Gå direkt till Natur och miljö-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 juni 2021

Dagens läsarbild. Foto: Kjell-Åke Starck

Kjell-Åke Starck: Grytberget

 

2

Läckö har öppnat – och planerar öppnaupp än mer

Personalen på Läcköslott, Viktoriahuset och naturum Vänerskärgården har förberett sig, om och om igen har tänkbara problem som smittspridning kan ställa till med hårdgranskats för att komma ut i nya former. Det blir musikkvällar – men det blir ingen opera, ingen sommarfest som start på säsongen ochdet blir inget midsommarfirande. Men museeet, naturum, hotellet och restaurangen är öppnade – för första gången med nya VD:n Jan Malmgren.

0

Synpunkter på förslag till höga hus vid Esplanaden

Förslaget att riva äldre hus i hörnet av Esplanaden och Nonnensväg och bygga nya, med för Lidköping ovanligt stort antal våningar, har mött en del synpunkter.

12

Dagens läsarbild: Kristian Åkesäter

Kristian Åkesäter har en fin bildsida i Lidköpingsnytt.

0

Lidköping sjunker bland Sveriges miljökommuner

Lidköping backar från fjolårets plats 25 till 30 när tidningen Aktuell Hållbarhet för 13:e gången presenterar sin granskning av kommunernas miljöarbete. Malmö är Sveriges bästa miljökommun 2021, följd av Helsingborg och Karlstad.

Förskolebarn fick sätta upp hotell i Stadsträdgården

Stadsträdgårdens kanske viktigaste besökare, insekterna, har fått utökade möjligheter att sätta bo. I dag öppnades nämligen alla de insektshotell som barnen i Ängsholmens förskola skapat.

Dagens läsarbild. Foto: Angelina Päivinen

Angelina Päivinen: Stadsträdgården

Nominerad till pris för miljö och hållbarhet

Edvard Hamilton, Hjelmsäters egendom, är en av sex nominerade till ”Årets klimatbonde” i organisationen Svenskt Sigill.

Omfattande skriftväxling om nya reningsverket
Ingen vet när domstolsbeslut kommer

I fredags skickade Lidköpings kommun in sina svar till Miljööverdomstolen, svar på de yttranden som länsstyrelsen, Naturvårdsverket och en privatperson skickat till domstolen.
Miljödomstolens avslag förra året på att använda Lidan för att släppa det renade vattnet i stället för att bygga en ledning tvärs igenom Lidköping till Vänerns strand har lett till överklagan i Miljööverdomstolen.
Bilden: Animation.

Naturskyddsföreningen:
Försvarets möjlighet stoppa vindkraft måste begränsas

Det är fullt möjligt att genomföra en kraftfull utbyggnad av vindkraft och samtidigt ställa höga miljökrav på lokaliseringen. Det visar Naturskyddsföreningens nya rapport. Men för att det ska vara möjligt måste vindkraften spridas ut över landet och både Försvarsmaktens och kommuners möjlighet att stoppa utbyggnaden av vindkraft begränsas.

Fritidsmöjligheter och turistmål på ny datasida

Intresset för att upptäcka Sverige är stort och fortsätter växa. Närmare 40 procent av svenskarna planerar just nu en Sverigeresa i sommar, enligt en mätning som Visit Sweden gjort.
För att matcha efterfrågan på inspiration till nästa semesterresa finns nu över 600 förslag på resmål och aktiviteter i bolagets nylanserade upplevelseguide.

Fler vill stärka, inte försvaga, strandskyddet

Sex av tio svenskar är emot en försvagning av strandskyddet vilket en statlig utredning föreslagit. Dessutom vill tre av fyra se ett förstärkt strandskydd längs kusterna och större tätorter. Det visar en ny undersökning från Kantar Sifo gjord på uppdrag av Naturskyddsföreningen.
Undersökningen är särskit intressant för Lidköping som har många kilometer strand längs Vänern, Lidan och andra vattendrag.

Dagens läsarbild: Rebecca West

Rebecca West har skickat in bilden från gårdagens skogspromenad på Traneberg – med solsken och fika vid stranden.

Vänsterpartiet föreslår koldioxidkontroll

Lidköpings kommun ska ta fram en koldioxidbudget. Det föreslår Vänsterpartiet i en motion till kommunfullmäktige som sammanträder i eftermiddag.

Prisade för hållbart koncept

Krögarna Katrin Ljungblom och Stefan Söderholm, krögarparet som driver Restaurang Hvita Hjorten på Läckö, är mottagare av det pris som Naturskyddsföreningen i Lidköping årligen delar ut.

Miljöfrågor lyft för Lidköpings kommun

När Lidköping jämförs med 181 andra kommuner blir det en placering på 92. När det olika delfrågorna presenteras är resultatet ungefär som 2019 års undersökning med ett undantag: betyget för frågor som rör miljö och hälsa får klart höjt betyg.

De senaste byggloven

En fastighetsägare på Kålland ska senast den 1 oktober riva efter beslut i Mark- och miljödomstolen som beslutat att utförda åtgärder strider mot strandskydd.

Tore Sahlström:
Mineralvattenfabriken vid Skofteby

Av en äldre bekant fick jag reda på att, det vid förra seklets början hade det legat en mineralvattenfabrik ute vid Skofteby säteri.
Det skulle även idag finnas något kvar som påminde om fabriken.

Bakslag för vintern

Så kom då ett bakslag då vintern försöker hävda sig i april. Tore Sahlström tog bilderna över Örthagsparken i dag på morgonen.

Mindre industriutsläpp i Västra Götaland – men fortfarande långt från klimatmålen

Industrin står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Nya siffror från Naturvårdsverket visar en rekordminskning i fjol, på tolv procent. Även i Västra Götalands län minskade industrins utsläpp av växthusgaser, för andra året i rad.
Det mesta som ryker ur skorstenar är ånga.

Tore Sahlström: Våren drar så smått in över land och stad.

Vilket enformigt år vi har bakom oss. Nu måste det bli bättre så, vi kan börja existera igen som tidigare vårar. Nu behöver vi kunna leva igen – för det är ju
också så, att mitt i allt konstiga med pandemieländet, försiggår det även en vår som knackar på.
Kåseri i text och bild .

27 000 färre flyg i Västra Götalands län första året med covid-19

Passagerarflyget sett en historiskt stor nergång över hela världen, och de svenska flygplatserna är inget undantag. Svenskarna har inte flugit så lite sedan 1970-talet.
Men vad betyder det för klimatet?

Skatepark för över 7 miljoner

I kommande vecka fattas ett avgörande beslut för den skatepark som planeras i Framnäsområdet. Över 7 miljoner kronor kommer den att kosta. Bakom står ideella Lidköpings Skateboardförening som bildades för knappt två år sedan.

Tusentals vid nya sjön i Varnhem

Stora skaror har under den pågående påskhelgen besökt Varnhem och tittat på den återupprättade sjön och kanske sedan vandrat i området, och besökt andra platser vid Hornborgasjön.

Nu (snart) börjar Guldjakten
Lidköping och Götene gör gemensam insats

Egentligen är det en satsning för att stötta handel, restaurang och andra företagare som arbetar lokalt i Lidköping och Götene. För att göra detta engageras allmänheten i en jakt på presentkort.
Emma Korjonen är projektledare och presenterade det hela i dag vid en pressträff med ledande politiker från de båda kommunerna.

Lidköpings nya vattenintag kanske ligger i Dalbosjön

VA-enheten vid Lidköpings kommun undersöker om det finns någon bra plats på västra sidan av Kålland för att förbättra tillgången på råvatten.

VG-regionen nära spräcka sin klimatbudget

En koldioxidbudget visar hur mycket utsläpp Sverige och Västra Götalands län har råd med för att leva upp till Parisavtalet. Västra Götaland måste minska sina utsläpp kraftigt de kommande åren för att inte spräcka sin budget.

Golfjournalisterna har utsett Årets Golfklubb 2021: Lundsbrunn GK!

Under coronaåret 2020 registrerades rekordsiffran 36.250 rundor – en uppgång från året före med nästan 30 procent. Detta är ”hårda fakta” men samtidigt en utveckling som många av landets klubbar sett under denna speciella tid. Desto svårare är det att mäta ”mjuka värden”.

Lättare att sälja vildsvinskött med nya regler

Vildsvinsstammen i Sverige behöver minska kraftigt vilket kräver insatser på många områden. Livsmedelsverket lämnar nu förslag till regeringen på ny lagstiftning som ska göra det lättare för jägare att sälja vildsvinskött till konsumenter och leverera vildsvin till butiker och restauranger.

Vårtecken 2

Karl-Erik Backman gjorde ett fynd, ett vårtecken, när han promenerade vid Blänkås på lördagen. Hästhov och tussilago är namnen som används om denna ört som utmanar kylan på vårkanten.

Vårtecken 1

Kjell-Åke Starck har skickat in bild på snödroppar. Det är ett vårtecken – tidigare har rapporterats om olika fåglar som blivit synliga.

Insändare: Igenvuxet!

Varför sköts inte dammen – fråga i insändare.

Utreder turistprojekt för hela Skaraborg

Skaraborgs kommunalförbund har beslutat att ge Next Skövde och Destination Läckö-Kinnekulle ett fyraårigt strategiskt uppdrag att jobba med samverkan för besöksnäringen inom Skaraborg.

Förra veckan i snitt 5 grader varmare än normalt vid Såtenäs

I onsdags uppmättes den fjärde högsta temperaturen för vecka 8 någonsin vid mätstationen Såtenäs. Även veckan som helhet var mildare än normalt.

Vårtecken

I trädgården på gården Hög i Sunnersberg har min mor Viola Carlsson redan hittat blommande vintergäck.

Fritidsbåtarnas utsläpp har kartlagts – bensinmotorerna släpper mycket

177000 ton koldioxid och 2100 ton kolväten. Så mycket släppte svenska fritidsbåtar ut år 2019. Bensinmotorer står för ungefär 6o procent av koldioxidutsläppen och äldre tvåtakts utombordsmotorer står för den största andelen utsläpp av kolväten, visar en undersökning som Transportstyrelsen har låtit ta fram.

Föreslår fortsatt arbete på Torggatans förlängning

En vision av nya delen av Torggatan – en spalje med speciell utformning. Inte beslutad – en vision.

Föreslår sommarstugeområde

I ett medborgarförslag föreslås ett koloniområde med inriktning på enkelt boende, ett koloniområde med inriktning på sommarboende och inte främst odling.

”Giftiga” miljöer utan ansvariga undersöks

Edmans handelsträdgård i Vara är ett av flera områden i Västra Götalands län som med hjälp av statliga pengar kommer att miljöundersökas.

Ny beräkning: Så kostar vattnet med nytt reningsverk

Tjänstemännen vid teknisk service vid Lidköpings kommun har gjort nya beräkningar på vad vattnet kommer att kosta med det nya reningsverket.
Uppdatering med anledning av flera kommentarer: Det är den totala beräknade budgeten som ligger till grund – det nya avloppsreningsverket är alltså en del av höjningen som redovisas.

På besök från Gotland?

Monica Bäckström har fotograferat en ägretthäger vid fredagens promenad mot Kinneviken genom Villaparken.

Söker invasiva kräftor i Vänern

Vilka arter finns i Vänern utan att de ska finnas här? Ett projekt vid Högskolan i Skövde ska genomföra en förstudie med syftet att inventera invasiva främmande kräftdjur i landets största sjö. Bakom uppdraget står Vänerns vattenvårdsförbund och länsstyrelserna runt Vänern.

Debatt: Strandskyddet är inget problem för bostadsbyggande

För en tid sedan skrev representanter för Centern om fördelarna med förändrat strandskydd och förändringens fördelar för landsbygden.
Nu tar två av Miljöpartiets riksdagsledamöter upp debatten och hävdar att det är konstigt att påstå fördelar för landsbygden:
– Det finns inget modernt i att montera ned strandskyddet.

Nya krav på dricksvatten

Det nya dricksvattendirektivet som beslutats av Europaparlamentet och rådet ställer en rad skärpta och nya krav på alla medlemsländer. Dricksvattendirektivet syftar till att ha gemensamma minimikrav på dricksvattenvattenkvalitet i hela Europa. Det handlar också om tillgång till dricksvatten och hur den ska säkras.

Debatt: Snart blir det lättare bygga strandnära

Nya regler för strandskydd ger, enligt centern, nya möjligheter för landsbygdens utveckling. Det skriver bl a Frida Nilsson, kommunalråd i Lidköping, och Susanne Andersson, kommunalråd i Götene, i en insänd artikel.

Blixtar och smällar skrämmer djur – så här kan du hjälpa en hund

Det lär smälla, blixtra och tjuta under nyår även 2020. Att det finns rekordmånga valpar och nya hundägare just i år tar knappast fyrverkerifantasterna hänsyn till. Men det finns några knep du kan ta till för att mildra hundens rädsla.

Lidköping pantade 8,4 miljoner flaskor o burkar
Lilleskogs femteklassare vinnare i rikstävling

I fredags fick eleverna i klass 5 på Lilleskogs skola ta emot tredjepriset i den nationella skoltävlingen Pantresan. Det är en årlig miljötävling som arrangeras av Pantamera och som har engagerat mer än 100 000 elever över hela landet sedan den startade. Förutom äran har eleverna fått en prischeck på 5000 kronor att använda till någon klassaktivitet.

Läsarnas bilder – Ann Franzén: Det finns svamp än…

Ann Franzén har fotograferat svampfynd i dag.

Ljuständning för Paris-avtalet

Fortsätt kämpa för klimatmålet!

Här är klimatlöftena inför 2030 i västra Skaraborg

Lidköpingsnytt redovisar klimatlöftena i Lidköping, Götene, Skara, Vara och Grästorp.

Tipspromenad för klimatet i morgon

Imorgon lördag är det dags för ännu en tipspromenad på stan.
Arkivbild.

Föroreningar vid brandstationer behöver åtgärdas

Det finns gifter i markerna vid brandstationerna i Lidköping och Järpås som behöver åtgärdas. Mängderna är inte över gränsen för vad som anses hälsofarligt, men ändå tillräckligt för att kunna spridas.

Debatt: Hur mycket stiger vattnet?

Ove Nordström tror inte på att havsvattnet kommer att stiga så mycket som larmas om – en stigning som kan föranledas dels av polarisarnas avsmältning. Han hänvisar till andra saker som sker samtidig.

Debatt: Kan människan kontrollera klimatet?

– Kan människan kontrollera klimatet? frågar debattören Ove Nordström i en debattartikel.
– Prioriteras resurserna rätt?

Uppgifter i kväll – varg i Kinne-Vedum

Lidköpingsnytt har i kväll fått tips om att det ska röra sig en varg vid det som var Boalidens affär nära Kinne-Vedum.

Förundrad över den milda hösten

Bo-Rune Zandelin har skickat dagsfärska bilder från sin trädgård. Med blommande gullvivor och blommande rosor.
Det är en förunderlig höst – på flera sätt.

Varmaste veckan vid Såtenäs

I vecka 45 uppmättes en medeltemperatur på 9,3 grader vid Såtenäs mätstation. Det gör veckan till den varmaste vecka 45 sedan 1949, 5,1 grader över snittet på 4,2.

Ormvråkar

Signaturen Tommy har åter skickat bilder till Lidköpingsnytt – nu på ormvråkar.