får överskrida budget med en miljard

Regionfullmäktige fastställde vid sitt möte bland annat Västra Götalandsregionens budget för 2022 där nära 61 miljarder kronor fördelades till de olika verksamheterna i regionbidrag. Regionfullmäktige beslutade också att sjukhusen i Västra Götalandsregionen tillåts gå med en miljard kronor i underskott under 2021.

Coronaläget i regionen i dag
Smittspridningen minskar och vaccinationstakten ökar

Sjukvården i Västra Götaland är fortfarande belastad men smittspridningen fortsätter att minska. Idag startade vaccinationen av invånare födda 1976 eller tidigare, samt personer i riskgrupp över 18 år som ännu inte vaccinerats.

Coronaläget i Lidköping oförändrat – uppåtgående i Skara

Den senaste veckan har 162 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Lidköpings kommun.

Regionfullmäktige: Gratis besök hos sköterska

Avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentral för alla över 65 år

Stort förtroende för sjukvården i Skaraborg

Förtroendet för hälso- och sjukvården ökar i Västra Götalandsregionen och allra störst är förtroendet i Skaraborg. 73 procent av skaraborgarna har stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet. Det är en ökning med 15 procentenheter från föregående år. Det visar undersökningen hälso- och sjukvårdsbarometern.

Fortsatt högt tryck på sjukvården av covid-19

Smittspridningen är fortfarande på en hög nivå i Västra Götaland och intensivvården är under hårt tryck.
Det skriver smittskydd i Västra Götaland i ett pressmeddelande.

Vänsterpartiet: Sluta vädja om personal – ställ krav!

V: Blågröna styret måste kräva personal från privata vårdgivare till regionens sjukhus

Liberalt förslag: Skapa förutsättning för helikopter vid sjukhuset

Liberalen Pär Johnson, som även är ordförande i den under regionen lydande styrelsen för Skaraborgs Sjukhus föreslår i en motion att kommunen är beredd att hjälpa Västfastigheter med plats för helikopterlandningsplats.

VGR höjer ersättningar

Västra Götalandsregionen har beslutat om särskilda ersättningsnivåer under sommaren 2021 för personal som gör frivilliga extrapass eller förskjuter sin semester.

Vaccinationsprognos för regionen

Under de kommande tio veckorna räknar Västra Götalandsregionen med att kunna fördela närmare en miljon vaccindoser till vaccinatörer i Västra Götaland.

Debatt: Varför säga upp sig?

I en insänd debattartikel ifrågasätter en Lidköpingsbo grunden för debatten om Lidköpings sjukhus och varför vissa tappat arbetsglädjen.