Gå direkt till Näringsliv-nyheterna

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 19 september 2021

Senäte säljer

Senäte Fastigheter AB med huvudkontor i Lidköping säljer det äldreboende i Falköping företaget äger. 56 lägenheter  omfattas.

0

Allt mer åkermark exploateras för bebyggelse

Svensk jordbruksmark – Europas mest värdefulla – fortsätter att minska. Jordbruksverkets nya rapport visar att exploateringen av svensk odlingsmark fortsätter i oförminskad takt.

1

Regeringens miljöpartisters förslag till budget

Den gröna återstarten av svensk ekonomi efter pandemin fortsätter.
Idag presenterade miljö- och klimatminister Per Bolund och jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi historiskt stora satsningar på miljö och klimat, i budgetpropositionen för 2022.
Förslagen presenteras här  i ett pressmeddelande från Miljöpartiet och regeringen.

7

Arbetsförmedlingen: Här finns jobben i framtiden

En högskoleutbildning ökar chanserna till jobb. Det gäller särskilt inom hälso- och sjukvård och pedagogiska yrken.

0

Nya företag, namnbyten och avvecklingar

Här är de senaste förändringarna  i bolags- och handelsregistren vid Bolagsverket.

0

Klart med ny chef för Lidköping Energi

Christian Olausson blev i dag klar som ny VD  för kommunägda Lidköping Energi AB.

0

Campus öppnade för utbildning av florister

I dag öppnas dörrarna till de nya lokalerna för lärlingsutbildningen till florist i Lidköping. Det är  ett helt nytt samarbete har inletts med branschskolan Flower Academy, och Campus Västra Skaraborg är huvudman för utbildningen.

0

Föreslår byggande av två mobilmaster
Skulle ge täckning på nordvästra Kålland och västra Kållandsö

Det finns i dag vita  fläckar när det gäller täckning för mobiltelefon på västra Kållandsö och skärgården där, samt nordvästra delen av Kålland. I en förstudie framtagen av Söne El konstateras   att det i dag inte finns täckning på området för att mobilteleföretagen inte anser det lönsamt.

1

Nya företag, nedlagt företag

Här är dagens nyheter från Bolagsverkets register.

0

Svenska utsläpp fortsätter att minska
Oavsett var i världen de sker

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin fortsätter att minska. Under årets första kvartal minskade de med 5 procent jämfört med motsvarande period 2020, visar preliminär statistik från SCB.
Utsläppen minskar i flera branscher, men allra mest i transportbranschen.

1

Hamnen i Lidköping behöver flyttas
Prislapp: 380 miljoner kronor

Av flera skäl måste hamnverksamheten flyttas från Västra Hamnen i Lidköping till att helt hamna på östra sidan. Nu finns ett förslag till hur flytten ska ske – den kommer att ta 15 – 25 år.

6

Så kan jordbruket slippa fossila bränslen
Förslag presenterat

Betänkandet Vägen mot fossiloberoende jordbruk har idag mottagits av regeringen. Syftet med utredningen har varit att ta fram förslag som bidrar till en konkurrenskraftig livsmedelskedja, en förbättrad drivmedels- och livsmedelsberedskap, samt att nå uppsatta klimatmål.

Debatt: – Dags för fler semesterdagar

– Socialdemokraterna genomdrev 27 dagar semester, men den borgerliga regeringen backade till 25. Ska vi orka jobba till 67 behöver vi mer tid för återhämtning skriver en företrädare försocialdemokraterna i Skaraborg.

Ändringar i företagsregister

Här är alla ändringar gällande företag i västra Skaraborg som skett i bolags- och handelsregister vid Bolagsverket under tisdagen.

Förändringar i företagsregister

Nybildat företag, företag i konkurs och ekonomisk förening avvecklas

SydVästlänken driftsätts – förstärker elnätet

I dag tas SydVästlänken i kommersiell drift.
Investeringen på 7,3 miljarder kronor är Svenska Kraftnäts största investering i transmissionsnätet någonsin och kommer bidra till en kraftigt ökad överföringskapacitet mellan mellersta och södra Sverige.

”Thun Empower” – döpt och sjösatt
Fartyg för alla på planeten

I dag sjösattes det fjärde och i serien sista Thuntankern i e-serien vid Ferus Smiths varv i Tyskland. Thunbolaget bjöd på ett fint reportage som lätt kan ses på dator.