Gå direkt till Nyheten (Götene skapar för skog och bin)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Götene skapar för skog och bin

Publicerad torsdag, 08 september 2022, 12:14 av - Inskickat material

Götene kommun satsar på att skydda tätortsnära skogar och skapa blomrika miljöer för pollinerare.

Kommunstyrelsen i Götene kommun har bestämt att satsa på en mängd’ antaganden i ett åtgärdsprogram för hållbarhet de närmaste åren.

Det skriver kommunalrådet Susanne Andersson (C) i ett pressmeddelande.

Syftet med åtgärdsprogrammet är att vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet i Västra
Götaland.

– Programmet hjälper oss att fokusera och prioritera för att bidra till att nå miljömålen. Det är viktigt att medvetengöra betydelsen av att de åtgärder vi gör också gör skillnad och att vi konkret kan visa varför kommunen gör det, skriver Susanne Andersson.

– Götene kommun satsar på 28 åtaganden i åtgärdsprogrammet för miljömålen som löper under åren 2022 – 2025.

Det handlar bland annat om att:’

• Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle.
• Skydda och restaurera värdefulla sjöar och vattendrag.
• Stödja markägare att anlägga nya våtmarker.
• Skydda värdefulla skogsområden.
• Skapa blomrika miljöer för pollinerare.

Götene kommuns åtgärder inom detta åtgärdsprogram innebär bland annat att minska luftföroreningar och samtidigt bidra till fler fossilfria transporter.

För att nå upp till miljömålen har Götene kommun i förslag till ny översiktsplan tagit fram ett antal riktlinjer som ska bidra till fler fossilfria transporter. En viktig del i arbetet är att se till att det finns sammanhängande gång- och cykelvägar i alla kommunens tätorter.

Götene kommun ska skapa fler blomrika miljöer för pollinerare. En grönyteinventering har redan gjorts i Götene tätort med syftet att utvärdera grönområden som kan anpassas genom mer växlighet och eventuellt ändrad skötsel. Flera områden identifierades som god potential för att gynna pollinatörer.

Götene kommun undersöker även möjligheten att utveckla en pollineringsplan.

Utöver detta har Götene kommun valt att fortsätta bistå med råd och kunskaper till markägare som vill anlägga nya våtmarker. Att anlägga eller restaurera våtmarker bidrar till flera olika ekosystemtjänster. De stärker landskapets förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden och kan på så sätt mildra effekterna av torka och översvämning.

Åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är en plattform för genomförande och samarbete i det regionala miljömålsarbetet.
Syftet är att arbeta med prioriterade åtgärder för miljön som ska bidra till miljömålen, exempelvis genom ökad biologisk mångfald och mindre utsläpp av växthusgaser. Åtgärdsprogrammet för miljömålen har tagits fram av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan.

2 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Watchingeye
Gäst
Watchingeye
8 september, 2022 01:17

Detta låter väldigt intressant och vidsynt!
Det kanske finns nån superkommun i närheten som skulle kunna se och lära…

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
8 september, 2022 03:58

Bra initiativ!