Gå direkt till politik-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 januari 2021

Debatt: Har vi med funktionsnedsättning hamnat på fel tåg?

– Nu går det snabbt utför med de förbättringar som funnits för funktionsnedsatta, skriver Britt Artursson i en debattartikel.

0

Debatt: (S) vill förändra sjukförsäkringen

Riksdagsledamoten från Lidköping, Carina Ohlsson, beskriver i en debattartikel behovet av att göra ändringar i sjukförsäkringen.

0

Debatt: (s) ser framåt!

– Vi socialdemokrater är väl rustade för att återstarta ekonomi och arbetsmarknad när pandemin är över.
Det skriver Patrik Björck, riksdagsledamot och ordförande för socialdemokrater i Skaraborg i en debattartikel.

4

Debatt: Snart blir det lättare bygga strandnära

Nya regler för strandskydd ger, enligt centern, nya möjligheter för landsbygdens utveckling. Det skriver bl a Frida Nilsson, kommunalråd i Lidköping, och Susanne Andersson, kommunalråd i Götene, i en insänd artikel.

5

Debatt: Regeringen fördröjer nya lagar

Riksdagen behöver kansli för att stiftalagar och inte behöva vänta på regeringen.
Det skriver Sten Bergheden, moderat riksdagsledamot för Skaraborg, i en debattartikel.

1

Så ska demokratin stärkas när rösträtten fyller hundra

Nästa år är det 100 år sedan både män och kvinnor för första gången fick rösta i val till riksdagen.
För att uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och stärka demokratin för framtiden genomför regeringen en nationell satsning och har gett flera myndigheter i uppdrag att genomföra aktiviteter och insatser.

5

Debatt: Personer med funktionsnedsättning skall inte hållas utanför!

Compassen och flera brukarorganisationer reagerar efter politiskt uttalande att personer med funktionsnedsättning inte får vara med och påverka arbetet som skall ge dem stöd och hjälp.

Lidköping omorganiserar

Sedan en tid har det pågått förberedelser för att ge kommunen en ny organisation. Vissa saker har redan skett, men nu är det själva kommunledningens tjänstemannadel som ska förändras.
Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid presenterade för kommunstyrelsen i dag sina tankar på hur det kan se ut efter den 1 april.

”Öppna bokföringen för insyn”
Moderat förslag till kommunfullmäktige i kväll

Rasmus Möller, moderat oppositionsråd, föreslår i en motion till kvällens kommunfullmäktigemöte att det ska undersökas om kommunens räkenskaper kan föras i princip med full öppenhet.

Vänsterpartiet frågar: Hur stärks personaltillgången i äldreomsorgen?

– Vilka åtgärder görs för att säkerställa och öka personaltillgången på Lidköpings äldreboenden?
Frågan ställs i kommunfullmäktige av Vänsterpartiets Claes-Göran Borg vid det digitala mötet på onsdagskvällen.

Sverigedemokraterna föreslår ”Sjölundaskola” i Mellby

En ny skola, och politiker med  när länsstyrelsen gör platsbesök.

Tillstyrker regeringsförslag om totalförsvaret

Försvarsutskottet föreslår ja till regeringens förslag om totalförsvaret under 2021–2025

Kan man ta ut VA-taxa i förväg?

Moderater, Liberaler och Sverigedemokrater ville inte ta den VA-taxa som Teknisk Servicenämnd och kommunstyrelsen föreslår. Det begärdes att frågan ska utredas juridiskt. Och så blir det.

Teknisk utmaning: Votering begärdes om Varavattnet

Kommunfullmäktige godkände i kväll det nya avtalet om försäljning av vatten till Vara, och även Grästorps, kommuner. Sverigedemokraterna ville att priset skulle jämställas med  vad föreningarna som köper vatten av kommunen får betala.

Fullmäktiges försenade novembermöte – här är allt som ska beslutas

Sista måndagen i månaden är praxis för kommunfullmäktige att sammanträda. Det finns undantag, exempelvis vid jul. November månads möte ställdes i all hast in på grund av den ökande coronasmittan. I kväll genomförs det mötet i stället, och det blir ett ovanligt möte. Fullmäktiges ledamöter deltar nämligen på distans via sina datorer. Bara ordföranden carina Ohlsson är på plats.

Oklarheter kring lekplats – beslut stoppades i dag

I dag var det meningen att kommunstyrelsen skulle besluta om att bygga en ny temalekplats invid Torgbrons ena fäste – det det tidigare funnits provisorisk lekplats sommartid.

Protester mot utebliven upphandling av tjänst
Utkörningstjänst och dess marknadsföring kan bli domstolsfråga

Kommunstyrelsens beslut om stöd till lokal handel genom bl a marknadsföring av utkörning av varor kan komma att överklagas. Flera företag har protesterat mot att kommunen överlåter pengar till Destination Läckö Kinnekulle som i sin tur direktupphandlar ett företag som bl a får betalt för att marknadsföra hemkörningen och driva det på en sida på internet. Kritik har kommit från flera företag om hur upphandlingen skett och i dag diskuterades det av kommunstyrelsen, som oenigt beslutade att inte göra ändringar.

Utreder ny organisation vid kommunen

Sedan en tid finns Sektor Välförd i Lidköpings kommun. Den sträcker sig över gränsen mellan förvaltningarna social & Arbetsmarknad samt Vård & Omsorg. Nu har en ny utredning inletts om liknande gränsöverskridanden kan ske för skapande av andra sektorer. Dessutom ska den politiska styrningen ses över – kanske slås nämnder också samman. Den politiska majoriteten står bakom ”beställningen” av en utredning.

Debatt: Har kommunen verkligen råd med allt?

Bo E Landström, aktiv i Vänsterpartiet och med förtroendeuppdrag i Lidköpings kommun, ifrågasätter om Lidköping har råd med alla investeringar och samtidigt ta hand om välfärden.

Compassen: Utsatt grupp kan få svårigheter med ny avgift

-Risk finns att den som är i behov av stöd ändå väljer bort det av kostnadsskäl.
Det skriver organisationen Compassen om ett förslag att införa avgift på boendestöd.

”Fartkameror” i Järpås

13 nya trafiksäkerhetskameror i Västra Götaland ska rädda liv

Rasmus Möller kräver extern utredning om nya reningsverket
– Kapaciteten höjs inte, fel höja VA-taxan

Oppositionsrådet Rasmus Möller har de senaste månaderna gått igenom alla tänkbara dokument om det nya reningsverket sedan 2017. Han anser att det nu fattats beslut i kommunfullmäktige som sedan inte följts. Den kapacitetsökning som var en målsättning med nytt reningsverk finns inte längre med i planeringen.

Om kommunens diarium: Det finns brister!
Skarp debatt om vetskap om kostnadshöjning

Det blev en ovanligt häftig debatt mellan Rasmus Möller, oppositionsråd (M), och Jonas Sundström, kommunalråd (S) om ansvar för att uppgifter i beslutsunderlag är öppna. Debatten hölls i kväll i kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet: Utveckla Råda Ås vandringsleder

– Vänsterpartiet gläds åt det ökade intresset för vandring och att fler vill komma ut i och röra sig i naturområden.

Viktiga uppgifter om kostnadshöjning för reningsverk saknas
”Kostnadsvarning 2018 finns inte i diariet”

Redan före valet 2018 fanns uppgifter om att kostnaden för det nya reningsverket rusade, men var tog uppgifterna vägen?

Insändare: SD vill säkerställa vårdgaranti och löner

SD:s budgetförslag säkerställer vårdgarantin och personalens löner. Det skriver SD:s regionråd Heikki Klaavuniemi i en insänd artikel.

Omfattande satsningar på totalförsvaret

Regeringen föreslår i propositionen Totalförsvaret 2021–2025 en avsevärd förmågeökning inom såväl det militära som civila försvaret.
Propositionen innefattar förslag om en ny utökad krigsorganisation med förstärkningar inom samtliga försvarsgrenar och funktioner samt återinrättande av fem regementen och en flygflottilj.

Debatt: Sverige ingen fristad för kriminell arbetsmarknad

– Svensk arbetsmarknad får aldrig vara en fristad för kriminella aktörer.
Det skriver socialdemokraterna Anna Johansson och Patrik Björck i en debattartikel.

Politiker känner sig överkörda
Vill fortsätta bestämma över nytt badhus

Politiker i kultur- och fritidsnämnden – KFN – känner sig överkörda av de nya organisationen i Lidköpings kommun. Den innebar att en ny nämnd – Servicenämnden – får bestämma över de lokaler som tidigare KFN haft hand om – exempelvis badhus och inte minst det nya badhuset. Detta medförde i eftermiddag en debatt som innebar att politiker i KFN gav sitt presidie i uppdrag att tala med kommunstyrelsen om saken.

Kommunfullmäktiges presidie lade förslag om medborgarförslag

– Det har blivit sådana regler i kommunallagen om medborgarförslag så vi föreslår att vi ersätter detta med något nytt.
Det var ordföranden Carina Olsson och vide ordföranden tomas Karlsson som lade det förslaget i kväll. Det fick omedelbart starkt stöd från alla håll.

Beslut i kväll: 7 kronor per timme i P-avgtift

Kvällens hittills längsta och hetaste debatt i kommunfullmäktige handlade om parkeringsavgifter. Grundförslaget var att det skall kosta 7 kronor per timme i centrala Lidköping från 1 oktober.

Bostadsbrist – Lidköping når inte målen

– Rapport över ökad trångboddhet.
Det kallade oppositionsrådet Rasmus Möller årets uppföljning av bostadsbyggnadsprogrammet, ett verktyg för att nå 45.000 invånare när han talade i kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet föreslår utökad trafikundervisning

I en motion till kommunfullmäktiges möte i kväll föreslår Vänsterpartiet genom sin gruppledare Claes-Göran Borg att Lidköpings kommun ska utöka trafikundervisningen i skolorna.
Ett annat förslag i motionen är att Lidköping ska aktivt verka för att man använder hjälm.

Oppositionsrådet: Lidköpings näringspolitik har kraschat.

I en debattartikel skriver oppositionsrådet Rasmus Möller (M) att arbetet med näringsliv i Lidköpings kommun  har kraschat. Kommunalrådet Jonas Sundström, (S) får kritik.
Arkivbild.

Liberalerna vill ha ny näringslivspolitik i Lidköping
”Sluta ge Tillväxt Lidköping ansvaret”

De båda liberalerna Henrik Gallus och Pär Johnson föreslår att Lidköpings kommun överlämnar sin del av Tillväxt Lidköping till näringslivet och i stället startar en egen avdelning som under ledning av en näringslivschef arbetar med att utveckla näringslivet i Lidköping.

Kommunfullmäktige börjar terminen – men vilka folkvalda deltar?

Nästa måndag, den sista i september, återupptas mötesverksamheten med de folkvalda i kommunfullmäktige. Kallelsen går ut och alla 51 ordinarie och ett stort antal ersättare har kallats.
Men bara 26 får delta i besluten!
Bilden från ett komplett fullmäktigemöte.

Sd-politiker: De tuffaste utmaningar sedan regionen bildades

Ingen hade kunnat förutspå att Covid-19 skulle slå till med den kraft den gjorde, ej heller att förseningseffekterna på sjukhusens behandling och besökskapacitet skulle bli så långrandig 2020, skriver Heikki Klaavuniemi, regionråd för Sverigedemokraterna, i en debattartikel.

Ökar trycket för arbete med social hållbarhet

Nu skall det komma en bred, långt hållbar, politik för social hållbarhet i Lidköping. redan finns arbete med det som kallas TSI och som handlar om att i tid fånga upp personer som håller på att falla utanför de vanliga sociala ramarna.

Kd: Stärk folkhälsoarbetet

Debattartikel om risker som hotar folkhälsan – insatser begärs.

Regeringen satsar på primärvården i budgeten

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att stödet till primärvården utökas samt att medel riktas för arbetet med att säkra en fast läkarkontakt. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslag till beslut: Stopp för Medborgarförslag

Fram till den 1 oktober kommer det att gå att lämna medborgarförslag i Lidköpingskommun. Sedan är det – som Lidköpingsnytt tidigare skrivit – stopp för den möjligheten.

Debatt: Vi gör Skaraborg redo för framtiden

Företrädare för Centerpartiet i alla Skarabgorgs kommuner i en gemensam debattartikel: Skaraborg är som bäst när stad och land går hand i hand.

Miljöministern lämnar

Isabella Lövin lämnar sin a politiska uppdrag.

Lidköping föreslås avveckla medborgarförslag

2007 beslutade kommunfullmäktige i Lidköping att införa möjligheten för medborgare i Lidköping att lämna förslag. Nu kan denna möjlighet komma att försvinna.
Arkivbild: Utegymmet vid Framnäs tillkom efter medborgarförslag.

Debatt: Har Centern glömt landsbygden?

Hur många meter cykelväg har det blivit på landsbygden sedan Centern kom till makten?

Debatt: Dags att lämna EU

– Varför ska vi i Sverige rädda Euron?
Det är en av frågorna som Ove Nordström ställer i en debattrtikel.

Vänstermotion: Spara åkermarken

En rad olika talare för olika partier stödde i eftermiddag en motion som lades av Vänsterpartiet.

Politiker vägrar svara på frågor i medier

Många är de läsare i Lidköpingsnytt som undrar varför de allra flesta politiker undviker att svara på frågor i kommentarsfältet. Nu har en politiker hört av sig och vill ha frågorna per e-post eller telefon direkt och inte via medier eller i kommentarsfält.
För politikerns eget bästa kommer den uppgiften inte att publiceras. Det vore en uppvigling att gå ut med det. Ingen kan då kolla de svar som ges. Mediers uppgift är att granska – inte att leta efter privata, eller till och med hemliga, samtal.
Antingen vänder man still sina väljare, eller också emot dem.
_________________________
Björn Smitterberg

Detta vill politikerna i Lidköping satsa på de kommande åren

Nu har partierna i Lidköping – alla utom Sverigedemokraterna som enbart redovisar sitt förslag i tabellform – lagt sina ekonomiska förslag med inriktningar för de kommande tre åren. En sådan uppdatering görs varje vår, och det är inför beslut om hur mycket de olika verksamheterna ska tilldelas. Varje förvaltning och nämnd får själv arbeta inom ramarna, men politiska önskemål beaktas i olika grad.
Alla förslag berör på olika sätt Hamnstaden och Framnäs. Ett parti vill veta om det nya reningsverket verkligen ska byggas – och se över kostnader för att renovera det befintliga.
Liberalerna föreslår en kommunal barnombudsman.

Sektor social Välfärd kan förbättra för utsatta.

Det är nu klart att det kommer att skapas en gemensam sektor för socialt arbete, där flera förvaltningar kommer att engageras. Kommunstyrelsen fick en föredragning i dag och det som nu kallas pilotprojekt för att skapa Sektor Social Välfärd blir verklighet.