Gå direkt till Samhälle-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Måndag 14 oktober 2019
  1. Dagens namn:
  2. Stellan
  3. I morgon:
  4. Hedvig och Hillevi

Studerade vård av demenssjuka i Danmark

Sex kommuner i västra Skaraborg har tillsammans besökt demensbyn Bryghuset i Svendborg i Danmark.

0

De la Gardie får status som tennisgymnasium

Inför läsåret 2020 får De la Gardiegymnasiet en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i tennis och blir en av elva orter i Sverige som tillsammans med Svenska Tennisförbundet erbjuder tennisgymnasium.

0

Fråga på sommarförskolor: Var är barnen?

I sommar har fyra förskolor i Lidköping hållits öppna genom att personal flyttats om för att det alltid ska finnas platser. 200 barn hade anmälts av sina föräldrar.
Men vart fjärde barn uteblir. Det är alltså ett stort bortfall och det är inte helt klarlagt vad det beror på.

2

Pollux vill bygga på med lägenheter

Pollux, affärshuset där i dag Hemköp ochg Åhléns m fl finns kan komma att växa på höjden. Ägaren, fastighetsföretaget Frenbo, vill nämligen bygga bostäder ovanpå parkeringsdäcket.

0

Nu skärps målen för vad Lidköpings elever ska klara

KUL är en metod som förskolor och grundskolor i Lidköping använder sig av för attsätta upp målsättningar och kontrollera om målen nås. Det har varit ett verktyg bland flera som ger resultat i bättre utbildade elever.

0

Anhörigdagen: Här om stöd i livets slutskede

I dag är det Nationella anhörigdagen, och den är speciell för medarbetarna inom den palliativa vården vid Skaraborgs Sjukhus. För att skapa trygghet för människor i kretsen runt en patient i livets slutskede krävs det både mod och en vilja att göra skillnad för andra.
Bilden: Katarina Hjältsgård Carlsson, sjuksköterska, Sara Tysk, undersköterska och Ida Johansson, kurator..

0

– Vem har råd att bo i Hamnstaden?
Är det en fråga för politiker?

Ja, det blev en livlig debatt om Hamnstaden i kommunstyrelsen i dag. Här skulle nämligen antas ett förslag till behovet av bostäder i Lidköping framöver. I förslaget finns uppgifter som kan tolkas som att boendet i Hamnstaden bara kommer att kunna användas av personer som har råd.
– Det hör inte hemma i ett bostadsbyggnadsprogram, sa Frida Nilsson (C) och fick de övriga partierna i majoriteten med sig.

2

Nya förslag till förändringar på sjukhuset i Lidköping
Vårdplatser flyttar till Skövde

På fredag sammanträder styrelsen för Skaraborgs sjukhus och då kommer sjukhusets ledning att redovisa nya förslag till förändringar som utreds och väntas bli aktuella för genomförande senare under hösten eller vintern. Bl a föreslås att sjukhuset i Lidköping ska få 11 färre vårdplatser på medicinska vårdavdelningarna, att ortopedin flyttar och de nuvarande lokalerna för ortopedin lämnas.
Uppdaterat med förtydligande från sjukhusledningen.

1

Så kan Torggatan förlängas ända till Vänerstranden

Ända sedan Hamnstaden började planeras fanns idén om att Torggatan skulle gå från Nya Stadens torg ända till Stranden. Nu har en del av det arbetet pågått under sommaren då John Hedins torg byggts om. Projektledningen begär nu att kommunstyrelsen anslår 3,5 miljoner kronor så nästa etapp kan påbörjas.

0

Slutspurt för Framtidsverkstan

Framtidsverkstan som Lidköpings kommun haft i tre veckor hittills i Kopparporten startar sin sista vecka idag. Hittills har ungefär 1.700 personer besökt verkstan för att på något sätt bidra till det framtida Lidköping. Arkivfoto på den golvkarta som finns i Framtidsverkstan.

0

Klart med ny förvaltningschef vid Lidköpings kommuns

Urban Olsson från Sollebrunn tillträder som ny samhällsbyggnadschef från och med årsskiftet.

0

Gymnasieelever till Zambia

Om några dagar reser en grupp elever vid de la Gardiegymnasiet för att fortsätta det utbyte med elever och kunskaper som inletts för några år sedan. I en utskickad artikel till medier förklaras bakgrunden och syftet med resan.

0

Var tredje är kvinna vid måndagens inryckning till F7

På måndag är det inryckning av värnpliktiga vid F7 Såtenäs.

Invigning vid Ekestubben – i solljus
Ny spänning för 150 miljoner

En lysande invigning av den nya elstationen vid Ekestubben, det skulle vara ett rubrikvänligt skämt.
Men invigningen skedde i helt naturligt dagsljus – ibland även lite solsken.
Kanske är det ett av Lidköpings allra mest påkostade hus som invigdes

Lyckat integrationsarbete i skolorna

I Lidköpings förskolor och grundskolor pågår ett ständigt arbete för att nyanlända unga ska få chans att ”komma ikapp”. Det är modersmålsundervisning och det är studiehandledning.

”Hänsyn till miljö och hälsa viktigare en snabbt bygge av fotbollsplan”

Förslaget till politikerna i Kultur & Fritidsnämnden (KFN) vid mötet i dag var att förvaltningens tjänstemän skyndsamt skulle utarbeta ett förslag till beslut om att anlägga en ny fotbollsplan med konstgräs i Lidköping. Det förslaget ändrades, då Liberaler och Moderater hellre vill ha rätt beslut än ett snabbt beslut.

Allt hårdare sparkrav på grundskolorna

Det kan bli upp till 20 miljoner kronor per år som måste sparas inom för- och grundskolorna nästa år. Någon siffra finns inte, men Barn- och Skolnämndens politiker beslutade i dag om att utgifterna på icke lagstadgade verksamheter ska minska med över 11 miljoner kronor per år

Framtiden är nära:
Lidköping öppnar verkstad för att få idéer

Vilka är de bästa idéerna för att staden ska vara attraktiv och levande år 2050?
Den frågan och många fler kommer att ventileras i framtidsverkstaden, som öppnar affärshuset Kopparporten på Stenportsgatan.

Regeringen: Bankskatt och stärkt försvar

Regeringen avser att föreslå att, utöver tidigare fattade beslut, tillföra det militära försvaret fem miljarder kronor år 2022.
Det framgår av ett pressmeddelande i dag på förmiddagen.

Hösten närmar sig – gatubelysning kollas

Arkivbild från september 2009

Lidköpings kommun möblerar om
Oväntade beslut i dag

Lidköpings kommun står inför en organisationsförändring – förberedd sedan en tid men beslutet i dag kom oväntat i samband med kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) första möte för terminen.

Sverige den 1 juli: 10.281.189
Invandrarna föds i Sverige

Vid halvårsskiftet 2019 var Sveriges folkmängd 10.281.189 personer. Det är 51.004 personer fler än vid årsskiftet. Invandringen var den största förklaringen till folkökningen trots att den var den lägst uppmätta sedan 2013. Det vanligaste födelselandet hos invandrarna var Sverige.

Anställda vid Lidköpings kommun i juli

Här är de som under juli fått anställning eller nya arbetsuppgifter vid Lidköpings kommun.

Barn- och elevombudet vill inte nu kommentera överklagan om barn som lyfts

BEO – Barn- och elevombudet som gått till Högsta domstolen för att få prövat om en lärare i Lidköping gjort fel när en elev handgripligt flyttats på när eleven vägrade höra på vad läraren sa, vill inte kommentera fallet. Det var en speciell händelse i ett uppehållsrum.

Bygglov för många bostäder

Miljö- och byggnämnden har i dag beslutat att ge bygglov till ovanligt många bostäder.

Regeringsförslag: Bygg liten bostad – utan lov

Regeringen föreslår 30 kvadratmeters bostadshus utan bygglov

På nya jobb i Lidköpings kommun under juni

Här är alla som fått jobb i Lidköpings kommun under juni.
Listan omfattar även fortsatta förordnanden eller personer som bytt arbetsuppgifter.

Vill ha förbud mot rasistiska organisationer

Den organiserade rasismen utgör ett särskilt hot mot samhället som måste tas på största allvar. Regeringen tillsätter därför en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska överväga om det bör införas ett särskilt straffansvar för deltagande i en rasistisk organisation och ett förbud mot rasistiska organisationer som sådana.
Arkivbild från2013.

Angrepp på blåljuspersonal ska kunna ge fängelse

Angrepp mot blåljusverksamhet och myndighetsutövning ska bekämpas, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Klart för Lidköping att växa ut i Vänern

Det har nu blivit klart med alla tillstånd för en ny utfyllnad i Vänern som skapar ett nytt område för industri och andra verksamheter.

– Tävla inte med skattepengar!
SD vill slopa målet med Årets Stadskärna

– Vi har haft torget i 300 år och det står sig säkert hundra år till. Vi måste sluta tävla om att bli Årets Stadskärna  – vi ska inte använda skatter för tävlingar.
Det var Sverigedemokraten Roberth Anderssons meddelande till kommunfullmäktige.

Medborgarförslag vid kommunfullmäktige

Lidköpingsbor kommer med många förslag varje månad, och här presenteras några av förslagen som kommunfullmäktige beslutade ska utredas.

Om kommundirektörens sjukdom

Jan Fransson, Lidköpings kommundirektör har blivit sjuk i lunginflammation. I dag publicerades på det interna internet för anställda vid Lidköpings kommun följande:

Ingen framgång för boende på Lidängsvägen
Kommunen avslår begäran om avlopp och vägunderhåll

Ett relativt nytt villaområde strax söder om det som tidigare var Lidens Handelsträdgård – Lidängsvägens samfällighetsförening – har fått dubbla avslag denna vecka.

Sju patienter per vårdlag
Förslag för att minska sjukhuskostnader

Genom en ny struktur med vårdlag som bygger på att man hanterar sju patienter vardera kan kostnader minskas kraftigt. Det innebär dock också att antalet vårdplatser inom Skaraborgs Sjukhus minskar med drygt 20 procent.

Problemen vid Askeslätt: Alla parter måste lyssna på varandra!

Samhällsbyggnadsnämnden tog i dag del av den rapport om varför misstag skett i anläggningen av villaområdet på Askeslätt med rörledningar och annat. Nämndens politiker förutsätter nu att det blir organisationsförändringar och nya rutiner som innebär att information i tidigt skede utbyts mellan alla inblandade.

Nu har ansökan om att bygga nytt reningsverk skickats in

Tillståndsansökan för nytt reningsverk i Lidköping lämnad till Mark och Miljödomstolen.
I höstas beslutade enheten Vatten och Avlopp vid Lidköpings kommun att dra tillbaka de tre separata tillståndsansökningarna som skickats till länsstyrelsen. Anledningen var att projektet riskerade att tappa fart om ansökningarna bedömdes var för sig.

Hamnstaden: Det som skrivits de senaste tre åren

Hamnstaden har en mer än tio år lång historia. Men saker och ting har ändrats. Nu kan du själv se allt som Lidköpingsnytt skrivit om Hamnstaden de senaste tre åren.
Kommunstyrelsen har beslutat att det ska göras en fullständig genomgång av alla beslut – som en uppdatering.

Beslut i kommunledningen:
Hela hamnstadsprojektet ska granskas

På förslag av Vänsterpartiet har kommunstyrelsen i veckan beslutat att hela hamnstadsprojektet skall granskas.

Askeslätt-problemen: Det är inte anläggarnas fel

En av de anläggare vid kommunen som arbetat med att skapa Askeslätts villaområde vill ha sagt att det är inte anläggarnas fel att det blivit problem.
– Så blir det när chefer vägrar lyssna på oss anläggare, man tror inte vi har några kunskaper.

Förslag till belysning och flaggstänger på Nya Stadens torg underkänt

Det förslag till ny belysning och även placering av flaggstängerna på Nya Stadens torg som samhällsbyggnadsnämnden beslutat om får inte godkänt av kommunstyrelsen.

Nya problem på Askeslätt
Fel på dagvattensystem kan kosta flera miljoner

Det nya villaområdet på Askeslätt har än en gång, för tredje gången, drabbats av problem. Nu visar det sig att dagvattensystemet i en del av Askeslätt är fel.

Lidköping Energi: Stina Bergheim ny VD

Under måndagens styrelsemöte i Lidköping Energi presenterades Stina Bergenheim som ny VD för bolaget. Stina Bergenheim är utbildad kemiingenjör och har arbetat inom kemisk processindustri innan siktet ställdes mot energibranschen.

Dina Försäkringar ombildar till större bolag
Huvudkontor flyttas när Skaraborg-Nerike fusionerar

Dina Försäkringar Skaraborg-Nerike med huvudkontor i Lidköping övertas av Dina Försäkringar Sydost som har säte i Jönköping. Det framgår av ett pressmeddelande i dag.
Stefan Ericson lämnar chefs-stolen.

Cruising i Lidköping: Förslag att pruta kraftigt på ansökt bidrag

Lördagen den 1 juni arrangerar föreningen Roadmaster sin traditionella cruising i Lidköping. Cirka 400 fordn väntas delta, förutom upp till 2.000 åskådare.

Nya riktlinjer föreslås:
Allt fler vill bygga hus allt högre

Nu är det på väg riktlinjer för hur Lidköpings kommun ska ställa sig till förslag om höga byggnader.
– Lidköping är platt och höga hus får lätt stort inflytande, konstateras.