Gå direkt till Natur och miljö-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 28 november 2021

Dramatisk påverkan för golfsporten
Lundsbrunns GK byggde en damm

Så snart marken frös till kunde den nya bevattningsdammen börja grävas på Lundsbrunns golfklubb. Dammen hjälper till att minska risken för torka och bidrar även till vattenrening och biologisk mångfald. Det är ett exempel på hur golfsporten möter ett förändrat klimat, vilket beskrivs i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

0

Frida Nilsson (C) får rapportera till EU

Frida Nilsson, Centerns kommunalråd i Lidköping har skrivit en rapport om pollinering som kommer att tas upp i EU-plenum.

1

Enhälligt – nästan – om hållbarhetsprogram

Alla fullmäktiges partier – utom SD – var eniga när det i dag togs ett viktigt steg i Lidköpings kommuns miljöarbete när ett nytt Hållbarhetsprogram antogs. Det var kommunstyrelsen som tog beslutet i dag men det ska bekräftas i kommunfullmäktige om ett par veckor. Det handlar om att peka ut inriktningen för kommunens miljö- och hållbarhetsarbete fram till 2030.

0

Svensk Vindenergi: Det finns få motsättningar mellan vindkraft och försvarskraft

Det finns få verkliga motsättningar mellan vind- och försvarskraft.
Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi, med anledning av en tidigare artikel från Försvarsmakten.

0

Klimatlöfte för 2022
En del klart – annat väntar

Lidköpings kommun har uppfyllt flera av de klimatkrav som ska genomföras till 2030. Men mycket återstår.
Det framgår av en rapport till länsstyrelsen som nu besvaras av Lidköpings kommuns Hållbarhetsutskott.

0

Dagens bild: Smörblomma!

Från söndagspromenaden – en smörblomma!

0

Regeringens rapport från Glasgow-mötet

På lördagskvällen den 13 november avslutades FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow. Mötets huvudsakliga framgångar blev att länder uppmuntras skärpa sina klimatmål redan nästa år, att stödet för klimatanpassning ska fördubblas till 2025 och att fossila bränslens roll i klimatomställningen för första gången omnämns.
Här är den svenska regeringens rapport i sin helhet

0

Insänt: Försvaret godkänner 8 av 10 vindkraftverk

Försvarsmakten vill ändra en allmän uppfattning om att den säger nej till vindkraft. I själva verket tillåts, enligt den insända artikeln 8 av 10.

0

Åker eller industri?
Politiker får avgöra vad som är viktigast

Ett företag i trakten av Saleby vill bygga nya lokaler för sin verksamhet på åkermark.

4

Dagens läsarbild. Foto: Kjell-Åke Starck

Kjell-Åke Starck: Ingen badar här nu…?

2

7 november, dagens bild

Promenad genom Lundsbrunns bokskog – bitvis decimetertjock med löv.

Debatt: Lidköpings kommun vägrar sköta skogen för bättre klimat och mångfald

Naturskyddsföreningen har  fått avslag på ett förslag att kommunen ska lägga om sin skogsskötsel för att bättre passa till dagens miljö- och mångfaldskrav.
Kent Boström i föreningen utvecklar i en artikel varför skogsbruket ska förändras.

4

Ovanligt varma dagar i Lidköping

Ovanlig onsdag i Lidköping förra veckan – tredje varmast på 72 år

Nominerades till Hållbarhetspris

Broholmskolan, Lidköping, är nominerad till att utses  till Årets Hållbara  Grundskola 2021.

Ännu ett skogsområde kan bli villatomter

En privat fastighetsägare vill exploatera en fastighet vid Brynåsa i Lidköping. Det som planeras är ett område med sex eller sju villatomter liggande vid en cirkelrund gata.

Jordbruket kan nå miljömål med mjölk och nötkött

Ny rapport: Svensk mjölk- och nötköttsproduktion kan nå Parisavtalets klimatmål

Hört på stan: Friidrott eller skog?

Har verkligen de stora planerna för Lidköpings kommun haft klimatet som ett av de stora inslagen i planarbetet?
Eller är det en chock för Lidköpingspolitikerna  att inte  kunna såga ner träd för att kommunen tjänar pengar på att skogen ersätts av betong och asfalt?

Katter märks

Till skillnad från hundar är det idag inte en skyldighet att märka och registrera sin katt. I en lagrådsremiss föreslår regeringen nu att alla katter som stadigvarande vistas i Sverige ska omfattas av motsvarande krav som hundar.

I morgon börjar älgjakten – 8 oktober nytt datum

Bland andra har riksdagsledamoten från Vara, Cecilia Widegren, agerat för att den gamla formen för älgjaktens start skulle ändras. Det var nämligen alltid en måndagsmorgon tidigare. Hon ville flytta till fredagsmorgon. Så blir det i år.
Foto: Madeleine-Lewander.

Sanningens ögonblick för Platåbergen

Platåbergens Geopark skickade hösten 2019 in ansökan om att bli godkända som Sveriges första Unesco globala geopark. Nu kommer två personer från det Globala Geoparksnätverket för att göra en utvärdering av området.

Scoutläger med GPS-tävling

I veckoslutet genomfördes scouthajken ”Chipong”, en distriktshajk för våra äldsta scouter i Skaraborg (utmanar- och roverscouter) på Vikens lägergård.

Stort behov av underhåll i parker

Servicenämndens politiker – med ansvar för parkerna bl a – fick i dag en genomgång av det underhållsbehov av parker som behöver ske de närmaste åren.

Skyddsjakt på skadedjur i Lidköping – kanske,
jakt på invasiva arter inleds

Politikerna i Servicenämnden beslutade i dag att avslå ett förslag från en medborgare om att skaffa skyddsjägare.

Skyddsvärda träd i farozonen för nya villatomter
Frågor om Lidköpings träd – var plantera?

En privat markägare vill planera för fem villatomter längs vägen mellan Rådarondellen och Örslösarondellen.
– Det skulle vara konstigt att gå emot en privat markägare.
Texten är uppdaterad 21,06.

Regeringen vill införa krav på ursprungsinformation för kött

Mot bakgrund av att det bland svenska konsumenter finns ett stort intresse att veta var maten kommer ifrån har regeringen till EU-kommissionen och medlemsstaterna idag anmält nationella bestämmelser om ursprungsinformation för kött på restauranger och i storhushåll.

Bygglov och strandskyddsdispenser

Här kommer de senaste besluten om bygglov och strandskyddsdispenser fattade av Miljö- och byggnämnden i Lidköpings kommun.

Debatt om skogen

Vänsterpartiets   Claes-Göran Borg undrar hur det kommit sig att man kalhuggit så stort område på Kartåsen.
– Det finns stora värden att hantera!

Sommaren i Lidköping är numera mellan 8 maj till 30 september

Nu har SMHI sammanställt nya normalvärden för vädret på olika platser i landet. Bl a framgår att sommaren normalt – vid Såtenäs-stationen – börjar den 9 maj och pågår till 1 oktober.

Debatt: Orsak och samband?

Finns ett samband mellan näringslivsrankin och miljöranking?
Debattören Ove Nordström undrar.

Nu tar sommarhalvåret slut

I dag  infaller höstdagjämningen. Den varierar lite mellan den 22 och 23 september  – men i år är det alltså den 22:a.

Ingen sammanställning klar efter skyfall

Många, många fastighetsägare i Lidköping fick vattenskador efter det omfattande regnet ett dygn i sommar. Det har nämnts antal, men än har inte alla försäkringsbolag gjort sammanställningen klar.

Demonstrerar för Lidköpings skogar – alla får delta

På fredag – den sista fredagen i månaden – inbjuds till strejk och demonstration av FFF, som står för Fridays For Future. I Lidköping är det en aktiv grupp som kommer att  inrikta sig på att demonstrera för skog. Skog är en av de viktigaste ingredienserna för en hållbarare framtid. Lidköpings skogar hotas av bebyggelse. Inte minst gäller det de för rekreation så viktiga stadsnära skogarna.

Allt mer åkermark exploateras för bebyggelse

Svensk jordbruksmark – Europas mest värdefulla – fortsätter att minska. Jordbruksverkets nya rapport visar att exploateringen av svensk odlingsmark fortsätter i oförminskad takt.

Regeringens miljöpartisters förslag till budget

Den gröna återstarten av svensk ekonomi efter pandemin fortsätter.
Idag presenterade miljö- och klimatminister Per Bolund och jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi historiskt stora satsningar på miljö och klimat, i budgetpropositionen för 2022.
Förslagen presenteras här  i ett pressmeddelande från Miljöpartiet och regeringen.

Debatt: Är miljöpolitiken rasistisk?
Dags för miljöpolitiker att bekänna färg!

Är även miljöpolitiken ”rasistisk” nu?
Frågan ställs av debattören Ove Nordström i en debattartikel om klimatarbetet och miljöranking mellan kommuner.

Skogen – torsdagens viktiga debattämne

Om skogen – kampen om Sveriges sista naturskogar

Ovanligt varmt i torsdags

Exceptionell torsdag i Lidköping förra veckan – fjärde varmast på 70 år

Söker bygglov; Muralmålning och lekpark

Det är nu nästan klart att en fastighet Torggatan kommer att få en muralmålning – en stor brandvägg på en fastighet kommer att få ett stort porträtt målat av en keramiker i arbete. bakom projektet står kommunens kulturenhet och konstnären Linus Lundin.

”Insamling” av fimpar inleddes i Lidköping

Som Lidköpingsnytt berättade förra veckan kommer denna vecka särskilda kampanjer att göras för att försöka minska antalet fimpar som kastas. Det är en dyrbar del av städningen som kan minskas.

Vecka med tema Fimpa Rätt!

Cigarettfimpar är ett dyrbart miljöproblem – för Lidköpings så väl som andra kommuner. Städningen kostar en halv miljon kronor bara för kommunen – till det kommer annan städning hos fastighetsägare . Med start den 6 september kommer en temavecka att genomföras för att få rökare att använda askkoppar i stället för gator och gångvägar.

Svenska utsläpp fortsätter att minska
Oavsett var i världen de sker

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin fortsätter att minska. Under årets första kvartal minskade de med 5 procent jämfört med motsvarande period 2020, visar preliminär statistik från SCB.
Utsläppen minskar i flera branscher, men allra mest i transportbranschen.

Oro och stress bland lantbrukare och jägare i rovdjurstäta områden

Oro, stress och ekonomisk osäkerhet. Forskare vid Göteborgs universitet har undersökt hur lantbrukare och jägare påverkas av att bo och verka i områden med stora rovdjur, särskilt varg. Resultaten visar att många behöver göra omfattande förändringar, samtidigt som majoriteten av de tillfrågade upplever ett bristande förtroende för rovdjursförvaltningen.

Tre kommuners politiker och tjänstmän i hållbarhetsprojekt

Hållbarhetsprojektet ”Naturnytta i Biosfärområdet” samlar politiker och tjänstemän för en gemensam insats.

Protestaktion mot gård i Hasslösa

Djurrättsalliansen kommer i dag att genomföra en symbolisk protestaktion mot en gård som enligt alliansen föder upp djur till djurförsök och att gården saknar tillståndför den verksamheten.
Uppdaterat med bild.

Vänerns yta steg 8 centimeter

De senaste dagarnas regnväder har haft effekt på Vänerns nivå. Dels har det regnat rakt ned i Vänern, och dels har flera vattendrag som mynnar ut här varit överfyllda och har ännu kraftigt flöde.

Debatt: Kan Sverige rädda världen och miljön genom att minska sina koldioxidutsläpp

En debattör ifrågasätter den svenska insatsen för att minska växthusgaserna.

Unga surströmmingsätare bör undvika strömming resten av året
Restriktioner även för Vänerfisk

Den 19:e augusti är det surströmmingspremiär, ett efterlängtat datum för surströmmingsälskare. Men surströmming innehåller ofta höga halter av miljögifter. För barn och unga som vill äta surströmming nu kan det vara smart att undvika strömming och annan fet Östersjöfisk resten av året. Samma sak gäller den som vill bli gravid i framtiden.

Väderbilder: Översvämmat i Ulriksdal

Söndag eftermiddag drabbades Ulriksdal av åska, hagel, regn och översvämning.

Dagens bild: Foto Kerstin Treijner

Här är dagens läsarbild: Kerstin Treijner har tagit en kväll vid Naven.

Dagens bild: Sent kvällsbad på söndagskvällen

I den härliga värmen, ett kvällsbad i en sjö. Här fanns ljuset från himlen som övergick i ett kvällsdis som återspeglade sig i vattnet. Långt borta, en prick på ytan, en annan nattbadare.

Sommar i Lidköping: Nya bilder i dag

Flera nya sommarbilder. Här intill en fin bild från Svalnäs som Jennie Nilsson skickat in.
Det är sommar i bilderna som läsarna skickar in.
Klicka in och se denna bild och även andra bilder som skickats in..

Dagens bild: sommar på torget

Det känns att det är sommar när lördagspromenaden går över Nya  Stadens torg i Lidköping och den rikliga kommersen.
Det får bli dagens bild.

Rekordmånga aktörer på Kinnekulles höstrunda

Två vårrundor och en höstrunda har ställts in på grund av pandemin.
När det nu blir en höstrunda den 11 och 12 september är det rekordmånga aktörer som medverkar. Hela 65 stycken har anmält sig till årets höstrunda.

70 år sedan motsvarande värme vid Såtenäs

Exceptionell torsdag i Såtenäs förra veckan – tredje varmast på 70 år

Om någon frågar; Här är toaletten

På Kartåsens allra yttersta del finns numer en toalett. Inte i funktion, men den finns där. Varför den ligger här och inte på återvinningen strax intill är förstås en gåta som bara egoistiska nedskräpare förstår.

Stort byggstopp hotar i höst efter miljöbeslut
Byggföretagen vill möta regeringen

Cementbrist leder till omfattande byggstopp visar ny analys. Byggbranschen begär omgående möte med regeringen.

Debatt: Västra Götaland kan bli ledande i omställningen

Västra Götaland kan få en ledande roll i omställningen när det gäller transportsektorn. Den lokala elproduktionen måste öka.
Det skriver Magnus Berntsson, (Kd), i en debattartikel.

Normal skörd i Västergötland enligt prognos
Men oro för såväl torka som regn på andra håll

Lantmännens skördeprognos: Hård och ombytlig väderlek påverkar skörden i västra Sverige
Skördepotentialen i Västsverige varierar i olika delar av regionen och ser sammantaget ut att gå mot en normalskörd.

Smarta turister får testcykla

Under denna vecka kommer SMaRT-projektet att genomföra testcykling i Lidköping där besökande familjer som kommer med kollektivtrafik från övriga Västsverige ges möjlighet att uppleva Lidköping på elcykel. – De kommer utgå från Lidköpings resecentrum och har fått välja mellan olika typer av cyklar och reseförslag till olika besöksmål i Lidköpings kommun. – Genom sommarens tester vill vi undersöka vad som krävs för att få människor att resa hållbart till våra många besöksmål, säger Anna Ohlin Ek, VD Destination Läckö-Kinnekulle.

Naven Outdoor Experience representerar Skaraborg i Årets Hållbarhetskliv

Naven Outdoor Experience representerar Skaraborg i Årets Hållbarhetskliv.

Insändare: Måste fåglarna väsnas…

– Ska inte fastighetsägare hålla måsarna borta?
Frågan ställs i en kort insändare.

Nysatsning på 13,8 mil vandringsled längs Vänern

Biosfärleden är en vandringsled som sträcker sig 138 km från Mariestad till Läckö Slott. Under 2020 och 2021 har det jobbats intensivt med att utveckla och kvalitetssäkra denna led för att kunna erbjuda en hållbar och kvalitativ vandringsupplevelse.

Så låter en räv

–      Tyst! Hörde du? Vad var det där?
Var det en räv, en hjort eller … någonting annat?