Gå direkt till politik-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Fredag 19 april 2019
  1. Dagens namn:
  2. Olaus och Ola
  3. I morgon:
  4. Amalia och Amelie

Minister till Vara och Grästorp

mikaeldamberg180502Inrikesminister Mikael Damberg besöker Skaraborg på lördag.
Arkivbild: Mikael Damberg i Lidköping i maj 2018.

1

Social- och arbetsmarknadsnämnd nollställs
Stor felräkning i investeringsbudget

Det stora underskott som förvaltningen social- och arbetsmarknad (SA) bearbetat sedan flyktingkrisen har nu avskrivits. Kommunstyrelsen beslutade det i dag med stor majoritet. Bara moderaterna var emot – men det handlade om en principsak mer än pragmatism.

0

Maj Ader till ledning av KD-distriktet

Kristdemokraterna i Skaraborg har vid sitt årsmöte i Skövde fått ett helt nytt presidum.

0

Om bad i Lidan i fullmäktige: Utreds på nytt

lidanbad_a_130801Lite förvirring blev det när kommunfullmäktige i kväll diskuterade om det ska vara tillåtet att bada. Här fanns en ohelig allians mellan vänsterpartiet och Moderaterna om att återvisa ärendet till stadshuset för ytterligare utredning. En kaffepaus krävdes för att alliansen – i denna fråga – skulle enas.

3

Brukare väcker kommunal fråga om BUP

thomasjansson190325Vad kommer kommunens berörda nämnder att göra för att rädda BUP:s verksamhet i Lidköping?
Thomas Jansson ställde frågan som företrädare för flera föräldrar.

0

Fråga på fullmäktige: Vem bestämmer egentligen?

Det är Sverigedemokraten Tomas Persson som i en fråga till socialdemokraten Gustav Edvinsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, som ta upp frågan om vem som bestämmer.

2

Diana Svensk ny ordförande för (S) i Lidköping

dianasvensk2019Socialdemokraterna i Lidköping hade årsmöte i lördags i Lidbeckska huset. Här valdes Diana Svensk till ordförande efter Kenneth Lundell som i flera år varit ordförande. 

Nu försvinner skatteavdrag för fackavgift

genre_pengarSkatteavdraget för fackföreningsavgifter avskaffas från den 1 april

Kommunstyrelsen: Vi vill mer än det Västtrafik erbjuder!

bussar_genreLidköpings kommun kommer att öka insatserna för att marknadsföra kollektivtrafiken. Det är ett av resultaten av en motion i kommunfullmäktige som Vänsterpartiet lämnat. 

Kritik mot partnering i kommunfullmäktige

– 30.000 kronor per kvadratmeter i bygge av förskola – det är för mycket!
Roberth Andersson, SD, tog till orda kommunfullmäktige i kväll och hävdar att kommunens avtal med partnering är alldeles för dyr.

Vänsterpartiet föreslår ny plan för centrumutveckling
– Bind samman centrum, Rörstrand och Hamnstad

vensterpartiet– Utan en varierad och livlig handel får vi heller inget levande centrum.
Det skriver Vänsterpartiet i en motion till kommunfullmäktige där det föreslås att det  görs en helt ny plan för utveckling av Lidköpings centrala delar, som knyter samman centrum med Rörstrand och Hamnstaden.

Riksdagsledamot till Mp i Lidköping

På lördag besöker Anna Sibinska Lidköping,

Vill flagga på Kvinnodagen

vensterpartiet– Låt Internationella Kvinnodagen bli flaggdag i Lidköping!
Det föreslår fyra Vänsterpartister i en motion som lämnas till kommunfullmäktige på måndag.

Carina Ohlsson och Frida Nilsson på EU-listor

carina_ohlssonRiksdagsledamoten Carina Ohlsson, Lidköping, har plats nummer sju på Socialdemokraternas lista inför valet till EU-parlamentet i maj. För Centern finns kommunalrådet i Lidköping Frida Nilsson på listan.
Arkivbild: Carina Ohlsson.

Göran Larsson på MP-listan i EU-valet

goranlarsson_060501Göran Larsson, fram till mitten av förra året, aktiv Miljöpartist i Lidköping och med flera poster i kommunen är nu med på Miljöpartiets lista i valet till EU-parlamentet i maj.

Kommunfullmäktige 25 februari – kallelse

Betalad sida

Tillkännagivande
LIDKÖPINGS KOMMUN INFORMERAR

SAMMANTRÄDE MED KOMMUNFULLMÄKTIGE

Måndagen den 25 februari 2019 sammanträder kommunfullmäktige i Lidköping. Ärenden som ska behandlas är bland annat:

– Allmänhetens frågestund,
– Detaljtaxa för renhållning 2019,
– Ändring av taxeintervall avseende barnomsorgsavgift barn 1-5 år efter återremiss,
– Tilläggsanslag till investeringsbudget Ängsholmens förskola,
– Svar på motion (L) om en sammanhållen finanspolicy med riskhantering,
– Svar på motion (M) om att inrätta en tipskanal för visselblåsare,
– Entledigande och fyllnadsval,
– Valärenden,
– Val av lekmannarevisorer till bolag/stiftelser/föreningar,
– Inkomna motioner,
– Redovisning av inkomna medborgarförslag,
– Redovisning av besvarade medborgarförslag,
– Anmälningar KF.

Den kompletta dagordningen och samtliga handlingar tillhörande de ärenden som ska behandlas kan beställas på kommunstyrelsens verksamheter tel: 0510-77 01 80. Kallelsen och tillhörande handlingar finns också tillgängliga på kommunens hemsida: www.lidkoping.se.

Tid: Måndagen den 25 februari 2019 kl 18:15

Plats: Lidbeckska huset, Hamngatan 1, Lidköping

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och du är mycket välkommen som åhörare.

Kommunfullmäktiges sammanträden filmas och direktsänds på www.lidkoping.se. Sammanträdet kan efter redigering spelas upp efteråt.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds även på närradion 93,8 Mhz och på www.radiolidkoping.se kan du lyssna när det passar dig.

Lidköping 18 februari 2019

Carina Ohlsson (S)
Kommunfullmäktiges ordförande

Moderaterna vill stoppa tiggeri i Lidköping

I ett förslag till kommunfullmäktige i kväll begär Moderaterna att det ska utredas om ett tiggeriförbud ska införas. 

Här är regeringen som tillträder i dag

I dag lämnade statsminister Stefan Löfven sin regeringsförklaring i riksdagen och anmälde de statsråd som ingår i regeringen.

Motionerar om utökning av ”Grodden”
för barn och unga med funktionsnedsättning

vensterpartietVänsterpartiet kommer vid kommunfullmäktige i kväll att föreslå att ”Grodden” byggs ut.

Klart att Stefan Löfvén blir statsminister

Vänsterpartiet har beslutat att låta Stefan Löfvén blir statsminister men under hot om misstroendeförklaring. 

Lidköpings kommunfullmäktige sammanträder
Måndag 21 januari 18,15

Måndagen den 21 januari 2019 sammanträder kommunfullmäktige i Lidköping. Ärenden som ska behandlas är bland annat:

– Utdelning av Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling – Företagspriset 2018,
– Entledigande och fyllnadsval 2019,
– Valärenden till nämnder, bolagsstyrelser, föreningar och förbund,
– Framtida värdskap för Power Big Meet,
– Begäran från kultur- och fritidsnämnden om utökad driftsbudget i strategisk plan och budget 2019-2021,
– Ansökan från kultur- och fritidsnämnden om utökad ram för Folkets Hus ansökan om bidrag,
– Taxa för anslutning till Lidköpings kommuns bredband,
– Underskrift av borgenshandlingar,
– Förvärv av Gösen 4,
– Antagandeprövning detaljplan för del av kvarteret kanariefågeln Rudberusgatan och Kapellgatan Lidköpings kommun,
– Riktlinje för kriskommunikation tillika kriskommunikationsplan,
– Inkomna motioner,
– Redovisning av inkomna medborgarförslag, Redovisning av besvarade medborgarförslag,
– Anmälningar KF.

Den kompletta dagordningen och samtliga handlingar tillhörande de ärenden som ska behandlas kan beställas på kommunstyrelsens verksamheter tel: 0510-77 01 80. Kallelsen och tillhörande handlingar finns också tillgängliga på kommunens hemsida: www.lidkoping.se.

 

Tid: Måndagen den 21 januari 2019 kl 18:15

Plats: Lidbeckska huset, Hamngatan 1, Lidköping

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och du är mycket välkommen som åhörare.

Kommunfullmäktiges sammanträden filmas och direktsänds på www.lidkoping.se. Sammanträdet kan efter redigering spelas upp efteråt.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds även på närradion 93,8 Mhz och på www.radiolidkoping.se kan du lyssna när det passar dig.

 

Lidköping 14 januari 2019

Carina Ohlsson (S) Kommunfullmäktiges ordförande

Riksdagen antog borgerlig budget

riksdag-ikonlopRiksdagen beslutade i dag att anta den budget för statens inkomster och utgifter som Moderater och Kristdemokrater utarbetat.

Vad ska Lidköping ha internationellt samarbete till?

Det är i en för Liberalerna  och Moderaterna gemensam motion till kommunfullmäktige som de båda partierna efterfrågar en struktur och strategi för internationellt samarbete.

Här är alla förslag på politiska uppdrag från årsskiftet

Vid lunchtid i dag fick Lidköpingsnytt ut hela förslaget till nomineringar till de olika posterna i Lidköpings kommun.
När det gäller bolagen så kommer valen till styrelserna att ske inför bolagsstämmorna i vår och inte i dag. 

Kristdemokrat ny ordförande i tung nämnd

tommy-larsson-kdNär Lidköpings kommunfullmäktige i eftermiddag ska utse ledamöter till nämnder och styrelser föreslås att kristdemokraten Tommy Larsson blir ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden. Han efterträder alltså socialdemokraten Lena O Jenemark som varit ordförande under gångna turbulenta mandatperioden.
Arkivbild: Tommy Larsson.

Vänsterpartiet föreslår ny lekplats vid Torbron
Tema: Porslin och Läckö

vensterpartietI en motion till kommunfullmäkte föreslår Vänsterpartiet att en temalekplats skapas på den plats vid Torgbrons nordvästra fäste – där det i somras var en provisorisk lekplats.

Vänsterpartiet nominerar…

vensterpartietVänsterpartiet får genom valtekniskt samarbete – inte politiskt – med Moderaterna och Liberalerna en plats i kommunstyrelsen och ersättare i andra nämnder. Här är Vänsterpartiets nomineringar.

Bidrag till kultur- och fritidserksamheter
Så mycket fick föreningarna

Över fem miljoner kronor delades i dag ut till föreningslivet när Kultur & Fritidsnämnden hade sitt sista sammanträde för den här mandatperioden. 

Här är Centerns nomineringar till poster i Lidköpingspolitiken

genre-centerlogoPå måndag ska kommunfullmäktige utse de olika partiernas representanter i nämnder och styrelser.
Här är centerpartiets förslag.

Här är Sverigedemokraternas nominerade
till nämnder och styrelser

sd-logo-ikonPå måndag skall kommunfullmäktige utse de politiker som skall ingå i nämnder och styrelser efter nyår.

Voteringar i KF: Klar gräns mellan majoritet och opposition

Kommunfullmäktige beslutade i kväll att anta det förslag till budget för 2019 som lagts av de nya majoriteten. Voteringen visade tydligt gränsen – Socialdemokraterna, Centern, Kristdemokraterna och Miljöpartisterna röstade för förslaget – alla andra emot.

– Vad gör Lidköping fel?
Bred debatt om kommunens budget

De nya maktförhållandena som finns i kommunfullmäktige nu efter valet medförde flera inlägg i den debatt och det beslut om nästa års budget kommunfullmäktige hade på dagordningen vid mötet i kväll. Det fanns ett genomarbetat förslag från kommunstyrelsen som bygger på att skattesatsen på 21,26 kronor /procent av varje beskattningsbar hundralapp. Men oppositionen visade sin nya sida och hade elva egna förslag man ville skulle ingå, och dessutom fanns Sverigedemokraternas förslag. 

Vänsterpartiet vill öppna torget för lokala producenter

vensterpartietÖkade möjligheter för lokala producenter att använda torgdagarna på Nya Stadens torg föreslås av Vänsterpartiet. Förslaget har lämnats som en motion till kvällens möte med kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet kommenterar samverkan med M och L

Claes-Göran Borg har nu kommenterat det samarbete som Vänsterpartiet har med Moderaterna och Liberalerna i Lidköpings kommun för att stärka partiernas roller i oppositionsarbetet. Samverkan gäller inte politiska frågor – utan bara valtekniska.

”Ohelig allians” förskjuter maktbalansen i kommunen;
Moderaterna, Liberalerna och Vänsterpartiet samverkar

nyaoppositionenAtt Moderater och Liberaler skulle samarbeta i en ny opposition för högerpolitik i Lidköpings kommun är ingen stor överraskning. Den stora nyheten i sammanhanget är att de båda partierna bildar valteknisk samverkan där även Vänsterpartiet ingår.
– Samarbetet är bara tekniskt – inte politiskt, säger Rasmus Möller (M) och Pär Johnson (L). 

Oförändrad skatt föreslås

nyasedlarPå onsdagen har kommunstyrelsen behandlat såväl investeringar som drift under 2019 – och det finns ett i stort sett enigt beslut; Skattesatsen ändras inge. Den är 21,26 procent per beskattad hundralapp. 

Sociala budgeten kan spricka 2019

Trots stora åtgärder inom förvaltningen Social & Arbetsmarknad som gjorts sedan det för drygt ett år sedan slogs larm om en stor ekonomisk brist som följd av satsningar på flyktingar, satsningar som i rask takt fick avbrytas, kan det  bli ett nytt minus för 2019.

Överraskade med fråga till C och Kd
– Vad tycker ni nu, när ni bytt block?

Rasmus Möller, moderat och oppositionsråd, ställde den överraskande frågan till forna alliansvännerna i Centern och Kristdemokraterna.

Vänsterpartiet önskar strategi för mer solenergi

vensterpartietVänsterpartiet i Lidköping föreslår i en motion att kommunen skapar en strategi för att mer solenergi ska användas.

SD:s investeringsbudget: Flytta fram projekt och amortera
Vårdpersonal ska testas i svenska språket

sd-logo-ikonSverigedemokraterna i Lidköping lägger nu ett eget budgetförslag och det finns i partiet en oro för Lidköpings kommuns ekonomi med den investeringstakt som nu råder.
Bl a föreslås att Lidköpings medverkan i E20-projektet ska avbrytas. Även Hamnstadens bostäder vill SD stoppa.

Översyner och analyser i majoritetens samarbetsprogram

samarbetsprogram

I eftermiddag hölls den presskonferens där de nu samverkande fyra partierna i Lidköping presenterar hur de skall leda Lidköping. Programmet presenterade Lidköpingsnytt tre kvart innan presskonferensen, vilket uppenbart väckte en del ont blod…

Här är samarbetsprogrammet för Lidköpings nya styre

majoritetslogonI eftermiddag presenterar den nya majoriteten som ska leda Lidköping i fyra år.

Hört på stan: Tar flyget över klimatpåverkan

ikon_bjoerns2

Redaktören har tidigare luftat sin misstro mot det samarbete som finns mellan Lidköping och Lusaka, huvudstad i Zambia. Nu har det hänt igen. Åtta politiker och tjänstemän har varit på besök i Lusaka, för vilken gång i ordningen?

Samtal i tre veckor om ny ledning för Lidköping

ledning181004Det blir en klar majoritet i kommunfullmäktige för den grupp av partier som nu kommer att samarbeta om makten i Lidköping de närmaste fyra åren. Men det dröjer två veckor innan partierna presenterar en gemensam politik,
– Skola, vård och omsorg, samt Hamnstaden, är kittet just nu, sa Jonas Sundström, socialdemokrat vid en presskonferens på bilden tillsammans med Frida Nilsson och Stefan Gustafsson.

Stölder i butiker

polis-ikonTre personer sitter i kväll anhållna efter att de avslöjats som tjuvar i Särnmarkshuset. 

Här är Lidköpings nya kommunfullmäktige

valfullm2018slutl

I kväll blev det klart vilka som valts till kommunfullmäktige i Lidköping. Här är alla namn.

Valresultatet för Lidköping nästan klart
Här är de som fått flest personröster

Alla röster som lämnats i Lidköping har nu räknats av länsstyrelsen och mandatfördelningen är klar. Dock är det inte klart vilka personer som valts till de olika mandaten – det vill säga fördelningen mellan personröster och de som valts genom placering på valsedeln.

SD i Lidköping slår vakt om vågmästarroll

Det har inte förekommit några kontakter mellan Sverigedemokraterna i Lidköping och något annat parti i kommunen.

Så här gick det i Skaraborgs riksdagsval

val-logga2018Små förändringar – Vänsterpartiet tar ett mandat av Socialdemokraternas tre förlorade. 

Det väger i kommunvalet i Lidköping
Sverigedemokraterna i vågmästarroll

val-logga2018Socialdemokraterna är fortsatt det största partiet i kommunfullmäktige, det står klart när 86 procent av alla röster är räknade. Men partiet är naggat i kanten.

Röstresultaten för Lidköping: Riksdagsvalet

val-logga2018Nu kommer efter hand röstresultaten för riksdagsvalet i Lidköpings kommun. Riksdagsvalet räknas först och presenteras här, därefter kommunvalet under egen rubrik.
Sidan uppdateras efter hand. Underlag från Valmyndigheten där alla kan läsa detaljer.

Slutspurt på Nya Stadens torgs politiska hörna

valspurtöversiktDan före dan.
Hur ska det  gå, några av politikerna erkände att det är lite nervöst så här dagen före. Några av valstugorna kommer att vara öppna även på söndagen – åtminstone några timmar. Andra stänger i kväll.
ikon-bildreportage

Rösta med glass-sked? Eller pins?

glasskedNu går det åt mängder av godis. För den som tar sig till valstugorna är det lördag hela veckan. Karamellskålarna är fyllda och frågan är bara vad det ska vara för färg på omslagspapperet.
Så finns det lite andra saker också. Glass-skedar exempelvis.

Val 2018: Andreas Bill (C) vill ta sig an skola och utbildning

andreasbill-bAndreas Bill kom lite oväntat in i toppen av Lidköpings-centern. Han är ordförande för kommunens centerpartister och har även uppdrag i utbildningsnämnden. Han gillar uppgifterna, och har ambitioner.

Debatt: Straffa inte bilisterna!

debatt-insikonVid årsskiftet ökar bensinpriserna igen, och nästa årsskifte igen…
– Rösta bort politiker som vill straffa bilister, skriver moderaten Johan Calmestrand i en debatt artikel.

Regeringsbeslut i korthet

regeringen-ikonBeslut från dagens regeringssammanträde i korthet
Kompletterat 15,42.

Val 2018:
Bygg hamnstaden i trä
Miljöpartiet vill ha pendelbussar till parkering

miljopartiet-ikonMed pendelbussar till och från parkeringsplatser som omgärdar centrum vill Miljöpartisterna i Lidköping försöka begränsa trycket av trafiken i centrala Lidköping.
Bostäder ska byggas – i Framnäs och i Hamnstaden.

Debatt: VIP-kort för multisjuka till vård

kristdemokraterkdloggaKristdemokraten Dan Hovskär vill att regionen skall införa högre status för multisjuka i vården. Han har skrivit en debattartikel om det. 

Debatt: SSU vill ha de ungas röster

debatt-insikon– För unga är det ett ödesval.
Det skriver företrädare för SSU i en debattartikel.

Åkesson lockade publik från hela Skaraborg

sd-180825-baDet var en stor publik som drogs till Nya Stadens torg i Lidköping och SD:s partiledare Jimmy Åkesson vid lunchtid på lördagen. Det var till en början en konsert som utmynnade i att partiets starke man – enligt dom själva Sveriges nye statsminister – tog plats under tak i ösregnet.

Debatt: Öka öppettiderna i vården

kristdemokraterkdloggaUtökad mottagningstid vid Vårdcentralerna krävs av Kristdemokraten Dan Hovskär, regionpolitiker.

Val 2018: Kommunalrådet siktar på fortsatt förtroende för (S)
Bytt hårda frågor mot mjuka

val-logga2018Det är inga stora ord, och inga revolutionerande löften från Jonas Sundström när vi samtalar om valet. Han tycker att valrörelsen är lite loj, att valrörelsen inte kommer igång riktigt. Själv är det många besök hos väljare och partikamrater just nu. Men man har delat upp det, alla är med är en paroll.
Själv är han bestämd: omsorg om äldre och barn går före det mesta.

Debatt: Kommer (V) att hålla god ton när Åkesson talar?

debatt-insikonPå lördag skall, enligt planerna, Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson tala i Lidköping. För detta har Ung Vänster aviserat en demonstration mot Sverigedemokraterna. SD-ledaren i Lidköping frågar i en insända artikel Jenny Hallström, som företräder Vänsterpartiet, om hon skall följa sitt eget råd om god ton i valrörelsen.

Debatt: Vi måste våga ställa krav

parti-moderatRasmus Möller, Moderat, framför åter de krav som hans partikamrater i Lidköping ställer på Lidköpings kommuns integrationsarbete. Moderaterna vill ha högre krav – ingen skall kunna välja bort samhällskunskapen.

Liberaler kritiserar kommunens förvaltning av kapitalet
– Borde vara flera förvaltare

liberaler180605aPär Johnson och Henrik Gallus, Liberaler med förtroendeposter i Lidköpings kommun har granskat hur kommunens kapital, cirka 2,5 miljarder av en enda fondförvaltare och att pengar placeras i fonder förvaltaren själv ansvarar för och som kommunen betalar 11 miljoner kronor årligen för.
Det har inte gjorts någon så kallad stresstest för att säkra kommunens kapital om något misslyckas hos denne ende förvaltare och dess fonder.
– Det är fel att kalla förvaltaren oberoende när hela kapitalet är placerat i förvaltarens egna fonder, skriver Pär Johnson och Henrik Gallus i en artikel till Lidköpingsnytt.

Valstugorna kommer

valstuga-a

I dag höjs temperaturen i valrörelsen, valstugorna kommer på plats på Nya Stadens torg.
Bild från 2014 ur Lidköpingsnytts arkiv.
På flera platser kommer även valaffischerna upp.

Val 2018: Moderaterna trappar upp inför valet

moderater180815

Det är med stärkt självförtroende bland de aktiva medlemmarna som Moderaterna i Lidköping har börjat kampen. Egentligen började den för snart ett år sedan. Moderaterna är ett av de fåtal partier som gått igenom sin lokala politik från grunden, lyssnat på alla medlemmar och inte bara toppskiktet. Rasmus Möller och Christian Poucette känner att de är på väg upp.

”Kampgrupp” klistrar i Lidköping

Enligt uppgift på internet har Nordiska Motståndsrörelsen som ofta kopplas till nazism nu en särskild kampgrupp som agerar i Lidköping. Bl a har den börjat klistra över andra organisationers märken.  Helt enligt egen utsago på nätet, och det sker med ”folkvänliga” budskap. /.

Socialdemokraterna föreslår 500 miljoner till landsbygdsvägar

socialdemokraterna-ros– Bilen är på många ställen i Sverige det enda sättet att ta sig fram. Om det ska vara möjligt att bo, leva, och arbeta i alla delar av landet måste vi ha fungerande vägar. Med en ytterligare satsning på 500 miljoner årligen under nästa mandatperiod rustar vi för ett starkare Sverige, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Val 2018: Vänsterpartiet vill behålla ett grönt Lidköping

anncarinla-claesgöborglop– Lidköpings parker, skogar och andra grönområden måste bevaras. Denna miljö är viktig för människor, djur och insekter.
Under hela året har Lidköpings vänsterpartister arbetat fram ett underlag för att presentera till valet om några veckor, och ha så målsättning för arbetet i kommunfullmäktige, i nämnder och styrelser de kommande fyra åren.
Ann-Carin Landström och Claes-Göran Borg presenterade i dag resultatet av arbetet – ett omfattande program.

Val 2018: Här är SD:s kandidater till kommunfullmäktige

roberthandersson-sd-180604aSverigedemokraterna i Lidköping har i eftermiddag presenterat sin lista med tolv kandidater till kommunfullmäktige inför valet om drygt en månad. Roberth Andersson toppar som väntat listan.