Gå direkt till Samhälle-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 13 maj 2021

Glädjetjut över att pandemiregler kan minskas
Lättnader kan komma 1 juni

Idrotten, nöjeslivet, kyrkor och restauranger kan få nya förutsättningar för sin verksamhet om smittspridningen fortsätter att sjunka, om pressen på sjukvården minskar och alla vaccinerar sig.

0

Sjuksköterskor specialutbildas för äldre i nytt Skövde-program

Till vårterminen 2022 kommer Högskolan i Skövde att ge specialistsjuksköterskeprogrammet vård av äldre.
– Pandemin har satt vården av äldre i fokus och det finns ett stort behov av specialistsjuksköterskor med den inriktningen, säger Kristina Ek, biträdande professor i omvårdnad, Högskolan i Skövde.

0

Pandeminn: rekommendationer förlängs igen

Smittspridningen av covid-19 sjunker i Västra Götaland men minskningen går långsamt. De skärpta regionala rekommendationerna förlängs därför till och med 6 juni. Samtidigt tas de särskilda råden till skolan bort. Kommunerna måste anpassa behovet av distansundervisning och andra begränsningar efter den lokala situationen, betonar smittskyddsläkaren.

0

VG-regionen går in i fas 4
Alla födda 1971 och tidigare får vaccin

Nu kan vaccinatörer i Västra Götaland inleda vaccination av personer födda 1971 och tidigare – och därmed inleds fas 4 tidigare än väntat. Tid bokas hos valfri vaccinatör via 1177.se.

5

Minskad efterfrågan på äldreboenden
Lidköping drar ned, sparar personal

Det finns just nu 16 lediga lägenheter på äldreboenden i Lidköping. Orsaken kan vara pandemin, men även att några vill vänta till et specifikt boende blir ledigt.

0

Nya underlag skall göra dödstal efter covid jämförbara

Socialstyrelsen presenterade i dag de olika metoder som olika myndigheter använder för att presentera antalet avlidna. Dödsorsak kan dröja flera veckor och statistiken dröjer flera veckor. När det gäller dödligheten i covid 19 2020 ligger Skara högst bland kommunerna i västra Skaraborg.

0

Just nu: Misstankar om orent dricksvatten – koka!

Lidköpings kommun meddelar att dricksvattnet i delar av Filsbäck kan vara förorenat.

1

Satsningar på skola i Filsbäck och hall i Vinninga föreslås av skolpolitiker

En ny skola i Filsbäck, en ny hall för idrott och andra aktiviteter i Vinninga. Det vill moderaten Kristina Classon ha utrett.

0

Nu finns beslut om hur ”coronatappad” undervisning ska tas igen

Under coronaperioden har en del elever tappat en del lektionstid. Bl a har ett par skolor med kort varsel fått stänga vissa klasser. Nu finns beslut på hur tiden ska tas igen.

0

Skolpolitiker står fast: Vi behöver alla högstadieplatser

Barn- och skolnämnden beslutade i dag att informera om att de planer som upprättades för högstadierna 2018 måste genomföras. Bakgrunden är att det börjat diskuteras hur Dalängen- och Rudenschöldskolorna ska användas framöver.

0

Stort förtroende för sjukvården i Skaraborg

Förtroendet för hälso- och sjukvården ökar i Västra Götalandsregionen och allra störst är förtroendet i Skaraborg. 73 procent av skaraborgarna har stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet. Det är en ökning med 15 procentenheter från föregående år. Det visar undersökningen hälso- och sjukvårdsbarometern.

0

Så många anställda vid kommunen – och så är medellönerna

I den senaste berättelsen om verksamheter och ekonomi det gångna året (2020) finns flera informativa tabeller. Här är två – om antalet anställda och om medellöner.

0

Fyra partier lämnar gemensamt förslag till migrationspolitik

Gemensamma utgångspunkter inför ett utskottsinitiativ med anledning av regeringens migrationspolitiska proposition.
Fyra partier är överens att lägga eget förslag mot regeringens.
Det skriver Sverigedemokraterna i ett pressmeddelande tillsammans med Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna.

0

Förslag på remiss om lättnader i pandemiregler

Regeringen strävar efter att, vid ett bättre epidemiologiskt läge och när belastningen i hälso- och sjukvården tillåter det kunna lätta på restriktioner allt mer. Nu föreslås nya deltagarbegränsningar för exempelvis idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter.

0

Framnäs klar för massvaccinering

Framnäs Köpcentrum i Lidköping är klart för att användas när vaccineringen mot covid går in i den avslutande fas fyra.

4

Åtta av tio lärare är behöriga i Lidköping

Grundskolan i Lidköpings kommun har förhållandevis hög lärarbehörighet, jämfört med andra kommuner. Det visar nya siffror från SCB.
Lärarförbundet kan i dag exklusivt visa hur det är ställt med lärarbehörigheten i samtliga kommuner och län i Sverige.

0

Fortsatt högt tryck på sjukvården av covid-19

Smittspridningen är fortfarande på en hög nivå i Västra Götaland och intensivvården är under hårt tryck.
Det skriver smittskydd i Västra Götaland i ett pressmeddelande.

0

Liberalt förslag: Skapa förutsättning för helikopter vid sjukhuset

Liberalen Pär Johnson, som även är ordförande i den under regionen lydande styrelsen för Skaraborgs Sjukhus föreslår i en motion att kommunen är beredd att hjälpa Västfastigheter med plats för helikopterlandningsplats.

5

Vaccinationsprognos för regionen

Under de kommande tio veckorna räknar Västra Götalandsregionen med att kunna fördela närmare en miljon vaccindoser till vaccinatörer i Västra Götaland.

0

Miljöfrågor lyft för Lidköpings kommun

När Lidköping jämförs med 181 andra kommuner blir det en placering på 92. När det olika delfrågorna presenteras är resultatet ungefär som 2019 års undersökning med ett undantag: betyget för frågor som rör miljö och hälsa får klart höjt betyg.

1

Skara: Man slagen i huvudet med kofot

Polisen utreder i kväll ett fall av grov misshandel i Skara.

0

Coronarestriktionerna för VG-regionen förlängs

VG-regionens smittskydd förlänger restriktionerna mot coronaviruset. Smittorisken anses vara hög.

0

Begränsning av bussresor kanske fortsätter

Förslag om förlängning av smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik

0

Föreslår taxeökningar det närmaste året

Teknisk Servicenämnd i Lidköpings kommun hanterar kommunal service som betalas via avgifter. Nu har nämnden för sin del beslutat om taxehöjningar för de kommande tre åren. Det är kommunfullmäktige som beslutar.

Högt tryck på gatureparationer

Säsongen för att reparera gator och vägar i Lidköping har inletts, och det är en lång lista som ska åtgärdas.

Svåra avgöranden inför kommande bilträffar

En stor del av arbetet i Lidköpings kommunledningsförvaltning handlar om att skapa en handlingsplan för att möta kommande spontana bilträffar. Det gavs en rapport om detta inför kommunstyrelsen i dag. Det handlar om corona, om juridik och vad som är rimligt att göra.

Politiker kräver besked: Varför elavbrott?

Vid tre tillfällen på senare tid har Lidköping drabbats av allvarliga elavbrott. Nu kräver kommunstyrelsen att få en redovisning.

Kommunen JO-anmäld för renhållningsavgift

Några, förhållandevis få, i Lidköping har fortfarande kvar säckar för sitt avfall. Det är en för kommunen dyr hantering och sedan årsskiftet har de här fastighetsägarna drabbats av en kraftig höjning.

Köper tjänster på marknaden för 399 miljoner

Moderater och Liberaler har i Servicenämnden bett att få förslag på två verksamheter som kan privatiseras. Det ställde majoriteten av ledamöterna i Servicenämnden inte upp på. Svaret kom i stället i en sammanställning av förvaltningschefen Lars Svensson.

– Alla kan flytta till Lidköping – målsättning när politiker prioriterar

– Lidköping är fantastiskt! De senaste åren har byggandet ökat markant och vi ser en stabil tillväxt där nya bostäder skapas. Allt fler har möjlighet att flytta till och bosätta sig i vår attraktiva kommun.

Toalett kan komma att rivas

Rastplatserna vid Lidköpings tillfartsvägar behöver rustas. Kostnaden beräknas bli 1,5miljoner – och då ingår kostnaden för att riva rastplatsen vid Klôvet.

Dalängsskolans framtid oviss: Kommer Lidköping att behöva den?

Medan Barn- och skolnämnden tidigare i dag bestämt sade att Dalängskolan behövs – och behöver moderniseras och byggas ut – för att klara befolkningsmålet så har Servicenämnden i eftermiddag ifrågasatt om skolan kommer att behövas. Servicenämnden ifrågasätter inte behovet av moderna lokaler, utan att Dalängskolan är i så dåligt skick att det kommer att bli dyrt med en om- och tillbyggnad.

Nu får kommunfullmäktige ny uppdatering om bostäder

En ny försörjningsplan för bostadsbyggandet i Lidköping har i dag presenterats för Samhällsbyggnadsnämnden – som behöver ha en ständig reserv på planer och mark för cirka 400 bostäder. Varje år byggs cirka 200.

197 har avlidit av covid-19 vid Skaraborgs sjukhus på ett år

Sedan coronasmittan bröut i i Skaraborg har 197 personer avlidit vid Skaraborgs sjukhus, det meddelar sjukhuset i dag.

Fråga om privat högstadie väckte omfattande debatt

Barn- och skolnämnden (BSN) hanterade i dag frågan om hur man ska ställa sig till förfrågan från friskolan Raoul Wallenberg i Skaraborg AB om att från nästa höst starta ett högstadie med 90 elever per årskurs.

Ny chans för temalekplats vid Nya Stadens torg

Ett par år har en provisorisk lekplats funnits sommartid i den lilla parken invid Särnmarkspumpen. Den ska ersättas med en lekpark som ska stå året om. En lekpark som berättar om Lidköpings historia.
Förslaget skulle kunna ha blivit verklighet redan i vår – men har fastnat på att det var ofullständigt beslutsunderlag.

Inflyttningen ska rädda Lidköpings befolkningstillväxt

Ett växande underskott när det gäller antalet födda i Lidköping får betydande påverkan på befolkningstillväxten i Lidköping de närmaste åren och fram till 2034.

”Negativt” om Wallenbergskolan får etablera sig i Lidköping

Nästa vecka ska politikerna i Barn- och skolnämnden svara på Skolinspektionens fråga om en friskola på högstadienivå ska få etablera sig i Lidköping. I beslutsunderlaget för politikerna står att en friskola med 270 elever kan ge negativa konsekvenser för bl a ekonomi och pedagogik.

Här är regionens råd till skolorna

I Västra Götaland råder fortsatta regionala rekommendationer i skolan för att hindra smittspridningen av covid-19. De regionala gäller trots att de nationella rekommendationerna tas bort. Rekommendationerna gäller till 18 april men kan komma att förlängas.
Det meddelas skriftligt i dag.

Covid-läget i VG-regionen: ”Oerhört allvarligt!”

Allt fler i Västra Götaland blir så svårt sjuka i covid-19 att de behöver läggas in på sjukhus. Samtidigt har smittspridningen ökat ytterligare. ”Om utvecklingen följer samma mönster som tidigare under pandemin kommer ännu fler att behöva intensivvård inom ett par veckor. Vi är mycket bekymrade över situationen” säger Jan Kilhamn, stf beslutsfattare i Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL).

Beslut: Valfriheten ska utredas

Lidköpings kommun ska göra en utredning om att tillåta utökad valfrihet mellan kommunala och privata tjänster. Beslutet fattades med stor majoritet.

Var tionde är vaccinerad i regionen

Drygt var tionde invånare (10,8 procent ) i Västra Götaland har fått sin första dos vaccin. Bland de som är 85 år och äldre har 79,5 procent fått sin första dos och 34,5 procent i åldersgruppen har blivit fullvaccinerade visar Folkhälsomyndighetens statistik fram till och med vecka 11.

Minskad smittospridning i Lidköping förra veckan

Antalet som smittades av corona har minskat med 15 procent den senaste veckan i Lidköping.

Rapport om vaccineringsläget i västra Skaraborg
4831 har fått vaccin mot covid i Lidköping

Vaccineringen mot covid-19 är igång i Sverige. Här är de senaste siffrorna om hur det går i västra Skaraborg.
15 procent av Lidköpingsborna har nu ett skydd mot allvarlig Covid-19.

Coronasmittan: Restriktioner förlängs till 18 april

De rekommendationer och restriktioner som finns  i västra Götaland kommer att gälla till 18 april. Tidigare var 1 april slutdatum. Men på VG-regionens presskonferens i eftermiddag meddelades att det blir förlängning – smittspridningen har ökat i alla åldrar mellan 30 och 60 år, främst i åldern 40-49.

Kompletterade regler för museer och konsthallar

I dag kompletterades reglerna för bl a nöjesparker, museer och konsthallar.

Lidköpings nya vattenintag kanske ligger i Dalbosjön

VA-enheten vid Lidköpings kommun undersöker om det finns någon bra plats på västra sidan av Kålland för att förbättra tillgången på råvatten.

25 000 doser vaccin skickas ut nästa vecka i VG-regionen

Nästa vecka, vecka 12, levereras drygt 25 000 doser vaccin mot covid-19 till vaccinatörerna i Västra Götaland. Det är främst vårdcentralerna som får vaccin för att fortsätta vaccinering av de äldsta. 71 procent av alla som är 85 år och äldre i Västra Götaland har vaccinerats med en dos och 29 procent är fullvaccinerade. Det visar data fram till och med vecka tio.

Nya restriktioner mot covid i Lidköping

Rapporter om ökad smittspridning i Lidköping har medfört att Smittskydd Västra Götaland rekommenderat Lidköping skärpta rekommendationer. Det betyder att högstadieskolorna nästa vecka fortsätter med det som varit de senaste veckorna.

Föreslår upp till 80 nya bostäder i Silverbyn

Samhällsbyggnadsnämndens politiker börjar denna vecka pröva ett förslag till ett nytt bostadsområde i anslutning till Silverbyn.

Rekord i antal smittade i Lidköping på en vecka
Här finns senaste data för kommuner i västra Skaraborg

Den senaste veckan har 132 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Lidköpings kommun. Det är en klar uppgång jämfört med den föregående veckan (+45 fall). Det är också det högsta antalet sedan pandemins utbrott för snart ett år sedan.

Näringslivet i Lidköping skriver brev till regionledning om sjukhuset:
– Vi är oroade!

Näringslivet i Lidköping – NiL – har bildat en särskild kommitté som bevakar planer och utveckling för sjukhuset i Lidköping. I helg3en skickades ett brev från kommittén till regionledningen.
– Även om regiondirektörens drastiska plan på att beröva sjukhuset dess akutfunktion och i stället skapa en ortopedisk ”produktionsenhet” inte fått politiskt stöd, väcks en betydande osäkerhet inför framtiden, skriver kommittén bl a.

VGR om vaccinationen – Fas 1 snart klar

Nästa vecka levereras nästan 30.000 doser ut till vårdcentralerna i Västra Götaland, som därmed kan fortsätta vaccination av de äldsta.