Gå direkt till Samhälle-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Fredag 19 april 2019
  1. Dagens namn:
  2. Olaus och Ola
  3. I morgon:
  4. Amalia och Amelie

Västfastigheter begär offert på rivning

sjukhus-hus6Västfastigheter, regionens fastighetsbolag och fastighetsägare, begär nu in offerter på rivning av två byggnader på sjukhusområdet i anslutning till Stadsträdgården.

0

Grannar till Liden kritiska mot politiker och tjänstemän

lidenbostad-cDet som tidigare varit Lidens Handelsträdgård – fastigheten Liden 2:4 – har köpts av HSB och som Lidköpingsnytt tidigare berättat handlar det om att bygga flera punkthus, något med upp till åtta våningars höjd.
Nu protesterar grannar som bor söder om i ganska nybyggda villor. De menar att kommunens företrädare uppträtt på ett sätt som talar för HSB:s planer

4

Nöjda med kommunens bygglovservice

Nöjdheten med kommunens service vid bygglovsfrågor sjönkl något under 2918 jämfört med året innan, men anses ligga inom ramen för att vara bra resultat.

2

Kräver kraftigare åtgärder för bättre järnväg

– Regeringens bristande underhåll av den järnväg man ansvarar för får stora konsekvenser för Sveriges tre största regioner och dess pendlingsresenärer. Det är dags att infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) tar sitt ansvar för järnvägen och agerar.
Detta skev Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd i Region Stockholm, Peter Hermansson (M), ordförande för Västtrafik i Västra Götalandsregionen och Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne i gårdagens Göteborgs-Tidningen och Kvällsposten.

6

40,4 miljoner till Lidköping

I regeringens förslag till vårbudget finns med till kommuner.

0

Lidköping kallas till möte om IS-återvändare

Center mot våldsbejakande extremism har kallat ett antal kommuner till möte i Stockholm om ett par veckor. Mötet handlar om att ta emot återvändare från IS.
Uppdaterat: 41 kommuner kallas.

21

– Besparingar får inte drabba skolutbyggnad

En ny förskola var tredje år. En ny grundskola var sjunde år.
Det är framtidsplanen för att verksamheter i förskolor och grundskolor ska klara av att hålla takten med det växande Lidköping. 

1

Utredning om treårings skador

Politikerna i barn- och skolnämnden uttalade sig i dag med tillfredsställelse över av förvaltningschefen Gunilla Kindberg och hennes personal snabbt satt igång en intern utredning om skador som den nu avlidne treåringen visade sig ha på förskolan.
– Nu får vi se om det skötts bra, om allt gjorts eller om för lite gjorts, säger Mario Melani, ordförande i nämnden.

0

Anställningar vid Lidköpings kommun i mars

stadshuset_90917Här är listan över alla som anställts eller fått nya förordnanden vid Lidköpings kommun i mars.

Intyg för specialmat – blev en nöt!

I dag skulle kommunstyrelsen klubba igenom ett till synes enkelt beslut; det handlar om att de elever i skolorna som behöver speciell mat av något skäl måste ha läkarintyg.

8

Lidköping når inte 45.000 invånare till 2030
Men politikerna är hoppfulla ändå

– Det pågår så mycket med bostadsbyggande, kompetensskapande och möjligheter för nya arbetsplatser att vi har möjlighet till bra utveckling ändå, säger kommunalrådet Jonas sundström (S) efter att befolkningsprognosen för de närmaste åren presenterats.

0

Stort intresse för byggplaner i Stenhammar

lidenbostad-cDet möte om nybyggnadsplaner på handelsträdgårdsområdet vid Stenhammar drog ganska stort intresse. Men att bygga tio våningar höga hus ansåg flera måste begränsas.

2

Stort ekonomiskt överskott i Lidköpings kommun

genre_stadshuset_lopDet var planerat att det skulle bli överskott med cirka 22 miljoner kronor. När nu 2018 börjar summeras i Lidköpings kommun är överskottet drygt 91 miljoner kronor.

5

Skaraborg får färre Arbetsförmedlings-kontor

Arbetsförmedlingen har nu ett förslag till hur kontorsnätet ska utformas. Det omfattar 106 egna kontor med olika öppettider och att verksamheterna på 132 arbetsförmedlingskontor avvecklas successivt under 2019 och 2020.
Kontor i Mariestad, Falköping och Skara är bland dem som föreslås avvecklas.

”Ett bibliotek i världsklass!”

Skolbiblioteket på De la Gardiegymnasiet har tilldelats fackförbundet DIKs utmärkelse ”Ett skolbibliotek i världsklass” 2019.

1

Nytt brädspel ska locka barn att bygga Lidköping

Spelutvecklare vid Högskolan i Skövde har utvecklat ett spel som kan användas för att utveckla Lidköping. Spelet heter Stadsbyggarna och blir nu tillgängligt digitalt. 

0

Om bad i Lidan i fullmäktige: Utreds på nytt

lidanbad_a_130801Lite förvirring blev det när kommunfullmäktige i kväll diskuterade om det ska vara tillåtet att bada. Här fanns en ohelig allians mellan vänsterpartiet och Moderaterna om att återvisa ärendet till stadshuset för ytterligare utredning. En kaffepaus krävdes för att alliansen – i denna fråga – skulle enas.

3

Brukare väcker kommunal fråga om BUP

thomasjansson190325Vad kommer kommunens berörda nämnder att göra för att rädda BUP:s verksamhet i Lidköping?
Thomas Jansson ställde frågan som företrädare för flera föräldrar.

0

Regeringsbeslut i dag: Vaccination mot rotavirus

Här är i korthet lite av regeringens beslut vid dagens möte.

0

Skärpta krav vid villkorlig frigivning

Regeringen har beslutat om en proposition till riksdagen som ger Kriminalvården fler möjligheter att besluta om kontroll- och stödåtgärder mot de som friges villkorligt från ett fängelsestraff. Bland annat ska villkorligt frigivna kunna bevakas med fotboja.

På stadsvandring inför jubileumsår

stadsvandring-1Det finns krafter – politiska och affärsmässiga – som vill att Lidköpings centrum skall utses till Årets Stadskärna 2021.
Konkurrensen är stenhård. Tillväxt Lidköping har fått uppdraget att ordna saken. I dag arrangeras därför en serie stadsvandringar i centrum, där idéer blöts och där vissa befintliga saker får svår kritik. Cykelstöällen på Mellbygatan exempelvis:
– Dessa är verkligen lågpris i en så fin miljö som Mellbygatan är!

Tun får friskt dricksvatten – men ledningen inte helt klar

vattenmätare-lopGenom att utnyttja en del omvägar för det kommunala vattnet har Tun fått bättre dricksvatten i kranarna redan och i nästa vecka invigs en del av systemet. 

Göliska underlät polisanmäla stölder av hårddiskar
I dag vet ingen vilken information som sålts

En person som fram till för ett par år sedan arbetade vid dataföretaget Göliska IT plockade ur hårddiskar ur datorer som skulle skrotas och sålde på blocket.

Fortsatta tveksamheter när länsstyrelsen
yttrar sig över förslag till Framnässtrand

framnäsplanLänsstyrelsen tycker inte det finns några skäl till att ta bort strandskyddet från strandområdet mellan Båtgården och nuvarande reningsverket. Ett förslag till detaljplan finns som innebär att Framnäshamnen byggs ut, att det skapas en större strand och en strandpromenad. Även ett förslag till byggnader, bl a en restaurang, finns med.

På nya jobb i Lidköpings kommun

genre_stadshusetHär är listan över alla nyanställningar och förlängda förordnanden vid Lidköpings kommun i februari.

Polisen intensifierar narkotikaspaning i skolorna

polis-kommun2018– Ingen som tar  narkotika till skolor ska vara säker.
Det var ett löfte som polischefen för västra Skaraborg, Fredrik Malm, gav när han tillsammans med kommunalrådet frida Nilsson i veckan undertecknade årets löften från  Polisen och brottsförebyggande rådet.

Höjda elpriser oroar

Kommunens idrottsanläggningar drabbas av att elpriserna gått upp. Förvaltningschefen Lars Svensson har konstaterat att det varit betydligt högre kostnader för el i januari i år jämfört med förra året. 

Ingen inomhusplan för fotboll
Politiker ryggar för kostnaden

Det blir ingen fotbollsplan i plasthall – så kallad airdome – i Lidköping. Politikerna i kultur- och fritidsnämnden backar för kostnaden. Den har beräknats till 17,5 miljoner kronor i en preliminär bedömning. Hallen skulle bli stor som arenan till ytan och till med någon meter högre!

Fråga efter vårdskada: Vad kunde vi ha gjort?

Vad kunde sjukvårdspersonal och hemtjänst har gjort för att lindra lidandet för en man som hade starka smärtor i ett ben? Frågan ställs i en anmälan till IVO från äldreomsorgen i Lidköping.

Stulna elevdatorer – försäkringsärende eller föräldraärende?

bildfrv12_rettadelagFörra veckan polisanmälde tre elever vid gymnasiet i Lidköping sina datorer stulna.
Det är normalt ett försäkringsärende för Lidköpings kommun – men det gäller att eleven har hanterat sin dator på ett riktigt sätt. Alla elever, och dess målsmän, får skriva på ett kontrakt. 

Arbetsförmedlingen: 130 kontor läggs ned, satsning på distanstjänster

Arbetsförmedlingen kommer att avveckla cirka 130 av 242 lokala kontor. Samverkan med kommuner och andra myndigheter blir samtidigt ännu viktigare för att fortsätta ha bokade fysiska möten. Det stod klart när myndighetens styrelse på måndagen antog principer för Arbetsförmedlingens närvaro.

Fastighetsägarna bidrar till utveckling av Lidköpings stadskärna

Stenportsgatan_081913Under tisdagen blev det klart att Fastighetsägarna GFR beviljade ansökan om 100.000 kronor till projektet Årets Stadskärna i Lidköping.

Kritik mot partnering i kommunfullmäktige

– 30.000 kronor per kvadratmeter i bygge av förskola – det är för mycket!
Roberth Andersson, SD, tog till orda kommunfullmäktige i kväll och hävdar att kommunens avtal med partnering är alldeles för dyr.

Vänsterpartiet föreslår ny plan för centrumutveckling
– Bind samman centrum, Rörstrand och Hamnstad

vensterpartiet– Utan en varierad och livlig handel får vi heller inget levande centrum.
Det skriver Vänsterpartiet i en motion till kommunfullmäktige där det föreslås att det  görs en helt ny plan för utveckling av Lidköpings centrala delar, som knyter samman centrum med Rörstrand och Hamnstaden.

Lidköpings befolkning: 39.879 personer

ikon-genre-folkDet är framför allt inflyttningen till Lidköping från andra delar av regionen som medför att Lidköpings befolkning förra året ökade med 373 personer till 39.879.

Sveriges folkmängd fortsätter öka, men långsammare

Vid utgången av 2018 var Sveriges folkmängd 10 230 185 personer. Det redovisar Statistiska Centrabyrån i dag.

Första förslagen till ändrad LSS

Andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov för personlig assistans

Dataskrivare med personuppgifter såld

Lidköpings kommun har anmält en leverantör av skrivare till dator till Datainspektionen. en skrivare som användes vid skolan i Örslösa och sedan återlämnats har av företaget sålts vidare utan att minnet med bl a personuppgifter har raderats. 

Lidköping och Polis i nya medborgarlöften

kommunpolisrobertsvenssonloGemensamt ska Lidköpings kommun och Polisen förhindra och förebygga missbruk bland ungdomar, samt stärka tryggheten i Lidköpings centrum. Det är nämligen de förslag som i huvudsak framkommit när ordningen i Lidköping diskuterats. Det är samma punkter som gällt 2017 och 2018.
Arkivbild: Kommunpolis Robert Svensson.

På nya jobb i Lidköpings kommun

stadshuset_90917Här är alla som fått ny anställning eller ändrad/förlängd anställning vid Lidköpings kommun i januari.

Därför skjuter dom varandra!
Ny studie från BRÅ

polisambulansolyckaikonSkjutvapenvåldet fyller viktiga funktioner för deltagarna i kriminella miljöer. Våldet fungerar som ett sätt att bygga upp sitt rykte och stärka sin position – samtidigt som det används för att skydda det egna livet. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).

De hjälper våldsutsatta som kommer till sjukhus

Våld_i_nära_relation_190206_418Mer än var femte person i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för brott i en nära relation, men Skaraborgs Sjukhus vill visa att det finns många sätt att få hjälp.

Boende vill begränsa cruisingkvällar

cruisingslinga2019En bostadsrättsförening med bostäder vid Hagagatan mellan Skaragatan och Karlagatan vill att de tre cruisingkvällarna som planeras i anslutning till Power Big Meet i början av juli ska begränsas.

Vi förtydligar om Lidköping Energi: Inga beslut

En artikel på torsdagen berättade att Lidköping Energi står inför en stor investering. Det behöver förtydligas: Inga beslut om investeringen är fattade – varken av företagsledning, styrelse eller ägare.

Socialtjänst i förändring – allt mer pengar sparas

S&A-ikon– Vi kommer även i fortsättningen att hjälpa människor som är i svårigheter, men vi kommer att prioritera dem som har det svårast.
Så sa Tommy Larsson, Kristdemokrat och ny ordförande i Social- och arbetsmarknadsnämnden (SAN) efter ett möte i dag då arbetsmarknadsenheten diskuterades.

Lidköping Energi investerar kvarts miljard i ny panna

värmeverk2018Lidköpings Energi vill modernisera sitt värmeverk genom att bygga en ny panna och ersätta två från 1985.
– Effekten av en ny panna blir ungefär som från de två tidigare, säger Peter Johansson, VD vid Lidköpings Energi.

Färre använde Kinnekulletåget – men positivt under hösten

kinnekulletaagResandet på Kinnekulletåget har minskat med nio procent 2018 jämfört med 2017. Det var ett tapp på över 30.000 resande. 

Här är Västtrafiks mest använda busslinje i Skaraborg

busstrafik_lop_aug-13Västtrafik redovisar i dag siffror för antalet resenärer förra året och det visar på en kraftig ökning – med fyra procent i Skaraborg till över 8 miljoner resor.

Politiska majoriteten står på sig: Bygg Hamnstaden!

hamnstaden-torget_131009Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter har olika åsikter om Hamnstadens framtid. Socialdemokrater, Centerpartister och Kristdemokrater röstade i dag för projektets fortlevnad – trots att det nu ligger i någon slags avvaktande läge. 

Var fjärde nybörjare byter skola

När första årskursen i grundskolan började i höstas valde föräldrarna till 110 barn att byta skola. eftersom det var 430 nybörjare så innebär det att vart fjärde barn byter skola. 

Fler än 700 söker till De la Gardiegymnasiet
”Årets raket” är naturvetenskapliga programmet

bildfrv12_rettadelagÖver 700 ungdomar sökte i första hand till De la Gardiegymnasiet.

Nya pensionsregler på väg – för vi lever allt längre
Medellivslängden ökar 3,5 timmar per dygn

nyasedlarSvenskarna lever allt längre och friskare liv. Medellivslängden ökar i genomsnitt med 3,5 timmar varje dygn. Det är positivt, men innebär att pensionernas andel av slutlönen blir lägre eftersom pensionen ska räcka under en längre tid.

Ny personalchef i Lidköping – hämtas från Grästorp

karolinanilsssonkjäll-personalchefKarolina Nilsson Kjäll tar över som personalchef i Lidköpings kommun efter Nils Svensson.

Alla vinner på nya koncept för tarmoperationer

Lars-Johansen-(002)Sjukvård enligt ERAS-konceptet gör både patienter och vårdgivare till vinnare. Vid Skaraborgs Sjukhus har man lyckats mer än väl med detta. Antalet komplikationer i samband med stora tarmkirurgiska ingrepp har halverats och den genomsnittliga vårdtiden per patient har minskat radikalt.
Bilden: överläkare Lars Johansen.

Stor fastighetsaffär klar

Kommunfullmäktige godkände på måndagskvällen, efter viss debatt, att kommunen köper fastigheten Gösen 4. Här kan komma att byggas upp till 400 lägenheter.

Lång rad av medborgarförslag

Det har den senaste tiden kommit en lång rad medborgarförslag, och nästan alla rör frågor som förvaltningen samhällsbyggnad som Samhällsbyggnadsnämnden har att besvara.

Nystart för stadens utveckling – men inte stopp för Hamnstaden

hamnstadsplan1-160407I ett förslag till beslut från förvaltningen samhällsbyggnad föreslås att ett förslag från Liberalerna om att lämna Hamnstaden därhän som bostadsområde skall avslås. 

Antalet brott ökade med 2 procent under 2018

tjuvI dag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2018. Den pekar på att antalet brott ökat sedan 2017. Bedrägerier och oredlighet ökar mest.

Lidköpings kommunfullmäktige sammanträder
Måndag 21 januari 18,15

Måndagen den 21 januari 2019 sammanträder kommunfullmäktige i Lidköping. Ärenden som ska behandlas är bland annat:

– Utdelning av Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling – Företagspriset 2018,
– Entledigande och fyllnadsval 2019,
– Valärenden till nämnder, bolagsstyrelser, föreningar och förbund,
– Framtida värdskap för Power Big Meet,
– Begäran från kultur- och fritidsnämnden om utökad driftsbudget i strategisk plan och budget 2019-2021,
– Ansökan från kultur- och fritidsnämnden om utökad ram för Folkets Hus ansökan om bidrag,
– Taxa för anslutning till Lidköpings kommuns bredband,
– Underskrift av borgenshandlingar,
– Förvärv av Gösen 4,
– Antagandeprövning detaljplan för del av kvarteret kanariefågeln Rudberusgatan och Kapellgatan Lidköpings kommun,
– Riktlinje för kriskommunikation tillika kriskommunikationsplan,
– Inkomna motioner,
– Redovisning av inkomna medborgarförslag, Redovisning av besvarade medborgarförslag,
– Anmälningar KF.

Den kompletta dagordningen och samtliga handlingar tillhörande de ärenden som ska behandlas kan beställas på kommunstyrelsens verksamheter tel: 0510-77 01 80. Kallelsen och tillhörande handlingar finns också tillgängliga på kommunens hemsida: www.lidkoping.se.

 

Tid: Måndagen den 21 januari 2019 kl 18:15

Plats: Lidbeckska huset, Hamngatan 1, Lidköping

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och du är mycket välkommen som åhörare.

Kommunfullmäktiges sammanträden filmas och direktsänds på www.lidkoping.se. Sammanträdet kan efter redigering spelas upp efteråt.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds även på närradion 93,8 Mhz och på www.radiolidkoping.se kan du lyssna när det passar dig.

 

Lidköping 14 januari 2019

Carina Ohlsson (S) Kommunfullmäktiges ordförande

På nya jobb i Lidköpings kommun

genre_stadshuset_lopHär  är alla nyansställningar, förlängda förordnanden och vikariat som tillsatts vid Lidköpings kommun under december.

Staten ska ta över LSS enligt utredningsförslag
Hård kritik från första stund

Den särskilda utredaren Gunilla Malmborg har i dag överlämnat betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen till övergångsregeringen. Utredningen innehåller bland annat förslag på statligt ansvar för den personliga assistansen, samt nya insatser i LSS.