Gå direkt till Samhälle-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 17 maj 2022

Lidköping nominerad till Årets Superkommun

Tidningen Dagens Samhälle har nominerat Lidköping som en av nio kommuner som kan bli Årets Superkommun. Det som ger Lidköping högt betyg är barnomsorgen och äldreomsorgen. Men det finns en del som grumlar; för många bilresor.

1

Anställningar vid Lidköpings kommun i april

Här är alla som fått nya anställningar eller ändrade anställningar vid Lidköpings kommun  under april.

0

Nya regler för organdonation klara för riksdagsbeslut

Utskott säger ja till nya regler för organdonation

0

Lidköpings Moderater föreslår: Nytt bostadsområde med P-hus vid Rörstrand

Den stora parkeringsplatsen mellan Tullgatan och Kållandsgatan – där bl a gångvägen från Torggatan korsar och fortsätter till Rörstrand – kan bli bostadsområde. Det föreslår i alla fall Moderaterna i ett utspel i dag.

3

Järpås station kan bli kontor, butik eller kulturcentrum

En ny detaljplan ska göras för stationsområdet i Järpås. Det är emellertid bara stationshuset som omfattas samt lite mark intill. Men inte järnvägen.

0

Lidköping kan få jägar-service

Efter att under något år funderat på om Lidköping ska skaffa kommunjägare har diskussionerna nu landat i att kommunen ska ha jägare som kan användas vid särskilda behov, godkända av Polisen.

15

Röda raden; tre förslag går vidare

Hälften av de förslag som kommit in på hur området vid Röda raden längs Esplanaden skall användas och utformas är så intressanta att de skall bearbetas vidare för att kunna beslutas i höst.

3

Regeringens vårproposition

I dag har regeringen överlämnat sin vårproposition till riksdagen. Nedan finner du regeringens pressmeddelande. Det kommer efter hand att kommenteras av partierna i riksdagen.

1

På nya jobb i Lidköpings kommun

Här är alla som i mars fick anställning eller ändrade anställningar vid Lidköpings kommun.

26 miljoner i elpriskompensation i Lidköping

Henrik Larsson vid Teknisk service har nu kompletterat tidigare uppgifter Lidköpingsnytt publicerat om elpriskompensationen.

Kommunstyrelsen i dag

Kommunstyrelsens möte i dag präglades av hur nämnderna i Lidköping ska arbeta efter kommande årsskifte. Det har under flera månader varit enighet om förändringarna, men i dag presenterade Moderaterna egna  förslag, och steg av de tidigare överenskommelserna.

Rivstart för ukrainska flyktingar

Unga som flyr Ukraina och kommer till Lidköping får en rivstart.  När denna vecka är slut kommer det att finnas hundratals barn och de hamnar direkt i  skolorna.

Förslag om kameraövervakning avgörs

Moderaterna i Lidköping har i Kultur- och fritidsnämnden (KFN) lämnat ett initiativ för att införa kameraövervakning av Ågårdsområdet.

VGR erbjuder en fjärde dos vaccin till alla över 65 år

Västra Götalandsregionen, VGR, erbjuder nu en fjärde dos vaccin mot covid-19 till alla som är 65 år och äldre.

Lärarbehörigheten minskar i Lidköping

Andelen lärare med behörighet i minst ett ämne gick ner i Lidköpings kommun förra året. Men kommunen har fortfarande hög lärarbehörighet i ett riksperspektiv.

Slutlig brottsstatistik 2021 – Handlagda brott och anmälda brott

I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över handlagda brott och anmälda brott för 2021. Här redovisas ett urval av statistiken.

Prognos: Lidköping når befolkningsmålet 2036

Lidköpings kommuns mål att nå 45.000 invånare år 2030 kommer inte att nås. Men år 2035 är målet så nära att det troligen nås under 2036.

I kommunfullmäktige i kväll.

Lidköpingsnytt redovisar här i en artikel som uppdateras efter hand i stället för att görta enskilda artiklar i olika ämnen.
Uppdaterat senast 21.25

Byggstart för reningsverk tidigast hösten 2023

– Just nu väntar vi på att tjänstemännen ska bli klara med en ny kalkyl för det nya reningsverket, säger Kent Folkesson, ordförande i teknisk servicenämnd – den politiska grupp som vill ha ett nytt reningsverk i Lidköping.

Inventeringen klar: 74.000 boendeplatser i Sverige
Här är antalet för västra Skaraborgs kommuner

Drygt 74 000 tillfälliga boendeplatser som Migrationsverket kan använda utifrån behov.
Det blev resultatet av länsstyrelsernas inventering av boendeplatser för att ordna tak över huvudet åt människor som flytt Ukraina och andra länder.

Ombyggnad av Bräddegården aktualiseras

Vård- och omsorgsnämnden föreslås att vid nästa möte besluta om inleda planering och projektering för en modernisering av Bräddegården på Råda Ås.

Bygglov i Lidköping

Bygglov i Lidköping meddelade på torsdagen

Regeringen beslutade i dag bl a …

Beslut i korthet enligt meddelande från regeringskansliet.
Uppdaterat 14,49.

8,000 hushåll i Lidköping kompenseras för högt elpris

Den statliga kompensationen för höga elpriser kommer att omfatta cirka 8.000 hushåll i Lidköping.

Kommunens verksamhet gav överskott med 231 miljoner

I dag presenterades det ekonomiska resultatet för 2021 i Lidköpings kommun. Det blev ett enormt överskott, beroende på att kapitalförvaltningen givit drygt en halv miljard i överskott.
Resultatet av kommunens verksamhet blev ett överskott på 231 miljoner kronor när utgifter och inkomster ställs mot varandra.

Hundkompisar på äldreboenden utreds

En enig vård- och omsorgsnämnd har beslutat att det ska utredas hur man ska kunna få hundar in på äldreboenden. På flera håll har det visat sig att hundar kan muntra upp äldre. Bakom förslaget står Per-Gunnar Lindahl, Moderat, som fick hela nämnden med på sitt förslag.

Moderater föreslår stor satsning på omsorgsanställda

Tre fjärdedelar, cirka, av kommunens ekonomiska reformutrymme nästa år vill Moderaterna använda till en stor satsning på omsorg av äldre och personer med funktionsvariationer. Främst är det personalens arbetsförhållanden man vill försöka lösa – även om förslagen inte når ända fram.

Inventering av tillfälliga boenden för flyktingmottagandet i Sverige

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman och Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket, höll i dag en pressträff om regeringens och myndighetens arbete med flyktingmottagandet. Där presenterades två nya regeringsuppdrag för att möta behovet av ökat antal boendeplatser för personer som behöver skydd.

På nya jobb i Lidköpings kommun

Här är alla som i februari fick anställning eller ändrade anställningar vid Lidköpings kommun i februari.

Kraftig satsning på svenska försvaret

Regeringen klargjorde vid en pressträff på morgonen att det svenska försvaret ska fortsätta att stärkas, och i ökad takt.
Vad regeringen och de politiska partierna i riksdagen kan göra är att ge de ekonomiska ramarna – men hur upprustningen ska ske och vilka prioriteringar som ska göras ligger på Försvarsdepartementet och Försvaret.

Kommunstyrelsen i dag: Förslag och beslut i korthet

Den enighet bland alla partier om den nya stadsutvecklingsplan för Lidköping som förespeglats visade sig vid dagens möte med kommunstyrelsen vara en liten chimär. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har skarpa invändningar, Liberalerna ifrågasätter var alla förslag från allmänheten och organisationer tagit vägen:
– De förslagen finns inte med, säger Pär Johnson (L).
Flera av förslagen har tidigare omnämnts i Lidköpingsnytt.

ST-läkarnas studie fick internationell spridning
Forskar om medicin för pedofiler

Valdemar Landgren och Pontus Olsson, båda ST-läkare inom vuxenpsykiatrin vid Skaraborgs Sjukhus, har fått en artikel publicerad i den ansedda vetenskapliga tidskriften World Journal of Biological Psychiatry.

Kommunal satsning på Lidköpings centrum efter covid föreslås

När kommunstyrelsen på onsdag sammanträder finns ett förslag att stärka restaurangnäringen i Lidköping. Detta är ett av flera förslag för att nu försöka avveckla problemen i centrum efter covidpandemin.

Projektledning för nya badhuset på plats

Nu finns projektledningen för det nya badhuset på plats – men får snart flytta. Den sitter nämligen i Parketten – det för många Lidköpingsbor anrika dans- och underhållspalatset. Parketten kommer att vara borta om drygt ett år. Henrik Hejje Johansson är kommunens kanske mest erfarne ”byggare” är projektledare tillsammans med den mest erfarne inköparen, Lennart Jonsson.

Beslut: Byggstart för nya strandpromenaden

Över 200 miljoner kronor kommer det att kosta att skapa den nya strandmiljön vid Framnäshamnen och ombyggnad av hamnen. Kommunfullmäktige gav i kväll sitt klartecken. Debatt blev det istället om vilka pengar som ska användas.

Klartecken för kvarteret Laken

Kommunfullmäktige beslutade i kväll att ändra detaljplanen för kvarteret Laken i Lidköping. Här ska en fastighet byggas om och byggas till för att ge flera nya bostäder.

Vill bygga 45 lägenheter vid Solhagsvägen

Riksbyggen ansöker nu hos Lidköpings kommun om att få en ny detaljplan för fastigheten Sothönan 10 som nu har adress Solhagsvägen 45 C.

Nya siffror: Befolkningen ökar i Lidköping – nu 40 460

I dag publicerar SCB färska befolkningssiffror för 2021 för Sveriges alla kommuner. Bilden är tydlig: befolkningen växer på många håll. Även i Lidköpings kommun har folkmängden ökat.

Kinnekulletågen kan inte lagas till önskad standard

Tågen på Kinnekullebanan är i sådant skick att en ny bedömning av livslängden kommer att göras. Dessa, som skulle hålla i ytterligare cirka tio år, är nu i sådant skick att den önskade standarden inte kan klaras.

Satsning på precisionsmediciner för viss cancer hos barn och kvinnor

Regeringen satsar 16 miljoner på pilotprojekt inom precisionsmedicin för barncancer samt bröst- och äggstockscancer

Avloppsverkets renade vatten får släppas i Lidan
Vinst för Lidköping i domstol

Mark- och Miljödomstolen har i dag offentliggjort sitt avgörande; Lidköping får släppa ut det renade avloppsvattnet i Lidan i stället för att bygga en ledning ända till Vänern.

Examen för nya specialistsjuksköterskor

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har, i samarbete med Högskolan Skövde, avslutat sin tredje uppdragsutbildning för specialistsjuksköterskor inom anestesi eller operationssjukvård. Dessutom är den första kursen för specialistsjuksköterskor inom intensivvård avslutad.

Förslag för att stärka brottsoffers rätt till skadestånd

Regeringen vill stärka brottsoffers rätt till skadestånd och deras möjligheter att få ut sin ersättning.

Förslag: Ny gruppbostad i Silverbyn

Den gruppbostad som Lidköpings kommun har på Rudenschöldsgatan behöver ersättas, och det föreslås nu ske genom att en ny gruppbostad skapas i Silverbyn i Rådaområdet.

Pandemin: 4:e dos från nästa vecka

Pandemin går in i en ny fas och Västra Götalandsregionen fortsätter arbetet med att erbjuda vaccination som skyddar invånarna mot allvarlig sjukdom.

Förslag i dag på nytt kommunalt bolag: Lidköpings Stadshus AB

På förslag av revisionsfirman KPMG har kommunstyrelsen i dag beslutat gå vidare med förslag till omorganisation av de kommunala bolagen och de verksamheter som betalas direkt av brukarna; vatten, avlopp och elnät exempelvis.

SD´s förslag till satsningar de närmaste tre åren

Här är Sverigedemokraternas i Lidköping förslag till särskilda satsningar som de vill genomföra under de närmaste tre åren
Föreslår fritidsgård i västra delen av Lidköping, mindre barngrupper och ökat arbete mot droger.

Laddstolpar – en laddad fråga i Lidköping

Återigen har kommunstyrelsen beslutat vem som ska ansvara för att utreda var och hur Lidköping ska få fler laddstolpar till laddbara bilar. Efter att Lidköping Energi tackat nej går nu frågan till VD Anders Djup i ett annat kommunägt företag – Näringslivsfastigheter.

Regeringens meddelande om pandemireglerna
Det mesta avvecklas nästa vecka

Den 9 februari 2022 påbörjas avvecklingen av åtgärderna mot covid-19. Då tas bland annat krav på deltagartak och andra uttryckta deltagarbegränsningar, till exempel krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap bort, liksom möjligheten till användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor. Det meddelar regeringen i dag.

Beslutas i veckan: Nytt datanät för teknisk övervakning

Senare i veckan kommer Teknisk Servicenämnd att besluta om Lidköping Bredband ska få installerat ett nytt radioburet internet som kan användas för övervakning – men inte som ett vanligt internet.

Ny snabbare väg mellan gripande och domstol

Idag hölls den första förhandlingen i Skaraborgs tingsrätt där ärendet handlagts enligt en ny arbetsmetod som kallas för Snabbare lagföring.

Vattenläcka!

En akut vattenläcka vid har uppstått vid Hagagatan och Norra Kyrkogatan.

Regeringen utreder hemtjänstens arbetsuppgifter

Regeringen vill undersöka effekterna av att differentiera arbetsuppgifterna inom hemtjänsten

”Obegripligt” att inte Kinnekullebanan är med i förslag till plan

Nu har Lidköpingspolitikernas gemensamma protest mot att Kinnekullebanan inte är med i förslaget till satsningar inom järnvägar och vägar under åren mellan 2022 och 2033 blivit offentlig handling. Under en gångna veckan diariefördes yttrandet som samtliga partier i fullmäktige står bakom.

Fyra sektorer föreslås i kommunens organisation

Fyra sektioner ska enligt ett förslag från kommunledningens och förvaltningarnas chefstjänstemän bli en ny nivå mellan kommunstyrelsen och förvaltningarna.
Förslaget: Social Välfärd, Bildning, Service och Samhälle.

Konsultrapport slår fast att Lidköping kan växa

En ny konsultutredning slår fast det som de flesta redan förstått om bostadsmarknaden i Lidköping; Lidköping har goda förutsättningar.
Göteborgsområdet och Skövde är dock magneter för den som lämnar Lidköping.

Farhågorna om ökat missbruk besannades
Vattenprover från Lidköping visar tydlig ökning av cannabis

I slutet av 2021 kraftsamlade polisen tillsammans med Lidköpings kommun och många andra aktörer i kampanjen ”Säg nej till droger”. Kampanjen baserades på ett uppfattat ökat missbruk bland mycket unga ungdomar, ibland så unga som 12-13 år.
Nu har svaret på ytterligare mätningar av avloppsvatten i Lidköping från 2021 kommit och de visar på ökade halter av viss narkotika i vattnet. Mest alarmerande är cannabisnivån som visar en tydlig ökning.