Gå direkt till politik-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 09 augusti 2020

Debatt: Har Centern glömt landsbygden?

Hur många meter cykelväg har det blivit på landsbygden sedan Centern kom till makten?

10

Debatt: Dags att lämna EU

– Varför ska vi i Sverige rädda Euron?
Det är en av frågorna som Ove Nordström ställer i en debattrtikel.

9

Vänstermotion: Spara åkermarken

En rad olika talare för olika partier stödde i eftermiddag en motion som lades av Vänsterpartiet.

Politiker vägrar svara på frågor i medier

Många är de läsare i Lidköpingsnytt som undrar varför de allra flesta politiker undviker att svara på frågor i kommentarsfältet. Nu har en politiker hört av sig och vill ha frågorna per e-post eller telefon direkt och inte via medier eller i kommentarsfält.
För politikerns eget bästa kommer den uppgiften inte att publiceras. Det vore en uppvigling att gå ut med det. Ingen kan då kolla de svar som ges. Mediers uppgift är att granska – inte att leta efter privata, eller till och med hemliga, samtal.
Antingen vänder man still sina väljare, eller också emot dem.
_________________________
Björn Smitterberg

Detta vill politikerna i Lidköping satsa på de kommande åren

Nu har partierna i Lidköping – alla utom Sverigedemokraterna som enbart redovisar sitt förslag i tabellform – lagt sina ekonomiska förslag med inriktningar för de kommande tre åren. En sådan uppdatering görs varje vår, och det är inför beslut om hur mycket de olika verksamheterna ska tilldelas. Varje förvaltning och nämnd får själv arbeta inom ramarna, men politiska önskemål beaktas i olika grad.
Alla förslag berör på olika sätt Hamnstaden och Framnäs. Ett parti vill veta om det nya reningsverket verkligen ska byggas – och se över kostnader för att renovera det befintliga.
Liberalerna föreslår en kommunal barnombudsman.

Sektor social Välfärd kan förbättra för utsatta.

Det är nu klart att det kommer att skapas en gemensam sektor för socialt arbete, där flera förvaltningar kommer att engageras. Kommunstyrelsen fick en föredragning i dag och det som nu kallas pilotprojekt för att skapa Sektor Social Välfärd blir verklighet.

20 miljoner föreslås till landsbygdsfond

Moderaterna i Lidköping föreslår att kommunen avsätter 20 miljoner kronor för landsbygdsutveckling.

Trots oenighet – föreslår ombyggnad av aula för nära 6 miljoner

De la Gardiegymnasiets aula ska byggas och moderniseras – redan i år. Nytt ljus, och nytt ljud hör till det som ska installeras samtidigt som nya sittplatser ska byggas.

Politiskt förslag i dag: Bygg om rondellerna och Ågårdsbron

Moderaterna i Lidköping föreslår i sitt förslag tii budgetramar de närmaste åren att 75 miljoner kronor avsätts för att bygga om Ågårdsbron samt cirkulationsplatserna Ågårdsrondellen och Ljunghedsrondellen.

Här är hela reglementet för politikers arvoden

Vid kommunfullmäktiges möte på måndagen kommer frågan om ett nytt arvodesreglemente upp. sedan Lidköpingsnytt skrev om detta i en artikel den 6 maj har det väckte insändare och kommentarer. Lidköpiungsnytt publicerar i dag förslaget till nytt reglemente.

Debatt: Omdömeslöst att höja arvoden

Om förslaget att höja arvoden i Lidköping nu handlar en debattartikel.

Sverigedemokraterna begär särskild debatt om döden på svenska äldreboenden

Sverigedemokraterna har lämnat in en begäran om att riksdagen kallas till särskild debatt om döden på äldreboenden till följd av coronaviruset.

Här är programmet för 1-maj-firandet för (s)

Programmet är klart för årets första majfirande. Resultatet: en späckad direktsändning, med alltifrån tal från Stefan Lövfen och Karl-Petter Thorwaldsson till musikunderhållning och andra programpunkter.
När Socialdemokraterna och LO bjuder in till årets första maj-firande blir det av naturliga skäl med ett annorlunda upplägg jämfört med andra år.

Insändare: Ett annorlunda 1 maj

Ledande socialdemokratiska kommunpolitiker har gemensamt skrivit under en insändare om årets 1 maj-firande som blir annorlunda.

Beslut i kväll: Alla ska ha rätt till bredband enligt löfte

Det har av en tidigare tjänsteman i kommunen utlovats att alla hushåll och företag i Lidköpings kommun ska kunna ansluta sig till internet via bredband till en viss kostnad.
Nu återstår förhållandevis liten utbyggnad för att nå alla – men det är dyrt. Frågan är om kommunen ska ta den kostnaden eller om priset för anslutning ska höjas.

Hur stora är barngrupperna i förskolorna?
Debatt i kommunfullmäktige

Kristdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige satt fingret på en detalj i planeringen av förskolornas storlek på barngrupperna. Kristdemokraterna vill ha större prioritering på att minska barngrupperna. Men mitt under mötet framkom lite matematik som pekade på att barngrupperna inte minskar.

Vänsterpartiet föreslår: Informera om vandringsleder och promenadvägar

I kväll sammanträder kommunfullmäktige. Till det mötet har en motion lämnats från Vänsterpartiet som vill att kommunen utarbetar ett bra och lättfattligt informationsmaterial om vandrings- och promenadmöjligheter.

Trafiksäkerhet – höna eller ägg?

Vad ska antas först – trafiksäkerhetsplan för cyklister och fotgängare – eller en plan för hela trafiksituationen som därefter utmynnar i en säkerhetsplanering?

Nya miljarder till kommuner och regioner
Här kan du se vad kommuner i västra Skaraborg får

Regeringen och dess stödpartier har i dag presentera nya miljarder till kommuner och landsting.

2019 fick godkänt – men debatt om kapital och social budget

Kommunfullmäktige fick inte oväntat debatt när berättelserna om 2019 skulle godkännas. Oppositionen var tydlig – Social och arbetsmarknadsnämnden har inte skött sin del av ekonomin och redovisar ett underskott på 32 miljoner. Men mest kritik fick den politiska majoriteten av andra skäl.

Måndagens fullmäktige blir inte som någon gång tidigare

Coronaviruset ställer till det för kommunfullmäktige som skall mötas på måndag.

Flyttar nämndmöte till fullmäktigesalen

När vård- och omsorgsnämnden sammanträder nästa vecka kommer det att ske i den sal som användes av kommunfullmäktige.

Debatt: Vill slopa arbetsgivaravgifter under coronakris

Moderaternas föreslår att arbetsgivaravgifterna ska slopas under coronakrisen.

Nya regler vid kommunens sammanträden för att möta virus
Beslut kan komma på måndag om möten på distans

Kommunledningen har utarbetat nya regler för hur sammanträden ska ske för att möta riskerna med coronaviruset. Det har också kommit regler för hur sammanträden ska kunna  genomföras med skype – alltså via dator på distans.

Skarpa politiska motsättningar om organisationsförslag
”Sociala verksamheten och äldreomsorgen får inte färre problem”

För någon vecka sedan presenterade den politiska majoriteten i Lidköping ett initiativ till att i mitten av maj få utrett hur ett  pilotprojekt kan genomföras där förvaltningarna Social & Arbetsmarknad och Vård & Omsorg förs närmare samman, samt att ansvaret för integration överförs till Utbildningsförvaltningen. I dag kritiserades förslaget hårt av Liberaler, Vänsterpartister och Sverigedemokrater.

Lidköpingsborna förlorade 400 miljoner på tre veckor
Coronaviruset får värdet på kapital att blöda

Det så kallade Gullspångskapitalet har stigit kraftigt de senaste åren och vid årsskiftet värderades det till 2,8 miljarder kronor. Men sedan coronaviruset började spridas har värdet minskat snabbt och noterades på torsdagen till 2,3 eller 2,4 miljarder kronor. Förändringen har skett på mindre än tre veckor.

Skarp Liberal kritik mot nya organisationsförslaget

– Det här löser väl ingenting.
Det säger Liberalernas ledare i Lidköping – Pär Johnson – efter att studerat det förslag till organisationsförändring som presenterades tidigare i dag.

Lidköpings kommun slår ihop verksamheter
Socialtjänst och omsorg blir ny sektor

Fem av partierna som är verksamma i Lidköping har enats om en förändring – en ny sektor kapas där verksamheterna inom Vård & Omsorg och Social & Arbetsmarknad ska samverka i ännu högre grad än hittills.
Texten uppdaterad 11,52. Uppdaterat 12,30

Vinterkalaset: Kvinnokampen på agendan

Nästa år är det hundra år sedan kvinnor – och även en del män – för första gången togs in i det svenska demokratisystemet genom utökad rösträtt. Christina Florin är professor i kvinnohistoria vid universitetet i Stockholm. På lördag är hon på Biblioteksscenen som ett av inslagen i Vinterkalaset som når sin kulmen under lördagen.

Debattartikel: Så styrs sjukvården bäst

Kristdemokraten Conny Brännberg – regionråd i Västra Götaland – skriver att sjukvården hör hemma  under staten, och inte regionerna.

Frida Nilsson får Europauppdrag

Kommunalrådet Frida Nilsson, (C) i Lidköping får nya uppdrag inom ramen för EU-samarbetet.
Arkivfoto från 2018.

Sänkt kommunalt stöd för Folkets Hus – första gången på 17 år

Kultur & Fritidsnämnden beslutade i dag ge ett ekonomiskt stöd till Folkets Hus med 300.000 kronor, och bakom beslutet stod socialdemokrater, centerpartister, kristdemokrater och miljöpartister.

Socialarbetare lägger pussel för att klara ekonomin
Fler kommunala HVB-hem kan vara en möjlighet

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i dag att starta de förberedelser som krävs för att skapa kommunala HVB-hem.
Det finns ett – det räcker inte och behöver kompetensutvecklas och få sin specialitet. Nu ska det utredas om fler kommunala HVB-hem kan skapas.

Prognos: De la Gardie får över 2.000 elever

Antalet elever, i ett snitt över året, kan nästa läsår bli 2.022. Det är åtminstone prognosen när nu nästa år börjar planeras ekonomiskt för gymnasieskolan.

”Kommunala nämnder ska arbeta demokratiskt och öppet!”
Kritik mot att nämnder inte offentliggör handlingar

Några nämnder i Lidköpings kommun har beslutat att inte offentliggöra visst material med hänsyn till att det är arbetsmaterial – offentliggörandet sker först när en nämnds arbetsutskott haft sammanträde.

Centerförslag: Sverige behöver ett ”undersköterskelyft”

– Vi vill bättre ta tillvara de många undersköterskors ovärderliga erfarenhet. Inom Centerpartiet är vi övertygade om att yrkets status behöver uppvärderas, skriver företrädare för Centerpartiet i Skaraborg i en debattartikel.

Beslut i frågor om vatten och Vänerstranden

– Det här kan bli vår riviera!
Ny plan färdig att antas  för Framnässtranden.

– Ska kommunen ta ansvar för allt?
Meningsutbyte om Lidköpings centrum

Vänsterpartiets Claes-Göran Borg vill att kommunen ska öka engagemanget i utvecklingen av Lidköpings centrum. Han har skrivit en motion om det. Socialdemokraten Gustav Edvinsson gick emot: Vi gör redan allt som kan göras.

Gideon Jungblom – hållbarhetsprisets mottagare

Tre företag som visar att hållbarhet är en affärsidé att bygga vidare på lönades i kväll vid kommunfullmäktige.

”Grannar ska agera mot våld”

Vänsterpartiet i Lidköping vill att det i Lidköping införs ett koncept mot våld i nära relationer. Det här konceptet kallas ”Huskurage” och används sedan tidigare i flera kommuner.

Så fördelas de nya miljarderna

På torsdagen presenterade regeringen tillsammans med  C och L att budgeten för stöd till kommunernas välfärdsarbete ska ökas med 5 miljarder. Så här fördelas pengarna lokalt i västra Skaraborg.

Uttalande: Pengarna ska gå till välfärdens kvalitet i Lidköping

På måndagen meddelade regeringen tillsammans med stöd av Centern och Liberalerna att kommunerna och regionerna ska tillföras 5 miljarder kronor. Med anledning av detta har Centern i Lidköping gjort ett uttalande som återges i sin helhet.

Beslut om minnessten för FN-veteraner för dyrt
Förslag att skrota uppdraget

I februari 2017 föreslog Liberalen Pär Johnson – och fick senare medhåll i kommunfullmäktige – att Lidköpings kommun skulle anlägga en minnesplats för något som kallas FN-veteraner.
Arkivbild: Pär Johnson.

Liberaler: Lidköping bör säga upp samarbetet med Xindu i Kina

Lidköpings kommun är en av dem som bör sluta samarbeta med Kina och kinesiska orter.
Arkivbild i Lidköpingsnytt från 2011 när samarbetet mellan Lidköping och Xindu Distrikt inleddes.

Askeslätt igen – kommundirektörens utredning klar

Sven-Ove Andersson, för närvarande kommundirektör, har låtit göra en egen undersökning om problemen med att skapa delar av Askeslätt till villaområde – ett projekt som nu pågått ett par år och ständigt stött på problem.

Vänsterpartiet: Vi måste öka takten i centurmutvecklingen!

Vänsterpartiets Claes-Göran Borg tycker att utvecklingen av Lidköpings centrum går för sakta.
– det behövs en ny plan så vi vet vad som behöver göras och fem som ska göra det.

Politikerna om torgets ”kravallstaket”: – Frustrerande!

Knappt har bläcket torkat på våra anteckningar från möten med näringslivet om att vi behöver förbättra kontakterna mellan kommun och företagare så händer detta! Praktiskt taget hela torget är uppgrävt och antalet parkeringsplatser är starkt begränsade, mitt i julhandeln.
Det var inte några glada miner bland politikerna i kommunstyrelsen i dag.

Lång debatt inför beslut om lobbyverksamhet:
Lidköping ska arbeta för normalt strandskydd

Christian Poucette – arkivbild

Kommunfullmäktige hade på måndagskvällen flera långa debatter, men en av de längsta gällde strandskyddet. Det påverkar Lidköping ovanligt mycket för kommunen har lång kust.

Avslag på förslag om tiggeriförbud

Moderaterna har för ett par år sedan föreslagit förbud mot tiggeri. Då visade det sig att ett förbud var olagligt. Men nu har läget förändrats. Kommunfullmäktige i varje kommun får avgöra. Så nu har Moderaterna återkommit med samma förslag igen.

Förslag om förbud mot slöja i skolan väckte känslor

Det blev en känslosam debatt när Sverigedemokraternas förslag att förbjuda slöjor för barn under 18 år behandlades i kommunfullmäktige. Slöjan är, enligt SD, ett sätt att påverka politiskt och religiöst. Egentligen var det en fråga som kommunen inte kan fatta enligt lag.

”Stora” väljarundersökningen: (S) fortsätter som största parti, (Sd) ökar

Partisympatiundersökningen från Statistiska Centralbyrån visar valresultatet om det skulle vara riksdagsval i november 2019, samt de förändringar som har skett sedan maj 2019 och sedan riksdagsvalet 2018.

Kristdemokraterna: Vi är det nya landsbygdspartiet!

Kristdemokraterna har ett nytt landsbygdsprogram och i en debattartikel kallas partiet för det nya landsbygdspartiet.

Fullmäktigefråga:
Hur länge ska Lidköping betala för vatten till Vara?

Vid kommunfullmäktige i Lidköping i kväll kommer vattenleveranser till Vara att bli ett ämne för debatt.
Rasmus Möller, moderat oppositionsråd, vill nämligen veta vad som görs för att avsluta ett gammalt avtal där Vara kommun köper vatten av Lidköping till rabatterat pris.

– Vi måste ta ansvaret för kapitalet på allvar!

Liberalen Henrik Gallus föreslog i kväll en ny ordning för hur Lidköpings stora kapital – insatt i fem olika fonder och till ett värde av 2,7 miljarder kronor.
Arkivbild.

Bostäder i Lidköping – politikerna skärper krav på planering

Det var många politiker i kommunfullmäktige som i kväll gav sig in i debatt om bostadsbyggandet i Lidköping. Det hela slutade dock med att bostadsbyggnadsprogrammet för de kommande tre åren godkändes.

Minister på Lidköpingsbesök

Åsa Lindhagen.
Foto: Kristian Pohl

Debatt: Vem är din chef?

– Kan politiker påverka i Lidköpings kommun?
Sverigedemokraten Tomas Peresson ställer frågor om demokrati i en debattartikel.

Ny sporthall kan bli verklighet

Moderaterna i Lidköping tycker som Kultur- och fritidsnämnden – låt gympahallen vid den nya Stenportskolan bli en fullskalig träningshall.