Gå direkt till Nyheten (Skatten på sopförbränning slopas)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 03 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Skatten på sopförbränning slopas

Publicerad tisdag, 06 september 2022, 10:56 av Redaktionen

Rysslands energikrig har kraftigt ändrat förutsättningarna för den europeiska elmarknaden. Svenska hushåll och företag står nu inför en vinter med mycket högre elpriser än normalt. Finansdepartementet arbetar med att så snabbt som möjligt ta fram två skatterelaterade förslag som på sikt ska öka elproduktionen i kraftvärmeverk samt leda till energieffektivisering i datorhallar.
Slopad skatt på avfallsförbränning

Finansdepartementet arbetar för att så snart som möjligt kunna remittera ett förslag om att avskaffa avfallsförbränningsskatten. Avfallsförbränningsskatten är en skatt som tas ut på avfall som förs in till en avfallsförbrännings- eller samförbränningsanläggning, till exempel kraftvärmeverk. Skatten infördes den 1 april 2020.

Skatteverket har utvärderat avfallsförbränningsskatten och kommit fram till att skatten inte styr mot en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering på ett verkningsfullt och kostnadseffektivt sätt vilket var ett av syftena med skatten när den infördes. Skatten har också påverkat ekonomin i avfalls- och samförbränningsanläggningarna negativt eftersom det har varit svårt för företagen att fullt ut övervältra kostnaden för skatten. Enligt Skatteverket så uppger vissa av kraftvärme- och värmeverk att de reviderat sina re- och nyinvesteringsplaner till följd av skatten.

Mot denna bakgrund och med hänsyn till den situation som nu råder på energimarknaden bör avfallsförbränningsskatten avskaffas. Att avskaffa skatten kan ha en positiv påverkan på effektsituationen på lång sikt.

Slopad skattenedsättning för datorhallar

Finansdepartementet arbetar för att så snart som möjligt kunna remittera ett förslag om att slopa nedsättningen av energiskatten på elförbrukning i datorhallar. Under rådande omständigheter bör datorhallarna ges ytterligare incitament till energieffektivisering och därför beskattas på samma sätt som tjänstesektorn i övrigt. När skattenedsättningen infördes 2017 var förutsättningarna helt annorlunda än i dag och det finns därför anledning att ompröva de bedömningar som gjordes då.

3 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Steinlager
Gäst
Steinlager
6 september, 2022 01:35

Skatten skulle aldrig införts från första början. Regeringen visar sin inkompetens på alla områden.

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
7 september, 2022 02:34
Svarar  Steinlager

Den infördes efter en överenskommelse mellan S, MP, C och L.

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
9 september, 2022 10:28

Om förutsättningarna var ”annorlunda” 2017 för datahallarna, så borde väl det samma gällt även alla övriga elkunder då isf.