Gå direkt till Samhälle-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 september 2023

Regeringen växlar om tågsatsningar

– Det svenska järnvägsnätet är av största vikt för att hela Sverige ska fungera. Underhållet är dessvärre eftersatt sedan många år och inte minst därför behövs en ny inriktning av vilka investeringar som ska genomföras. Regeringen prioriterar upprustning av befintlig järnväg, bättre vägstandard och utbyggd laddinfrastruktur, före investeringar i höghastighetståg, och har därför beslutat att ge Trafikverket fyra nya uppdrag, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Nytt militärt vapen prövat på svensk stridsvagn

Lidköpingsnytt har fått en artikel om ett nytt vapen mot pansarfordon.
Men redaktören måste varna – det är en artikel fylld av förkortningar som för den oinvigde kan te sig svåra att förstå. Men många läsare har säkert koppling till pansartrupperna och förstår säkert.

Budgetförslag godkänt i riksdagen

Ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen för år 2023

Här är alla politiker i kommunens nämnder, styrelser och helägda bolag

Här är de nyvalda till Lidköpings nämnder och styrelser

Mp i Lidköping föreslår: Avskaffa tjänstemännen

– Tillsätt tjänstepersoner.
Miljöpartiet i Lidköping vill att könsneutrala ordet ska användas.

Anställningar vid Lidköpings kommun

Här är alla nyanställningar vid Lidköpings kommun, samt tidigare anställda som fått nya uppdrag.

Nya namn på plats och gata

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i  dag att namn ge gång- och cykelvägen genom Rörsrand – från John Hedins plats mot Strandgatan.

Rörstrandsmuseet fick pris för tillgänglighet

Det nya Rörstrandsmuseet är lätt tillgängligt för personer med någon form av handikapp – här är lätt att röra sig och även rullstolsburna kan komma åt att se utställningarna.
– Personalen har gjort ett fantastiskt jobb, sa Sören Jansson ledamot av kommunens funktionshinderråd när priset delades ut.

Regeringsutspel i dag: Oskuldskontroller förbjuds

Oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsoperationer ska kriminaliseras.
Det meddelar regeringen i dag i ett pressmeddelande.

Nyanställda vid Lidköpings kommun i oktober

Här är alla som fått tjänster eller förändrade tjänster vid Lidköpings kommun i oktober.

Hemtjänst: Lidköping bland de bästa kommunerna

Pensionärsorganisationen SPF har för första gången sammanställt en lista där hemtjänst jämförs mellan olika kommuner. Det är en rad olika delar som jämförts. Lidköping kommer på 22:a plats i Sverige, Vara på 24:e.

Nu börjar det brådska:
Om ett år utökas ansvaret för insamling av sopor

Nu påminns alla kommuner om att det om drygt ett år blir lag på att kommunerna måste ha en renhållning som även samlar in förpackningar – något som efter ett par år ytterligare även ska omfatta matavfall bl a.

Lidköping får sitt fjärde kommunalråd

Lidköping kommer troligen att ha fyra kommunalråd efter årsskiftet. Det är följden av det valtekniska samarbetet som inletts mellan Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.

Prisas på Vårdgala: Årets Studenthandledare

Medarbetare vid Skaraborgs Sjukhus utsedd till Årets studenthandledare

Varför lyser det?

Trots uppmaningar att spara på el lyser det dygnet runt!
Det påpekar en läsare.

Nya reningsverket närmar sig avgörande beslut

På onsdag kommer kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta det mest kostsamma beslutet någonsin – cirka 1,103 miljarder kronor.

Satsningar mot energikris

Sverige befinner sig i en energikris samtidigt som det krävs en ökad elproduktion för att klara elektrifieringen. Därför föreslår regeringen flera budgetsatsningar för att stärka energiförsörjningen.
Det skriver regeringen i ett uttalande om beslut i dag.

Nytt besparingskrav i kommunen – måste spara 40 miljoner nästa år

Lidköpings kommuns förvaltningar – eller som det nästa år heter – sektorer – måste spara – eller öka inkomsterna – med 40 miljoner kronor under nästa år.

Beslut: LOV ska införas
Majoritetens samarbete börjar krackelera

Lagen om valfrihet inom den kommunala omsorgen ska införas.
Det blir ingen utredning som kommunalrådet Jonas Sundström föreslagit. Det blir alltså ett införande.

Beslutet klart: Rivning i folkparken

Servicenämnden i Lidköpings kommun beslutade på eftermiddagen att riva två av byggnaderna i Folkets park, följden av ett förslag Lidköpingsnytt tidigare beskrivit.

Projektlagets förslag vann om Röda husen

Förslaget Krukmakargatan med Projektlaget som huvudentreprenör har vunnit tävlingen om att få bygga området vid Åhlénsparkeringen, mera känt som Röda raden. Här finns i dag en rad med röda hus, och den karaktären bibehålles.
Kompletterat 14,20 med ytterligare bild 

Sjuksköterska vid Lidköpings sjukhus belönas

Katarina Mörk, hematologimottagningen på Skaraborgs Sjukhus Lidköping, har blivit utnämnd till Årets hematologsköterska 2022 av Blodcancerfonden och HEMSIS, föreningen för hematologisjuksköterskor i Sverige.

Flygvapnet utökar övningar

Utökade kvällsflygningar med Jas 39 Gripen

Kommunfullmäktige – här refereras mötet i kväll
Nya koalitionen vann flera personval

I kväll möttes för första gången det kommunfullmäktige som valdes i september.
Lidköpingsnytt följer mötet och denna artikel uppdateras efter hand.
Moderaten Carl Rudbeck valdes till fullmäktiges ordförande den kommande mandatperioden.
Rapporteringen avslutad 20.22.

Investerar kvarts miljard i infrastruktur 2024

I planeringen för  2024 tar Teknisk Servicenämnd upp investeringar och reinvesteringar för sammanlagt 262 miljoner kronor.

Fortsatt högintressant etablera sig på Kartåsen

Intresset bland företag för att etablera sig på Kartåsen är fortfarande stort. Men, säger Ann Janzon vid Lidköpings kommun, det kan dröja innan byggen kommer igång.

Nya fullmäktige kallas till första mötet

Kommunfullmäktige i Lidköping har förnyats efter valet i september. Och nu går kallelserna ut till alla ledamöter – omvalda och nyvalda – att träffas den 31 oktober.

På nya jobb i Lidköpings kommun i september

Nyanställningar, förlängningar samt ändrade anställningar under september månad år 2022 vid Lidköpings kommun.

Jordbruket dominerar utsläppen i Lidköping
men här är sektorn som minskade mest

Jordbruket står för de största utsläppen av växthusgaser i Lidköpings kommun. Men 2020 stod transportsektorn för den största minskningen.

Nytt beredskapssystem träder i kraft den 1 oktober

Sedan 2016 har det pågått en intensiv återuppbyggnad av civilt försvar i Sverige som har gått hand i hand med utvecklingen av beredskapen för att hantera fredstida krissituationer.
– Den 1 oktober träder en strukturreform i kraft som ska stärka alla inblandade aktörer både i planeringen och förberedelser såväl som i hantering av kriser och ytterst krig, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på MSB, i ett pressmeddelande.

Här är alla som valts till kommunfullmäktige

Den slutliga sammanställningen över vilka som valts till kommunfullmäktige blev klar i dag.

Blir chef för Bildnings-sektorn

Det är nu klart att Pär Arvidsson Fäldt blir chef för sektor Bildning som startar sin verksamhet den 1 januari 2023.

Omfattande avstängning av vatten på torsdag

En avstängning av vattentillförseln kommer att omfatta och påverka stora delar av Lidköpings centrala delar på torsdag. Det är i Nya staden som avstängningen sker och den påverkar inte  bara tillgång på vatten utan även trafiken.

Nätavgifterna begränsas enligt förslag från Svenska kraftnät

Svenska kraftnäts styrelse ska den 30 september ta ställning till ett förslag om att begränsa uttaget av nätavgifterna med 11 miljarder kronor.

Riksdagsvalet i Skaraborg färdigräknat
Riksdagsledamöterna utsedda

Det är inga överraskningar som den slutliga räkningen av röster till riksdagen för Skaraborg medfört.

På nya jobb i Lidköpings kommun

Här är alla som fått nya arbetsuppgifter eller nya anställningar vid Lidköpings kommun under  augusti.

Förbereder för avtal om minskad elanvändning

Regeringen ger Svenska kraftnät i uppdrag att förbereda för att kunna upphandla att aktörer som använder mycket el anpassar eller minskar sin elanvändning. De får också i uppdrag att upphandla ytterligare planerbar elproduktion. Sammantaget kan sådana åtgärder få en tydlig effekt på elpriset i södra Sverige i närtid.

Första spadtaget för SiS nya ungdomshem Margretelund

Officiell byggstart för nya ungdomshemmet  vid Margretelund.

Skatten på sopförbränning slopas

Rysslands energikrig har kraftigt ändrat förutsättningarna för den europeiska elmarknaden. Svenska hushåll och företag står nu inför en vinter med mycket högre elpriser än normalt. Finansdepartementet arbetar med att så snabbt som möjligt ta fram två skatterelaterade förslag som på sikt ska öka elproduktionen i kraftvärmeverk samt leda till energieffektivisering i datorhallar.

Debatt: Förebygg ohälsa med samtal

-Det är alltid bättre att förebygga än att reparera. Vi kan välja hur vi lever, och kunskapen om det är viktig.
Det skriver Kristdemokraterna Stefan Svensson och Conny Brännberg i en debattartikel.

Vänsterpartister efter provåkning:
Rusta upp Kinnekullebanan – ny bana och tåg

Vänsterpartiet vill satsa 600 miljarder på Sveriges järnvägar. – Den regionala järnvägen Kinnekullebanan behöver rustas upp, säger Egon Frid (V), ledamot i kollektivtrafiknämnden. – Både själva tågen och banvallen, men även dess teknik har problem idag. Det är också prioriterat att så snabbt som möjligt byta till ett fossilfritt bränsle.

Nytt förslag: Dansbana på torget

I dag sammanträdde Kultur- och fritidsnämnden och ett av de nya förslag som kom upp var att skapa en dansbana på Nya Stadens torg.

Helt nytt äldreboende i Lidköping 2027

Vård- och omsorgsnämndens politiker får i nästa vecka ta ställning till ett förslag att skapa ett nytt äldreboende som ska stå klart 2027.

Nu växlar matorganisationen upp igen
– 4.000 elever får mat varje dag

Att ordna god och näringsriktig mat är en stor affär för Lidköpings kommun.
– Vi har en budget på cirka 90 miljoner per år, säger Nathalie Thorstensson som är ansvarig för att elever i grundskolor, gymnasiet, förskolor och en mängd äldre personer som får mat.

Moderat förslag att ersätta föräldrar för skoldagar

Vid ett möte med Socialnämnden på torsdagen lämnade moderaten Petter Åström ett förslag för att utreda ersättning vid inkomstbortfall för föräldrar som av särskild anledning skulle behöva spendera en eller ett par dagar i skolan med sitt barn.

På nya jobb i Lidköpings kommun

Här är alla som fått nya arbetsuppgifter eller nya anställningar vid Lidköpings kommun under  juli.

Debatt: Jonas Sundström om batterifabriken i Mariestad

– Vi gratulerar Mariestad, skriver Jonas Sundström

Lidköping hyr bostäder för 108 som flytt Ukraina

Vid ett extra sammanträde med nämnden för utbildning och arbetsmarknad i Lidköpings kommun bestämdes att kommunen ska skriva avtal med ett företag som kan tillse att 108 personer som kommit till Lidköping från Ukraina får bostäder här.

På nya jobb i Lidköpings kommun

Här är alla som anställts, eller fått nya anställningsförhållanden, vid Lidköpings kommun i juni.

Lägesrapport VGR: Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter öka

Antalet nya bekräftade fall av covid-19 ökar och 664 fall rapporterades i Västra Götaland föregående vecka.