Gå direkt till Samhälle-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 05 augusti 2021

Regeringen öppnar för att poliser ska få tillgång till all telekommunikation

En modern lagstiftning för datalagring vid brottsbekämpning

0

SydVästlänken driftsätts – förstärker elnätet

I dag tas SydVästlänken i kommersiell drift.
Investeringen på 7,3 miljarder kronor är Svenska Kraftnäts största investering i transmissionsnätet någonsin och kommer bidra till en kraftigt ökad överföringskapacitet mellan mellersta och södra Sverige.

0

Lägesrapport VGR: Ökande smittspridning och färre vaccindoser i augusti

Under vecka 28 (förra veckan) konstaterades 377 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 50 procent från föregående vecka.
Samtidigt har vaccinationerna i Västra Götaland gått snabbt framåt. Invånare födda 2005 och tidigare kan boka vaccination från den 11 augusti.

0

”Många kommer covidsmittade från utlandssemester”

Förekomsten av covid-19 ökar nu i Storbritannien och södra Europa. Smittskydd Västra Götaland betonar vikten av att följa Folkhälsomyndighetens nya rekommendation från om att testa sig vid hemkomst.

0

Ändrade pandemiregler från torsdag

I dag meddelades att ett antal restriktioner kommer att lyftas från och med torsdag.
Detta enligt steg 3 i regeringens plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas.

0

Inga ändringar i regeringen

Den regeringen som senast har regerat i Sverige – utom landsbygdsminister Jenny Nilsson – kommer att fortsätta som tidigare. Stefan Löfvén meddelade i dag riksdagen den regering som nu ska fortsätta arbetet efter de senaste dagarnas regeringskris. ./.

1

SPF-pensionärernas krav på regeringen

I ett pressmeddelande i dag kom pensionärsorganisationen SPF med krav den har på de ”nya” regeringen.
Digital inkludering, total översyn av pensionssystemet och en tydlig äldreminister är några av kraven som SPF Seniorerna ställer.

0

VD för Lidköping Energi skiljs från sitt uppdrag

Stina Bergenheim som sedan november 2019 varit VD för Lidköping Energi sägs upp från sin tjänst. Detta beslutades idag av en enig bolagsstyrelse vid ett extrainsatt möte.

LFK-studio veckans avsnitt om samarbete med skolor

Marika Strand, rektor på Månesköldsskolan i Lidköping, berättar om ett samarbete mellan skolan och fotbollen för att hjälpa barnen i en utsatt familj att komma in i föreningslivet.

Debatt: Det gäller att hålla sig till fakta om man ska beslå andra med lögn

Susanne Berglund fortsätter här debatten om Skaraborgs Sjukhus ekonomiska situation genom att följa upp sin första artikel med en replik på Pär Johnsons inlägg.

E-hälsomyndigheten: I morgon kan du hämta covidbevis för att resa enklare

I morgon  öppnar tjänsten Covidbevis.se. Där kan du enkelt och kostnadsfritt hämta ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19, skriver E-hälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

VGR öppnar vaccinationsbokning för alla vuxna

På onsdag öppnas möjligheten för alla över 18 år att börja boka tid för vaccination mot covid-19. Man måste ha fyllt 18 år för att få vaccinera sig.

Pandemireglerna lättas: Mer öppet för uteserveringar

Pandemireglerna lättas på torsdag. Detta sedan smittoläget stadigt förbättrats. Nya beslut offentliggjordes i eftermiddag.

Debatt: – Vi kan inte påverka sjukhusens inkomster

Pär Johnson svarar på en debattartikel i Lidköpingsnytt om Skaraborgs sjukhus.

Riksdagen antog nya regler om föräldraskap

Reglerna för bekräftelse av föräldraskap, för faderskapsundersökningar och för att åstadkomma en könsneutral föräldraskapspresumtion ska moderniseras. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Debatt om Skaraborgs sjukhus: Sju år av underfinansiering ger stora köer

Susanne Berglund, socialdemokrat, skriver i en debattartikel om att bristen på resurser skapar stort köbehov.

Skogshyddan belönas för tillgänglighet

Det blir Skogshyddan som får Lidköpings tillgänglighets- och bemötandepris i år.

Regeringen vill sänka garden mot covid

Sedan regeringen den 27 maj presenterade en plan för anpassning och avveckling av restriktioner till följd av covid-19 har antalet smittade stadigt gått ned. Belastningen på vården har minskat, och cirka 50 procent av den vuxna befolkningen har fått åtminstone en dos vaccin. I dag skickas en promemoria på remiss med förslag på hur ett flertal restriktioner i steg 2 ska anpassas och träda i kraft den 1 juli 2021.

Öppen fritidsgård på Margretelund

I sommar kommer fritidsgården på Margretelund att ha öppet. Det blir minst två kvällar i veckan, så långt resurserna och tillgång på personal räcker.

På nya jobb vid Lidköpings kommun

Här är alla som fått nya anställningar, eller ändrade anställningar, vid Lidköpings kommun under maj.

Nu får alla tycka: Plan för stadens utveckling på förslag
Om allt genomförs enligt förslag; 5.500 nya bostäder

Samhällsbyggnadsnämnden har i dag bestämt att ett förslag till stadsutvecklingsplan, en fördjupning av tidigare gjort översiktsplan för själva staden Lidköping, skickas ut för samråd. Under samrådet fram till 10 september i år har allmänhet, företag och andra intressenter möjlighet att tycka till om förslaget.

Tre alternativ till Framnässtaden diskuteras i dag

När Samhällsbyggnadsnämnden i dag sammanträder finns tre förslag som kan komma att ligga till grund för hur Framnässtaden med bl a ett centralt gemensamt parkeringshus, badhus och andra gemensamma delar.

 

Coronaläget i regionen i dag
Smittspridningen minskar och vaccinationstakten ökar

Sjukvården i Västra Götaland är fortfarande belastad men smittspridningen fortsätter att minska. Idag startade vaccinationen av invånare födda 1976 eller tidigare, samt personer i riskgrupp över 18 år som ännu inte vaccinerats.

Lidköping väntas växa – över 42 000 invånare år 2040
Antalet barn minskar med nuvarande utveckling

Befolkningen i Lidköpings kommun beräknas öka de närmaste decennierna, visar en ny befolkningsframskrivning från SCB. Utvecklingen drivs framför allt av att inflyttningen från andra delar av landet är större än utflyttningen.

Fria hyressättning vid nybyggnad – förslag i dag

I dag har justitie- och migrations­minister Morgan Johansson tagit emot betänkandet Fri hyres­sättning vid nyproduk­tion av bostäder. I utredningen föreslås det en modell för fri hyres­sättning vid nyproduk­tion som ska bidra till att skapa fler till­gängliga hyres­bostäder.

Många ord om nya reningsverket – men inga nya beslut

Beslutet att bygga ett nytt reningsverk ligger fast, åtminstone tills det står klart vilka krav som Mark- och Miljöverdomstolen ställer vid sitt beslut senare i år. En utredning om vad som gjorts hittills har visat – vilket Moderaterna tidigt påpekade – att det använts en felaktig siffra gällande kapaciteten i det nuvarande verket.

Medborgarförslag blir Medborgaridé

Det blev en lång debatt om förändringen av medborgarförslag i Lidköping. Det slutade – sett ur allmänhetens synpunkt – att namnet blir Medborgaridé. Grundförslaget var utvecklingsidé.

Överlåtelser i dag av villor, fastigheter och bostadsrätter

Lidköpingsnytt redovisar de bostäder och andra fastigheter överlåtits via lokalt verksamma mäklare.

Folkets Parks rotunda fräschas upp

– Folkets Parks rotunda kommer att bli kvar och även fräschas upp för att användas som mötesplats.

Debatt: Framtidens försvar

Socialdemokratiske riksdagsledamoten Erik Ezelius debatterar den störesta satsningen på försvaret under över 60 år.

Investerar 550 miljoner – krävs för att klara utvecklingen
Här är vad som finns i politikernas framtidskikare

– Utvecklingsmålet att bli 45.000 invånare i Lidköping kräver investeringar samtidigt med att vi klarar underhållet.
Det sa kommunalråden Jonas Sundström, (s), och Frida Nilsson, (c), när de i eftermiddag tillsammans med MP:s Marianne Bonnevier presenterade det förslag till budget som läggs på kommunfullmäktiges bord.

Förslag: Bygg på Åhlénsparkeringen

Nu föreslås att området Åhlénsparkeringen med de Röda Husen ska planeras för byggande – igen.

Förslag: 9-våningshus på Skaragatan

Detaljplan närmar sig för 100 centrala bostäder – upp till 9 våningar

Fler valde De la Gardiegymnasiet

De la Gardiegymnasiet ökar antalet antagna elever efter omvalsperioden, från 506 till 524.

På nytt jobb i Lidköpings kommun i april

Här är alla som fått nya förordnanden hos Lidköpings kommun i april.

300.000 väntar på andra sprutan i VG-regionen

Fram till och med föregående vecka, vecka 18, hade 33 procent av invånarna över 18 år i Västra Götaland fått en första dos vaccin mot covid-19. I takt med att allt fler invånare får sin första dos vaccin kommer allt mer vaccin behöva användas till att också ge dos två.

Glädjetjut över att pandemiregler kan minskas
Lättnader kan komma 1 juni

Idrotten, nöjeslivet, kyrkor och restauranger kan få nya förutsättningar för sin verksamhet om smittspridningen fortsätter att sjunka, om pressen på sjukvården minskar och alla vaccinerar sig.

Sjuksköterskor specialutbildas för äldre i nytt Skövde-program

Till vårterminen 2022 kommer Högskolan i Skövde att ge specialistsjuksköterskeprogrammet vård av äldre.
– Pandemin har satt vården av äldre i fokus och det finns ett stort behov av specialistsjuksköterskor med den inriktningen, säger Kristina Ek, biträdande professor i omvårdnad, Högskolan i Skövde.

Pandeminn: rekommendationer förlängs igen

Smittspridningen av covid-19 sjunker i Västra Götaland men minskningen går långsamt. De skärpta regionala rekommendationerna förlängs därför till och med 6 juni. Samtidigt tas de särskilda råden till skolan bort. Kommunerna måste anpassa behovet av distansundervisning och andra begränsningar efter den lokala situationen, betonar smittskyddsläkaren.

VG-regionen går in i fas 4
Alla födda 1971 och tidigare får vaccin

Nu kan vaccinatörer i Västra Götaland inleda vaccination av personer födda 1971 och tidigare – och därmed inleds fas 4 tidigare än väntat. Tid bokas hos valfri vaccinatör via 1177.se.

Minskad efterfrågan på äldreboenden
Lidköping drar ned, sparar personal

Det finns just nu 16 lediga lägenheter på äldreboenden i Lidköping. Orsaken kan vara pandemin, men även att några vill vänta till et specifikt boende blir ledigt.

Nya underlag skall göra dödstal efter covid jämförbara

Socialstyrelsen presenterade i dag de olika metoder som olika myndigheter använder för att presentera antalet avlidna. Dödsorsak kan dröja flera veckor och statistiken dröjer flera veckor. När det gäller dödligheten i covid 19 2020 ligger Skara högst bland kommunerna i västra Skaraborg.

Just nu: Misstankar om orent dricksvatten – koka!

Lidköpings kommun meddelar att dricksvattnet i delar av Filsbäck kan vara förorenat.

Satsningar på skola i Filsbäck och hall i Vinninga föreslås av skolpolitiker

En ny skola i Filsbäck, en ny hall för idrott och andra aktiviteter i Vinninga. Det vill moderaten Kristina Classon ha utrett.

Nu finns beslut om hur ”coronatappad” undervisning ska tas igen

Under coronaperioden har en del elever tappat en del lektionstid. Bl a har ett par skolor med kort varsel fått stänga vissa klasser. Nu finns beslut på hur tiden ska tas igen.

Skolpolitiker står fast: Vi behöver alla högstadieplatser

Barn- och skolnämnden beslutade i dag att informera om att de planer som upprättades för högstadierna 2018 måste genomföras. Bakgrunden är att det börjat diskuteras hur Dalängen- och Rudenschöldskolorna ska användas framöver.

Stort förtroende för sjukvården i Skaraborg

Förtroendet för hälso- och sjukvården ökar i Västra Götalandsregionen och allra störst är förtroendet i Skaraborg. 73 procent av skaraborgarna har stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet. Det är en ökning med 15 procentenheter från föregående år. Det visar undersökningen hälso- och sjukvårdsbarometern.

Så många anställda vid kommunen – och så är medellönerna

I den senaste berättelsen om verksamheter och ekonomi det gångna året (2020) finns flera informativa tabeller. Här är två – om antalet anställda och om medellöner.

Fyra partier lämnar gemensamt förslag till migrationspolitik

Gemensamma utgångspunkter inför ett utskottsinitiativ med anledning av regeringens migrationspolitiska proposition.
Fyra partier är överens att lägga eget förslag mot regeringens.
Det skriver Sverigedemokraterna i ett pressmeddelande tillsammans med Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna.

Förslag på remiss om lättnader i pandemiregler

Regeringen strävar efter att, vid ett bättre epidemiologiskt läge och när belastningen i hälso- och sjukvården tillåter det kunna lätta på restriktioner allt mer. Nu föreslås nya deltagarbegränsningar för exempelvis idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter.

Framnäs klar för massvaccinering

Framnäs Köpcentrum i Lidköping är klart för att användas när vaccineringen mot covid går in i den avslutande fas fyra.

Åtta av tio lärare är behöriga i Lidköping

Grundskolan i Lidköpings kommun har förhållandevis hög lärarbehörighet, jämfört med andra kommuner. Det visar nya siffror från SCB.
Lärarförbundet kan i dag exklusivt visa hur det är ställt med lärarbehörigheten i samtliga kommuner och län i Sverige.

Fortsatt högt tryck på sjukvården av covid-19

Smittspridningen är fortfarande på en hög nivå i Västra Götaland och intensivvården är under hårt tryck.
Det skriver smittskydd i Västra Götaland i ett pressmeddelande.

Liberalt förslag: Skapa förutsättning för helikopter vid sjukhuset

Liberalen Pär Johnson, som även är ordförande i den under regionen lydande styrelsen för Skaraborgs Sjukhus föreslår i en motion att kommunen är beredd att hjälpa Västfastigheter med plats för helikopterlandningsplats.