Gå direkt till Nyheten (Kommunfullmäktige i kväll – Lidköpingsnytt direktrapporterar
Framnäs IP räddades)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 26 september 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Kommunfullmäktige i kväll – Lidköpingsnytt direktrapporterar
Framnäs IP räddades

Publicerad Monday, 28 November 2022, 18:23 av Björn Smitterberg

Här rapporterar Lidköpingsnytt om det möte som kommunfullmäktige i Lidköping har i kväll. Bl a kommer fråga upp om att öppna för att privata företag inom bl a hemvård och hemtjänst ska utredas – eller införas utan vidare utredning.
Sidan uppdateras efter hand – lättast att få senaste uppdateringen är att på din dator trycka på knappen F5,
Senast uppdatering kl 22.30

Budget och långsiktig plan kan bli ett debattämne under fullmäktigekvällen. I botten ligger det förslag till budget som dåvarande kommunfullmäktige antog i juni.

Nu har det varit val, och det gör det möjligt för dåvarande oppositionen och nuvarande nya minoritetstyret att göra ändringar.

Vänsterpartiet som ingår i valsamverkan – men inte mer – med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna markerar sin särställning genom att komma med egna förslag till budget.

Även minoritetstyret har egna förslag till ändringar. Andra partier har än inte meddelat några ändringsförslag.

Ett av minoritetsstyrets förslag är att stryka förslaget på att bygga en ny fotbollsarena på Ågårdsområdet. Det föreslås tt det förslaget stryks helt och i stället räddas alltså Framnäs IP. Samma förslag har Vänsterpartiet, men här kompletterat med att en upprustning av Framnäs IP ska utredas.

En ny idrotttsanläggning beräknas komma kosta mellan 300 och 400 miljoner kronor om såväl fotboll och fri idrott skall skapas.

De styrande partierna representerades i talarstolen a Ulrika Gartman Blom (M).

Andra partier – Socialdemokrater, Sverigedemokrater, Centerpartister och Miljöpartister kan alltså ännu komma.

Jonas Sundström talade för socialdemokrater och ville att liggande förslag från kommunstyrelsen.
– Vi har starkt ekonomi – och det är ju skönt att vi i alla fall åstadkommit något bra under den gångna mandatperioden.

Claes-Göran Borg talade för Vänsterpartiet. Han kommenterade förhållandet att de styrande partierna inte har egen majoritet.
– Nu är det upp till de styrande att visa att det krävs dialog inför besluten. Vi kommer fortsätta prioritera välfärdsfrågorna.

Vänsterpartiet vill att kontot för mat inom bl a skolor, förskolor och äldreboenden ska ökas med 8 miljoner kronor per år i stället för att försämra kvalitéten. (V) vill även ha en översyn av arbetsmiljön i äldreomsorgen, samt att kommunen skapar en koldioxidbudget under 2023. Claes-Göran Borg talade för att bevara Framnäs IP, och satsa på den i stället för att bygga ny.

Det ska även nämnas att de styrande partierna vill ha en pott för satsningar på cykelvägar och badstränder. Detta stöds av Vänsterpartiet.

Kristdemokraten Tommy Larsson:
– Vi behöver vara beredda på att krisen kan komma. Redan nu märker vi att ekonomin påverkas. Vi har knappast kris nu men vi måste vara vaksamma.

Centerns Kent Folkesson:
– Jag är något förvirrad just nu. De styrande lägger ett förslag, så kommer ett stödparti och lägger ytterligare förslag. Ska dessa  ställas mot varandra? Det blir ju konstigt. Ja, fullkomligt obegripligt. Vilkas förslag ska vi rösta på?

På detta blev det debatt.
Först Claes-Borg: Men är ni i er samverkan mellan C, Mp och S överens om bl a nedskärningarna som ni föreslår och ansvara för det som nedskärningarna innebär, är ni överens om satsningen på idrottsarenor, är ni överens om koldioxidutsläppen? Kent Folkesson borde vara lite försiktig i sina frågeställningar.

Kent Folkesson: Det är ointressant vad vi tycker, det är inte vi som styr. Det är ni som lagt ett tilläggsyrkande.

Tommy Larsson: Det är viktigt med budget i balans, men sammantaget med kostnadsutveckling och inflation, kan det vara möjligt att ha  underskott något år. Vi får hoppas att ekonomin vänder till det bättre under 2024.

Kent Folkesson: Det kan ju vara bättre att starta en ny mandatperiod utan underskott. Förvånar att man lägger tilläggsyrkande i budgeten för nästa år som kan ge underskott.

Roberth Andersson, Sverigedemokraterna:
Påpekade sin vågmästarroll: det är ju faktiskt vi som styr.
Sverigedemokraterna tillstyrkte vissa, men hade även egna: om livsmedel, om skolorna, om att avbryta försäljningen av Guldvingen. Här föreslogs även upprustning av stadsnära Lantgård.

Pär Johnson, Liberal: Vill ha ändringsyrkandena från den styrande gruppen genomförda, men tar bort idrottsanläggningarna på Ågården. Vi vill styra besparingarna i stället för att besluta omk en osthyvelprincip.

Claes-Göran Borg: V har ett samarbete med M, L och Kd men vi behöver inte vara överens om allt. Vi kan lägga egna förslag. Jag tycker att M, L. Kd lagt ett förslag som är smakligare än det som S, C och Mp lagt.

Kent Folkesson: De styrande partierna har lagt makten i knät på Sverigedemokraterna genom att komma med två förslag.

Claes-Göran Borg: V lägger sina yrkanden för att vi inte vill se försämringar i skolorna.

Pär Johnson: Liggande budget gäller, men vi har valt att göra ändringar så att inte skolor och välfärd drabbas av nedskärningar. Ändringsförslag av liggande budget alltså. Inte nya budgetförslag.

Mario Melani, socialdemokrat: Nämnderna har fått information om vad som kan komma för besparingar. Det är på tjänstemannanivå men inte bland politikerna. Vi ska senare besluta hur eventuella besparingar ska hanteras. Under valrörelsen fick vi veta att kommunens budget gått på grund, men nu får vi beröm för ekonomin.

Jonas Sundström: Det är lite röriga förslag som läggs. Men hur överens är man i M,L, KD och V egentligen. Det är i nämnderna som besluten ska fattas om eventuella satsningar och besparingar. Det är nämnderna som ska reda ut konsekvenserna.

Pär Johnson: Förklaring av “katastrofen” i ekonomin. Våra förslag innebär ett överskott på 88 miljoner i stället för 100 som S, C och Mp föreslår.

Andreas Bill, Centern: Jag ska försöka  få reda på vilka förslag vi har att rösta på.

Claes-Göran Borg kontrade: Hur tänker Andreas Bill att besparingar ska tas för bildningssektorn?

Andreas Bill: Det ska ju inte  nuvarande nämnder avgöra – det hamnar under den nya sektor bildning efter årsskiftet.

Christoffer Järkeborn, Moderat: Stora förändringar väntar, fler äldre, teknikskifte, klimatneutralitet. Vi har skapat samarbete för Lidköpings bästa. Vi kan mycket mycket bättre än det som skett. Det är skam att Lidköping som har så dålig ranking i företagsklimat, vi måste klara trafiken och måste klara att ha goda kommunikationer med Göteborg. Vi måste ha reformer. Vi måste bort från blockpolitiken, vi måste fatta beslut för medborgarnas bästa. Det politiska arbetet måste utvecklas och få mer samarbete med alla paretier. Vi tänker öka tempot. Vi kommer tt samarbeta brett. det kommer att märkas när nästa budget tas.
– Jag bryr mig inte om vad gamla moderater sagt, jag bryr mig om framtiden och Lidköpings medborgare.

Det inlägget mötte kritik. Mario Melani påpekade att det är gott samarbete i nämnderna utan man söker samsyn.
– Det är lätt att säga saker som inte har fakta som grund. Vi är pragmatiska och vi är öppna för dialog. Vi tar den tid man behöver. Jag är trött på att kallas gammal trött gubbe. Trött kan man vara i alla åldrar. Vad skulle det vara annat än intresse som driver oss och försakar annat.

Jonas Sundström var också var kritisk, som avslutar sitt politiska arbete,  och instämde i att Lidköping har alla möjligheterna.
– Kommer den nya ledningen att klara den orka styra Lidköpings kommunen. Nu kommer whiplash – kommer ni att orka. Man måste lita på sina kamrater i nämnderna.

Paus i förhandlingarna.

Nu dags för beslut.
Fler delar av budgeten för i år och för 2024 och 2025 är det enighet om.

Det blev votering i frågan om hur mycket pengar som ska anslås till Servicenämndens budget. Här vann den nya politiska ledningen som fick stöd av Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 29 mot 22.

Frågan om välfärdsbudgeten innehöll tre förslag. Vänsterpartiet ville satsa mer än den politiska “trojkan” men förlorade. Kommunstyrelsens förslag som stöds av S, C och Mp ställdes därefter mot förslaget från M, L och Kd. Här blev det en ny votering. V röstade på förslaget från M, L och Kd – vilket även Sverigedemokraterna gjorde. Den nya politiska ledningen vann även denna omröstning med 29 mot 22.

Bildningsbudgeten hade också tre förslag. Historien upprepade sig; V-förslag röstades bort, och därefter 29-22.

Framnäs IP blir kvar

Efter en omfattande beslutsrunda kom frågan om Framnäs IP kontra en ny anläggning på Ågården. Den nya politiska ledningen och Vänsterpartiet vill att beslutet om nybygge på Ågården rivs upp.
Beslutet blev – efter votering – att med röstetalet 29-22 ska Framnäs IP bestå. Förslaget att bygga ny idrottsplats vid Ågården blir inte av. I stället ska Framnäs IP bestå.
En utvecklingsplan för Framnäs IP ska göras för att möjliggöra en modernisering under 2024.

Koldioxidbudget

Beslutet blev att en koldioxidbudget ska genomföras. En ledamot röstade nej (Mario Melani). SD kom i efterhand med reservation.

Det är tydligt under alla omröstningar att blockpolitiken är tydligare än någonsin. Visserligen har ett par partier bytt sida, Men blockpolitiken består.

Cykelvägar

Det beslutades anslå medel för fortsatt utbyggnad av cykelvägar på Kålland.

Förslag om ekologisk/närproducerad mat

Sverigedemokraterna föreslog att kravet på att maten som kommunen serverar inte ska vara ekologisk, utan produktionsneutral men att närodlat ska föredras. Det blev votering även om detta förslag. SD fick inte stöd för förslaget. 5 avstod 26 röstade mot SD-förslaget.

SD föreslog även att försäljningen av Guldvingen (f d äldreboendet) stoppas.

– – – –

Situationen med all omröstningar och voteringar gör det allt svårare att referera. Vissa beslut hoppar redaktören över av det skälet. Även flera politiker röstade fel i förhållande till eget förslag minst en gång.

Mötet ajournerades.

Efter ajournering beslutades bl a att det ska utredas hur Framnäs IP kan moderniseras.

Lagen om valfrihet ska införas för vissa tjänster.

Mötet fortsätter med att besluta om vad de nya nämnderna ska göra och får göra. Redaktörens dator upphörde att fungera.

11 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Kent
Gäst
Kent
28 november, 2022 07:16

Skrämmande att det kommit så långt i Lidköping att man drar ner på vår omvård. När man vet att det behövs. Med privata företag blir det ju mycket dyrare. Fick inte berörda personer lära sig att räkna i skolan ???

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
28 november, 2022 10:58
Svarar  Kent

Det fick de säkert. Och nu är det de som tjänar pengarna på kommunens bekostnad.

Curt Johansson
Gäst
Curt Johansson
29 november, 2022 10:52
Svarar  Kent

Och var ligger problemet med valfrihet? Skrämmer den Dej?

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
30 november, 2022 12:10

Även om du inte ställde frågan till mig så svarar jag ändå. Valfrihet är inget problem, det är hur valfriheten implementeras som är ett problem när högern gör det. Varför ska kommunen stå med tomma lokaler som kostar för att samma elever flyttar till en annan byggnad? Kommunen har ansvaret att bereda dem plats om friskolan lägger ner/går i konkurs. Varför kan inte friskolan t.ex bedrivas i kommunens lokaler och på så vis vara kostnadseffektiv?

Curt Johansson
Gäst
Curt Johansson
30 november, 2022 06:04

Låt Kent svara. Det brukar vara kutym.

RGR
Gäst
RGR
30 november, 2022 02:05
Svarar  Kent

Politikers uppgift i dagens samhällssystem verkar vara att, mycket medvetet, sabotera den offentliga välfärden tills den blir så dålig att kommuninvånarna flyr till olika privata alternativ.

Curt Johansson
Gäst
Curt Johansson
30 november, 2022 06:03
Svarar  RGR

Wow! Det var verkligen en konspiratorisk slutsats. Har Du någonsin övervägt att att spara i privat pensionsförsäkring? Har Du skjutsat eventuella barn i Din privata bil till skolan, träningen, kompisarna osv osv? Jag kan räkna upp hur många exempel som helst där Du (högst sannolikt) har struntat i “offentliga alternativ” och i stället valt en “privat” lösning.

RGR
Gäst
RGR
2 december, 2022 07:44

Du bevisade ju precis det jag skrev. Politikerna fördärvar eller avskaffar de offentliga alternativen för att folk ska välkomna privatiseringar (och berika partiernas finansiärer ännu mer).

abpot
Gäst
abpot
28 november, 2022 10:09

-öppna upp entrén till gamle stan på Framnäs ip återigen oxå 🙏🏼

SvempaBra
Gäst
SvempaBra
28 november, 2022 11:47

Leve Framnäs Ip.

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
29 november, 2022 08:04

Bra jobbat av V och SD att rädda Framnäs!