Gå direkt till Nyheten (Försäkringsman: Elda i kaminen – försiktigt!)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 30 maj 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Försäkringsman: Elda i kaminen – försiktigt!

Publicerad måndag, 19 september 2022, 19:08 av Redaktionen

Med de skenade elpriserna så planerar många säkerligen att elda mer i vinter. Användning av kaminer och öppna spisar kommer därmed också att öka.
Då det är många allvarliga bränder som orsakas av brister i eldstäder, är det därför viktigt att tänka på att man måste göra både sotning och brandskyddskontoll regelbundet.
Det skriver ett Ulf Lindholm vid Länsförsäkringar i en till media utsänd artikel.


– Den vanligaste orsaken till bränder i villor är att det börjar brinna i de brännbara beläggningarna i skorstenen. En annan vanlig brandorsak är att för mycket ved läggs på elden. Det blir helt enkelt för hett i skorstenen och bjälklaget kan fatta eld, säger Ulf Lindholm skadechef på Länsförsäkringar Skaraborg.

Innan man börjar elda bör man kontrollera att rökkanalen och skorstenen är godkända att eldas i. Är man osäker så kontaktar man sin lokala sotare. Att sota sin skorsten innebär att man tar bort brännbara beläggningar för att undvika soteld. Utöver sotning så görs brandskyddskontroller vart 3:e eller vart 6:e år. Det är den kontroll som man måste göra enligt lag, berättar Ulf Lindholm.

– Ha alltid en brandvarnare, en 6 kg pulversläckare och en brandfilt hemma och ha dem placerade på lämplig plats, säger Ulf Lindholm och fortsätter men kom ihåg att det alltid är lättare att förebygga en brand än att släcka den. Elda försiktigt.

Har du en eldstad för trivseleldning eller för uppvärmning?

Öppna spisar är till för trivseleldning. Kaminer ger snabbt mycket värme och är lämpliga för tillfällig eldning under
kortare perioder.

– Du behöver ta reda på vilken kapacitet din eldstad har och vilka anvisningar som gäller för den, säger Ulf Lindholm. Följ alltid tillverkarens råd hur man ska elda. Lägger du mer ved på brasan än vad din kamin eller skorsten tål riskerar du att bjälklag och golv fattar eld. Det blir helt enkelt för hett.

– Ett gott råd för att minska risken för skada är att alltid använda torr ved i lämplig storlek och att elda högst 2-3 kg ved i timmen, säger Ulf Lindholm. För att minska risken för soteld se till att du har rätt mängd förbränningsluft det gör att elden brinner med klara och livliga lågor. Pyrelda inte. Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart. Lägg sot och aska i en plåthink med lock och ställ den på ett brandsäkert underlag. Även om den inte känns så varm när du askar ur kan den antända annat material i flera dagar efteråt.

Tips för säkrare eldning i öppen spis och kaminer

• Kontrollera att din rökkanal och skorsten är sotad och i ordning för att eldas i.
• Använd inte mer än 3 kg ved per timme (cirka 4 vedträn).
• Använd gnistskydd i öppen spis.
• Elda med ren och torr ved i lämplig storlek.
• Lägg askan i en plåthink med lock efter eldning och töm den först efter 4-5 dygn.