Gå direkt till Samhälle-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Tisdag 19 november 2019
  1. Dagens namn:
  2. Elisabet och Lisbet
  3. I morgon:
  4. Pontus och Marina

Vara kan förlora vatten från Lidköping

Vid kommunfullmäktige i kväll debatterades möjligheten att säga upp ett avtal – flera år gammalt – om att Lidköping ska hjälpa Vara med grannkommunens vattenförsörjning. Ett avtal som belastar Lidköpings egna vattenkonsumenter med kostnader. Och det visade sig att det finns en vilja att inte förlänga det nu avtalet längre.

0

Utmaning att finna vuxna som behöver utbilda sig

Vuxenutbildningen har ändrat karaktär. När utbildningsnämndens politiker i dag slog fast sin budget för nästa år och plan för de därefter kommande två åren nämns särskilt behov av studie- och yrkesvägledare (SYV).

0

Redo spara över 6 miljoner på skolornas kärnverksamhet

Trots att barn- och skolnämndens politiker valt att i första hand minska på de verksamheter som inte är direkt kärnverksamhet i grundskolor och förskolor kommer budgeten för skolorna att minska med drygt 6 miljoner kronor.

11

Vill utveckla kulturskolan – idrotten lockar inte som förr

I sin plan för de närmaste tre åren föreslås en satsning på Kulturskolan med fler inriktningar än dagens Musikskolan. Det är kultur- och fritidsnämndens politiker som får detta på sitt bord vid sammanträdet senare i veckan.

0

Geologer: ”Otillfredsställande” stabilitet för att bygga på Åhlenshuset

I ett yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götaland och Lidköpings kommun skriver Statens Geotekniska Institut att fastigheten Pollux med bl a Hemköp och Åhléns står på fyllning och kvicklera.

0

Tematorsdagar i Folkets Hus om stadsbyggnad och arkitektur

Rum och ansvar- premiär för after work med föreläsningar <br/>och film om stadsbyggnad och arkitektur

Förvaltningschef självkritisk efter brister i stödboenden för unga

– Vi hade kunnat göra detta bättre, men nu är vi på gång åt rätt håll och ska säkerställa att vi åtgärdar den kritik vi fått, kommenterar förvaltningschef Helen Smith.
Kritiken har kommit från IVO som i våras gjorde en kontroll av kommunens stödboenden och hade flera påpekanden.

0

Klart för cykelbanor på Stenportsgatan

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i dag att det ska målas upp cykelbanor på Stenportsgatans nordvästra del. Därigenom ska cyklisterna få sammanhängande väg från Lidköpings norra och västra delar till skolorna vid Rudenschöldsgatan bl a, men även till Framnäs centrum.

0

På nya uppdrag i Lidköpings kommun

Nyanställningar, förlängningar samt ändrade anställningar vid Lidköpings kommun under oktober.

Donationsveckan: Andrea väntar på sin tredje njurtransplantation

Andrea Broberg står på väntelistan för en ny njure. Det blir i så fall hennes tredje transplantation.
– Jag längtar bara efter att få leva ett vanligt liv igen. Och kan jag få om de hittar ett  matchande organ, säger hon.

Hyresgästföreningen: VA-avgifterna stiger mest för Lidköpingslägenheter

Det är stora skillnader i VA-taxor i Västra Götaland, och störst är skillnaden mellan Strömstad, som är dyrast, och Tibro som är billigast. Högst höjning står Lidköping för, med 33,6 procent, efter en ny beräkningsmodell för VA-avgifter som missgynnar lägenhetshushåll.
Det visar en delrapport från Nils Holgersson-gruppen som kontinuerligt jämför taxor och avgifter mellan kommunerna.

1

– Vi måste ta ansvaret för kapitalet på allvar!

Liberalen Henrik Gallus föreslog i kväll en ny ordning för hur Lidköpings stora kapital – insatt i fem olika fonder och till ett värde av 2,7 miljarder kronor.
Arkivbild.

0

Bostäder i Lidköping – politikerna skärper krav på planering

Det var många politiker i kommunfullmäktige som i kväll gav sig in i debatt om bostadsbyggandet i Lidköping. Det hela slutade dock med att bostadsbyggnadsprogrammet för de kommande tre åren godkändes.

0

Debatt om Musikskolan:
– Det finns inga heliga kor

Vänsterpartisterna i kommunfullmäktige slogs för att rädda kvar Musikskolans verksamhet. Barn- och skolnämnden har beslutat att spara in på Musikskolans budget och att även höja avgiften för eleverna.

2

Nu ska social & arbetsmarknad lyftas upp ur den ekonomiska sörjan

I flera år har tjänstemän och politiker vid förvaltningen Social & Arbetsmarknad (S&A) kämpat med usel ekonomi och tvingats fatta en rad beslut för att försöka få näsan över vattenytan. I dag fattade kommunstyrelsen ett nytt beslut; Nya pengar redan i år och möjlighet att få en hållbar budget för 2021 och sedan i fortsättningen.

Advokat blir rättschef vid kommunen

Det har i dag blivit klart att en advokat och domare vid förvaltningsrätten i Jönköping blir ansvarig för juridiken inom Lidköpings kommun.

0

Ännu en chef har sagt upp sig

Linda Lundström, sedan fem år chef för Lidköpings kommuns tekniska förvaltning, slutar i januari.
Kommunstyrelsen fick beskedet i dag och det väckte förstämning. *
Arkivbild från 2015. 

0

Diskuteras i dag: Allmänt rökförbud på avlönad tid i kommunen

I dag finns – efter ett par års förberedelser – åter ett förslag att införa totalt rök förbund för kommunanställda och politiker på tider då dessa har betalt – lön eller arvode.
Mot detta ska kommunen erbjuda rökavvänjning.

10

Hyresgäster känner minskad trygghet
AB Bostäder intervjuar 80 hushåll

I en undersökning bland hyresgästerna konstaterar AB Bostäder i Lidköping att det på några håll upplevs som att tryggheten försämrats. Nu kommer intervjuer att göras med ett 80-tal hyresgäster för att få klarhet i bakgrunden och få möjlighet att åtgärda problem.
Kvartersvärd Stefan Tuomainen tillsammans med hyresgäst Mihrija Selimi..

0

Första inflytt i Hamnstaden tidigast om fem år

– Arbetet med Hamnstaden står inte still – det pågår arbete med detaljplaner.
Några nya bostäder före 2024 blir det dock inte. Lidköpings kommun har i dag kommit ut med ett pressmeddelande om Hamnstaden.

Forskar för att lindra smärtan vid höftfraktur

Idag disputerar Pär Wennberg, ambulanssjuksköterska vid Skaraborgs Sjukhus. Han som disputerar för doktorsexamen i ämnet medicinsk vetenskap med inriktning hälso-och vårdvetenskap vid Örebro universitet.

Stor satsning på skolor

I nästa vecka ska kommunstyrelsens politiker diskutera investeringar – främst de närmaste åren och mer övergripande för tio år. Det handlar mycket om skolor. Totalt drygt 417 miljoner kronor i grundskolor och förskolor.

Brister konstaterade i samband med placering på kommunens HVB-hem

En ung person i Lidköping fick inte den vård som var tänkt, då det visade sig att det tänkta HVB-hemmet hade fel kompetens.
– Vi beklagar det som hänt, skriver förvaltningen Social & Arbetsmarknad i ett pressmeddelande i dag.

Studerade vård av demenssjuka i Danmark

Sex kommuner i västra Skaraborg har tillsammans besökt demensbyn Bryghuset i Svendborg i Danmark.

De la Gardie får status som tennisgymnasium

Inför läsåret 2020 får De la Gardiegymnasiet en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i tennis och blir en av elva orter i Sverige som tillsammans med Svenska Tennisförbundet erbjuder tennisgymnasium.

Fråga på sommarförskolor: Var är barnen?

I sommar har fyra förskolor i Lidköping hållits öppna genom att personal flyttats om för att det alltid ska finnas platser. 200 barn hade anmälts av sina föräldrar.
Men vart fjärde barn uteblir. Det är alltså ett stort bortfall och det är inte helt klarlagt vad det beror på.

Pollux vill bygga på med lägenheter

Pollux, affärshuset där i dag Hemköp ochg Åhléns m fl finns kan komma att växa på höjden. Ägaren, fastighetsföretaget Frenbo, vill nämligen bygga bostäder ovanpå parkeringsdäcket.

Nu skärps målen för vad Lidköpings elever ska klara

KUL är en metod som förskolor och grundskolor i Lidköping använder sig av för attsätta upp målsättningar och kontrollera om målen nås. Det har varit ett verktyg bland flera som ger resultat i bättre utbildade elever.

Anhörigdagen: Här om stöd i livets slutskede

I dag är det Nationella anhörigdagen, och den är speciell för medarbetarna inom den palliativa vården vid Skaraborgs Sjukhus. För att skapa trygghet för människor i kretsen runt en patient i livets slutskede krävs det både mod och en vilja att göra skillnad för andra.
Bilden: Katarina Hjältsgård Carlsson, sjuksköterska, Sara Tysk, undersköterska och Ida Johansson, kurator..

– Vem har råd att bo i Hamnstaden?
Är det en fråga för politiker?

Ja, det blev en livlig debatt om Hamnstaden i kommunstyrelsen i dag. Här skulle nämligen antas ett förslag till behovet av bostäder i Lidköping framöver. I förslaget finns uppgifter som kan tolkas som att boendet i Hamnstaden bara kommer att kunna användas av personer som har råd.
– Det hör inte hemma i ett bostadsbyggnadsprogram, sa Frida Nilsson (C) och fick de övriga partierna i majoriteten med sig.

Nya förslag till förändringar på sjukhuset i Lidköping
Vårdplatser flyttar till Skövde

På fredag sammanträder styrelsen för Skaraborgs sjukhus och då kommer sjukhusets ledning att redovisa nya förslag till förändringar som utreds och väntas bli aktuella för genomförande senare under hösten eller vintern. Bl a föreslås att sjukhuset i Lidköping ska få 11 färre vårdplatser på medicinska vårdavdelningarna, att ortopedin flyttar och de nuvarande lokalerna för ortopedin lämnas.
Uppdaterat med förtydligande från sjukhusledningen.

Så kan Torggatan förlängas ända till Vänerstranden

Ända sedan Hamnstaden började planeras fanns idén om att Torggatan skulle gå från Nya Stadens torg ända till Stranden. Nu har en del av det arbetet pågått under sommaren då John Hedins torg byggts om. Projektledningen begär nu att kommunstyrelsen anslår 3,5 miljoner kronor så nästa etapp kan påbörjas.

Slutspurt för Framtidsverkstan

Framtidsverkstan som Lidköpings kommun haft i tre veckor hittills i Kopparporten startar sin sista vecka idag. Hittills har ungefär 1.700 personer besökt verkstan för att på något sätt bidra till det framtida Lidköping. Arkivfoto på den golvkarta som finns i Framtidsverkstan.

Klart med ny förvaltningschef vid Lidköpings kommuns

Urban Olsson från Sollebrunn tillträder som ny samhällsbyggnadschef från och med årsskiftet.

Gymnasieelever till Zambia

Om några dagar reser en grupp elever vid de la Gardiegymnasiet för att fortsätta det utbyte med elever och kunskaper som inletts för några år sedan. I en utskickad artikel till medier förklaras bakgrunden och syftet med resan.

Var tredje är kvinna vid måndagens inryckning till F7

På måndag är det inryckning av värnpliktiga vid F7 Såtenäs.

Invigning vid Ekestubben – i solljus
Ny spänning för 150 miljoner

En lysande invigning av den nya elstationen vid Ekestubben, det skulle vara ett rubrikvänligt skämt.
Men invigningen skedde i helt naturligt dagsljus – ibland även lite solsken.
Kanske är det ett av Lidköpings allra mest påkostade hus som invigdes

Lyckat integrationsarbete i skolorna

I Lidköpings förskolor och grundskolor pågår ett ständigt arbete för att nyanlända unga ska få chans att ”komma ikapp”. Det är modersmålsundervisning och det är studiehandledning.

”Hänsyn till miljö och hälsa viktigare en snabbt bygge av fotbollsplan”

Förslaget till politikerna i Kultur & Fritidsnämnden (KFN) vid mötet i dag var att förvaltningens tjänstemän skyndsamt skulle utarbeta ett förslag till beslut om att anlägga en ny fotbollsplan med konstgräs i Lidköping. Det förslaget ändrades, då Liberaler och Moderater hellre vill ha rätt beslut än ett snabbt beslut.

Allt hårdare sparkrav på grundskolorna

Det kan bli upp till 20 miljoner kronor per år som måste sparas inom för- och grundskolorna nästa år. Någon siffra finns inte, men Barn- och Skolnämndens politiker beslutade i dag om att utgifterna på icke lagstadgade verksamheter ska minska med över 11 miljoner kronor per år

Framtiden är nära:
Lidköping öppnar verkstad för att få idéer

Vilka är de bästa idéerna för att staden ska vara attraktiv och levande år 2050?
Den frågan och många fler kommer att ventileras i framtidsverkstaden, som öppnar affärshuset Kopparporten på Stenportsgatan.

Regeringen: Bankskatt och stärkt försvar

Regeringen avser att föreslå att, utöver tidigare fattade beslut, tillföra det militära försvaret fem miljarder kronor år 2022.
Det framgår av ett pressmeddelande i dag på förmiddagen.

Hösten närmar sig – gatubelysning kollas

Arkivbild från september 2009

Lidköpings kommun möblerar om
Oväntade beslut i dag

Lidköpings kommun står inför en organisationsförändring – förberedd sedan en tid men beslutet i dag kom oväntat i samband med kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) första möte för terminen.

Sverige den 1 juli: 10.281.189
Invandrarna föds i Sverige

Vid halvårsskiftet 2019 var Sveriges folkmängd 10.281.189 personer. Det är 51.004 personer fler än vid årsskiftet. Invandringen var den största förklaringen till folkökningen trots att den var den lägst uppmätta sedan 2013. Det vanligaste födelselandet hos invandrarna var Sverige.

Anställda vid Lidköpings kommun i juli

Här är de som under juli fått anställning eller nya arbetsuppgifter vid Lidköpings kommun.

Barn- och elevombudet vill inte nu kommentera överklagan om barn som lyfts

BEO – Barn- och elevombudet som gått till Högsta domstolen för att få prövat om en lärare i Lidköping gjort fel när en elev handgripligt flyttats på när eleven vägrade höra på vad läraren sa, vill inte kommentera fallet. Det var en speciell händelse i ett uppehållsrum.

Bygglov för många bostäder

Miljö- och byggnämnden har i dag beslutat att ge bygglov till ovanligt många bostäder.