Gå direkt till Samhälle-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Lördag 21 april 2018
  1. Dagens namn:
  2. Anneli och Annika
  3. I morgon:
  4. Allan och Glenn

Manifestation mot barnarbete och slaveri.

Iqbaldagen-5Till minne av den 12-åriga pojken Iqbal Masih som mördades i kampen mot barnarbete uppmärksammades kampen för mänskliga rättigheter och mot det barnslaveri som 2018 alltjämt existerar.

0

Lokal konstnär från Barcelona i skapande skola

Skuggan-av-blå-ögonblick-3Under fem veckor har konstnären Africa Coll tillsammans med elever från Wennerberg, Östby och Vinninga avbildat sig själva med redskap och natur i blueprint.

0

Fullmäktige kallas: Här är dagordningen

klubbaKommunfullmäktiges ledamöter kallas till möte lite tidigare än vanligt. Mötena brukar vara sista måndagen i månaden – men det är i år på Valborgsmässoaftonen så det blir möte den 23:e i stället.

Deklarationer får inte lämnas i Lidköping

skattebrevlådalopSkatteverkets brevlåda på Fiskargatan  har stängts, och noga tejpats igen.

3

Hamnstadsprojektets chef slutar

henrikfalkHenrik Falk, chef för Hamnstadsprojektet men även aktiv när det gäller mark- och exploateringsärenden vid samhällsbyggnadsförvaltningen slutar. Meddelandet kom på tisdagsmorgonen.

2

Länsstyrelsen chockar Lidköpings kommun:
Beslut om reningsverkets ledningar får avgöras i domstol
Hamnstadsprojektet försenas igen!

Ängens-ARV-3Länsstyrelsen kommer inte att fattabeslutning ledningsdragningarna till det nya reningsverket Ängen i Lidköping. Frågorna anses vara för komplicerade för länsstyrelsen att avgöra. Detta innebär en försening som i slutänden innebär risk för nya förseningar för Hamnstadsprojektet.

1

Ny befolkningsprognos för Lidköping
Svårt nå mål på 45.000 invånare trots att vi lever längre

ikon-genre-folk2Det mål som satts att nå 45.000 invånare i Lidköping år 2030 kanske inte kan nås. Men det är ändå en befolkningsökning till 42.721 invånare som spås i den nya prognos som politikerna nu får ta del av.

1

Liberalerna i Lidköping vill ha porrfilter i skolorna

liberalernalogoikonI en motion till kommunfullmäktige, som sammanträder nästa måndag, föreslår Liberaler i Lidköping att det skall införas spärras om stoppar porrsurfning i skolorna.

2

”Ej folkbokförda” ska få utbilda sig

”Ej Folkbokförda” är ett begrepp som används av de unga flyktingar som är över 18 år men inte fått asylansökan godkänd. De saknar sina fyra sista siffror och är därför inte folkbokförda.

0

Gymnasieeleverna kan få trångt efter besparingar

Utbildningsnämnden, med politiskt ansvar för Campus och De la Gardiegymnasiets utbildningar, har i dag kommit med sina förslag till hur budgeten ska pressas. Alla nämnder har fått ett uppdrag att redovisa besparingsförslag för de närmaste tre åren med en procent per år.

0

Besparingsförslag för Vård & Omsorg

Den kommunala förvaltningen Vård & Omsorg som bl a ansvarar för äldreomsorg och omsorg om personer med hinder kommer att få genomföra besparingsåtgärder som omfattar nära 18 miljoner kronor.

1

Miljoner satsas på upprustning av Hovby flygfält
Försvaret hyresgäst under tolv veckor

andersdjup180411Som Lidköpingsnytt redan i januari skrev planeras en stor reparation av F7:s landningsbanor vid Såtenäs och under tolv veckor flyttas därför verksamheten med Herkulesflygplan till kommunala Hovby flygfält. det kan tyckas som att en guldlott fallit ut för flygplatsbolaget – men sedan Anders Djup (bilden) tog över som chef har det kommit till många nya verksamheter.

2

Ny modell följer familjehemsplacerade barns skolgång när Skolfam försvinner

Kommunstyrelsen beviljar inte medel för en fortsättning av Skolfam efter 2018. Barn- och skolnämnden har inte utrymme för projektet inom rambudget utan hittar lösningen i samarbete med Social- och arbetsmarknad.

1

Mindre barngrupper får vänta

Barn och skola kommer senarelägga prioriteringen att skapa mindre barngrupper under 2019. De hade fått medel avsatta för minskningen med de lämnas nu tillbaka till förmån för besparing och effektivisering.

2

Barn- och skolnämnden om Kultur- och fritidspolitiskt program

Barn-och skolnämndens arbetsutskott gav för snart tre veckor sedan förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till remissvar till dagens nämnd.

0

Fortfarande stor skillnad i kunskap mellan pojkar och flickor i Lidköpings grundskolor

KUL som står för Kunskap, Utveckling och Lärande är en undersökning som syftar till att hitta de elever som riskerar att inte nå målen med i första hand matte, svenska och svenska som andraspråk.

0

Vårtecken: Nu sopas gatorna rena

gatsopninglöpVåren är ovanligt sen i år men, här kommer ett säkert vårtecken. Gatsopningen har kört igång på allvar.

2

Kraftig lukt

Under söndagen har läsare hört av sig och beklagat sig över den kraftiga soplukt som ligger över stora delar av Lidköpings centrala delar. Vinden från nordost har ”förpestat” Lidköping för flanörer i det vackra och varma vädret. /.

2

Stolastiftelsens stöd synas

stola_framsidaKultur- och fritidsnämnden godkände inte bidragsansökan för Stola herrgårds verksamheter under gårdagens nämnd. I stället kom två nya yrkanden.

0

Majoriteten godkänner strategisk plan- och budget – Oppositionen avvaktar

konstinköp-4Idrotts- fritids- och kulturkommunen Lidköping ska erbjuda ett utbud som är tillgängligt för alla samtidigt som den skall spara.

0

Stora transformatorer kommer till Lidköping
Trafiken påverkas under lördagen

varningikonUnder lördagen kommer med transport från Slovenien stora transformatorer till den nya mottagningsstationen för el som Lidköping elnät bygger vid Ekestubben. Det är två leveranser om vardera över 100 ton som anländer. Trafiken kommer att påverkas.

2

Inga solceller på arenataket i närtid

bandyhall_skissDet står nu klart att belastningen på taket till Sparbanken i Lidköpings arena blir för stor för konventionella solpaneler.

0

Strandskyddsdispens för Filsbäcks strandområde

Skärmbild-(20)Det är kommunen som i samarbete med de boende söker dipens för att gynna friluftsliv och öka tillgängligheten i området.

0

Lidköping klarade budgeten – med liten råge

nyasedlarDet var tänkt att årets överskott skulle bli 50,9 miljoner när budgeten skrevs för 2017. Det blev lite mer, nämligen 53,2 miljoner kronor.

0

Tillåt bad i Lidan!

triat1-160605Politikerna i Samhällsbyggnadsnämnden föreslår nu regeländring så att bad i Lidan skall tillåtas i centrala Lidköping.

1

”Föräldrar ansvarar för sina barn!”
Ny lekplats nära Lidan

lekplatsmodul

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att det skall byggas en lekplats på parkeringsplatsen mellan Nya Stadens torg och Lidan – väster om Torgbron.

4

Alla får tycka till över förslag till Entré Syd

entresyd-180403bNu finns ett förslag till detaljplan över hur Åhlénsparkeringen – Entré Syd – kan utformas. Politikerna i Samhällsbyggnadsnämnden fick i dag förslaget på sammanträdesbordet – men har utan att ha åsikter om den bestämt att det skall ske en bred samrådsomgång – som ska kunna börja om några veckor.

0

Översyn av orättvist föreningsbidrag

LischCon-2I ett förslag ifrån Kultur- och Fritidsnämndens arbetsutskott föreslås att nämnden skall ge förvaltningen i uppdrag att genom utredningen öka förutsättningarna för lika villkor för föreningslivet i Lidköpings kommun. Bild: Fredrik Löfqvist, föreningen slättens förkämpar.

0

Ditt val 2018;
Valnämnden trappar upp

val-logga2018Lidköpings valnämnd har legat i dvala sedan senaste valet men det våras och dom vaknar nu till liv för att göra sin insats för demokratin.

1

Social- och Arbetsmarknadsnämnden beslutar om ytterligare nedskärningar

I dag hade Social- och arbetsmarknadsnämnden extra möte för att kunna ta ställning till förslag om besparingar inom verksamhet och förvaltning.

1

Ditt Val 2018;
Lidköpingsnytt och väljarna bevakar valrörelsen

val-logga2018För att bevaka valrörelsen bra vill redaktionen gärna ha dina frågor, synpunkter och debattinlägg om politiken i Lidköping.

0

Klartecken för stort bostadsområde

kvarteretselen161205Kommunfullmäktige gav ikväll ett nytt bostadsområde enhälligt bifall till planförslaget till ett nytt bostadsområde i Lidköping.

0

Fazer och kommunen tar höjd för framtiden.

FazerEtt förslag på ändring av detaljplan för industriområdet vid Kartåsen är nu ute på samråd. Det för att företaget skall slippa söka undantag för varje utbyggnad.

0

Liberalerna vill ha ny finanspolicy och fortsatta insatser på skolan
Lämnar förslag till kommunfullmäktige i kväll

liberalernalogoikonLiberalerna föreslår vid kommunfullmäktige i kväll att det utarbetas en ny finanspolicy för Lidköpings kommun, en policy som gäller inte bara det så kallade Gullspångskapitalet, utan även låneskulden. 

0

UN Woman tar snacket

Nyligen höll FN organisationen UN Womens lokalavdelning i Skaraborg sitt årsmöte.

0

Införande av överförmyndarnämnd i Lidköpings kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Lidköping från och med den 1 januari ska övergå från en ensam överförmyndare till en överförmyndarnämnd.

0

Nya tåg för Västtrafik – men höghastighetståg till Lidköping?

nyatåg180323Det blir Bombardier Transportation Sweden AB som levererar nya tåg till Västtrafik och Västra Götalandsregionen. Leveransen av de 40 nya tågen startar 2021. Den beräknade kostnaden är cirka 3,8 miljarder kronor. Visserligen skriver Västtrafik i sitt pressmeddelande att tågen ska gå på alla Västtrafiks linjer. Men om de hamnar på Kinnekullebanan lär det inte bli snabbtåg på länge.

0

Ingen gemensam överförmyndarnämnd för västra skaraborg

genre_stadshuset_lopDetta rekommenderas i en utredning som sett över effekterna av en sammanslagning av dessa verksamheter för Götene, Lidköping, Skara, Vara, Essunga och Grästorp.

0

Moderaterena föreslår: Tipskanal för visselblåsare

parti-moderatKommunanställda bör ha en egen kanal för att säkerställa att missförhållanden och oegentligheter kommer upp till ytan.

De la Gardie förbjuder försäljning av energidrycker

Antagning-dlg-2Diskussionen om vilka drycker som är lämpliga att sälja på De la Gardie har förts mellan kommunledning, politiker, elevhälsa och handeln. Nu kommer det direktiv från gymnasiechefen.

Lidköpingsborna betalar 2/3 av grannkommunernas vatten

Det är ett tilläggsavtal från 2000, om indexering av kostnaden för vatten till Vara och Grästorp, som orsakar att priset inte alls hänger med kostnadsutvecklingen.

Miljö och hälsa genomför inspektioner av enskilda avlopp

vatten-och-avloppTrots att kommunen lovat VA-föreningar inspektion i samband med utbyggnad av VA-nätet har detta dröjt och kommunen har blivit kraftfullt kritiserade för sin hantering av dessa uteblivna inspektioner.

Säkerhetstillstånd för Tågverkstaden

kinnekulletågettaagI dag har säkerhetstillståndet som behövdes för att den nya Tågverkstaden i Lidköping skall kunna användas blivit klart. Det betyder att spårstumpen från Kinnekullebanan cirka 100 meter in i verkstaden får användas.

Gator och kvarter på Askeslätt får namn

askeslättgatorDet finns nu ett förslag på namn och gator på Askeslätt där bebyggelsen kommer att påbörjas under året. 

Förslag till plan för Åhlénsparkeringen
Bostäder, butiker, kontor och parkeringshus

genre_p-sydNu finns – efter ett par års utredande – ett förslag till detaljplan för kvarteren  Uranus och Vulcanus. Kvarteren kallas i dagligt tal för Åhlénsparkeringen och ibland har begreppet Entre Syd använts.
Arkivbild

Inga solceller på Arenan – taket kan rasa!

bandyhall_skissTaket riskerar rasa om Sparbanken Lidköping Arena får solceller. Det betyder att tjänstemän vid Kultur & Fritid nu föreslår att de planerade solcellerna flyttas från arenan till den nya förrådsbyggnad som ska byggas mellan Mellbygatan och Ishallen.

Planförslag som visar hur Lidköping ska utvecklas

översiktsplan-lop

Hur ska Lidköping använda sina marker, stränder, gator, bostadsområden och platser för företag?
Lidköpings nya dokument för att reglera det som kallas den fysiska miljön är nu ute på utställning. Vem som helst kan lägga sig i planerna.

23 nya lägenheter i kvarteret Bifrost

bifrost-byggplanb180313

AB Bostäder har nu begärt att få bygglov för kvarteret Bifrost – ett kvarter som använts som gudstjänstlokal och senare för handel. Det är fastigheten utmed Torggatan på ena sidan, Nålmakaregatan på den andra och sin norra fasad mot Kållandsgatan.

Enhetliga biljettpriser på Vänermuseet

vanermuseet_lopEntrépriserna på Museet har varit samma i tio år och ses nu över och justeras.

KK Allrounds ansökan på 170.000 återremitteras

boxning-kkallroundSom L-N tidigare rapporterat har Boxningsklubben KK Allround sökt pengar för sin verksamhet för att integrera nyanlända genom värderingsgrundande arbete, goda förebilder och idrott.

Socialtjänsten som bostadsförmedling?
”Hela samhället måste hjälpas åt skaffa bostäder!”

nyckelDet finns just nu inga barn bland dem som saknar bostad i Lidköping. Det framgår av en artikel som skrivits av personer vid förvaltningen Social & arbetsmarknad i Lidköpings kommun.
I november presenterades uppgifter från en statlig myndighet att Lidköping hade flera hemlösa personer. Lidköpingsnytt skrev om dem då. Nu uppdateras läget genom den artikel som kommit Lidköpingsnytt till del: I hela landet ökar hemlösheten – även i Lidköping.

Första upphandlingen för nya reningsverket ligger uppe

Ängens-ARV-3Nu går Teknisk service ut med den första upphandlingen och det för inledande markarbete.

Platsbesök vid solbrygga ger nämnden något att luta sig emot

ryggstödI tisdags gjorde Miljö- och byggnämnden flera inspektioner. Bland annat vid den omskrivna bryggan med fast ryggstöd i Egenstorp.

Klart för installation av solceller på Östbyskolan

genre-ostbyskolanDet gamla plåttaket skall bytas ut emot ett nytt papptak. I samband med det installeras även solceller på hela ytan.

Inga kupor eller takfönster i Svarta Örns nya lägenheter

blackeaglesvartafasadaEfter utlåtande från byggantikvarien på Vänermuseet avslår Miljö- och byggnämnden ansökan om ljusinsläpp på Kristinedals gamla hus i kvarteret Färgaren

Stor rasrisk kräver omfattande arbete vid älven

Det är ett omfattande arbete som behövs för att säkra slänten mot älven. Det handlar om att säkra slänten och stranden på båda sidor om Wennerbergsbrons östra sida upp mot parkeringsplatsen där det tidigare fanns en livsmedelsbutik.

Barn- och skolnämnden bestrider skadeståndsanspråk för påstådd kränkning av elev

Det är barn- och elevombudsmannen (BEO) som lagt skadeståndsanspråket på 10.000 kronor till kommunen som nu väljer att ta den fighten. BEO anser att eleven blivit utsatt för en kränkande behandling vilket nämnden inte håller med om.

Lidköping behöver 250 nya högstadieplatser enligt målet 2030.

rudenscholdskolan2012Enligt den senaste befolkningsprognosen växer invånarantalet i Lidköping stadigt och Barn- och skola behöver snarast ta beslut om vad som skall göras.

Fyra skolor får klartecken om ändrat datum för avslutning

svenska-flaggan150Det är dags för skolorna att börja tänka på skolavslutning men det är inte alltid så lätt att möta allas önskemål.

Kartåsens återvinning får högt betyg
Ny medborgarundersökning presenteras

Statistiska centralbyrån gör regelbundet undersökningar om vad människor tycker om sin kommun. Lidköping betygsätts på flera sätt – ett betyg är att Lidköpingsborna tycker att Kartåsens återvinningstation blivit mycket bra.

Här kan det bli bli nya radhus – nästan mitt i stan

hämplingen-detaljplan

Efter flera års planerande finns nu ett förslag till detaljplan för kvarteret Hämplingen att bygga radhus.

Dags att nominera till kommunens fritids- och kulturstipendier

Det är Kultur- och fritidsnämnden som utser stipendiaterna. När nu arbetet med att utse årets pristagare påbörjas finns det för året två nya kategorier för unga talanger.

Stor satsning föreslås på Lidköpings stadskärna
Ett förslag: Bastu vid älvkanten!

stadskärna2018svvFlera miljoner vill Tillväxt Lidköping AB att det ska satsas på att utveckla Lidköpings stadskärna – för att det år 2021 skall utses till Årets stadskärna i Sverige. 2021 är ett jubileumsår i Lidköping. Det blir nu främst Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen som får ta till sig förslaget och bearbeta vidare. 

Skolor i Lidköping klarade proven – med beröm godkända!

ikon-skolaÖstbyskolan, Stenportens och Fredriksdalskolans grundsärskola har alla gått igenom Skolinspektionens granskning utan anmärkning.

Motion i fullmäktige om förenklingar i hemtjänst

genre-centerlogoCenterpartiet i Lidköping har till kvällens möte med kommunfullmäktige lämnat ett förslag som skulle förenkla möjligheterna för äldre att få hemtjänst. Vissa behovsprövningar skulle enligt förslaget tas bort. 

Förslag om 170.000 i bidrag för integration till KK Allround

boxning-kkallroundKK Allround söker pengar för sin verksamhet och för lokalhyra hos Kultur- och fritidsnämnden

LOFA tar matchen om konstgräsplanerna

Konstgräs-4Frågan om Framnäs konstgräsplan har sedan länge varit aktuell. Det är för att det är den billigaste och snabbaste lösningen på ett problem som borde ha prioriterats sedan länge. Dessutom bör nog frågorna ställas i skenet av planens nya ljus.

Lång brygga planeras vid Kronocampingens bad

Ett förslag finns nu till en lång badbrygga vid badplatsen på stranden vid Kronocampingen. Bryggan ska bli så lång att det skall vara säkert att dyka från den.

10.120.242 svenskar på nyårsafton
39.500 bor i Lidköping

ikon-genre-folkUppdaterad version med fler uppgifter. 

Brist på vårdplatser på sjukhusen
Patienter från Göteborg till Lidköping

sjukhusinfartlopSkaraborgs sjukhus har gått upp i så kallat stabsläge på grund av att det på sjukhusen i Skövde och Lidköping är stor brist på vårdplatser just nu.

Fastighetsägare sparar pengar med källsortering

ikonsopbil170Renhållningen jobbar vidare med källsorteringen i kommunen och nu erbjuds ägare till flerbostadshus reducerade priser för en mer miljöinriktad sopsortering.

Detaljplan för stort villaområde på väg

genre_villabyggeMellan 40 och 60 villatomter har nämnts som möjliga på ett nytt område som står inför exploatering.

Lekland på Rörstrandsområdet? Kräver sanering

Det finns nu tankar på att anlägga ett lekland på Rörstrandsområdet men det kräver utökad parkering i närheten av det som kallas Sibirien.

Kommunen ansluter sig till digital post- och betaltjänst

Teknisk service blir först ut när Lidköping som en av de första kommunerna i landet ansluter sig till Kivra.

Initierat policyarbete för kommunalt övertagande av bredband

Lidköpings-bredband-3Hälften av bredbandsföreningarna vill idag att kommunen tar över rodret för drift och service.

Fjärrvärmen i Lidköping är snäll mot klimat och miljö

nyavermeverket_linkark– Lidköping Energis kunder bidrar till minskad klimatpåverkan.
Det skriver företagets ledning i ett pressmeddelande sedan klimatbokslutet för 2016 är klart.