Gå direkt till Samhälle-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Tisdag 25 februari 2020

10.327.589 svenskar

I och med utgången av 2019 fullbordades årtusendets andra decennium. På nyårsafton uppgick folkmängden till 10.327.589 personer, en ökning med 986 907 personer sedan nyårsaftonen 2009, för ett decennium sedan.

0

Tissel och tassel om badhuset

I dag skulle förstudien om ett nytt badhus presenteras. Det var kallat till infomöte i Röda kvarn, och presskonferens därefter. De ledande  politikerna skulle få informationen redan på förmiddagen. Men allt utom informationen till politikerna ställdes in.

2

Marie är ny förvaltningschef

Marie Stensson blir ny chef för Lidköpings förvaltning Teknisk Service, med ansvar för bl a VA, fiber och el.

Nya hyresrätter i Lovene – söker bygglov

– I sommar räknar vi med byggstart och inflyttning i mars nästa år, säger Karl Alexandersson, VD vid AB Bostäder.
Det handlar om bostäder företaget nu söker bygglov för.

0

Här är de nya reglerna för Attefallshus

Riksdagen har ändrat reglerna för Attefallshus som är anmälningspliktiga till miljö- och bygg-enheten vid Lidköpings kommun.

0

Nu finns förslag för att skapa Framnäs riviera

Det är ett omfattande förslag som nu bearbetas politiskt och som är tänkt att ge Lidköping en helt ny strand. Men det kostar – preliminärt är priset drygt 200 miljoner kronor.

2

Medborgarförslag: Godisförbud, 3D-modell och flygtrafik

Här är några av de medborgarförslag som lämnats till Lidköpings kommun den senaste tiden.

2

Sociala kostnaderna rusar – underskott på 32 miljoner

På torsdag kommer social- och arbetsmarknadsnämnden diskutera bokslutet för 2019.
Underlaget visar fortsatt underskott och stora svårigheter för nämnden att närma sig en hållbar budget.

2

Siffror om Vård & Omsorg i Lidköping

Lidköpingsnytt har tagit del av förslaget till verksamhetsrapport för Vård & Omsorgsförvaltningen för 2019. Det är en av kommunens riktigt stora verksamheter – mätt i arbetstimmar, antal anställda och i ekonomi.
Här är några utdrag ur verksamhetsberättelsen – som alltså inte är slutligt beslutad än, även om siffrorna stämmer.

0

Indikation: Sjunkande betyg för Lidköpings kommun

Under hösten har Statistiska Centralbyrån gjort en ny undersökning av hur nöjd man är med Lidköping och Lidköpings kommun. Andelen svarande som är nöjda – enligt utvärderingens definition – var något lägre än mätningen 2017. Men förändringarna är så små att de olika förändringarna i svaren inte är helt säkerställda.

2

”Flytta ansvaret för flyktingar och integration i Lidköping”

I en slutrapport efter att tre konsulter granskat hur Lidköpings kommun hantera flyktingar och integration kommer flera förslag – bl a att ansvar ska flyttas från förvaltningen Social & Arbetsmarknad (S&A) till kommunens ledningskontor (KSV). Vidare föreslås att utbildningsförvaltningen får ökat ansvar för flyktingar.

Debatt: Årets Stadskärna – en gemensam angelägenhet

Arbetet med Årets Stadskärna berör alla, skriver representanter för Fastighetsägarna i Lidköping i en debattartikel.

Så fördelas de nya miljarderna

På torsdagen presenterade regeringen tillsammans med  C och L att budgeten för stöd till kommunernas välfärdsarbete ska ökas med 5 miljarder. Så här fördelas pengarna lokalt i västra Skaraborg.

Lidköping föreslås stötta Stadsnära Lantgård

I nästa vecka kommer kommunstyrelsens arbetsutskott av allt att döma att skjuta till 528.000 kronor till det Sociala kooperativet Stadsnära Lantgård.
Texten har uppdaterats.

Klart med utbildningar på Campus
Laboranter utbildas i samverkan med Eurofins

Myndigheten för yrkeshögskoleutbildning meddelade på onsdagen att Campus Västra Skaraborg blivit beviljade flera utbildningar.

Daniel Hamrén ny chef på Lidköping Bredband

Arbetet med att tillsätta en ny chef på Lidköpings bredband är avslutat och tillförordnade chefen Daniel Hamrén drog det längsta strået.

Nu skapas Västra Militärregionen – MRV

I morgon hålls en högtidlig ceremoni vid Skövde garnison för att uppmärksamma att Västra militärregionen blir en organisationsenhet och ställs under Rikshemvärnschefens befäl.

Liberaler: Lidköping bör säga upp samarbetet med Xindu i Kina

Lidköpings kommun är en av dem som bör sluta samarbeta med Kina och kinesiska orter.
Arkivbild i Lidköpingsnytt från 2011 när samarbetet mellan Lidköping och Xindu Distrikt inleddes.

Klart med ny representant i Rockford

Emma Korjonen, 24, tar över som representant för Lidköping och andra Skaraborgskommuner i Rockford i USA.

25-årsgåvor till kommunanställda

I samband med kommunfullmäktiges årsavslutning i Lidbeckska huset i måndags uppvaktades personal med 25 års anställning i Lidköpings kommun. Jubilarerna får välja mellan ett graverat armbandsur eller ett presentkort för motsvarande värde på valfri minnesgåva.

Askeslätt igen – kommundirektörens utredning klar

Sven-Ove Andersson, för närvarande kommundirektör, har låtit göra en egen undersökning om problemen med att skapa delar av Askeslätt till villaområde – ett projekt som nu pågått ett par år och ständigt stött på problem.

Vänsterpartiet: Vi måste öka takten i centurmutvecklingen!

Vänsterpartiets Claes-Göran Borg tycker att utvecklingen av Lidköpings centrum går för sakta.
– det behövs en ny plan så vi vet vad som behöver göras och fem som ska göra det.

Beslut i kväll: Kommunen köper mark för 31 miljoner

Kommunfullmäktige beslutade i kväll, utan debatt, att anta ett erbjudande från Svea Skog att köpa ett stort markområde på Råda Ås.

Bygglov för demenscentrum, dispens får strandnära verksamhet

Ombyggnad av Östhagas äldreboende till demenscentrum med hundra lägenheter fick i dag bygglov av Miljö- och byggnämnden. Det betyder att allt är klart för att bygget ska kunna inledas i vinter.

Brexit ger inflyttning till Kålland

Miljö- och byggnämnden gav i dag tillstånd för en ny bostadsbebyggelse på Kålland där en familj från England vill sätta bo.

Minskade resurser hot mot fritidshem i Filsbäck

Den filial till Vinningaskolans fritidshem som finns i Filsbäck är hotad. Bakgrunden är de minskande resurserna till rektorsområdet i Vinninga.

Anställningar vid Lidköpings kommun i november

genre_stadshuset_lopHär är alla som fått nya jobb vid Lidköpings kommun i oktober.

Här är de Lidköpingslärare som nominerats till Lärargalan

Lärargalan hölls häromkvällen i Stockholm. den spelades in och resultatet blir offentligt i kväll genom sändning i TV2 med start klockan 20.
Nomineringar har skett genom att elever röstat fram lärare. Klicka in och se vilka som nominerades i Lidköping.

Här är vad sjukhusstyrelsen beslutade på torsdagen

I ett pressmeddelande återges besluten.

Så kom avtalet med Vara om vatten från Lidköping till

Det var i november 1978 som Lidköpings kommun skrev avtal med grannkommunerna Vara och Grästorp om vatten från främst Vänern och Lockörn. Då skulle nämligen Lidköpings kommun ansluta Järpås och de båda grannkommunerna fick då chans att vara med på den utbyggnaden genom att vara med och betala.

Förslag till ny organisation till slutligt beslut

Det blev i dag klart att såväl kommunstyrelsen som dess arbetsutskott godkänner förslaget till omorganisation av förvaltningar som Lidköpingsnytt tidigare berättat om.

Nu finns förslag till organisationsförändring
Mängder av uppdrag går till Serviceförvaltning

Under onsdagen kommer politiker i kommunstyrelsen att diskutera en stor förändring av organisationen i Stadshuset. En ny förvaltning – Serviceförvaltningen – skapas som tar över mängder av uppgifter från främst Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen.

Nu rivs RIA-huset

RIA-huset som ligger i kilen mellan den gamla och den nya vägen mot Läckö rivs nu. Tomten blir inte bebyggd med bostäder – den anses ligga för nära järnväg och vägtrafik för att kunna vara användbar.

Lidköpings kommun erbjuds mark på Råda Ås för 31 miljoner

Nästa vecka kommer Lidköpings kommun att besluta anta ett erbjudande att köpa skogen på Råda Ås som i dag Svea Skog äger.

Lidköpings försäljning av vatten ska utredas
Det kan vara olaglig taxesättning

Lidköpings försäljning av vatten till Vara kommun går back, det handlar om tiotals miljoner kronor under de år som avtalet funnits. I stället har den kostnaden lagts på taxan för Lidköpings egna konsumenter av VA. Men frågan är om det är lagligt?

Kommunchef om att Lidköping utpekas som kriminellt:
Vi delar inte den bilden

Anders Fyhr, som för närvarande är t.f. kommunikationschef vid kommunstyrelsen och chef för kontaktcenter skriver med anledning av nyheten om en stor gudstjänst i Lidköpingsnytt tidigare i dag att  han inte delar uppfattningen som sägs: Att Lidköping är känt för kriminalitet.

Vara kan förlora vatten från Lidköping

Vid kommunfullmäktige i kväll debatterades möjligheten att säga upp ett avtal – flera år gammalt – om att Lidköping ska hjälpa Vara med grannkommunens vattenförsörjning. Ett avtal som belastar Lidköpings egna vattenkonsumenter med kostnader. Och det visade sig att det finns en vilja att inte förlänga det nu avtalet längre.

Utmaning att finna vuxna som behöver utbilda sig

Vuxenutbildningen har ändrat karaktär. När utbildningsnämndens politiker i dag slog fast sin budget för nästa år och plan för de därefter kommande två åren nämns särskilt behov av studie- och yrkesvägledare (SYV).

Redo spara över 6 miljoner på skolornas kärnverksamhet

Trots att barn- och skolnämndens politiker valt att i första hand minska på de verksamheter som inte är direkt kärnverksamhet i grundskolor och förskolor kommer budgeten för skolorna att minska med drygt 6 miljoner kronor.

Vill utveckla kulturskolan – idrotten lockar inte som förr

I sin plan för de närmaste tre åren föreslås en satsning på Kulturskolan med fler inriktningar än dagens Musikskolan. Det är kultur- och fritidsnämndens politiker som får detta på sitt bord vid sammanträdet senare i veckan.

Geologer: ”Otillfredsställande” stabilitet för att bygga på Åhlenshuset

I ett yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götaland och Lidköpings kommun skriver Statens Geotekniska Institut att fastigheten Pollux med bl a Hemköp och Åhléns står på fyllning och kvicklera.

Tematorsdagar i Folkets Hus om stadsbyggnad och arkitektur

Rum och ansvar- premiär för after work med föreläsningar <br/>och film om stadsbyggnad och arkitektur

Förvaltningschef självkritisk efter brister i stödboenden för unga

– Vi hade kunnat göra detta bättre, men nu är vi på gång åt rätt håll och ska säkerställa att vi åtgärdar den kritik vi fått, kommenterar förvaltningschef Helen Smith.
Kritiken har kommit från IVO som i våras gjorde en kontroll av kommunens stödboenden och hade flera påpekanden.

Klart för cykelbanor på Stenportsgatan

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i dag att det ska målas upp cykelbanor på Stenportsgatans nordvästra del. Därigenom ska cyklisterna få sammanhängande väg från Lidköpings norra och västra delar till skolorna vid Rudenschöldsgatan bl a, men även till Framnäs centrum.

På nya uppdrag i Lidköpings kommun

Nyanställningar, förlängningar samt ändrade anställningar vid Lidköpings kommun under oktober.

Donationsveckan: Andrea väntar på sin tredje njurtransplantation

Andrea Broberg står på väntelistan för en ny njure. Det blir i så fall hennes tredje transplantation.
– Jag längtar bara efter att få leva ett vanligt liv igen. Och kan jag få om de hittar ett  matchande organ, säger hon.

Hyresgästföreningen: VA-avgifterna stiger mest för Lidköpingslägenheter

Det är stora skillnader i VA-taxor i Västra Götaland, och störst är skillnaden mellan Strömstad, som är dyrast, och Tibro som är billigast. Högst höjning står Lidköping för, med 33,6 procent, efter en ny beräkningsmodell för VA-avgifter som missgynnar lägenhetshushåll.
Det visar en delrapport från Nils Holgersson-gruppen som kontinuerligt jämför taxor och avgifter mellan kommunerna.

– Vi måste ta ansvaret för kapitalet på allvar!

Liberalen Henrik Gallus föreslog i kväll en ny ordning för hur Lidköpings stora kapital – insatt i fem olika fonder och till ett värde av 2,7 miljarder kronor.
Arkivbild.

Bostäder i Lidköping – politikerna skärper krav på planering

Det var många politiker i kommunfullmäktige som i kväll gav sig in i debatt om bostadsbyggandet i Lidköping. Det hela slutade dock med att bostadsbyggnadsprogrammet för de kommande tre åren godkändes.

Debatt om Musikskolan:
– Det finns inga heliga kor

Vänsterpartisterna i kommunfullmäktige slogs för att rädda kvar Musikskolans verksamhet. Barn- och skolnämnden har beslutat att spara in på Musikskolans budget och att även höja avgiften för eleverna.

Nu ska social & arbetsmarknad lyftas upp ur den ekonomiska sörjan

I flera år har tjänstemän och politiker vid förvaltningen Social & Arbetsmarknad (S&A) kämpat med usel ekonomi och tvingats fatta en rad beslut för att försöka få näsan över vattenytan. I dag fattade kommunstyrelsen ett nytt beslut; Nya pengar redan i år och möjlighet att få en hållbar budget för 2021 och sedan i fortsättningen.

Advokat blir rättschef vid kommunen

Det har i dag blivit klart att en advokat och domare vid förvaltningsrätten i Jönköping blir ansvarig för juridiken inom Lidköpings kommun.