Gå direkt till Samhälle-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Måndag 20 november 2017
  1. Dagens namn:
  2. Pontus och Marina
  3. I morgon:
  4. Helga och Olga

Situationen för badhuset inför valet

genre_lidkopings_kommunKommunstyrelsens arbetsutskott har bett om en rapport om badhusets status.

2

Ny bokbuss i Januari

bokbussenDen gamla bokbussen fungerar inte längre så bra med ökade krav och stigande ålder.

0

Ingen Discgolf i Lidköping nästa år heller

Kultur- och fritidsnämnden prioriterar annat än Discgolf 2018.

0

Utreder lokaler och personal som ”blivit över”

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Lidköping har hamnat i knipa – vilket Lidköpingsnytt berättat om. Det krävs nu stora åtgärder för att minska ett hotande underskott som uppstått genom förändrade regler och förutsättningar för statsbidrag för att ta emot unga flyktingar. Förvaltningen står nu med långa kontrakt för lokaler som inte används, och en hel del personal som inte har arbetsuppgifter fullt ut.

3

Nytt skidspår får inte ge vinst

Lidköpings kommun kan komma att stötta Lidköpings Vintersportklubb – LVSK – med som mest sex miljoner kronor för att anlägga ett skidspår med konstsnö på Råda Ås. En av förutsättningarna för stödet är att det bolag som klubben vill använda för spåret inte går med vinst.

0

36,5 miljoner i utökad rambudget för barn och skola

förskolabarndagisBarn-och skolnämnden godkände i dag strategisk plan och budget i detalj 2018-2020.

0

Verksamhetsbesök för politiker standardiseras

Barn och skolförvaltningen vill att rätt frågor skall kvalitetssäkra det systematiska förbättringsarbetet.

0

Utvärdering av fler vuxna i skolan.

Seniorpoolen förväntas bidra med livserfarenhet och blir en extra resurs i skolan.

0

Campus Lidköping växer – nu en av Skaraborgs största skolor

I dagarna blir det klart med en utökning av Campus i Lidköping som nu tar en stor del av Rhodinhuset vid Fabriksgatan i anspråk förutom de lokaler campus redan har.

0

Planerar för bostäder och skolor på Margretelund

Politikerna i samhällsbyggnadsnämnden får inom kort ta ställning till om en planering av ett område på Margretelund för bl a bostäder och skola.

0

Tuff besparing resten av året för äldre- och funktionsomsorgen

– Sommaren var dyrbar för oss, säger Sven-Ove Andersson, förvaltningschef vid Vård & Omsorg som svarar för omsorgen av äldre och personer med funktionsproblem vid Lidköpings kommun.
Behovet av sommarvikarier blev en kamp om sökande, en kamp där kommunerna tävlade mot varandra. 

0

Fortsatt prisökning på bostäder i Lidköping

genre-bostäderEnligt senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik sjunker priserna på bostadsrätter i storstadsområdena. Men i Lidköping har priserna stått sig och ökat något under hösten.

0

Kultur och fritid ser över föreningsbidrag i stöd för integration

genre_lidkopings_kommunDet är avrundat en miljon som inte hittar ut i den typ av verksamhet som var avsedd i arbetet med integration.

1

Fortsatt hög efterfrågan på att köpa kommunal mark

Kommunal-mark-2Från året 2015 till 2016 gick försäljningen av kommunal mark upp med 56.000 kvadratmeter.

0

Trygghetscentralen med ny teknik i nya lokaler

Trygghetscentralen-4Den tjugonde november är det slutbesiktning av den nya trygghetscentralen i räddningstjänstens lokaler.

0

Lidköpingsbornas hushållsavfall även fortsättningsvis till Värmeverket

sopbilDen nya upphandlingen som lagstiftningen kräver är nu i hamn kring Lidköpingsbornas avfall.

0

– Allvarlig kris för kommunens sociala arbete
Om inget görs fattas 40 miljoner nästa år

SaN-3I dag hade förvaltningen social & arbetsmarknad tillsammans med nämndens politiska ledning en första genomgång med kommunledningen om den allvarliga ekonomiska kris som uppstått. Det märkliga är att den var förvarnad för ett år sedan – men nu ändå slagit ned som en bomb.

3

Stadshuset stängt till i morgon – Polisen söker efter bomb

lidbeckskaDet har nu kontrollerats att ingen person finns kvar inne i Stadshuset efter det bombhot som kom strax före klockan 12. Polisen tar nu över undersökningarna.
Enligt hotet skall en bomb smälla klockan 13. Flera gick till Lidbeckska huset i stället.

0

Utvärdering av alla VA-taxor och avgifter i Lidköping

bildfrv13-retta-reningsverkDet är stor skillnad på VA-avgiften för olika hushåll i Lidköping. Teknisk serviceförvaltningen jobbar på ett nytt taxesystem för att jämna ut eventuella orättvisor.

1

Kan skolor få cykelpumpar?
Kan privata vägar få belysning?

luft-lopSamhällsbyggnadsnämnden har i dag stoppat två förslag. Det ena gäller en satsning på fler cykelpumpar likt den vid resecentrum. Det andra gäller en privat vägslinga nära Stenhammar som används mycket av skolbarn – i mörker.

0

Nytt område för arbetsplatser i Filsbäck

filsbäcksplanSamhällsbyggnadsnämnden beslutade i dag att planeringen för en utveckling av Filsbäck ska fortsätta.

0

Föreslår höjda avgifter för byggare

genre_villagavel_genreSamhällsbyggnadsnämnden vill att de avgifter kommunen tar ut vid planarbeten  och bygglov  ska höjas. Höjningen kommer att ske stegvis med början vid årsskiftet då höjningen är 8 procent jämfört med i dag.

0

P-automaterna blir kortautomater

parkeringsautomatSamhällsbyggnadsnämnden i Lidköping har i dag beslutat att ta bort myntinkasten från parkeringsautomaterna. Det skall bara gå att betala med bankkort eller mobiltelefon.

3

Förslag om höjda VA-taxor och avgifter till fullmäktige

reningsverkDen 20 November förväntas Kommunfullmäktige i Lidköping anta teknisk servicenämndens förslag om höjda taxor och avgifter för VA 2018.

1

Ytterligare 25 varslas efter arbete med flyktingar

I dag meddelas i ett kortfattat pressmeddelande att Lidköpings kommuns förvaltningen Social & Arbetsmarknad varslar ytterligare 25 personer om uppsägning. 

2

116 praktikjobbade på lovet

116 stycken åttondeklassare har under denna vecka varit ute i Vård & Omsorgs verksamheter och provjobbat.

0

Ny behandling via nätet för logopedpatienter

Som första logopedmottagning inom Västra Götalandsregionen ska Skaraborgs Sjukhus erbjuda patienter att sköta sina övningar via nätet. Detta tack vare projektet ”Stöd och behandling i Logopedi” via  nättjänsten 1177.

0

Lidköping investerar med lånade pengar
– Nu måste vi se över investeringarna!

Kommunstyrelsen fattade i dag ett beslut som innebär att Lidköpings kommuns låneskuld till investeringar kan passera 4 miljarder kronor nästa år.

0

”Kommunens skulder större än kapitalet”

stadshuset_90917Just i dag kan vara dagen då Lidköpings kommuns skulder är större än det så kallade Gullspångskapitalet på cirka 2,3 miljarder kronor.

1

Regeringen vill ha förslag på ökad trygghet utomhus

ikon-polisbilAlla ska kunna känna sig trygga på gator, torg, i kollektivtrafiken och vid konsertlokaler.
Därför har regeringen gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att verka för samordning i arbetet med att skapa ökad trygghet i det offentliga rummet.

0

Så många flyktingar ska Lidköping ta emot 2018

ikon-genre-folkUnder 2018 ska 2.486 nyanlända med uppehållstillstånd fördelas över kommunerna i Västra Götalands län. Detta enligt bosättningslagen.

0

Skarp kritik mot förslag till översiktsplan och LIS-område

vanern-venern1307-033Ett par som bor bofast på Kållandsö är i en skrivelse till Lidköpings kommun skarpt kritisk till förslaget till översiktsplan och så kallade LIS-områden. De menar att förslagen är ett hot mot de fast boende på ön.

0

Vill byta ut 42-årig brandbil

brand-160105-2Räddningstjänsten i västra Skaraborg öskar hos de kommuner som samverkar köpa nya fordon för cirka tio miljoner kronor under de närmaste åren, samt äskar också 4 miljoner för att skapa ett nytt övningsfält. Bild: Modern brandbil – Lidköpingsnytts arkiv.

0

(S) kräver satsning på Västra stambanan

socialdemokraterna-rosSkaraborgs socialdemokratiska riksdagsledamöter skriver i en gemensam artikel att de vill ha en satsning på Västra Stambanan.
De vill ha fler spår mellan Alingsås och Göteborg – det skulle ha betydelse för bl a Kinnekullebanan.

Kinnekullebanan går som tåget

götalandstågenSJ:s Götalandstågen flyttar in i gamla godsmagasinet – nu modernt kontor och moderna personalutrymmen. Allt fler vill resa.

Kommuner lånar mer än någonsin
finansministern lovar ökat statsbidrag

De rekordstora överskotten räcker inte för att täcka alla nya investeringar. Stora behov av nya skolor och äldreboenden, fler bostäder och ny infrastruktur gör att Sveriges kommuner lånar mer än någonsin. I år når den sammanlagda låneskulden över 600 miljarder kronor. Nu öppnar finansministern för ökade statsbidrag i en intervju i Dagens Samhälle.
Frågan har blivit aktuell bl a i Lidköpings kommunledning där man på onsdagen diskuterade finansieringen av nästa års investeringar. 

Power Big Meet – sammanställningen räcker inte

I dag fick politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott en sammanställning från projektledningen för Power Big Meet i somras. Mötyet blev, som Lidköpingsnytt tidigare berättat, inte så stort som man väntat. 

Ifrågasätter AB Bostäders ekonomi

I dag konstaterades vid möte med kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunens upplåning av pengar ökar snabbt, de behövs till investeringar. Upplåningen sker genom en för kommunens verksamheter och bolag gemensam intern bank – som i sin tur lånar pengar på marknaden. Men det finns invändningar.

Lidköping förlänger investeringsperioderna

Efter att under lång tid ha arbetat med att ha budget för  innevarande och kommande år, och en plan för tre år därefter, kommer nu den perioden att förlängas. Anledningen är att investeringsplanerna växer och den ekonomiska planen är för kort.

Lidköping varslar anställda på social & arbetsmarknad

16 anställda vid social & arbetsmarknad vid Lidköpings kommun har varslats om uppsägning efter att flyktingströmmen minskat.

Alla som anställts vid Lidköpings kommun i september

genre_stadshusetHär är september månads anställning vid Lidköpings kommun.

Funktionshindrade ”glömd” grupp i kommunens planarbete

Just nu pågår insamling av synpunkter på det förslag till översiktsplan för Lidköpings kommun som utarbetats. Vård- och omsorgsnämnden påpekar att man i förslaget inte med ett ord nämner något om funktionshindrade.

Nya sopsorteringen i Lidköping skapar entusiasm

ikon-janwestin-170911Jan Westin, chef för renhållningen i Lidköping, är entusiastisk över hur bra starten har varit med att sortera sopor direkt vid bostäderna i Lidköping.
– Det har ju ofta kommit lite negativa signaler när vi talat om det här, men nu när försöket är i gång är det ju bara glada tillrop.

Inget beslut om lokstalls-rivning

lokstallar_150330När Miljö- och byggnämnden i dag samlades för att fatta en serie beslut så var det flera som väntat att beslut om rivning – eller inte rivning – skulle komma upp. Men ärendet får vänta en månad på avgörande.

Mark – en bra affär för kommunen

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett stort överskott i prognoserna för innevarande års bokslut. Ett plus som ser ut att bli 17,2 miljoner kronor – men handlar i första hand om reavinst på försäljning av mark.

Investerar cirka 24 miljoner per år

Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt förslag till budget för 2018 och ekonomisk plan för de därpå kommande två åren förslag på investeringar för cirka 24 miljoner kronor per år.

Bara positivt om solbryggorna – Torben är tillbaka!

Solbryggorna invid Lidan i Lidköpings centrala delar har fått ett mycket bra mottagande. De invigdes visserligen i regn och rusk i våras men har sedan fått sand, solmöbler och en kiosk för glass, kaffe och liknande.

Svarta Örn bygger om

blackeaglesvartainnerUnder ett par års tid har Svarta Örns Orden i Lidköping planerat att bygga om sin fastighet så att lokaler blir bostäder. Nu har en ansökan om bygglov lämnats. 

Investerar 870 miljoner kronor…

Teknisk Servicenämnd har fastställt en ekonomisk plan för åren 2019, 2020 och 2021. Investeringsbudgeten omfattar totalt 869,7 miljoner kronor. 

Sjukvård genom koncentrerad kraftsamling

Nu påbörjas arbetet med att koncentrera den mest avancerade vården

Förslag: Bygg om 44:an mellan Truve och Skararondellen

trafik-genre-cNär Samhällsbyggnadsnämnden nästa vecka diskuterar de investeringar nämnden vill prioritera de närmaste åren är en stor satsning på nuvarande 44:an med. Enkelt kan sägasatt vägen skall byggas om till gata.

Kommunerna kan få ansvar för asylboenden

Mottagandeutredningens huvudspår är att kommunerna ska ta över ansvaret för att ordna boenden för asylsökande. Det avslöjar utredningssekreteraren för Dagens Samhälle.

Stora gröna lån till Lidköpings kommun

reningsverkLidköpings kommun har fått elva objekt godkända för att koppla till gröna lån hos kommunsektorns största kreditgivare, Kommuninvest. De gröna lånen ska finansiera investeringsprojekt som främjar övergången till ett klimattåligt samhälle med låga utsläpp av växthusgaser.
Bilden: Dataanimation över nytt reningsverk.

Så kan John Hedins plats bli förändrad

John-Hedins-plats_bild-med-loggaDet finns nu ett förslag till hur John Hedins plats och gångstråket mot stranden – delvis mellan Gjuteriet och Sibirien – skall utformas.

Ny källsortering för testhushållen är på plats
Första soptunnor av ny typ på plats

Källsortering-3Visionärt initiativ av källsortering i Lidköping när renhållningschefen blickar mot framtiden.

ForskarFredag: Spännande möten med forskare i Lidköping

På fredag är det den årliga vetenskapsfestivalen ForskarFredag.
Både på De la Gardiegymnasiet och på Folkets hus kan elever, personal och intresserad allmänhet ta del av inspirerande föredrag och samtal med tre forskare, som på olika sätt forskar om digitaliseringen i samhället.

Bred enighet om utökad busstrafik

Lidköpings förtroendevalda vill att busstrafiken skall utökas på kvällar och helger – inte bara i centrum utan i hela kommunen.

Tvister om hyra under Power Big Meet
Kommunen: Vi har inte gjort fel!

power0705fLidköpings kommun har råkat i tvist med några företag som inte är nöjda med hur de placerades under cruisingkvällarna under Power Big Meet. Ett företag tycker att det är för mycket att faktureras 21.000 kronor – den totala försäljningen från platserna var nämligen endast 6.610 kronor
Uppdatering 21,07.

Ungdomsfokus när Lidköpings kommun uppmärksammar pride

Filmvisning, pridecafé och e-sportsturnering är exempel på gratis aktiviteter som Lidköpings kommun ordnar för ungdomar under nästa vecka för att uppmärksamma pride.

Här är Lidköpings nyaste bostadsområden
Askeslätt etapp 2 och Örslösa

askeslätt2250 bostäder, huvudsakligen villor men även mindre flerbostadshus, kommer att få plats på etapp 2 av Askeslätt. Nu har förslaget till plan, och bullerskyddet mot skjutbanorna, kommit så långt att bostadsområdet kan bli verklighet.

Vill köpa gatumark

Företagaren Anders Svensson, som står bakom Husvagns-Svensson och Novotel vill köpa en b it gata av Lidköpings kommun. Det krävs att detaljplanen först ändras.

Nytt avtal: F7 stöttar vid svåra kriser

Fyra kommunchefer har skrivit ett avtal med chefen vid F7 Såtenäs, Lars Helmrich, som innebär att resurser vid F7 kan ställas till förfogande vid svåra olyckshändelser och kriser, samt att totalförsvaret ska utvecklas. 

Beslut om Lidens och Biltema kan dröja till jul – bygge nu på egen risk

planförslag-biltemaMark- och miljödomstolen i Vänersborg har ännu inte avgjort huruvida ett annat företag i området får överklaga kommunens beslut om detaljplan. Detaljplanen krävs för att Lidens Trädgårdscenter ska få bygga och om Biltema ska få bygga tillsammans med parkeringsplatser på ena sidan gatan. 

Miljoner som styrs till kommunala verksamheter

I förslaget till statsbudget ingår det många miljarder i stöd till kommunerna. Några nämns särskilt.

Politiker kräver tidsplan för skol-behov
Priserna klara för Stenportskolan

Politikerna i kommunstyrelsen vill veta mer om när och var det behövs nya skolor, och när underhåll behöver sättas in för att reparera befintliga skolor.

Oenighet i kommunledning om trygghet och otrygghet

polisvolonter– Det är för mycket utredningar och för lite verkstad, säger Liberalen Pär Johnson i en kommentar till dagens besked från majoritetspartierna att man ska lita till frivilliga krafter för att öka tryggheten i Lidköping.
– Vi vet att det inte är lätt att få fram frivilliga som nattvandrar, eller volontärer till Polisen, säger socialdemokraten Kajsa Ezelius, ordförande i Lidköpings brottsförebyggande råd.
Polisens volontärer – arkivbild.

Regeringens budgetförslag: Vi investerar för framtiden

regeringen-ikonI budgetpropositionen för 2018 som lämnas till riksdagen i dag föreslås kraftfulla reformer för att Sveriges nya ekonomiska styrka ska komma alla till del samtidigt som regeringen betalar av på statsskulden. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Ambulanssjukvården i Skaraborg prisades för utveckling

SIMULATOR_AMBULANS_CARINA_WESTERGREN_I dag kan personalen vid Ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus sträcka på sig lite extra. De har nämligen tilldelats Svenska preshospitala priset för sin utveckling av utbildning med avancerad simulering vid patientomhändertagande.
Ambulanssjuksköterska Carina Westergren på väg till uttryckningsplatsen i simulator.

Remisser yrkar på avslag för trygghetsvakter

Såväl Liberalerna som Moderaterna i Lidköping har föreslagit att trygghetsvakter skall användas för att göra Lidköping säkrare. Förslagen från partierna skiljer sig åt, men svaren från remissinstanserna är likartade. Och svaret är att vakter inte behövs.

Högt resultat bland De la Gardies elever

De la Gardiegymnasiet placerar sig på elfte plats bland samtliga kommuner i Sverige när det gäller andelen gymnasieelever med examen inom 3 år.

Misstänkta brevet påverkar inget

Verksamheten i Stadshuset pågår som vanligt och påverkas inte av att det kommit ett brev med något pulver och något som kan vara en kniv. Postrummet är stängt så länge Polisen arbetar här. /.