Gå direkt till Nyheten (Debatt: Ge landsbygden chansen)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 september 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Ge landsbygden chansen

Publicerad Sunday, 04 September 2022, 11:53 av Insändare

– Sveriges riksdag behöver sunt förnuft från Skaraborg.
Det skriver moderaten Sten  Bergheden (M) i en debattartikel.

Ge Sveriges landsbygd en ärlig chans

Sveriges lantbrukare och skogsägare är värda en bättre regering och en politik som skapar jobb och tillväxt på landsbygden.

Trots en konkurrenskraftsutredning och att livsmedelsstrategin togs 2017 har fortfarande inget hänt. Den socialdemokratiska regeringen är mer intresserad av fina dokument och att snacka än att genomföra besluten.

Vi moderater vill sänka reduktionsplikten till EU:s miniminivå och sänka bränsleskatterna så att inte svensk mat- och skogsproduktion missgynnas i konkurrensen.

Moderaterna vill också se över hela miljöbalken för att underlätta för företagen och minska den svenska byråkratin, och på det viset också minska handläggningstider. EU-stöd ska betalas ut i tid.

Livsmedelsstrategin ska genomföras omgående och ha tydliga handlingsprogram och ordentliga uppföljningar.

Skaraborg är ett av landets viktigaste livsmedelsområden och kan med rätt förutsättningar öka produktionen ytterligare, det vill vi ta vara på. Vägar och infrastruktur är en förutsättning för nödvändiga transporter och att människor ska kunna leva och bo på landsbygden. Vi vill satsa 20 miljarder mer än regeringen på landets vägar

Varannan tugga mat är idag importerad, detta kan vi ändra på om lantbruket får bättre lönsamhet, stärkt konkurrenskraft och mer långsiktiga beslut.

Sveriges skogsägare har under generationer både producerat skog och skapat biologisk mångfald, för detta ska de hyllas och ej bestraffas genom att samhället då istället gör reservat av deras marker. Vi vill kraftfullt stärka upp äganderätten och samhället ska inte bara kunna köra över enskilda markägare. Ersättningar för intrång måste öka och lagskyddet stärkas för den enskilde markägaren.

Vargstammen måste minskas så att inte djurägare tvingas sluta med sina djur och jägarna inte vågar släppa sina hundar. Vargstammen måste anpassas till vad landsbygden kan acceptera och inte tvärtom.

Vi moderater vill också underlätta strandskyddsreglerna och möjliggöra att bygga och bo utmed våra sjöar och vattendrag. Ta bort Länsstyrelsens inblandning i strandskyddsärenden och låt kommunerna ha ett större ansvar i dessa frågor.

Tryggheten måste också fungera på landsbygden, vi vill därför öka polistätheten till EU:s nivå det vill säga minst 10 000 fler poliser i Sverige och en ökning  med ca 250 fler poliser i Skaraborg .

Närheten till fungerande sjukvård är viktigt och att det måste finnas fler ambulanser som är tillgängliga vid akuta situationer.

Vi ser landsbygden och vår mat- och skogsproduktion som en stor tillgång och en förutsättning för den gröna omställningen men då måste vi också ge landsbygden en ärlig chans att kunna producera mer mat och mer skog vilket i sin tur skapar jobb och tillväxt i hela Sverige.

Sveriges riksdag behöver sunt bondförnuft från Skaraborg.

Sten Bergheden (M) Riksdagsledamot Skaraborg och lantbrukare