Gå direkt till Samhälle-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Torsdag 21 september 2017
  1. Dagens namn:
  2. Matteus
  3. I morgon:
  4. Maurits och Moritz

Miljoner som styrs till kommunala verksamheter

I förslaget till statsbudget ingår det många miljarder i stöd till kommunerna. Några nämns särskilt.

0

Politiker kräver tidsplan för skol-behov
Priserna klara för Stenportskolan

Politikerna i kommunstyrelsen vill veta mer om när och var det behövs nya skolor, och när underhåll behöver sättas in för att reparera befintliga skolor.

0

Oenighet i kommunledning om trygghet och otrygghet

polisvolonter– Det är för mycket utredningar och för lite verkstad, säger Liberalen Pär Johnson i en kommentar till dagens besked från majoritetspartierna att man ska lita till frivilliga krafter för att öka tryggheten i Lidköping.
– Vi vet att det inte är lätt att få fram frivilliga som nattvandrar, eller volontärer till Polisen, säger socialdemokraten Kajsa Ezelius, ordförande i Lidköpings brottsförebyggande råd.
Polisens volontärer – arkivbild.

0

Regeringens budgetförslag: Vi investerar för framtiden

regeringen-ikonI budgetpropositionen för 2018 som lämnas till riksdagen i dag föreslås kraftfulla reformer för att Sveriges nya ekonomiska styrka ska komma alla till del samtidigt som regeringen betalar av på statsskulden. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

0

Ambulanssjukvården i Skaraborg prisades för utveckling

SIMULATOR_AMBULANS_CARINA_WESTERGREN_I dag kan personalen vid Ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus sträcka på sig lite extra. De har nämligen tilldelats Svenska preshospitala priset för sin utveckling av utbildning med avancerad simulering vid patientomhändertagande.
Ambulanssjuksköterska Carina Westergren på väg till uttryckningsplatsen i simulator.

0

Remisser yrkar på avslag för trygghetsvakter

Såväl Liberalerna som Moderaterna i Lidköping har föreslagit att trygghetsvakter skall användas för att göra Lidköping säkrare. Förslagen från partierna skiljer sig åt, men svaren från remissinstanserna är likartade. Och svaret är att vakter inte behövs.

0

Högt resultat bland De la Gardies elever

De la Gardiegymnasiet placerar sig på elfte plats bland samtliga kommuner i Sverige när det gäller andelen gymnasieelever med examen inom 3 år.

0

Misstänkta brevet påverkar inget

Verksamheten i Stadshuset pågår som vanligt och påverkas inte av att det kommit ett brev med något pulver och något som kan vara en kniv. Postrummet är stängt så länge Polisen arbetar här. /.

Nya löften från regeringen i dag: Landsbygden får 1,2 miljarder

Regeringen gör hela Sverige-satsning på 1,2 miljarder kronor i budgeten

0

620 nya elever vid De la Gardiegymnasiet som fortsätter växa

dlg_bof_101124– Vi fick i år 620 nya elever till De la Gardiegymnasiet, och det är 90 fler än vad som gick ut i juni, säger Elisabeth Jansson, chef för utbildningsförvaltningen i Lidköpings kommun.
– Elevunderlaget kommer att växa ett par år till, men på 2020-talet jämnar det ut sig.

0

Ny skola i Filsbäck – tänkbart vid utbyggnad

filsby-pla– Det är en omfattande utökning av bostäder som föreslås för området vid Filsbäck och Truve  mot Källby. Vi har redan trångt i Vinningaskolan – lösningen kan vara att bygga en nu skola med årskurserna 1-6 i Filsbäcksområdet.
Det är politikerna i Barn- och skolnämnden som önskar en ny skola. 

0

Bygglov för flerbostadshus

Miljö- och byggnämnden beslutade i dag att ge bygglov för ett bostadshus med ett tiotal lägenheter anpassade för personer med särskilt behov.

0

Enigt motstånd i Lidköping mot utökat riksintresse

friluftsområde– För fyra år sedan sade vi enigt nej till länsstyrelsens förslag om att utöka det så kallade riksintresset för friluftsliv, nu har länsstyrelsen kommit med ett liknande förslag – och vi säger enigt nej!
Det är politikerna i samhällsbyggnadsnämnden som inte vill ha en utökning av det område som omfattas av riksintresse för friluftsliv. I dag omfattas Kållandsö-stränderna och en bit av Kållands västra sida. Enligt det nya förslaget skall inte bara alla stränder i Mariestad, Götene och Lidköping omfattas utan även stora vattenområden – exempelvis hela Kinneviken. 

0

Vattenavstängning

Tallhagsgatan och Änghagsgatan berörs av en vattenavstängning.

Jätteintresse för boende i höghus
14.600 i Lidköpings bostadskö

lidåker-abbostäderIntresset för att bo i AB Bostäders nya höghus på Lidåker är mycket stort.
det handlar om tre hus med åtta våningar vardera, med 111 lägenheter.

0

Förslaget till vägar, tåg och sjöfart för västra Sverige

kinnekullebanan_140430Trafikverket har i eftermiddag kompletterat överlämnandet av ny infrastrukturplan med ett pressmeddelande gällande västra Sverige. Det pressmeddelandet återges här. 

0

Infrastrukturförslag för 622 miljarder har lagts
Nya slussar i Trollhätte kanal föreslås

genre-vegar-trafikI dag överlämnade Trafikverket på uppdrag av regeringen sitt förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet 2018-2029 till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Förslaget går nu ut på bred remiss och regeringen kommer att presentera en slutgiltig plan under våren 2018.
Upprustning av Kinnekullebanan under 2020-talet finns med liksom nya slussar.

0

Lidköping söker samarbete om avfall – med Zambias huvudstad

Just nu är en delegation från Lidköping i Lusaka, Zambias huvudstad. enligt uppgift på kommunens hemsida är uppgiften för delegationen att skapa samarbete mellan Lidköping och Lusaka i frågor som rör avfallshantering och i andra hand miljöfrågor i övrigt.

0

Nitlotter för Skaraborg när staten utlokaliserar

regeringen-ikonI dag presenterar regeringen beslut om att verksamhet vid sju myndigheter omlokaliseras från Stockholms län till andra orter.
Lidköping och Skaraborg hör inte till vinnarna.

0

Naturvårdsverket vill lätta på strandskyddsreglerna

ekholmen_vanernEn utgångspunkt för arbetet med förslagen har varit att underlätta den landsbygdsutveckling som inte negativt påverkar natur och friluftsliv längs Sveriges stränder. Naturvårdsverket redovisar i dag till regeringen förslagen på regeländringar.

0

Nyanställda vid Lidköpings kommun

lidköpingskommunikonsnedHär är alla som fått nytt jobb, eller förlängd anställning, vid Lidköpings kommun i juli.

Fortsatt behov av renovering av skolor – kan ge plats för bostäder

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i dag diskuterat – utan att fatta beslut – om framtiden för tre skolbyggnader som är i behov av förnyelse – i form av renovering eller nybyggnad. En av byggnaderna som diskuteras är den cirka 40 år gamla Stenportskolan.

Fortsatt hög folkökning – 10,05 miljoner invånare
Lidköping ökade 236 första halvåret

ikon-genre-folkNya siffror över befokningsutvecklingen visar  att det är Lidköping och Vara som växer starkast i västra Skaraborg just nu. Siffrorna gller per den 1 juli och enligt dessa har Lidköping nu 39.471 invånare.

Alla Lidköpings stränder omfattas av förslag till riksintresse

friluftsområdeLänsstyrelsen arbetar sedan ett par år med ett förslag till utökning av ”Områden för riksintresse för friluftsliv”. I det senaste förslaget omfattas hela Kinneviken, samt Lidköpings kommuns hela kuststräcka ända till Grästorp och Vänersborgsviken.

Avgörande på väg om niqab och burka i Lidköping

-Det är upp till respektive chef att förbjuda viss klädsel eller heltäckande slöja.

Klart med ny landshövding

Anders Danielsson ny landshövding i Västra Götalands län

Spel jämställs alkohol och narkotika

DSC_0122Från och med årsskiftet kommer ansvaret för spelmissbruk att läggas in i socialtjänstlagen. Det innebär att kommuner och landsting blir skyldiga att erbjuda stöd och vård till personer som har problem med spel om pengar.

Biblioteksbesökare taggas i Tun

Biblioteket i tun kommer att pröva ett nytt grepp – besökarna får nyckel.

Felberäkning inte anledning till omplacering på Social- och Arbetsmarknadsförvaltningen

D75_0285-1024x684Kommunens tjänstemän och politiker ser över möjligheterna till omplacering av personal efter flyktingvågen 2015.

7.000 lärare saknas – så här ser det ut i Lidköping

Lärarbrist-2I Lidköping har man däremot inga problem med lärarbrist. Både tjänstemän och politiker ser med tillförsikt på läsåret och en framtida kompetensförsörjning inom den lokala lärarkåren.

Förbandschefen: F 7 fortsätter stärka försvarsförmågan

C-F-7-JAS-39-Gripen170814F 7 fortsätter stärka försvarsförmågan, skriver F 7 Lars Helmrich, chef för F7, i en artikel som här återges i sin helhet.

På nya jobb i Lidköpings kommun

Här är listan över alla som anställts, fått förlängning eller bytt arbetsuppgifter vid Lidköpings kommun i sommar.

Projekterar kvarteret Bifrost

bifrostaAB Bostäder har i dagarna skrivit ett nytt avtal som innebär att projektering av bl a kvarteret Bifrost i centrala Lidköping sätter fart. När själva bygget kan komma igång vill Pär Alexandersson, VD vid AB Bostäder, inte svara på i dag.

104 barn börjar på Sjölunda skola

Sjölunda-skola-3Efter fyra år av planering, ritning, byggande och till sist rekrytering är rektor Elisabet Ingemarsson redo att ta emot de första eleverna på Lidköpings nyaste skola.

Skadegörelse på Råda Vy

Utsiktsplatsen Råda Vy har utsatts för skadegörelse.

Tio lägenheter för personer med särskilda behov

milstensgatanDet blir tio lägenheter i det nya hus som AB Bostäder vill bygga och sökt bygglov för i hörnet av Husabygatan och Milstensgatan.

Bygger bostadshus vid Milstensgatan

milstensgatanPå en ledig tomt i hörnet av Husabygatan och Milstensgatan kan det bli ett flerfamiljshus.

Beslut i dag: Skolplikt för sexåringar

regeringen-ikonRegeringen har idag beslutat att gå vidare till lagrådet utifrån grundskoleutredningens förslag att skolplikten för barn bosatta i Sverige ska inträda ett år tidigare än i dag, det vill säga redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.

Första dagen på jobbet:
– Min dörr är alltid öppen!

jonassundström-lop170801I dag gör Jonas Sundström sin första arbetsdag som kommunalråd.
Det blir lite halvdant möte, han tar emot i sin öppna dörr. Rummet ekar tomt, och strax efter Lidköpingsnytt kommer personal för att möblera det nu nymålade rummet.

Åtalas för olovlig körning

En 27-årig man åtalas för olovlig körning. Händelsen inträffade 26 maj vid kartåsen på Rv44. mannen saknade körkort och erkände brott. Åklagaren menar att brottet bör bedömas som grovt eftersom mannen tidigare lagförts för olovlig körning.

Åklagaren yrkar på 100 dagsböter à 50 kronor.

Lugn natt

Det har varit en lugn natt och det enda som finns att rapportera sedan i går kväll är en rattfylla i Eggby utanför Skara. Klockan 23.58 blåste mannen 0,77 promille och körkortet beslagtogs.

Insändare: Vad väntar Lidköpings lärare efter lovet?

debatt-insikon– Ryck inte på axlarna för lärarbristen!
Den uppmaningen kommer från Ulrika Lindahl, ordförande för Lärarförbundet i Lidköping som tillsammans med sin riksordförande skrivit en debattartikel om brist på lärare. 

Varor för tusentals kronor förstörda när kommunen drog ur sladden

aaaBakgår`n har hamnat emellan stolarna när ansvaret för den bortkopplade elen bollas mellan förvaltningar hos kommunen.

Fortsatt prisuppång på bostäder i Lidköping

De senaste tolv månaderna har priserna på bostadsrätter i Lidköping stigit med mer än 30 procent. Det är en mycket hög höjning jämfört med övriga delar av landet.

107 i Lidköping skolkade för mycket

107 elever vid gymnasiet i Lidköping fick under det gångna läsåret sitt studiehjälpmedel indraget på grund av skolk. Totalt var det 1.953 som tillerkändes ekonomiskt stöd.

Vill riva lokstall

lokstallar_150330Nu söker kommunen rivningslov för lokstallarna på stationsområdet i Lidköping. Igen.

Synergieffekt i långsiktig personalförsörjning

Lidköpings kommunLidköpings kommuns förvaltning Social och Arbetsmarknads långsiktiga arbete med personalförsörjning gör ferieperioden mer lättarbetad än tidigare.

Bussarna har börjat gå till Hovby

powermeet-20170706-bussNu börjar tillströmningen till Power Big Meet. För den som inte vill ta bilen till Hovby Flygfält går det bussar från Resecentrum i Lidköping. Första turen gick klockan 10.30 idag och det kommer att gå bussar varje halvtimma. Sista bussen från centrum kommer att gå 00.30 och sista bussen in till stan från Hovby planeras till kl. 01.00.

Minskad vårflod – SMHI föreslår vattenreglering

sannornavanernsandbeck16103Minskad vårflod effekt av klimatförändring – kan motverkas med vattenreglering.
Bl a har Vänern betydligt lägre vattenstånd än normalt och så har det varit sedan snart ett år, det har synts tydligt på Lidköpings stränder. 

Ny chef för Intern Service i Lidköping

mattias-svenssonNu är det klart att det blir Mattias Svensson, 44 år från Grästorp som efterträder Torbjörn Friberg som förvaltningschef på Intern Service från och med 1 oktober.

Flyktingvågen: Kommunernas ansträngningar ger resultat

Kommunernas ansträngningar har gett resultat. Merparten av Sveriges kommuner har klarat att ta emot de nyanlända som anvisades under förra året. Totalt är det nästan 20 000 personer. Av dem återstår just nu cirka 300 personer som efter kontakt med kommunen börjar skrivas ut till den mottagande kommun de blivit anvisade till.

Djurens vänner om flytten, djurvård och kommunen.

Djurens-vänner-2I de nya lokalerna på Sevillagatan ska Djurens vänner fortsätta att verka för sund djurhållning.

Arkitekter för helhetsbild av Hamnstaden

hamnstadsbadstrandLidköpings kommun vill utveckla helhetsbilden för den nya stadsdelen Hamnstaden. I dag meddelade White Arkitektbyrå att den fått uppdrag av Lidköping.

Radio Treby sänder under hela Power Big Meet

DSC_0008Marcus Larsson och Kollegan Mikael Stenberg på Radio Treby förbereder sig för en hektisk vecka.

Facket möter sommarjobbare i Lidköping

DSC_0009I dag har Lo-fackens sommarturné landat i Lidköping. Här ska ungdomar informeras om sina rättigheter. 

Så vill Västtrafik ändra busstrafiken

genre_busstrafik2_juni06Västtrafik har i dag presenterat planerna på förändringar i busstrafiken för Lidköpings del.

– Ingen anledning bli skrämd!
Vård & Omsorg kommenterar sina brev

– Det finns inte anledning att bli uppskrämd, säger Paula Evertsson vid Lidköpings kommuns Vård & Omsorg som har ansvar för bl a trygghetslarm och hemvård.

Här ska nya sopsorteringen testas:
Lilleskog och Sunnersberg provområden

sopbilDet blir fastighetsägare vid Lilleskog och i delar av Sunnersberg som deltagare i försöket med ny avfallsinsamling i Lidköping. Bakgrunden är att Lidköping behöver få modernare sortering och den sker billigast i anslutning till fastigheterna. 

Varnar för ”tekniska störningar” i trygghetslarm och hemvård

Lidköpings kommun går nu i brev ut till brukare med trygghetslarm och hemvård och berättar att tryggheten kan falla samman under motorträffen Power Big Meet.

IVO granskar akuten

sjukhusinfartlopInspektionen för Vård och Omsorg kommer under tidig höst att granska verksamheten vid akutmottagningarna i Lidköping och Skövde.

Alla som fått nya jobb vid Lidköpings kommun i maj

lidköpingskommunikonsnedHär är alla som anställts eller fått förändrat förordnande med vid Lidköpings kommun i maj.

Presenterade Lidköpings kommuns miljöplan

Litte cute girl with magnifier looking at flower. There is a shallow depth of field.

I måndags antogs Lidköpings kommuns miljöplan 2017-2020 och med anledning av det inbjöd idag miljö och klimatutskottet till pressinformation.
Bild från Miljöplanen.

Översiktsplanen presenteras i höst – serie av öppna möten

Förslaget till ny översiktsplan kommer att visas upp för allmänheten mellan mitten av augusti och mitten av oktober. Den kommer att finnas i kommunhusets entré, på biblioteket och naturligtvis på kommunens hemsida. Det kommer också att hållas ett antal dialogmöten där planen presenteras.

Skador i trottoarer efter fibernedläggning
– Livsfarligt, säger synskadad

Skadorna i trottoarerna efter nedläggning av fiber är farliga för synskadade.

Dagens objekt för dig som vill köpa fastighet – Furuhäll

ikonlopbostad

Här är bostäder som blivit till salu i Lidköpingstrakten. Nu presenteras en dag i  taget – men med omedelbar uppdatering när objekt kommer.

Gårdslakteri stängdes – sålde okontrollerat kött

Vid en stickprovskontroll upptäckte Livsmedelsverkets personal i Västra Götaland att ett gårdsslakteri sålt hästkött som inte var kontrollerat. Livsmedelsverket stänger därför nu gårdsslakteriet på grund av misstänkt livsmedelsfusk.

Inför varning för vattenbrist

dreamstvattentornSMHI startar en ny tjänst som skall varna för vattenbrist.