Gå direkt till politik-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 28 oktober 2020

Om kommunens diarium: Det finns brister!
Skarp debatt om vetskap om kostnadshöjning

Det blev en ovanligt häftig debatt mellan Rasmus Möller, oppositionsråd (M), och Jonas Sundström, kommunalråd (S) om ansvar för att uppgifter i beslutsunderlag är öppna. Debatten hölls i kväll i kommunfullmäktige.

0

Vänsterpartiet: Utveckla Råda Ås vandringsleder

– Vänsterpartiet gläds åt det ökade intresset för vandring och att fler vill komma ut i och röra sig i naturområden.

2

Viktiga uppgifter om kostnadshöjning för reningsverk saknas
”Kostnadsvarning 2018 finns inte i diariet”

Redan före valet 2018 fanns uppgifter om att kostnaden för det nya reningsverket rusade, men var tog uppgifterna vägen?

1

Insändare: SD vill säkerställa vårdgaranti och löner

SD:s budgetförslag säkerställer vårdgarantin och personalens löner. Det skriver SD:s regionråd Heikki Klaavuniemi i en insänd artikel.

3

Omfattande satsningar på totalförsvaret

Regeringen föreslår i propositionen Totalförsvaret 2021–2025 en avsevärd förmågeökning inom såväl det militära som civila försvaret.
Propositionen innefattar förslag om en ny utökad krigsorganisation med förstärkningar inom samtliga försvarsgrenar och funktioner samt återinrättande av fem regementen och en flygflottilj.

0

Debatt: Sverige ingen fristad för kriminell arbetsmarknad

– Svensk arbetsmarknad får aldrig vara en fristad för kriminella aktörer.
Det skriver socialdemokraterna Anna Johansson och Patrik Björck i en debattartikel.

9

Politiker känner sig överkörda
Vill fortsätta bestämma över nytt badhus

Politiker i kultur- och fritidsnämnden – KFN – känner sig överkörda av de nya organisationen i Lidköpings kommun. Den innebar att en ny nämnd – Servicenämnden – får bestämma över de lokaler som tidigare KFN haft hand om – exempelvis badhus och inte minst det nya badhuset. Detta medförde i eftermiddag en debatt som innebar att politiker i KFN gav sitt presidie i uppdrag att tala med kommunstyrelsen om saken.

10

Kommunfullmäktiges presidie lade förslag om medborgarförslag

– Det har blivit sådana regler i kommunallagen om medborgarförslag så vi föreslår att vi ersätter detta med något nytt.
Det var ordföranden Carina Olsson och vide ordföranden tomas Karlsson som lade det förslaget i kväll. Det fick omedelbart starkt stöd från alla håll.

Beslut i kväll: 7 kronor per timme i P-avgtift

Kvällens hittills längsta och hetaste debatt i kommunfullmäktige handlade om parkeringsavgifter. Grundförslaget var att det skall kosta 7 kronor per timme i centrala Lidköping från 1 oktober.

Bostadsbrist – Lidköping når inte målen

– Rapport över ökad trångboddhet.
Det kallade oppositionsrådet Rasmus Möller årets uppföljning av bostadsbyggnadsprogrammet, ett verktyg för att nå 45.000 invånare när han talade i kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet föreslår utökad trafikundervisning

I en motion till kommunfullmäktiges möte i kväll föreslår Vänsterpartiet genom sin gruppledare Claes-Göran Borg att Lidköpings kommun ska utöka trafikundervisningen i skolorna.
Ett annat förslag i motionen är att Lidköping ska aktivt verka för att man använder hjälm.

Oppositionsrådet: Lidköpings näringspolitik har kraschat.

I en debattartikel skriver oppositionsrådet Rasmus Möller (M) att arbetet med näringsliv i Lidköpings kommun  har kraschat. Kommunalrådet Jonas Sundström, (S) får kritik.
Arkivbild.

Liberalerna vill ha ny näringslivspolitik i Lidköping
”Sluta ge Tillväxt Lidköping ansvaret”

De båda liberalerna Henrik Gallus och Pär Johnson föreslår att Lidköpings kommun överlämnar sin del av Tillväxt Lidköping till näringslivet och i stället startar en egen avdelning som under ledning av en näringslivschef arbetar med att utveckla näringslivet i Lidköping.

Kommunfullmäktige börjar terminen – men vilka folkvalda deltar?

Nästa måndag, den sista i september, återupptas mötesverksamheten med de folkvalda i kommunfullmäktige. Kallelsen går ut och alla 51 ordinarie och ett stort antal ersättare har kallats.
Men bara 26 får delta i besluten!
Bilden från ett komplett fullmäktigemöte.

Sd-politiker: De tuffaste utmaningar sedan regionen bildades

Ingen hade kunnat förutspå att Covid-19 skulle slå till med den kraft den gjorde, ej heller att förseningseffekterna på sjukhusens behandling och besökskapacitet skulle bli så långrandig 2020, skriver Heikki Klaavuniemi, regionråd för Sverigedemokraterna, i en debattartikel.

Ökar trycket för arbete med social hållbarhet

Nu skall det komma en bred, långt hållbar, politik för social hållbarhet i Lidköping. redan finns arbete med det som kallas TSI och som handlar om att i tid fånga upp personer som håller på att falla utanför de vanliga sociala ramarna.

Kd: Stärk folkhälsoarbetet

Debattartikel om risker som hotar folkhälsan – insatser begärs.

Regeringen satsar på primärvården i budgeten

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att stödet till primärvården utökas samt att medel riktas för arbetet med att säkra en fast läkarkontakt. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslag till beslut: Stopp för Medborgarförslag

Fram till den 1 oktober kommer det att gå att lämna medborgarförslag i Lidköpingskommun. Sedan är det – som Lidköpingsnytt tidigare skrivit – stopp för den möjligheten.

Debatt: Vi gör Skaraborg redo för framtiden

Företrädare för Centerpartiet i alla Skarabgorgs kommuner i en gemensam debattartikel: Skaraborg är som bäst när stad och land går hand i hand.

Miljöministern lämnar

Isabella Lövin lämnar sin a politiska uppdrag.

Lidköping föreslås avveckla medborgarförslag

2007 beslutade kommunfullmäktige i Lidköping att införa möjligheten för medborgare i Lidköping att lämna förslag. Nu kan denna möjlighet komma att försvinna.
Arkivbild: Utegymmet vid Framnäs tillkom efter medborgarförslag.

Debatt: Har Centern glömt landsbygden?

Hur många meter cykelväg har det blivit på landsbygden sedan Centern kom till makten?

Debatt: Dags att lämna EU

– Varför ska vi i Sverige rädda Euron?
Det är en av frågorna som Ove Nordström ställer i en debattrtikel.

Vänstermotion: Spara åkermarken

En rad olika talare för olika partier stödde i eftermiddag en motion som lades av Vänsterpartiet.

Politiker vägrar svara på frågor i medier

Många är de läsare i Lidköpingsnytt som undrar varför de allra flesta politiker undviker att svara på frågor i kommentarsfältet. Nu har en politiker hört av sig och vill ha frågorna per e-post eller telefon direkt och inte via medier eller i kommentarsfält.
För politikerns eget bästa kommer den uppgiften inte att publiceras. Det vore en uppvigling att gå ut med det. Ingen kan då kolla de svar som ges. Mediers uppgift är att granska – inte att leta efter privata, eller till och med hemliga, samtal.
Antingen vänder man still sina väljare, eller också emot dem.
_________________________
Björn Smitterberg

Detta vill politikerna i Lidköping satsa på de kommande åren

Nu har partierna i Lidköping – alla utom Sverigedemokraterna som enbart redovisar sitt förslag i tabellform – lagt sina ekonomiska förslag med inriktningar för de kommande tre åren. En sådan uppdatering görs varje vår, och det är inför beslut om hur mycket de olika verksamheterna ska tilldelas. Varje förvaltning och nämnd får själv arbeta inom ramarna, men politiska önskemål beaktas i olika grad.
Alla förslag berör på olika sätt Hamnstaden och Framnäs. Ett parti vill veta om det nya reningsverket verkligen ska byggas – och se över kostnader för att renovera det befintliga.
Liberalerna föreslår en kommunal barnombudsman.

Sektor social Välfärd kan förbättra för utsatta.

Det är nu klart att det kommer att skapas en gemensam sektor för socialt arbete, där flera förvaltningar kommer att engageras. Kommunstyrelsen fick en föredragning i dag och det som nu kallas pilotprojekt för att skapa Sektor Social Välfärd blir verklighet.

20 miljoner föreslås till landsbygdsfond

Moderaterna i Lidköping föreslår att kommunen avsätter 20 miljoner kronor för landsbygdsutveckling.

Trots oenighet – föreslår ombyggnad av aula för nära 6 miljoner

De la Gardiegymnasiets aula ska byggas och moderniseras – redan i år. Nytt ljus, och nytt ljud hör till det som ska installeras samtidigt som nya sittplatser ska byggas.

Politiskt förslag i dag: Bygg om rondellerna och Ågårdsbron

Moderaterna i Lidköping föreslår i sitt förslag tii budgetramar de närmaste åren att 75 miljoner kronor avsätts för att bygga om Ågårdsbron samt cirkulationsplatserna Ågårdsrondellen och Ljunghedsrondellen.

Här är hela reglementet för politikers arvoden

Vid kommunfullmäktiges möte på måndagen kommer frågan om ett nytt arvodesreglemente upp. sedan Lidköpingsnytt skrev om detta i en artikel den 6 maj har det väckte insändare och kommentarer. Lidköpiungsnytt publicerar i dag förslaget till nytt reglemente.

Debatt: Omdömeslöst att höja arvoden

Om förslaget att höja arvoden i Lidköping nu handlar en debattartikel.

Sverigedemokraterna begär särskild debatt om döden på svenska äldreboenden

Sverigedemokraterna har lämnat in en begäran om att riksdagen kallas till särskild debatt om döden på äldreboenden till följd av coronaviruset.

Här är programmet för 1-maj-firandet för (s)

Programmet är klart för årets första majfirande. Resultatet: en späckad direktsändning, med alltifrån tal från Stefan Lövfen och Karl-Petter Thorwaldsson till musikunderhållning och andra programpunkter.
När Socialdemokraterna och LO bjuder in till årets första maj-firande blir det av naturliga skäl med ett annorlunda upplägg jämfört med andra år.

Insändare: Ett annorlunda 1 maj

Ledande socialdemokratiska kommunpolitiker har gemensamt skrivit under en insändare om årets 1 maj-firande som blir annorlunda.

Beslut i kväll: Alla ska ha rätt till bredband enligt löfte

Det har av en tidigare tjänsteman i kommunen utlovats att alla hushåll och företag i Lidköpings kommun ska kunna ansluta sig till internet via bredband till en viss kostnad.
Nu återstår förhållandevis liten utbyggnad för att nå alla – men det är dyrt. Frågan är om kommunen ska ta den kostnaden eller om priset för anslutning ska höjas.

Hur stora är barngrupperna i förskolorna?
Debatt i kommunfullmäktige

Kristdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige satt fingret på en detalj i planeringen av förskolornas storlek på barngrupperna. Kristdemokraterna vill ha större prioritering på att minska barngrupperna. Men mitt under mötet framkom lite matematik som pekade på att barngrupperna inte minskar.

Vänsterpartiet föreslår: Informera om vandringsleder och promenadvägar

I kväll sammanträder kommunfullmäktige. Till det mötet har en motion lämnats från Vänsterpartiet som vill att kommunen utarbetar ett bra och lättfattligt informationsmaterial om vandrings- och promenadmöjligheter.

Trafiksäkerhet – höna eller ägg?

Vad ska antas först – trafiksäkerhetsplan för cyklister och fotgängare – eller en plan för hela trafiksituationen som därefter utmynnar i en säkerhetsplanering?

Nya miljarder till kommuner och regioner
Här kan du se vad kommuner i västra Skaraborg får

Regeringen och dess stödpartier har i dag presentera nya miljarder till kommuner och landsting.

2019 fick godkänt – men debatt om kapital och social budget

Kommunfullmäktige fick inte oväntat debatt när berättelserna om 2019 skulle godkännas. Oppositionen var tydlig – Social och arbetsmarknadsnämnden har inte skött sin del av ekonomin och redovisar ett underskott på 32 miljoner. Men mest kritik fick den politiska majoriteten av andra skäl.

Måndagens fullmäktige blir inte som någon gång tidigare

Coronaviruset ställer till det för kommunfullmäktige som skall mötas på måndag.

Flyttar nämndmöte till fullmäktigesalen

När vård- och omsorgsnämnden sammanträder nästa vecka kommer det att ske i den sal som användes av kommunfullmäktige.

Debatt: Vill slopa arbetsgivaravgifter under coronakris

Moderaternas föreslår att arbetsgivaravgifterna ska slopas under coronakrisen.

Nya regler vid kommunens sammanträden för att möta virus
Beslut kan komma på måndag om möten på distans

Kommunledningen har utarbetat nya regler för hur sammanträden ska ske för att möta riskerna med coronaviruset. Det har också kommit regler för hur sammanträden ska kunna  genomföras med skype – alltså via dator på distans.

Skarpa politiska motsättningar om organisationsförslag
”Sociala verksamheten och äldreomsorgen får inte färre problem”

För någon vecka sedan presenterade den politiska majoriteten i Lidköping ett initiativ till att i mitten av maj få utrett hur ett  pilotprojekt kan genomföras där förvaltningarna Social & Arbetsmarknad och Vård & Omsorg förs närmare samman, samt att ansvaret för integration överförs till Utbildningsförvaltningen. I dag kritiserades förslaget hårt av Liberaler, Vänsterpartister och Sverigedemokrater.

Lidköpingsborna förlorade 400 miljoner på tre veckor
Coronaviruset får värdet på kapital att blöda

Det så kallade Gullspångskapitalet har stigit kraftigt de senaste åren och vid årsskiftet värderades det till 2,8 miljarder kronor. Men sedan coronaviruset började spridas har värdet minskat snabbt och noterades på torsdagen till 2,3 eller 2,4 miljarder kronor. Förändringen har skett på mindre än tre veckor.

Skarp Liberal kritik mot nya organisationsförslaget

– Det här löser väl ingenting.
Det säger Liberalernas ledare i Lidköping – Pär Johnson – efter att studerat det förslag till organisationsförändring som presenterades tidigare i dag.

Lidköpings kommun slår ihop verksamheter
Socialtjänst och omsorg blir ny sektor

Fem av partierna som är verksamma i Lidköping har enats om en förändring – en ny sektor kapas där verksamheterna inom Vård & Omsorg och Social & Arbetsmarknad ska samverka i ännu högre grad än hittills.
Texten uppdaterad 11,52. Uppdaterat 12,30

Vinterkalaset: Kvinnokampen på agendan

Nästa år är det hundra år sedan kvinnor – och även en del män – för första gången togs in i det svenska demokratisystemet genom utökad rösträtt. Christina Florin är professor i kvinnohistoria vid universitetet i Stockholm. På lördag är hon på Biblioteksscenen som ett av inslagen i Vinterkalaset som når sin kulmen under lördagen.

Debattartikel: Så styrs sjukvården bäst

Kristdemokraten Conny Brännberg – regionråd i Västra Götaland – skriver att sjukvården hör hemma  under staten, och inte regionerna.

Frida Nilsson får Europauppdrag

Kommunalrådet Frida Nilsson, (C) i Lidköping får nya uppdrag inom ramen för EU-samarbetet.
Arkivfoto från 2018.

Sänkt kommunalt stöd för Folkets Hus – första gången på 17 år

Kultur & Fritidsnämnden beslutade i dag ge ett ekonomiskt stöd till Folkets Hus med 300.000 kronor, och bakom beslutet stod socialdemokrater, centerpartister, kristdemokrater och miljöpartister.

Socialarbetare lägger pussel för att klara ekonomin
Fler kommunala HVB-hem kan vara en möjlighet

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i dag att starta de förberedelser som krävs för att skapa kommunala HVB-hem.
Det finns ett – det räcker inte och behöver kompetensutvecklas och få sin specialitet. Nu ska det utredas om fler kommunala HVB-hem kan skapas.