Gå direkt till Samhälle-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 20 februari 2019
  1. Dagens namn:
  2. Vivianne
  3. I morgon:
  4. Hilding

Lidköping och Polis i nya medborgarlöften

kommunpolisrobertsvenssonloGemensamt ska Lidköpings kommun och Polisen förhindra och förebygga missbruk bland ungdomar, samt stärka tryggheten i Lidköpings centrum. Det är nämligen de förslag som i huvudsak framkommit när ordningen i Lidköping diskuterats. Det är samma punkter som gällt 2017 och 2018.
Arkivbild: Kommunpolis Robert Svensson.

1

På nya jobb i Lidköpings kommun

stadshuset_90917Här är alla som fått ny anställning eller ändrad/förlängd anställning vid Lidköpings kommun i januari.

Därför skjuter dom varandra!
Ny studie från BRÅ

polisambulansolyckaikonSkjutvapenvåldet fyller viktiga funktioner för deltagarna i kriminella miljöer. Våldet fungerar som ett sätt att bygga upp sitt rykte och stärka sin position – samtidigt som det används för att skydda det egna livet. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).

9

De hjälper våldsutsatta som kommer till sjukhus

Våld_i_nära_relation_190206_418Mer än var femte person i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för brott i en nära relation, men Skaraborgs Sjukhus vill visa att det finns många sätt att få hjälp.

0

Boende vill begränsa cruisingkvällar

cruisingslinga2019En bostadsrättsförening med bostäder vid Hagagatan mellan Skaragatan och Karlagatan vill att de tre cruisingkvällarna som planeras i anslutning till Power Big Meet i början av juli ska begränsas.

24

Vi förtydligar om Lidköping Energi: Inga beslut

En artikel på torsdagen berättade att Lidköping Energi står inför en stor investering. Det behöver förtydligas: Inga beslut om investeringen är fattade – varken av företagsledning, styrelse eller ägare.

2

Socialtjänst i förändring – allt mer pengar sparas

S&A-ikon– Vi kommer även i fortsättningen att hjälpa människor som är i svårigheter, men vi kommer att prioritera dem som har det svårast.
Så sa Tommy Larsson, Kristdemokrat och ny ordförande i Social- och arbetsmarknadsnämnden (SAN) efter ett möte i dag då arbetsmarknadsenheten diskuterades.

1

Lidköping Energi investerar kvarts miljard i ny panna

värmeverk2018Lidköpings Energi vill modernisera sitt värmeverk genom att bygga en ny panna och ersätta två från 1985.
– Effekten av en ny panna blir ungefär som från de två tidigare, säger Peter Johansson, VD vid Lidköpings Energi.

1

Färre använde Kinnekulletåget – men positivt under hösten

kinnekulletaagResandet på Kinnekulletåget har minskat med nio procent 2018 jämfört med 2017. Det var ett tapp på över 30.000 resande. 

1

Här är Västtrafiks mest använda busslinje i Skaraborg

busstrafik_lop_aug-13Västtrafik redovisar i dag siffror för antalet resenärer förra året och det visar på en kraftig ökning – med fyra procent i Skaraborg till över 8 miljoner resor.

0

Politiska majoriteten står på sig: Bygg Hamnstaden!

hamnstaden-torget_131009Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter har olika åsikter om Hamnstadens framtid. Socialdemokrater, Centerpartister och Kristdemokrater röstade i dag för projektets fortlevnad – trots att det nu ligger i någon slags avvaktande läge. 

1

Var fjärde nybörjare byter skola

När första årskursen i grundskolan började i höstas valde föräldrarna till 110 barn att byta skola. eftersom det var 430 nybörjare så innebär det att vart fjärde barn byter skola. 

0

Fler än 700 söker till De la Gardiegymnasiet
”Årets raket” är naturvetenskapliga programmet

bildfrv12_rettadelagÖver 700 ungdomar sökte i första hand till De la Gardiegymnasiet.

Nya pensionsregler på väg – för vi lever allt längre
Medellivslängden ökar 3,5 timmar per dygn

nyasedlarSvenskarna lever allt längre och friskare liv. Medellivslängden ökar i genomsnitt med 3,5 timmar varje dygn. Det är positivt, men innebär att pensionernas andel av slutlönen blir lägre eftersom pensionen ska räcka under en längre tid.

13

Ny personalchef i Lidköping – hämtas från Grästorp

karolinanilsssonkjäll-personalchefKarolina Nilsson Kjäll tar över som personalchef i Lidköpings kommun efter Nils Svensson.

0

Alla vinner på nya koncept för tarmoperationer

Lars-Johansen-(002)Sjukvård enligt ERAS-konceptet gör både patienter och vårdgivare till vinnare. Vid Skaraborgs Sjukhus har man lyckats mer än väl med detta. Antalet komplikationer i samband med stora tarmkirurgiska ingrepp har halverats och den genomsnittliga vårdtiden per patient har minskat radikalt.
Bilden: överläkare Lars Johansen.

0

Stor fastighetsaffär klar

Kommunfullmäktige godkände på måndagskvällen, efter viss debatt, att kommunen köper fastigheten Gösen 4. Här kan komma att byggas upp till 400 lägenheter.

0

Lång rad av medborgarförslag

Det har den senaste tiden kommit en lång rad medborgarförslag, och nästan alla rör frågor som förvaltningen samhällsbyggnad som Samhällsbyggnadsnämnden har att besvara.

Nystart för stadens utveckling – men inte stopp för Hamnstaden

hamnstadsplan1-160407I ett förslag till beslut från förvaltningen samhällsbyggnad föreslås att ett förslag från Liberalerna om att lämna Hamnstaden därhän som bostadsområde skall avslås. 

Antalet brott ökade med 2 procent under 2018

tjuvI dag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2018. Den pekar på att antalet brott ökat sedan 2017. Bedrägerier och oredlighet ökar mest.

Lidköpings kommunfullmäktige sammanträder
Måndag 21 januari 18,15

Måndagen den 21 januari 2019 sammanträder kommunfullmäktige i Lidköping. Ärenden som ska behandlas är bland annat:

– Utdelning av Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling – Företagspriset 2018,
– Entledigande och fyllnadsval 2019,
– Valärenden till nämnder, bolagsstyrelser, föreningar och förbund,
– Framtida värdskap för Power Big Meet,
– Begäran från kultur- och fritidsnämnden om utökad driftsbudget i strategisk plan och budget 2019-2021,
– Ansökan från kultur- och fritidsnämnden om utökad ram för Folkets Hus ansökan om bidrag,
– Taxa för anslutning till Lidköpings kommuns bredband,
– Underskrift av borgenshandlingar,
– Förvärv av Gösen 4,
– Antagandeprövning detaljplan för del av kvarteret kanariefågeln Rudberusgatan och Kapellgatan Lidköpings kommun,
– Riktlinje för kriskommunikation tillika kriskommunikationsplan,
– Inkomna motioner,
– Redovisning av inkomna medborgarförslag, Redovisning av besvarade medborgarförslag,
– Anmälningar KF.

Den kompletta dagordningen och samtliga handlingar tillhörande de ärenden som ska behandlas kan beställas på kommunstyrelsens verksamheter tel: 0510-77 01 80. Kallelsen och tillhörande handlingar finns också tillgängliga på kommunens hemsida: www.lidkoping.se.

 

Tid: Måndagen den 21 januari 2019 kl 18:15

Plats: Lidbeckska huset, Hamngatan 1, Lidköping

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och du är mycket välkommen som åhörare.

Kommunfullmäktiges sammanträden filmas och direktsänds på www.lidkoping.se. Sammanträdet kan efter redigering spelas upp efteråt.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds även på närradion 93,8 Mhz och på www.radiolidkoping.se kan du lyssna när det passar dig.

 

Lidköping 14 januari 2019

Carina Ohlsson (S) Kommunfullmäktiges ordförande

På nya jobb i Lidköpings kommun

genre_stadshuset_lopHär  är alla nyansställningar, förlängda förordnanden och vikariat som tillsatts vid Lidköpings kommun under december.

Staten ska ta över LSS enligt utredningsförslag
Hård kritik från första stund

Den särskilda utredaren Gunilla Malmborg har i dag överlämnat betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen till övergångsregeringen. Utredningen innehåller bland annat förslag på statligt ansvar för den personliga assistansen, samt nya insatser i LSS.

Miljoner till IT-stöd i vården

Lidköpings kommun har tillsammans med Essunga, Grästorp, Götene och Vara kommun fått 6,7 miljoner i bidrag från Europeiska socialfonden (ESF) till ett projekt med mål om ökad digital kompetens inom vård- och omsorgssektorn.

Kommundirektören svarar på frågorna om motorevenemang:
– Påverkan ärt såväl positiv som negativ

jan-fransson-170911–  Att verka för en hållbar utveckling innebär att avväga miljömässiga, sociala och ekonomiska intressen på kort och lång sikt.
Det skriver kommundirektör Jan Fransson som fått uppdraget att svara på den kritik mot kommunens engagemang i motorevenemang. Lidköpingsnytt publicerar svaret i sin helhet.

Krav i kommunstyrelsen:
– Lidköping ska inte samarbeta med Kina!

I måndags lämnade moderater och liberaler i kommunfullmäktige en motion om översyn av kommunens internationella arbete.
Redan i dag blev frågan aktuell, då den nya majoriteten röstade för ett utvecklingsarbete då det kommit en ny inbjudan att samarbeta med Xindu i Kina. Oppositionen röstade emot men det räckte förstås inte.

Vad ska Lidköping ha internationellt samarbete till?

Det är i en för Liberalerna  och Moderaterna gemensam motion till kommunfullmäktige som de båda partierna efterfrågar en struktur och strategi för internationellt samarbete.

Här är alla förslag på politiska uppdrag från årsskiftet

Vid lunchtid i dag fick Lidköpingsnytt ut hela förslaget till nomineringar till de olika posterna i Lidköpings kommun.
När det gäller bolagen så kommer valen till styrelserna att ske inför bolagsstämmorna i vår och inte i dag. 

Kristdemokrat ny ordförande i tung nämnd

tommy-larsson-kdNär Lidköpings kommunfullmäktige i eftermiddag ska utse ledamöter till nämnder och styrelser föreslås att kristdemokraten Tommy Larsson blir ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden. Han efterträder alltså socialdemokraten Lena O Jenemark som varit ordförande under gångna turbulenta mandatperioden.
Arkivbild: Tommy Larsson.

Vänsterpartiet föreslår ny lekplats vid Torbron
Tema: Porslin och Läckö

vensterpartietI en motion till kommunfullmäkte föreslår Vänsterpartiet att en temalekplats skapas på den plats vid Torgbrons nordvästra fäste – där det i somras var en provisorisk lekplats.

Här är Centerns nomineringar till poster i Lidköpingspolitiken

genre-centerlogoPå måndag ska kommunfullmäktige utse de olika partiernas representanter i nämnder och styrelser.
Här är centerpartiets förslag.

På nya jobb i Lidköpings kommun

lidköpingskommunikonsnedHär är alla som fått anställning, förlängt förordnande eller ändrad anställning vid Lidköpings kommun i november.

Badhuset får förbud mot skärmar

mobilskärmförbudAllt fler badhusbesökare brister i sin uppsikt och det är ett stort problem, enligt badhusets personal i Lidköpings kommun, som nu inför skärmförbud i badhuset. Ingen fotografering i fortsättningen.

Jobben för ”utsatta” granskas av politikerna

Lidköpings kommun har under förvaltningen social & Arbetsmarknad – SA – en särskild arbetsmarknadsenhet. Den är till för att stötta hundratals Lidköpingsbor som av olika anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det sker genom att jobb skapas i verkstäder, bl a. 

Här är Sverigedemokraternas nominerade
till nämnder och styrelser

sd-logo-ikonPå måndag skall kommunfullmäktige utse de politiker som skall ingå i nämnder och styrelser efter nyår.

Efter flera år: Nu finns plan för sju nya bostäder

Vid Wennerbergsgården finns en del parkmark ihop med Dina huset. Här kan bli det nu bli stadsradhus och parhus i två våningar.

Stämmer staten för felaktigt cancerbesked

32 miljoner kronor vill Lennart Andersson, Lidköping, ha i skadestånd av staten för att han fick ett felaktigt cancerbesked.

Stora problem med sjukvårdens ekonomi

sjukhusentre160310Skaraborgs Sjukhus (SkaS) står inför stora utmaningar kommande år:
Att säkra kompetensförsörjningen.
Det, bl a slås fast i ett pressmeddelande för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus – Lidköpings är ett av dessa.

Länsstyrelsen tillstyrker Framnäs nya strand och hamn

hamnstadsplan1-160407Så här såg planen för hamnen ut 2016, den kan ha ändrats för planerna har ändrats flera gånger. 

Stefan Löfven föreslås bli statsminister

riksdagenriksdagshusTalmannen aviserar förslag till statsminister

Statliga pengar för att ta hand om giftvatten på Nya Stadens torg

sommarregnNaturvårdsverket har beslutat att ge bidrag till ett projekt för att minska spridning av mikroplast. Lidköping får del av de här statliga pengarna till ett projekt som handlar om att minska utsläpp och spill av plast och mikroplaster till Lidan och Vänern från Nya Stadens torg.

Ordet RIV blev startskott
Nu invigs nya Majåkerskolan

majåkerskolanlop– Tack för ett bra arbete, sa barn- och skolnämndens ordförande Mario Melani till Majåkerskolans rektor Camilla Johansson.
Camilla Johansson har nämligen varit en nyckelperson i planering, beräkning och igångsättande av bl a hur eleverna skulle kunna evakueras och Salebyskolan fick nyckelroll.

Lång rad förslag för att förbättra näringslivsklimatet

Det en serie förslag om förändringar och åtgärder som kommit i dagen från ett möte med näringslivet som kommuntjänstemän på hög nivå hade för någon vecka sedan. Bakgrunden är att Lidköping nästan alltid får lågt betyg av näringslivet.

Flytta ”Röda raden”

rödaraden_160418a

En person i Lidköping föreslår i ett medborgarförslag tt de röda hus vid esplanaden som har ett historiskt värde flyttas till Limtorget.

Alla som anställts vid Lidköpings kommun i oktober

genre_stadshuset_lopHär är alla som fått nya jobb vid Lidköpings kommun i oktober.

Lidköping kan få närakut

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i regionen vill att Lidköpings sjukhus ska kompletteras med en närakut.

AB Bostäder kräver 3,25 procent

sjölunda-äng-skiss-ABbostäderDet kommunala bostadsbolaget i Lidköping, AB Bostäder, kräver en hyreshöjning med 3,25 procent nästa år.
Bilden: Skiss över AB Bostäders plan för Sjölunda äng.

Socialtjänstemän hade inte anledning ingripa
i familj där treåring avled av möjlig misshandel

En person sitter häktad misstänkt för att ha misshandlat ett  barn i 3-årsåldern så illa i oktober att det avled. Social & Arbetsmarknad i Lidköping, och dess enhet Barn- och ungdomsenheten – har sedan dess genomgått en utredning för att klarlägga om något fel begåtts. Utredningen slår fast att inget fel begåtts.

– Rättsäkert.
Konsult om socialtjänstens hantering

Efter att en treårig pojke dött, och ett yngre syskon misshandlats, lät socialtjänsten i Lidköpings kommun en konsult undersöka hur den behandlats av socialtjänsten tidigare.

– Uthållighet ger resultat – det ska vi ha i Lidköpings skolor

Sjölunda-skola-8Mario Melani, ordförande i Barn- och skolnämnden (BSN) i Lidköping skräder inte orden när han berömmer skolornas personal och förvaltningen:
– Vi har haft en uppåtgående tendens i utvecklingsresultatet under hela mandatperioden, och det ska vi fortsätta ha. Våra mål har följts med uthållighet – det har givit resultat. Uthållighet är bästa utvecklingen. Arkivbild: Sjölunda skola.

Dagens ros till stadsträdgårdsmästaren

dagensros_nylop2Med ”Dagens Ros” kan du utan kostnad skicka en hälsning till personer och gratta, tacka eller om du bara vill höra av dig.

Lidköpings skolor värderas högt i nationell jämförelse

ikon-skola-sjölundaHög andel utbildade lärare och hög lärartäthet gör Lidköping till en topprankad skolkommun

Lidköping ska ta emot 42 nyanlända nästa år

Under 2019 ska 1.511 nyanlända med uppehållstillstånd fördelas över kommunerna i Västra Götalands län. Detta enligt bosättningslagen.

Samhällsbyggnadsnämnden i dag: Rasrisker vid Lidan, isbana på torget

Det finns platser längs Lidan som på sikt kan drabbas av ras – om inget förebyggande görs inom en relativt snar framtid.
Dessutom – avgörande beslut för isbanan på Nya Stadens torg.

Hon ska få vårdpersonalen att prata om sexualitet

Anna-Karin-Larsson-auktoriserad-sexolog-(002)För Anna-Karin Larsson är det självklart att sexualiteten ingår som en del i det som vårdpersonal pratar med patienten om. Hon är auktoriserad specialist i klinisk sexologi och har i år fått ett övergripande sexologiskt uppdrag för patienterna vid Skaraborgs Sjukhus.

Oförändrad skatt föreslås

nyasedlarPå onsdagen har kommunstyrelsen behandlat såväl investeringar som drift under 2019 – och det finns ett i stort sett enigt beslut; Skattesatsen ändras inge. Den är 21,26 procent per beskattad hundralapp. 

Trycket på förskolor flyttar ut på landsbygden

förskolabarndagisEfter att Lidköpings centrala delar fått fler förskoleplatser och förväntas få fler invånare som flyttar nu trycket på att skapa förskolor ut på landsbygden. Nu måste, enligt kommunstyrelsen i dag, Barn- och skolnämnden börja planera för fler barn på landsbygden.

Inga skärpta krav på undervisning för nyanlända

Sverigedemokraternas förslag att öka kraven på nyanlända att genomföra sin utbildning för att integreras avslogs i kväll i kommunfullmäktige.
– Men vad händer om en nyanländ inte vill ta emot de utbildningsinsatser som erbjuds och i stället väljer att leva på understöd?