Gå direkt till politik-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 11 april 2021

Politiker kräver besked: Varför elavbrott?

Vid tre tillfällen på senare tid har Lidköping drabbats av allvarliga elavbrott. Nu kräver kommunstyrelsen att få en redovisning.

2

Köper tjänster på marknaden för 399 miljoner

Moderater och Liberaler har i Servicenämnden bett att få förslag på två verksamheter som kan privatiseras. Det ställde majoriteten av ledamöterna i Servicenämnden inte upp på. Svaret kom i stället i en sammanställning av förvaltningschefen Lars Svensson.

0

– Alla kan flytta till Lidköping – målsättning när politiker prioriterar

– Lidköping är fantastiskt! De senaste åren har byggandet ökat markant och vi ser en stabil tillväxt där nya bostäder skapas. Allt fler har möjlighet att flytta till och bosätta sig i vår attraktiva kommun.

3

Moderaterna bjuder på fika för att prata black box

Moderaterna Mathias Andersson (bilden) och Rasmus Möller tar nu in initiativ för att skapa en scenlokal i Lidköping. Det sker utan pretentioner – ”vi bjuder på kaffe och hoppas de andra kommer”.

0

– Politikerna glöms bort!
Politiker negativa till hur medborgarförslag föreslås skötas

Genom hela kommunens förvaltnings- och politiska organisation går ett förslag om hur man ska ersätta den nuvarande formen av Medborgarförslag med ett nytt. Det nya var uppe i barn- och skolnämnden i dag och utsattes för skarp kritik: Politikerna glöms bort!

4

Beslut: Valfriheten ska utredas

Lidköpings kommun ska göra en utredning om att tillåta utökad valfrihet mellan kommunala och privata tjänster. Beslutet fattades med stor majoritet.

6

– Vi måste lösa problemen med Kinnekulletåget!

Kommunfullmäktige debatterar i dag framför allt det som skedde i kommunen förra året. Och – som det brukar bli när årsberättelser diskuteras i Lidköpings kommunfullmäktige kommunens fonderade medel (nu cirka 3 miljarder). I sammanhanget togs frågan om utveckling av Kinnekullebanan upp.

2

Digitalt årsmöte för Vänsterpartiet Lidköping

Vänsterpartiet i Lidköping har för förstagången  genomfört ett digitalt årsmöte.
Året med pandemin har inneburit att planerade utåtriktade aktiviteter ställts in och det har varit begränsade möjligheter att genomföra fysiska möten.

Debatt: Tidsgränser för häktningar kan vara förödande

Sten Bergheden, moderat riksdagsledamot för Skaraborg, skriver tillsammans med en partikamrat om regeringens förslag till tidsgräns för häktningar. Det ställs i debattartikeln direkta frågor till bl a socialdemokraten Carina Ohlsson.

1

Diana Svensk omvald som ordförande i Arbetarkommunen

Lidköpings Socialdemokratiska Arbetarekommun har haft sitt årsmöte med ett 30-tal digitalt närvarande samt några få rent fysiskt. Fem personer som haft långaförtroendeuppdrag hedrades med Tage Erlanders Hedersmedalj.

0

Debatt: Hotet mot public service

– Trots att Public Service-föreetag får starkt stöd är den hotad av M, Kd och Sd, skriver riksdagsledamoten Erik Ezelius, socialdemokrat representerande Skaraborg.

10

Lidköping fick stort överskott

Lidköping är med 2020 års resultat fortsatt en av de rikaste kommunerna i landet räknat per invånare. Tre kommuner ligger högre – bl a Kiruna. Det är på grund av det så kallade fonderade kapitalet inräknat. Men 2020 var ur ekonomisk synvinkel ett bra år för Lidköping.

7

Debatt: Reformera det svenska valsystemet!

– Flera stora frågor finns, där folkviljan står i motsats till majoriteten i riksdagen. Då kan knappast demokratin ens kallas för representativ längre.
Det skriver debattören Ove Nordström i en artikel.

1

Moderater kräver kommunledningens svar om friskola i Lidköping

– Vi konstaterar att olika parter i Lidköpings kommun nu tycks använda sig av alla till buds stående medel för att stoppa etablering av en ny friskola i Lidköping.
Det skriver tre moderater i ett öppet brev till kommunens ledning.

9

Dramatisk natt

Det har hänt tre allvarliga händelser för poliser och brandmän under natten till fredagen.

KFN-ordförande: Folkets Hus bidrag är helt enligt reglerna

Roger Ahlén, (S), är ordförande i KFN och han har skrivit ett eget yttrande i ärendet, skrivet så sent som igår tisdag.

2

SD-politiker överklagar kommunbeslut om Folkets Hus

Sverigedemokraten Roberth Andersson har överklagat ett beslut i Kultur- och Fritidsnämnden om stöd till Folkets Hus för 450.000 kronor. Roberth Andersson anser detta vara ett köp av tjänster som bör upphandlas.

6

Lidköping i fastighetsaffärer

Två kommunala fastigheter – som blivit över – kan komma att säljas. Ärendena behandlas av kommunstyrelsen i veckan.

SD-förslag om telefonförbud under lektioner

Uppdaterat – texten kompletterad 14,22

Debatt: – Omställningen av sjukvården tar tid

Frida Nilsson, Centern, svarar Ove Nordström som i debattartikel frågat efter utvecklingen av sjukvården.
– Den pågår, men tar tid, svarar Frida Nilsson.

Förslag: Låt kommunanställda vaccineras på arbetstid

Moderata oppositionsrådet Rasmus Möller tar nu initiativ för att kommunanställda ska bli vaccinerade mot Covid-19 på arbetstid.

Rasmus Möller om fullmäktigemötet: Fullständigt i diket!

– När Kjell Hedvall var kommunalråd var det ordning på socialdemokraterna, skriver Rasmus Möller i en kommentar över måndagens möten – varav kommunfullmäktiges möte ådrog sig skarp kritik från Lidköpingsnytt om brister i tekniken. Radio Lidköping har bett om ursäkt för att den spelade popmusik medan ett beslut fattades, men om den hackande och tidvis ljudlösa webbsändningen har inget sagts.
Här är Rasmus Möllers kommentarer.

Så här ser den första placeringen av badhuset ut

När kommunfullmäktige på måndagskvällen diskuterade det nya badhuset i Lidköping förekom en skiss i debatten, en skiss som visar det ungefärliga läget. Lidköpingsnytt har skissen här.

Lång debatt i fullmäktige: Kan gamla reningsverket vara användbart?

Sedan 2017 har det stått klart att Lidköpings kommun har en vilja att bygga ett nytt reningsverk vid Ängen i Lidköpings södra delar. Men nu vill en samlad opposition att det ska utredas huruvida det gamla reningsverket kan byggas om.

Här är kvällens ärenden på kommunfullmäktige

Det här är kvällens föredragningslista när kommunfullmäktige sammanträder i kväll. Mötet blir digitalt.

Regeringen vill se minskade utsläpp från arbetsmaskiner

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att analysera förutsättningarna för att utveckla registerföringen av arbetsmaskiner. Syftet är att skapa bättre möjligheter att bland annat kontrollera arbetsmaskiners utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar.

Hundra år av svensk demokrati – partiernas toppar och dalar

I år är det hundra år sedan kvinnor för första gången kunde rösta i ett riksdagsval. Sedan dess har mycket hänt. Antalet partier i riksdagen har till exempel ökat till åtta och det har blivit betydligt mer komplext att bilda regering i Sverige. Efter senaste valet tog det 134 dagar.
Arkivbild – tre ministrar i Lidköping. Året var 2017.

Sd: Vi är emot avgift för boendestöd

Sverigedemokraterna anser det vara fel att avgiftsbelägga boendestöd och ekonomiskt jämställa det med hemtjänst.

Debatt: En ny framtid för kollektivtrafiken

– Att både ha förlorat resenärer och miljoner i biljettintäkter kommer att påverka kollektivtrafiken de kommande åren.
Det skriver socialdemokratiska regionrådet Alex Bergström i en debattartikel.

Centern: Ett gigantiskt postexperiment med stora risker

– Regeringen genomför att gigantiskt postexperiment. Nedmonteringen av samhällsservicen sker med regeringens goda minne och riskerar bli dödsstöten för papperstidningar som distribueras med post till brevlådan.
Det skriver fyra centerpartister i en debattartikel

Beslut: Pengar till Skatepark, Lantgård och Folkets hus

Artikeln har uppdaterats fredag morgon

Färre regler, policys och målsättningarna
Så vill styrande att planer för 2022 i Lidköping ska vara

Vid sitt sammanträde på onsdagen beslutade kommunstyrelsen ta så kallade inriktningsbeslut som ska gälla när nu verksamheten för 2022 under våren ska börja planeras i detalj och även beslutas senare i sommar.

Flera åtgärder för att stötta näringslivet under pandemin

Kommunstyrelsen beslutade i dag om åtgärder för att i möjlig mån underlätta för den del av näringslivet som drabbats särskilt av coronapandemin. Flera åtgärder har funnits tidigare och förlängs, andra är helt nya.

Debatt: Demokrati kräver engagemang och ett levande civilsamhälle

– Det är genom att välkomna engagemang och att var och en har möjlighet att göra skillnad som vi skapar en robust och livskraftig demokrati.
Det skriver företrädare för Centern i Skaraborg i en debattartikel.

Debatt: Har vi med funktionsnedsättning hamnat på fel tåg?

– Nu går det snabbt utför med de förbättringar som funnits för funktionsnedsatta, skriver Britt Artursson i en debattartikel.

Debatt: (S) vill förändra sjukförsäkringen

Riksdagsledamoten från Lidköping, Carina Ohlsson, beskriver i en debattartikel behovet av att göra ändringar i sjukförsäkringen.

Debatt: (s) ser framåt!

– Vi socialdemokrater är väl rustade för att återstarta ekonomi och arbetsmarknad när pandemin är över.
Det skriver Patrik Björck, riksdagsledamot och ordförande för socialdemokrater i Skaraborg i en debattartikel.

Debatt: Snart blir det lättare bygga strandnära

Nya regler för strandskydd ger, enligt centern, nya möjligheter för landsbygdens utveckling. Det skriver bl a Frida Nilsson, kommunalråd i Lidköping, och Susanne Andersson, kommunalråd i Götene, i en insänd artikel.

Debatt: Regeringen fördröjer nya lagar

Riksdagen behöver kansli för att stiftalagar och inte behöva vänta på regeringen.
Det skriver Sten Bergheden, moderat riksdagsledamot för Skaraborg, i en debattartikel.

Så ska demokratin stärkas när rösträtten fyller hundra

Nästa år är det 100 år sedan både män och kvinnor för första gången fick rösta i val till riksdagen.
För att uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och stärka demokratin för framtiden genomför regeringen en nationell satsning och har gett flera myndigheter i uppdrag att genomföra aktiviteter och insatser.

Debatt: Personer med funktionsnedsättning skall inte hållas utanför!

Compassen och flera brukarorganisationer reagerar efter politiskt uttalande att personer med funktionsnedsättning inte får vara med och påverka arbetet som skall ge dem stöd och hjälp.

Lidköping omorganiserar

Sedan en tid har det pågått förberedelser för att ge kommunen en ny organisation. Vissa saker har redan skett, men nu är det själva kommunledningens tjänstemannadel som ska förändras.
Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid presenterade för kommunstyrelsen i dag sina tankar på hur det kan se ut efter den 1 april.

”Öppna bokföringen för insyn”
Moderat förslag till kommunfullmäktige i kväll

Rasmus Möller, moderat oppositionsråd, föreslår i en motion till kvällens kommunfullmäktigemöte att det ska undersökas om kommunens räkenskaper kan föras i princip med full öppenhet.

Vänsterpartiet frågar: Hur stärks personaltillgången i äldreomsorgen?

– Vilka åtgärder görs för att säkerställa och öka personaltillgången på Lidköpings äldreboenden?
Frågan ställs i kommunfullmäktige av Vänsterpartiets Claes-Göran Borg vid det digitala mötet på onsdagskvällen.

Sverigedemokraterna föreslår ”Sjölundaskola” i Mellby

En ny skola, och politiker med  när länsstyrelsen gör platsbesök.

Tillstyrker regeringsförslag om totalförsvaret

Försvarsutskottet föreslår ja till regeringens förslag om totalförsvaret under 2021–2025

Kan man ta ut VA-taxa i förväg?

Moderater, Liberaler och Sverigedemokrater ville inte ta den VA-taxa som Teknisk Servicenämnd och kommunstyrelsen föreslår. Det begärdes att frågan ska utredas juridiskt. Och så blir det.

Teknisk utmaning: Votering begärdes om Varavattnet

Kommunfullmäktige godkände i kväll det nya avtalet om försäljning av vatten till Vara, och även Grästorps, kommuner. Sverigedemokraterna ville att priset skulle jämställas med  vad föreningarna som köper vatten av kommunen får betala.

Fullmäktiges försenade novembermöte – här är allt som ska beslutas

Sista måndagen i månaden är praxis för kommunfullmäktige att sammanträda. Det finns undantag, exempelvis vid jul. November månads möte ställdes i all hast in på grund av den ökande coronasmittan. I kväll genomförs det mötet i stället, och det blir ett ovanligt möte. Fullmäktiges ledamöter deltar nämligen på distans via sina datorer. Bara ordföranden carina Ohlsson är på plats.

Oklarheter kring lekplats – beslut stoppades i dag

I dag var det meningen att kommunstyrelsen skulle besluta om att bygga en ny temalekplats invid Torgbrons ena fäste – det det tidigare funnits provisorisk lekplats sommartid.

Protester mot utebliven upphandling av tjänst
Utkörningstjänst och dess marknadsföring kan bli domstolsfråga

Kommunstyrelsens beslut om stöd till lokal handel genom bl a marknadsföring av utkörning av varor kan komma att överklagas. Flera företag har protesterat mot att kommunen överlåter pengar till Destination Läckö Kinnekulle som i sin tur direktupphandlar ett företag som bl a får betalt för att marknadsföra hemkörningen och driva det på en sida på internet. Kritik har kommit från flera företag om hur upphandlingen skett och i dag diskuterades det av kommunstyrelsen, som oenigt beslutade att inte göra ändringar.

Utreder ny organisation vid kommunen

Sedan en tid finns Sektor Välförd i Lidköpings kommun. Den sträcker sig över gränsen mellan förvaltningarna social & Arbetsmarknad samt Vård & Omsorg. Nu har en ny utredning inletts om liknande gränsöverskridanden kan ske för skapande av andra sektorer. Dessutom ska den politiska styrningen ses över – kanske slås nämnder också samman. Den politiska majoriteten står bakom ”beställningen” av en utredning.

Debatt: Har kommunen verkligen råd med allt?

Bo E Landström, aktiv i Vänsterpartiet och med förtroendeuppdrag i Lidköpings kommun, ifrågasätter om Lidköping har råd med alla investeringar och samtidigt ta hand om välfärden.

Compassen: Utsatt grupp kan få svårigheter med ny avgift

-Risk finns att den som är i behov av stöd ändå väljer bort det av kostnadsskäl.
Det skriver organisationen Compassen om ett förslag att införa avgift på boendestöd.

”Fartkameror” i Järpås

13 nya trafiksäkerhetskameror i Västra Götaland ska rädda liv

Rasmus Möller kräver extern utredning om nya reningsverket
– Kapaciteten höjs inte, fel höja VA-taxan

Oppositionsrådet Rasmus Möller har de senaste månaderna gått igenom alla tänkbara dokument om det nya reningsverket sedan 2017. Han anser att det nu fattats beslut i kommunfullmäktige som sedan inte följts. Den kapacitetsökning som var en målsättning med nytt reningsverk finns inte längre med i planeringen.