Gå direkt till Samhälle-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Torsdag 22 augusti 2019
  1. Dagens namn:
  2. Henrietta och Henrika
  3. I morgon:
  4. Signe och Signhild

Lidköpings kommun möblerar om
Oväntade beslut i dag

Lidköpings kommun står inför en organisationsförändring – förberedd sedan en tid men beslutet i dag kom oväntat i samband med kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) första möte för terminen.

0

Sverige den 1 juli: 10.281.189
Invandrarna föds i Sverige

Vid halvårsskiftet 2019 var Sveriges folkmängd 10.281.189 personer. Det är 51.004 personer fler än vid årsskiftet. Invandringen var den största förklaringen till folkökningen trots att den var den lägst uppmätta sedan 2013. Det vanligaste födelselandet hos invandrarna var Sverige.

0

Anställda vid Lidköpings kommun i juli

Här är de som under juli fått anställning eller nya arbetsuppgifter vid Lidköpings kommun.

Framtiden är nära:
Lidköping öppnar verkstad för att få idéer

Vilka är de bästa idéerna för att staden ska vara attraktiv och levande år 2050?
Den frågan och många fler kommer att ventileras i framtidsverkstaden, som öppnar affärshuset Kopparporten på Stenportsgatan i slutet av augusti.

0

Barn- och elevombudet vill inte nu kommentera överklagan om barn som lyfts

BEO – Barn- och elevombudet som gått till Högsta domstolen för att få prövat om en lärare i Lidköping gjort fel när en elev handgripligt flyttats på när eleven vägrade höra på vad läraren sa, vill inte kommentera fallet. Det var en speciell händelse i ett uppehållsrum.

0

Bygglov för många bostäder

Miljö- och byggnämnden har i dag beslutat att ge bygglov till ovanligt många bostäder.

0

Regeringsförslag: Bygg liten bostad – utan lov

Regeringen föreslår 30 kvadratmeters bostadshus utan bygglov

0

På nya jobb i Lidköpings kommun under juni

Här är alla som fått jobb i Lidköpings kommun under juni.
Listan omfattar även fortsatta förordnanden eller personer som bytt arbetsuppgifter.

Vill ha förbud mot rasistiska organisationer

Den organiserade rasismen utgör ett särskilt hot mot samhället som måste tas på största allvar. Regeringen tillsätter därför en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska överväga om det bör införas ett särskilt straffansvar för deltagande i en rasistisk organisation och ett förbud mot rasistiska organisationer som sådana.
Arkivbild från2013.

Angrepp på blåljuspersonal ska kunna ge fängelse

Angrepp mot blåljusverksamhet och myndighetsutövning ska bekämpas, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Klart för Lidköping att växa ut i Vänern

Det har nu blivit klart med alla tillstånd för en ny utfyllnad i Vänern som skapar ett nytt område för industri och andra verksamheter.

– Tävla inte med skattepengar!
SD vill slopa målet med Årets Stadskärna

– Vi har haft torget i 300 år och det står sig säkert hundra år till. Vi måste sluta tävla om att bli Årets Stadskärna  – vi ska inte använda skatter för tävlingar.
Det var Sverigedemokraten Roberth Anderssons meddelande till kommunfullmäktige.

Medborgarförslag vid kommunfullmäktige

Lidköpingsbor kommer med många förslag varje månad, och här presenteras några av förslagen som kommunfullmäktige beslutade ska utredas.

Om kommundirektörens sjukdom

Jan Fransson, Lidköpings kommundirektör har blivit sjuk i lunginflammation. I dag publicerades på det interna internet för anställda vid Lidköpings kommun följande:

Ingen framgång för boende på Lidängsvägen
Kommunen avslår begäran om avlopp och vägunderhåll

Ett relativt nytt villaområde strax söder om det som tidigare var Lidens Handelsträdgård – Lidängsvägens samfällighetsförening – har fått dubbla avslag denna vecka.

Sju patienter per vårdlag
Förslag för att minska sjukhuskostnader

Genom en ny struktur med vårdlag som bygger på att man hanterar sju patienter vardera kan kostnader minskas kraftigt. Det innebär dock också att antalet vårdplatser inom Skaraborgs Sjukhus minskar med drygt 20 procent.

Problemen vid Askeslätt: Alla parter måste lyssna på varandra!

Samhällsbyggnadsnämnden tog i dag del av den rapport om varför misstag skett i anläggningen av villaområdet på Askeslätt med rörledningar och annat. Nämndens politiker förutsätter nu att det blir organisationsförändringar och nya rutiner som innebär att information i tidigt skede utbyts mellan alla inblandade.

Nu har ansökan om att bygga nytt reningsverk skickats in

Tillståndsansökan för nytt reningsverk i Lidköping lämnad till Mark och Miljödomstolen.
I höstas beslutade enheten Vatten och Avlopp vid Lidköpings kommun att dra tillbaka de tre separata tillståndsansökningarna som skickats till länsstyrelsen. Anledningen var att projektet riskerade att tappa fart om ansökningarna bedömdes var för sig.

Hamnstaden: Det som skrivits de senaste tre åren

Hamnstaden har en mer än tio år lång historia. Men saker och ting har ändrats. Nu kan du själv se allt som Lidköpingsnytt skrivit om Hamnstaden de senaste tre åren.
Kommunstyrelsen har beslutat att det ska göras en fullständig genomgång av alla beslut – som en uppdatering.

Beslut i kommunledningen:
Hela hamnstadsprojektet ska granskas

På förslag av Vänsterpartiet har kommunstyrelsen i veckan beslutat att hela hamnstadsprojektet skall granskas.

Askeslätt-problemen: Det är inte anläggarnas fel

En av de anläggare vid kommunen som arbetat med att skapa Askeslätts villaområde vill ha sagt att det är inte anläggarnas fel att det blivit problem.
– Så blir det när chefer vägrar lyssna på oss anläggare, man tror inte vi har några kunskaper.

Förslag till belysning och flaggstänger på Nya Stadens torg underkänt

Det förslag till ny belysning och även placering av flaggstängerna på Nya Stadens torg som samhällsbyggnadsnämnden beslutat om får inte godkänt av kommunstyrelsen.

Nya problem på Askeslätt
Fel på dagvattensystem kan kosta flera miljoner

Det nya villaområdet på Askeslätt har än en gång, för tredje gången, drabbats av problem. Nu visar det sig att dagvattensystemet i en del av Askeslätt är fel.

Lidköping Energi: Stina Bergheim ny VD

Under måndagens styrelsemöte i Lidköping Energi presenterades Stina Bergenheim som ny VD för bolaget. Stina Bergenheim är utbildad kemiingenjör och har arbetat inom kemisk processindustri innan siktet ställdes mot energibranschen.

Dina Försäkringar ombildar till större bolag
Huvudkontor flyttas när Skaraborg-Nerike fusionerar

Dina Försäkringar Skaraborg-Nerike med huvudkontor i Lidköping övertas av Dina Försäkringar Sydost som har säte i Jönköping. Det framgår av ett pressmeddelande i dag.
Stefan Ericson lämnar chefs-stolen.

Cruising i Lidköping: Förslag att pruta kraftigt på ansökt bidrag

Lördagen den 1 juni arrangerar föreningen Roadmaster sin traditionella cruising i Lidköping. Cirka 400 fordn väntas delta, förutom upp till 2.000 åskådare.

Nya riktlinjer föreslås:
Allt fler vill bygga hus allt högre

Nu är det på väg riktlinjer för hur Lidköpings kommun ska ställa sig till förslag om höga byggnader.
– Lidköping är platt och höga hus får lätt stort inflytande, konstateras.

Förvaltningen Samhällsbyggnad har problem:
Konsultutredning har förslag till förändringar

Samhällsbyggnadsförvaltningens personal vet inte tillräckligt mycket om hur verksamheten är planerad. Samtal om verksamheten sker för sällan och planer för vad som ska göras är det ofta bara få som känner till.
Konsulterna som utrett varför det blir fel med fördyringar som följd i vissa av förvaltningens projekt har en hel del kritik, och en hel del ändringsförslag.

Skaraborgs Sjukhus:
Nytt arbetssätt vid ortopeden – en vinst för patienterna

Numera utförs flera, enklare kirurgiska ingrepp på ortopedmottagningen vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping istället för på operationsavdelningen. En vinst för patienterna, eftersom väntetiderna minskar.

Sjukhus-ekonomin:
Minska på administration, inköp och lokaler

Denna vecka ska politikerna i styrelsen för Skaraborgs sjukhus åter fatta beslut för att försöka minska den ekonomiska krisen för sjukhuset. Bland förslagen finns att minska den administrativa personalen kraftigt för att få pengar till personal som arbetar direkt i vården.

På nya jobb vid Lidköpings kommun i april

Här är alla som fått nya förordnande/förlängningar vid Lidköpings kommun i april.

Lidköpings kommun:
Personalchefen slutar efter ett par månader

Carolina Nilsson Kjäll slutar som personalchef i Lidköpings kommun, och återvänder till Skara kommun där hon tidigare arbetat.

Bygglov: Beslut i korthet

Rivningslov för Riahuset.

Utredning på förskola:
Personalen gjorde allt rätt

Treåringen som avled efter misshandel i oktober gick på en förskola i Lidköping. Det har framkommit några månader senare. En utredning sattes igång – helt internt och med hjälp av barn- och elevhälsan om händelsen. Den visar nu: Ingen skugga över personalen på förskolan.

Askeslätt:
Nya problem när gatlyktor hamnade fel

Askeslätt, Lidköpings nya villaområde, har inte varit riktigt lyckosamt. Efter problem med att anlägga infrastruktur förra året fick en stor del av arbetet göras om. Nu har det visat sig att även gatlyktor hamnat fel.

Oklart hur kommunens datorer skall få ”porrfilter”
– Svårt hitta bästa lösningen

Kommunfullmäktige i Lidköping har beslutat att datorer anslutna till nät som har samband med kommunen skall ha porrfilter. Men i dag är det oklart hur man ska hantera frågan. Det finns, visar det sig, alltid kryphål men det kan bli svårare för surfarna.

Ombyggnad av torget uppskjuten

Den föreslagna ombyggnaden av belysningen och gångstråket på Nya stadens torg är uppskjuten.

Stor ombyggnad av Nya Stadens torg föreslås

Nya Stadens torg föreslås få helt ny belysning och delvis ny markbeläggning för att markera gångstråket mellan Stenportsgatan och Torgbron.

Utreder svår vattenbrist i Lidköping
Vilka reservmöjligheter finns?

Det kan uppstå situationer då Lidköpings vatten-verk inte räcker till – kanske genom olycka eller andra problem. Linda Lundström, som är högsta ansvariga tjänsteman när det gäller vårt dricksvatten i kommunen har nu få¨tt i uppdrag att se över  vilka reservmöjligheter som kan skapas.
Arkivfoto: Råda källa.

SD: Ge inte IS-återvändare bidrag!

sd-logo-ikonSverigedemokraterna i Lidköping föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen ska neka personer som återvänder från IS i Mellersta Östern bidrag. Lidköping ska inte med skattemedel ges försörjningsstöd, bostadsstöd eller utbildning skriver SD.

Inga IS-återvändare i Lidköping

Helen-Smith-1Det finns inga som återvänt från krigets Mellersta Östern som IS-krigare i Lidköping – åtminstone saknar Polisen och kommunens social verksamhet kunskap om att någon finns här.
Arkivbild: Helen Smith.

Ny rapport i dag pekar på vattenkris

vattenmätare-lopSGU: ”Risk för besvärlig sommar med låga grundvattennivåer”
Grundvattenläget inför sommaren har försämrats efter den senaste tidens torka. Det visar den senaste månadsrapporten som SGU, Sveriges geologiska undersökning, publicerade på torsdagen.

Invänder mot nya BUP-förslaget

De närmaste dagarna ska politiker i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ta ställning till ett förslag att slå samman fyra BUP-mottagningar till två. Brukarföreningen compassen kritiserar förslaget i ett dokument till politikerna, ett elva sidor långt dokument där man hävdar att mottagningen i Lidköping i praktiken läggs ned.

Västfastigheter begär offert på rivning

sjukhus-hus6Västfastigheter, regionens fastighetsbolag och fastighetsägare, begär nu in offerter på rivning av två byggnader på sjukhusområdet i anslutning till Stadsträdgården.

Grannar till Liden kritiska mot politiker och tjänstemän

lidenbostad-cDet som tidigare varit Lidens Handelsträdgård – fastigheten Liden 2:4 – har köpts av HSB och som Lidköpingsnytt tidigare berättat handlar det om att bygga flera punkthus, något med upp till åtta våningars höjd.
Nu protesterar grannar som bor söder om i ganska nybyggda villor. De menar att kommunens företrädare uppträtt på ett sätt som talar för HSB:s planer

Nöjda med kommunens bygglovservice

Nöjdheten med kommunens service vid bygglovsfrågor sjönkl något under 2918 jämfört med året innan, men anses ligga inom ramen för att vara bra resultat.

Kräver kraftigare åtgärder för bättre järnväg

– Regeringens bristande underhåll av den järnväg man ansvarar för får stora konsekvenser för Sveriges tre största regioner och dess pendlingsresenärer. Det är dags att infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) tar sitt ansvar för järnvägen och agerar.
Detta skev Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd i Region Stockholm, Peter Hermansson (M), ordförande för Västtrafik i Västra Götalandsregionen och Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne i gårdagens Göteborgs-Tidningen och Kvällsposten.

40,4 miljoner till Lidköping

I regeringens förslag till vårbudget finns med till kommuner.

Lidköping kallas till möte om IS-återvändare

Center mot våldsbejakande extremism har kallat ett antal kommuner till möte i Stockholm om ett par veckor. Mötet handlar om att ta emot återvändare från IS.
Uppdaterat: 41 kommuner kallas.

– Besparingar får inte drabba skolutbyggnad

En ny förskola var tredje år. En ny grundskola var sjunde år.
Det är framtidsplanen för att verksamheter i förskolor och grundskolor ska klara av att hålla takten med det växande Lidköping. 

Utredning om treårings skador

Politikerna i barn- och skolnämnden uttalade sig i dag med tillfredsställelse över av förvaltningschefen Gunilla Kindberg och hennes personal snabbt satt igång en intern utredning om skador som den nu avlidne treåringen visade sig ha på förskolan.
– Nu får vi se om det skötts bra, om allt gjorts eller om för lite gjorts, säger Mario Melani, ordförande i nämnden.

Anställningar vid Lidköpings kommun i mars

stadshuset_90917Här är listan över alla som anställts eller fått nya förordnanden vid Lidköpings kommun i mars.

Intyg för specialmat – blev en nöt!

I dag skulle kommunstyrelsen klubba igenom ett till synes enkelt beslut; det handlar om att de elever i skolorna som behöver speciell mat av något skäl måste ha läkarintyg.

Lidköping når inte 45.000 invånare till 2030
Men politikerna är hoppfulla ändå

– Det pågår så mycket med bostadsbyggande, kompetensskapande och möjligheter för nya arbetsplatser att vi har möjlighet till bra utveckling ändå, säger kommunalrådet Jonas sundström (S) efter att befolkningsprognosen för de närmaste åren presenterats.

Stort intresse för byggplaner i Stenhammar

lidenbostad-cDet möte om nybyggnadsplaner på handelsträdgårdsområdet vid Stenhammar drog ganska stort intresse. Men att bygga tio våningar höga hus ansåg flera måste begränsas.

Stort ekonomiskt överskott i Lidköpings kommun

genre_stadshuset_lopDet var planerat att det skulle bli överskott med cirka 22 miljoner kronor. När nu 2018 börjar summeras i Lidköpings kommun är överskottet drygt 91 miljoner kronor.

Skaraborg får färre Arbetsförmedlings-kontor

Arbetsförmedlingen har nu ett förslag till hur kontorsnätet ska utformas. Det omfattar 106 egna kontor med olika öppettider och att verksamheterna på 132 arbetsförmedlingskontor avvecklas successivt under 2019 och 2020.
Kontor i Mariestad, Falköping och Skara är bland dem som föreslås avvecklas.