Gå direkt till Nyheten (Kd: Vi vill ha helhetsgrepp för Vänersjöfarten)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 03 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Kd: Vi vill ha helhetsgrepp för Vänersjöfarten

Publicerad måndag, 05 september 2022, 13:07 av Insändare

– Vänersjöfarten är hotad.
Det skriver flera Kristdemokrater i en gemensam debattartikel.

 

Slussarna i Trollhättan är gamla, uttjänta och måste bytas. Trafikverket, som har ansvaret, har varit inriktade på att inte stänga ner sjöfarten till Vänern och har därför föreslagit att en ny slussled skall byggas i Trollhättan. Senare har ett annat alternativ lagts fram på bordet: att behålla nuvarande led men stänga den helt och hållet under byggtiden, som beräknas till 2-5 år.

Ingen sjöfart in och ut ur Vänern, i flera år, får mycket stora konsekvenser för många företag och underleverantörer. De kommer antingen tvingas flytta eller lägga ned sin verksamhet. Det finns också en överhängande risk att hamnarna runt Vänern försvinner helt.

Vänern har en viktig roll för hela Sveriges export och import. Cirka 2 miljoner ton gods transporteras på Vänern varje år. Trafikverkets basprognos om godstransporter för 2040 visar att godsmängden till och från Vänern kan komma att uppgå till 3,9 miljoner ton per år – alltså nästan en fördubbling.

Men blir en nedstängning aktuell och företag runt Vänern överger sina verksamheter lär varken det miljövänliga nyttjandet av inre vattenvägar öka eller landinfrastrukturen avlastas. Effekten blir ju precis tvärtom, mindre godstransporter sjövägen och mer godstransporter på våra redan hårt belastade vägar och järnvägar.

Dessutom visar utredningar att även besöksnäringen kring Vänern och Göta kanal kommer drabbas av ett tydligt avbräck under tiden som passagagen för båtar genom Trollhättan är stängd.

Svensk sjöfart är en mycket viktig näring för Sveriges utveckling samt konkurrenskraft och har stor betydelse för det svenska transportsystemet. En stark handelsflotta behövs av flera skäl, inte minst för att möjliggöra goda förutsättningar för import och export men också utifrån miljösynpunkt och sjösäkerhet. Det är omfattande volymer som behöver styras om vid en eventuell stängning. För att ersätta ett enda transportfartyg krävs hela 100 järnvägsvagnar eller 133 lastbilar(!)

Det är hög tid för Sjöfartsverket, Trafikverket och regeringen att ta ett helhetsgrepp kring sjöfarten i Vänerregionen då jobb, företagande och hållbara transporter i området står på spel. Istället för att stänga slussarna behöver ytterligare åtgärder för att underlätta för Vänersjöfarten genomföras. Sjöfartsverket är en affärsdrivande myndighet som genom höga avgifter drastiskt minskar lönsamheten för sjötrafiken. Sjöfartsverket bör bli anslagsfinansierat för att kunna genomföra en verklig förändring att flytta gods till sjö. Att stänga slussleden är helt enkelt inget alternativ.

Conny Brännberg (KD), regionråd
Gunilla Lindell (KD), regionkandidat
Kristina Bengtsson (KD), kommunkandidat Gullspång
Fatima Hamdi (KD), ordförande Kristdemokraterna Mariestad
Christer Törnell (KD), gruppledare för Kristdemokraterna Åmål
Marie-Louise Bäckman (KD), regionkandidat Vänersborg
Michael Kaufmann (KD), kommunpolitiker Lidköping

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Göran Mörby
Gäst
Göran Mörby
5 september, 2022 03:05

Om jag ej har helt fel är Trollhättan emot en ny led? Hoppas regeringen kör över dem och bygger en helt ny led! Trollhättan kan ju inte få äventyra Vänersjöfarten.