Gå direkt till Samhälle-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 16 augusti 2022

Moderat förslag att ersätta föräldrar för skoldagar

Vid ett möte med Socialnämnden på torsdagen lämnade moderaten Petter Åström ett förslag för att utreda ersättning vid inkomstbortfall för föräldrar som av särskild anledning skulle behöva spendera en eller ett par dagar i skolan med sitt barn.

0

På nya jobb i Lidköpings kommun

Här är alla som fått nya arbetsuppgifter eller nya anställningar vid Lidköpings kommun under  juli.

0

Debatt: Jonas Sundström om batterifabriken i Mariestad

– Vi gratulerar Mariestad, skriver Jonas Sundström

3

Lidköping hyr bostäder för 108 som flytt Ukraina

Vid ett extra sammanträde med nämnden för utbildning och arbetsmarknad i Lidköpings kommun bestämdes att kommunen ska skriva avtal med ett företag som kan tillse att 108 personer som kommit till Lidköping från Ukraina får bostäder här.

3

På nya jobb i Lidköpings kommun

Här är alla som anställts, eller fått nya anställningsförhållanden, vid Lidköpings kommun i juni.

0

Lägesrapport VGR: Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter öka

Antalet nya bekräftade fall av covid-19 ökar och 664 fall rapporterades i Västra Götaland föregående vecka.

1

Nya filmer om Lidköping på nätet

Lidköpings kommun har låtit producera nya filmer för att locka till boende och företagande i Lidköping.

Svensk-brittisk övning på Såtenäs
Försvarsminister och ambassadör är med

Den 4, 5 och 6 juli övar det svenska och brittiska flygvapnet tillsammans vid Skaraborgs flygflottilj (F 7) i Såtenäs. Försvarsminister Peter Hultqvist kommer att besöka övningen den 5 juli.

Blir ny ekonomichef i Lidköpings kommun

Nu är det klart att det blir Kristin Créton som blir ny ekonomichef för Lidköpings kommun.

Majoritetens budgetförslag antogs

Som väntat antog kommunfullmäktige majoritetspartiernas förslag till satsningar under 2023, 2024 och 2025.

Moderater: Använd inte jordbruksmark för solceller!

Saleby Järpås Moderata partiförening skriver till Lidköpings kommun att den mark vid Hovby flygfält som är tänkt för en stor solcellpark bör användas för jordbruk i stället.

Ny extrabudget med förslag om sänkt dieselskatt för jordbruk

Ny extra ändringsbudget med förslag om retroaktivt sänkt skatt på jordbruksdiesel

På nya jobb i Lidköpings kommun i maj

Här är alla som fått nya jobb eller förändrade/förlängda arbetsuppgifter vid Lidköpings kommun i maj.

Kultur-fritidschef blir utvecklingsstrateg

Tobias Bengtsson på nytt uppdrag som utvecklingsstrategi i kommunledningsförvaltningen

Vänsterpartiets budgetförslag:
En hållbar budget som tryggar välfärden i Lidköping

Vänsterpartiet i Lidköping offentliggjorde i dag sitt förslag till budget och ekonomisk plan för Lidköping under de närmaste tre åren.

Nya lagar som gäller från 1 juni

Nu träder flera nya lagar i kraft

Kommunfullmäktige i kväll

Kommunfullmäktige beslutade i kväll att räddningstjänsten i Lidköping från kommande årsskifte ska tillhöra en ny organisation – Räddningstjänsten Skaraborg.

Föreslår höjda skatter på alkohol och tobak

I budgetpropositionerna för 2021 och 2022 aviserade regeringen att skatterna på alkohol och tobak ska höjas. Regeringen har i dag beslutat om en proposition med förslag om höjda alkohol- och tobaksskatter.

Ny regional indelning för statliga myndigheter

Regeringen har i dag beslutat om en ny regional indelning om sex områden för statliga förvaltningsmyndigheter. Den nya indelningen syftar till att skapa bättre förutsättningar för samverkan på regional nivå.

Femte spruta mot covid i höst

Pandemin med covid-19 är inte över. I Sverige behöver vi vara beredda på en ökad spridning av covid-19 under kommande höst- och vintersäsong, skriver Folkhälsomyndigheten som rekommenderar en femte dos vaccin till äldre och riskgrupper.

Privat förslag till Sjölunda-utveckling till kommunal planering

Ett förslag från medborgare kommer att tas med som underlag när kommunen bearbetar planerna för Sjölunda Semesterby. Det framgår av en rapport till Samhällsbyggnadsnämnden.

Kungen besökte Såtenäs

Kung Carl XVI Gustaf besökte Skaraborgs flygflottilj och luftförsvarsövningen – detta enligt ett meddelande från förbandet i kväll.

Lidköping sjunker bland Sveriges miljökommuner

Lidköping backar från fjolårets plats 30 till 90 när tidningen Aktuell Hållbarhet för 14:e gången presenterar sin granskning av kommunernas miljöarbete. Malmö är Sveriges bästa miljökommun 2022, följd av Lund och Helsingborg.

Lidköping nominerad till Årets Superkommun

Tidningen Dagens Samhälle har nominerat Lidköping som en av nio kommuner som kan bli Årets Superkommun. Det som ger Lidköping högt betyg är barnomsorgen och äldreomsorgen. Men det finns en del som grumlar; för många bilresor.

Anställningar vid Lidköpings kommun i april

Här är alla som fått nya anställningar eller ändrade anställningar vid Lidköpings kommun  under april.

Nya regler för organdonation klara för riksdagsbeslut

Utskott säger ja till nya regler för organdonation

Lidköpings Moderater föreslår: Nytt bostadsområde med P-hus vid Rörstrand

Den stora parkeringsplatsen mellan Tullgatan och Kållandsgatan – där bl a gångvägen från Torggatan korsar och fortsätter till Rörstrand – kan bli bostadsområde. Det föreslår i alla fall Moderaterna i ett utspel i dag.

Järpås station kan bli kontor, butik eller kulturcentrum

En ny detaljplan ska göras för stationsområdet i Järpås. Det är emellertid bara stationshuset som omfattas samt lite mark intill. Men inte järnvägen.

Lidköping kan få jägar-service

Efter att under något år funderat på om Lidköping ska skaffa kommunjägare har diskussionerna nu landat i att kommunen ska ha jägare som kan användas vid särskilda behov, godkända av Polisen.

Röda raden; tre förslag går vidare

Hälften av de förslag som kommit in på hur området vid Röda raden längs Esplanaden skall användas och utformas är så intressanta att de skall bearbetas vidare för att kunna beslutas i höst.

Regeringens vårproposition

I dag har regeringen överlämnat sin vårproposition till riksdagen. Nedan finner du regeringens pressmeddelande. Det kommer efter hand att kommenteras av partierna i riksdagen.

På nya jobb i Lidköpings kommun

Här är alla som i mars fick anställning eller ändrade anställningar vid Lidköpings kommun.

26 miljoner i elpriskompensation i Lidköping

Henrik Larsson vid Teknisk service har nu kompletterat tidigare uppgifter Lidköpingsnytt publicerat om elpriskompensationen.

Kommunstyrelsen i dag

Kommunstyrelsens möte i dag präglades av hur nämnderna i Lidköping ska arbeta efter kommande årsskifte. Det har under flera månader varit enighet om förändringarna, men i dag presenterade Moderaterna egna  förslag, och steg av de tidigare överenskommelserna.

Rivstart för ukrainska flyktingar

Unga som flyr Ukraina och kommer till Lidköping får en rivstart.  När denna vecka är slut kommer det att finnas hundratals barn och de hamnar direkt i  skolorna.

Förslag om kameraövervakning avgörs

Moderaterna i Lidköping har i Kultur- och fritidsnämnden (KFN) lämnat ett initiativ för att införa kameraövervakning av Ågårdsområdet.

VGR erbjuder en fjärde dos vaccin till alla över 65 år

Västra Götalandsregionen, VGR, erbjuder nu en fjärde dos vaccin mot covid-19 till alla som är 65 år och äldre.

Lärarbehörigheten minskar i Lidköping

Andelen lärare med behörighet i minst ett ämne gick ner i Lidköpings kommun förra året. Men kommunen har fortfarande hög lärarbehörighet i ett riksperspektiv.

Slutlig brottsstatistik 2021 – Handlagda brott och anmälda brott

I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över handlagda brott och anmälda brott för 2021. Här redovisas ett urval av statistiken.

Prognos: Lidköping når befolkningsmålet 2036

Lidköpings kommuns mål att nå 45.000 invånare år 2030 kommer inte att nås. Men år 2035 är målet så nära att det troligen nås under 2036.

I kommunfullmäktige i kväll.

Lidköpingsnytt redovisar här i en artikel som uppdateras efter hand i stället för att görta enskilda artiklar i olika ämnen.
Uppdaterat senast 21.25

Byggstart för reningsverk tidigast hösten 2023

– Just nu väntar vi på att tjänstemännen ska bli klara med en ny kalkyl för det nya reningsverket, säger Kent Folkesson, ordförande i teknisk servicenämnd – den politiska grupp som vill ha ett nytt reningsverk i Lidköping.

Inventeringen klar: 74.000 boendeplatser i Sverige
Här är antalet för västra Skaraborgs kommuner

Drygt 74 000 tillfälliga boendeplatser som Migrationsverket kan använda utifrån behov.
Det blev resultatet av länsstyrelsernas inventering av boendeplatser för att ordna tak över huvudet åt människor som flytt Ukraina och andra länder.

Ombyggnad av Bräddegården aktualiseras

Vård- och omsorgsnämnden föreslås att vid nästa möte besluta om inleda planering och projektering för en modernisering av Bräddegården på Råda Ås.

Bygglov i Lidköping

Bygglov i Lidköping meddelade på torsdagen

Regeringen beslutade i dag bl a …

Beslut i korthet enligt meddelande från regeringskansliet.
Uppdaterat 14,49.

8,000 hushåll i Lidköping kompenseras för högt elpris

Den statliga kompensationen för höga elpriser kommer att omfatta cirka 8.000 hushåll i Lidköping.

Kommunens verksamhet gav överskott med 231 miljoner

I dag presenterades det ekonomiska resultatet för 2021 i Lidköpings kommun. Det blev ett enormt överskott, beroende på att kapitalförvaltningen givit drygt en halv miljard i överskott.
Resultatet av kommunens verksamhet blev ett överskott på 231 miljoner kronor när utgifter och inkomster ställs mot varandra.

Hundkompisar på äldreboenden utreds

En enig vård- och omsorgsnämnd har beslutat att det ska utredas hur man ska kunna få hundar in på äldreboenden. På flera håll har det visat sig att hundar kan muntra upp äldre. Bakom förslaget står Per-Gunnar Lindahl, Moderat, som fick hela nämnden med på sitt förslag.

Moderater föreslår stor satsning på omsorgsanställda

Tre fjärdedelar, cirka, av kommunens ekonomiska reformutrymme nästa år vill Moderaterna använda till en stor satsning på omsorg av äldre och personer med funktionsvariationer. Främst är det personalens arbetsförhållanden man vill försöka lösa – även om förslagen inte når ända fram.

Inventering av tillfälliga boenden för flyktingmottagandet i Sverige

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman och Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket, höll i dag en pressträff om regeringens och myndighetens arbete med flyktingmottagandet. Där presenterades två nya regeringsuppdrag för att möta behovet av ökat antal boendeplatser för personer som behöver skydd.

På nya jobb i Lidköpings kommun

Här är alla som i februari fick anställning eller ändrade anställningar vid Lidköpings kommun i februari.

Kraftig satsning på svenska försvaret

Regeringen klargjorde vid en pressträff på morgonen att det svenska försvaret ska fortsätta att stärkas, och i ökad takt.
Vad regeringen och de politiska partierna i riksdagen kan göra är att ge de ekonomiska ramarna – men hur upprustningen ska ske och vilka prioriteringar som ska göras ligger på Försvarsdepartementet och Försvaret.

Kommunstyrelsen i dag: Förslag och beslut i korthet

Den enighet bland alla partier om den nya stadsutvecklingsplan för Lidköping som förespeglats visade sig vid dagens möte med kommunstyrelsen vara en liten chimär. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har skarpa invändningar, Liberalerna ifrågasätter var alla förslag från allmänheten och organisationer tagit vägen:
– De förslagen finns inte med, säger Pär Johnson (L).
Flera av förslagen har tidigare omnämnts i Lidköpingsnytt.

ST-läkarnas studie fick internationell spridning
Forskar om medicin för pedofiler

Valdemar Landgren och Pontus Olsson, båda ST-läkare inom vuxenpsykiatrin vid Skaraborgs Sjukhus, har fått en artikel publicerad i den ansedda vetenskapliga tidskriften World Journal of Biological Psychiatry.

Kommunal satsning på Lidköpings centrum efter covid föreslås

När kommunstyrelsen på onsdag sammanträder finns ett förslag att stärka restaurangnäringen i Lidköping. Detta är ett av flera förslag för att nu försöka avveckla problemen i centrum efter covidpandemin.

Projektledning för nya badhuset på plats

Nu finns projektledningen för det nya badhuset på plats – men får snart flytta. Den sitter nämligen i Parketten – det för många Lidköpingsbor anrika dans- och underhållspalatset. Parketten kommer att vara borta om drygt ett år. Henrik Hejje Johansson är kommunens kanske mest erfarne ”byggare” är projektledare tillsammans med den mest erfarne inköparen, Lennart Jonsson.

Beslut: Byggstart för nya strandpromenaden

Över 200 miljoner kronor kommer det att kosta att skapa den nya strandmiljön vid Framnäshamnen och ombyggnad av hamnen. Kommunfullmäktige gav i kväll sitt klartecken. Debatt blev det istället om vilka pengar som ska användas.

Klartecken för kvarteret Laken

Kommunfullmäktige beslutade i kväll att ändra detaljplanen för kvarteret Laken i Lidköping. Här ska en fastighet byggas om och byggas till för att ge flera nya bostäder.