Gå direkt till Nyheten (Nya reningsverket kostar 1,1 miljarder kronor)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 30 maj 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nya reningsverket kostar 1,1 miljarder kronor

Publicerad måndag, 29 augusti 2022, 11:17 av Björn Smitterberg

När det första beslutet om nytt reningsverk för Lidköping togs av kommunfullmäktige beräknades kostnaden till 575 miljoner kronor. Det var 2017.
Nu beräknas kostnaden bli 1.105 miljoner kronor, alltså drygt 1,1 miljarder.

Det är inte bara kostnaden som stigit. Även ambitionsnivån. Nu blir reningsverket – om kommunfullmäktige godkänner det nya förslaget – från början klart med läkemedelsrening och fosforåtervinning. Till detta bidrar en EU-fond och Naturvårdsverket, samt Hav – Havs- och vattenmyndigheten. Om förseningarna fortsätter risk att Naturvårdsverket återtar sitt beslut om bidrag på 13,5 miljoner.

Andra förändringar som skett sedan 2017 är att det visade sig att de bassänger som krävs måste stå på pålad mark. Det är en stor fördyring. Marken klarar inte grävda bassänger.

Planen på att bygga vid Ängen nära Kartåsen och Ekestubben kvarstår.

Kostnaden är beräknad att hålla med 15 % säkerhet – plus eller minus. Reningsverket ska vid högsta belastning klara att rena vatten från 70.000 personekvivalenter. Normalvärdet ligger på 45.000 personekvivalenter.

Det renade vattnet ska släppas i Lidan i höjd med Ågårdsbron. Det orenade ska pumpas från Framnäsområdet genom ledningar i Lidan.

Ärendet ska nu i veckan diskuteras i Teknisk servicenämnd men allt pekar på att förslaget nu går vidare till kommunfullmäktige via kommunstyrelsen. Innan det sker kan reningsverket  bli en valfråga – om något parti vill det.

4 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Svenne
Gäst
Svenne
29 augusti, 2022 06:09

Jag förstår att det orenade vattnet kommer i rör till reningsverket men hur kommer det renade vattnet till Lidan och skulle gärna se en prislapp på vad det skulle kosta att bygga om det gamla eller är det ett beslut taget att det inte ”ska kunna” byggas om. Det är konstigt att tjänstemännen har gett politiken, för det är väl de som beslutar, en prislapp på en halv miljard och nu när det tydligen närmar sig beslut så är kostnaden över en miljard. Dubbel kostnad.

Undrande personekvivalent
Gäst
Undrande personekvivalent
29 augusti, 2022 08:16

Låter dyrt! Hur mycket är det värt bara för att stan ska växa?

Martin Svensson
Gäst
Martin Svensson
30 augusti, 2022 08:19

Återkom och redogör för vilka partier som står bakom och tänker stödja byggandet av detta reningsverk, så jag kan lägga min röstsedel på ett parti som inte stöder detta på valdagen :)

Jonas
Gäst
Jonas
1 september, 2022 06:31

Varför inte tänka om och lägga reningsverket bredvid värmeverket istället?
Då ligger allt ”skitlukt” på på samma ställe.
Då blir det betydligt billigare och mindre rördragning och pumpar.
Då kanske man kan ”förbränna” ev. skitlukt och även förbränna slam utan krångliga transporter.