Gå direkt till Samhälle-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 21 oktober 2021

75 miljoner till Kinnekullebanans spår i nytt förslag

I det förslag till nytt trafikförsörjningsprogram i Västra Götalandsregionen (VGR) finns 75 miljoner kronor upptaget till spårbyten på Kinnekullebanan.

1

Klubbat av regionstyrelsen i dag – Kraftig satsning på kortare köer

GrönBlå Samverkans tilläggsbudget för ökade satsningar för att minska vårdköerna och förbättra tillgängligheten klubbades vid dagens regionstyrelse. Den går nu vidare till regionfullmäktige den 26 oktober som slutligen beslutar om tilläggsbudget.

1

Klarar Lidköpings elnät omställningen?

I dag meddelar moderaten Rasmus Möller att han vill ha en utredning om framtidens elanvändning i Lidköping.

0

Moderaterna dubblar insatsen i nytt idrottsområde
Står fast vid sitt tidigare förslag om plats

Enligt Moderaterna i Lidköping är det inte  Ågårdsområdet som ska vara  platsen för ett en ny stor satsning som ersättning för Framnäs idrottsplats. Moderaterna föreslog redan inför senaste kommunvalet att idrottsplatsen ska vara komplett med minst lika  hög standard som i dag och ligga  i Dalängskogen. Moderaterna vill satsa en kvarts miljard på projektet.

4

– Vi måste få attitydförändring i Lidköping!
Näringsliv och kommun går samman i nätverksprojekt

30 företagare och 30 representanter för Lidköpings kommun, politiker och tjänstemän, kommer att gå igenom ett halvårslångt arbete med personlig utveckling för att Lidköping ska få högre betyg bland företagare.

1

Lidköping får anmärkning av skolinspektionen
Elev var frånvarande hel termin

Trots att lärare, rektor, elevhälsovården och tjänstemän vid Barn- och skola-förvaltningen gjort en rad insatser som först i höst verkar ge resultat, får kommunen anmärkning av skolinspektionen. Det gäller  en elev i ett lågstadie som under förra hösten var borta allt oftare från skolan, och i december  inte alls var i skolan.

0

På nya jobb i Lidköpings kommun

Här är alla nyanställda, och alla som fått nya förordnanden inom Lidköpings kommun i september.

Skyddsjakt på skadedjur i Lidköping – kanske,
jakt på invasiva arter inleds

Politikerna i Servicenämnden beslutade i dag att avslå ett förslag från en medborgare om att skaffa skyddsjägare.

1

Skyddsvärda träd i farozonen för nya villatomter
Frågor om Lidköpings träd – var plantera?

En privat markägare vill planera för fem villatomter längs vägen mellan Rådarondellen och Örslösarondellen.
– Det skulle vara konstigt att gå emot en privat markägare.
Texten är uppdaterad 21,06.

7

71 synpunkter på planen för Lidköpings utveckling

Under nästan hela sommaren har allmänheten och organisationer kunnat ge synpunkter på det förslag till plan för Lidköping ska kunna utvecklas.

0

Ombyggnad av två högstadieskolor föreslås

Efter ett omfattande planeringsarbete föreslår nu Barn- och skolnämnden och Servicenämnden att två av Lidköpings högstadieskolor byggs om, att det rivs och byggs nytt.
Uppdaterat med skisser 17,12.

1

Krav för att få ha drifting i Lidköping:
Obligatoriskt med hörselskydd

Föreningen Vara Folkrace ansöker om att få permanent tillstånd för drifting på Lidköpings Motorstadion.

8

Stora vaccinationsdagen i dag – vaccinatörer i hela regionen erbjuder drop-in

I dag mellan kl 10-14 håller vaccinatörer över hela Västra Götaland extra öppen med drop-in- vaccination mot covid-19. Det kommer att finnas vaccinatörer på minst 117 platser.
Arrangemanget är ett sätt att underlätta för personer från 16 år som ännu inte fått sin första dos. Det går även bra att ta dos två, om det gått minst fyra veckor sedan första dosen.

0

Åter normalläge på sjukhus

Skaraborgs Sjukhus återgår till normalläge

0

Höjd beredskap vid Skaraborgs sjukhus

Högt tryck på operationer gör att Skarasborgs  Sjukhus återgår till den förhöjda beredskap som kallas stabsläge.

0

Fortsatt minskning av covid-fallen i VGR.
Ovaccinerade dominerar bland de sjukaste.

VGR lägesrapport: Fortsatt minskning av fall med covid-19 i Västra Götaland – ovaccinerade dominerar helt bland allvarligt sjuka

0

Lidköping återöppnar mötesplatserna

– Efterfrågan och saknaden har varit stor under det gångna året då kommunens mötesplatser för seniorer har varit stängda på grund av pandemin. Men nu planeras för nyöppning. Den 4 oktober är det åter dags att öppna dörrarna. Dock kommer allt inte att bli precis som det var innan pandemin.
Det meddelar Ingela Hellberg  vid Lidköpings kommun.

2

Bygglov och strandskyddsdispenser

Här kommer de senaste besluten om bygglov och strandskyddsdispenser fattade av Miljö- och byggnämnden i Lidköpings kommun.

2

Staten ökar krav på skolorna – inför nya kontrolldialoger

Tydligare statligt ansvar för kvalitet och likvärdighet i skolväsendet

0

Vänstern föreslår om handlingsplan för barn i fattiga familjer

Vid dagens sammanträde med kommunfullmäktige föreslår Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp att en handlingsplan skapas för att underlätta för barn om lever i ekonomiskt utsatta familjer, s k barnfattigdom. Handlingsplanen ska ta fram åtgärder som förhindrar eller lindrar effekterna av denna utsatthet.
Läs mer om dagens sammanträde.

0

Stora skillnader i vaccination i Lidköping
Boende i Gamlestan hade sämst skydd i augusti

– Är vaccinationsgraden jämnt fördelad blir det svårare för smittan att spridas, säger Tom Britton, professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet.
Nu  kan vaccineringen följas  i 23 olika  områden i Lidköping, men med eftersläpning – rapporterna tar tid att sammanställa.

”Kommunen måste skynda på ny idrottshall
– annars kan idrotten tappa en generation!”

Tre idrottsföreningar som alla använder idrottshallar i Lidköping skriver i ett brev till kommunen att det går att vänta fem år på nya fullmåttshallar.

2

Pandemiersättningar upphör från och med 1 oktober
Klarläggande från Försäkringskassan

Från och med den 1 oktober upphör tillfälliga ersättningar som regeringen införde under pandemin – bland annat ersättning för karens och riskgruppsersättningar. Samtidigt försvinner det undantag som regeringen beslutat om gällande läkarintyg. I och med det upphör också Försäkringskassans tillfälliga hantering av läkarintyg. Det betyder att läkarintyg kommer behövas från och med dag 8 i sjukperioden. Även för ersättning för vab kommer intyg behövas från och med dag 8.

0

Ingen sammanställning klar efter skyfall

Många, många fastighetsägare i Lidköping fick vattenskador efter det omfattande regnet ett dygn i sommar. Det har nämnts antal, men än har inte alla försäkringsbolag gjort sammanställningen klar.

0

Kritik mot kommunen;
Gör för lite mot hot och våld mot anställda och politiker

Det är inte så sällan som kommunens anställda eller politiker utsätts för hot och bland även för våld. Nu skriver kommunens revisorer till kommunledningen och kräver utökad vaksamhet med bl a riskanalyser och rapportsystem.

1

Nya regler för vårdcentraler
Lättare få fast läkarkontakt

Genom förändrade ersättningsregler görs det nu mer attraktivt för Västra Götalands vårdcentraler att ge sina patienter en fast läkarkontakt. Det är en förändring som kommer gynna den enskilde patienten. Reglerna börjar gälla från och med 2022.

0

250.000 västgötar får SMS med vaccin-erbjudande
Även vaccinerade får meddelande

I morgon får en kvarts miljon västsvenskar ett SMS från Västra Götalandsregionen med information om vaccinering mot covid-19. Syftet är att få fler att vaccinera sig. 

1

Samfällighet bygger för elfordon – söker kommunal borgen

Ljungheds kvartersamfällighet har beslutat sätta upp 20 laddningsplatser – 10 stolpar – i sitt område för att underlätta laddning av hybrid- och elfordon.

0

På nya jobb i Lidköpings kommun i augusti

Ovanligt många har under augusti fått nya jobb, nya arbetsplatser och/eller bytt förvaltning vid Lidköpings  kommun. Inge  minst inom skolvärlden har det skett  stora  förändringar.

Allt mer åkermark exploateras för bebyggelse

Svensk jordbruksmark – Europas mest värdefulla – fortsätter att minska. Jordbruksverkets nya rapport visar att exploateringen av svensk odlingsmark fortsätter i oförminskad takt.

Förändringar inom säkerhet och räddningstjänst diskuteras

Räddningstjänsten i Västra Skaraborg omfattar genom samarbete Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga. Men i ett konsultförslag till kommunerna finns alternativ som innebär att samarbetet kan splittras.

Ny enkät: Högt söktryck på kvinnojourerna under sommaren
– Viss oro för utveckling i Lidköping

En ny enkät från riksförbundet Unizons medlemmar visar att 6 av 10 kvinnojourer hade högre söktryck denna sommar jämfört med förra sommaren. Kvinnor berättar om grovt våld och att de inte kunnat söka stöd tidigare. Samtidigt flaggar några jourer om en oroande minskning i förfrågningar om placeringar på jourernas skyddade boenden.
Även Lidköpings Linnéan har påverkats.

Regeringen föreslår stor satsning på rättsväsendet
Övervakningskameror fyrdubblas

Offensiven för att bekämpa kriminaliteten och öka tryggheten i Sverige fortsätter, skriver regeringskansliet i ett pressmeddelande i dag.
I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen kraftfulla satsningar på de brottsbekämpande myndigheterna, omfattande straffskärpningar och investeringar i det brottsförebyggande arbetet för att barn och unga inte ska dras in i kriminella miljöer. Totalt handlar det om tillskott på över 2,5 miljarder kronor för 2022.

Leveranserna av mat kan komma bli butiksansvar
”Undersköterskorna behövs till viktigare uppgifter”

Sektor Social Välfärd vid Lidköpings kommun lägger årligen över 4 miljoner kronor på att köpa hem mat till bl a äldre som inte själva kan handla.

Ungdomar timanställs för att påverka

Lidköpings kommun testar ett nytt sätt för ungdomar att medverka i kommunens utveckling
Just nu finns en lite annorlunda platsannons bland kommunens lediga jobb. Vi söker upp till sex ungdomar mellan 15-18 år för timanställning med syftet att öka ungdomars delaktighet och inflytande i kommunen.

Badhuset stängs en eftermiddag för alla utom regnbågspersoner

På förslag av Ung i Lidköping, Lidköping Pride och Badhuset i Lidköping kommr badhuset på lördag endast vara öppet för personer som inte känner sig som man eller kvinna.
Uppdaterat 11,00: Evenemanget gäller från klockan 16. I övrigt påverkas inte allmänheten, meddelas från Badhuset som alltså har öppet från kl 9 som vanligt.

Ändrat förslag om Ågårdens idrott

Kultur & Fritidsnämnden bestämde i dag att fortsätta på det förslag som i en förstudie innebär att fotbollen flyttas från Framnäs till Ågårdsområdet. När det gäller friidrotten som tidigare föreslogs få en träningsbana utan byggnader, toaletter och omklädnad så lyftes den delen ur förslaget för vidare hantering. Det skedde efter en omfattande debatt där såväl Liberalen Eva Sunnercrantz som Moderaten Mathias Andersson kom med flera förslag.

Söker bygglov; Muralmålning och lekpark

Det är nu nästan klart att en fastighet Torggatan kommer att få en muralmålning – en stor brandvägg på en fastighet kommer att få ett stort porträtt målat av en keramiker i arbete. bakom projektet står kommunens kulturenhet och konstnären Linus Lundin.

Regeringen: Allmänna sammankomster öppnar, pandemiregler tas bort

Regeringen har beslutat att ta det fjärde steget i avvecklingen av pandemirestriktioner från den 29 september. Idrott, kultur, restauranger slipper begränsningar i publik och gäster.

Föreslår byggande av två mobilmaster
Skulle ge täckning på nordvästra Kålland och västra Kållandsö

Det finns i dag vita  fläckar när det gäller täckning för mobiltelefon på västra Kållandsö och skärgården där, samt nordvästra delen av Kålland. I en förstudie framtagen av Söne El konstateras   att det i dag inte finns täckning på området för att mobilteleföretagen inte anser det lönsamt.

Snabb coronaspridning i Skara

Smittspridningen ökar i Sverige. Och Skara kommun rapporterade fler coronafall senaste veckan än någonsin tidigare. Det visar nya siffror från Folkhälsomyndigheten.

Plan för nytt villaområde i Mellby

Strax söder om Mellby kyrka kan det bli ett nytt villaområde. Markägaren, Fyrkantens ventilation AB, har bett att få upprätta en detaljplan som skulle tillåta cirka 15 nya villatomter.

Covidvaccin erbjuds alla på Campus och Vuxenutbildning

Studerande och deltagare inom Arbetsmarknad och vuxenutbildning erbjuds vaccination mot covid-19

Startbesked för hamnbygge redan på tisdag

Samhällsbyggnadsnämnden kommer för sin del att kunna fatta beslut om att starta den stora utbyggnaden av Östra Hamnen i Lidköping vid sitt möte på tisdag. Ärendet finns med på ärendelistan.

Henrik Larsson teknisk chef

Henrik Larsson utsedd som tillförordnad förvaltningschef för Teknisk Service i Lidköpings Kommun.

Något fler covid-19-fall i Lidköping

Smittspridningen ökar betydligt i Sverige. Även i Lidköping har antalet som smittats av corona ökat. Det visar nya siffror från Folkhälsomyndigheten.

Lidköpings kommuns rapport om regnet: Här drabbades mest

Tisdagens kraftiga regnoväder har orsakat översvämningar i delar av Lidköpings kommun. Områdena Råda, Örslösa, Tofta och Majåker är mest drabbat, skriver Lidköpings kommun i en sammanställning i kväll.

Regeringen öppnar för att poliser ska få tillgång till all telekommunikation

En modern lagstiftning för datalagring vid brottsbekämpning

SydVästlänken driftsätts – förstärker elnätet

I dag tas SydVästlänken i kommersiell drift.
Investeringen på 7,3 miljarder kronor är Svenska Kraftnäts största investering i transmissionsnätet någonsin och kommer bidra till en kraftigt ökad överföringskapacitet mellan mellersta och södra Sverige.

Lägesrapport VGR: Ökande smittspridning och färre vaccindoser i augusti

Under vecka 28 (förra veckan) konstaterades 377 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 50 procent från föregående vecka.
Samtidigt har vaccinationerna i Västra Götaland gått snabbt framåt. Invånare födda 2005 och tidigare kan boka vaccination från den 11 augusti.

”Många kommer covidsmittade från utlandssemester”

Förekomsten av covid-19 ökar nu i Storbritannien och södra Europa. Smittskydd Västra Götaland betonar vikten av att följa Folkhälsomyndighetens nya rekommendation från om att testa sig vid hemkomst.

Ändrade pandemiregler från torsdag

I dag meddelades att ett antal restriktioner kommer att lyftas från och med torsdag.
Detta enligt steg 3 i regeringens plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas.

Inga ändringar i regeringen

Den regeringen som senast har regerat i Sverige – utom landsbygdsminister Jenny Nilsson – kommer att fortsätta som tidigare. Stefan Löfvén meddelade i dag riksdagen den regering som nu ska fortsätta arbetet efter de senaste dagarnas regeringskris. ./.

SPF-pensionärernas krav på regeringen

I ett pressmeddelande i dag kom pensionärsorganisationen SPF med krav den har på de ”nya” regeringen.
Digital inkludering, total översyn av pensionssystemet och en tydlig äldreminister är några av kraven som SPF Seniorerna ställer.

VD för Lidköping Energi skiljs från sitt uppdrag

Stina Bergenheim som sedan november 2019 varit VD för Lidköping Energi sägs upp från sin tjänst. Detta beslutades idag av en enig bolagsstyrelse vid ett extrainsatt möte.