Gå direkt till Nyheten (Bostadsbyggandet minskar)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 01 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Bostadsbyggandet minskar

Publicerad torsdag, 20 oktober 2022, 10:10 av Redaktionen

I dag publicerar Boverket en reviderad byggprognos. Förutsättningarna på bostadsmarknaden har försämrats snabbt under 2022, med kraftigt stigande räntor och energipriser. Hushållens köpkraft har försvagats avsevärt.
– Vi bedömer att bostadsbyggandet minskar markant efter att ha nått en topp under 2021, säger Hans-Åke Palmgren, nationalekonom och analytiker på Boverket.

Antalet påbörjade bostäder minskar med nära 40 procent
I år lämnas enligt prognosen startbesked för påbörjande av 60.000 bostäder, varav 57.000 genom nybyggnad. Det är 14 procent färre än toppåret 2021. Under 2023 är bedömningen att cirka 45.000 bostäder påbörjas, en minskning med 25 procent jämfört med 2022.

– Antalet påbörjade bostadsrätter kan enligt prognosen nästan komma att halveras från 2021 till 2023 och in på 2024. Även byggandet av hyresrätter kan komma att minska betydligt, kommenterar Hans-Åke Palmgren.
Nivån och takten på inbromsningen är dock svårbedömd, i synnerhet för 2023. I ett positivt scenario kan byggtakten bli tydligt högre än i Boverkets prognos, men det kan inte uteslutas att byggandet de närmaste åren faller ner mot 35.000 påbörjade bostäder.