Gå direkt till Nyheten ((S)-ministrar i debattartikel: Ingen ska ha klump i magen för sin el)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

(S)-ministrar i debattartikel: Ingen ska ha klump i magen för sin el

Publicerad lördag, 27 augusti 2022, 20:31 av Insändare

– Vi ska ha en plan för billigare el i Sverge.
Det skriver bl a finansministern, energiministern och riksdagsledamoten Eric Ezelius i en debattartikel om problemen med elkostnader.

Vi går till val på en generalplan för billigare el i hela Sverige

Europa befinner sig i en energikris. I grunden ligger Rysslands brutala invasion av Ukraina, som chockat en hel värld. Priset på el och gas är rekordhögt i alla länder – också i Sverige. Många i Skaraborg känner en klump i magen när elräkningen kommer.

Så ska det inte vara. Den socialdemokratiska regeringen kommer att införa ett högkostnadsskydd på el – utan tidsbegränsning och utan tak; om priserna blir högre ska återbetalningen också öka. Minst 60 miljarder kronor ska återföras på kort sikt, varav minst 30 miljarder kronor ska gå till hushållen för att fler ska klara elräkningarna. Det är tre gånger så mycket som i vintras och dubbelt så mycket som Moderaterna har föreslagit.

För att snabbt få mer billig el behöver vi nyttja potentialen i alla fossilfria energislag – vindkraft, kärnkraft, vattenkraft och solenergi med mera – som kan gynna omställningen och säkra svensk elproduktion och konkurrenskraft. Kärnkraften är en viktig del av svensk energimix och kommer att vara det under lång tid framöver.

Socialdemokraterna går till val på en generalplan för att kraftigt förstärka Sveriges elproduktion och säkra mer billig el i hela Sverige. Här är våra utgångspunkter:

1.Stötta hushåll och företag genom ett högkostnadsskydd för elpriser. Vi vill återföra minst 60 miljarder kronor på kort sikt. Vi vill att de ska komma tillbaka till barnfamiljer, pensionärer och företagare redan i vinter. Vi vill också skapa bättre förutsättningar för energieffektivisering.

2.Breda energipolitiska samtal med alla partier för en ny energiöverenskommelse. Svensk elproduktion behöver långsiktighet och ansvarstagande.

3.Mer vindkraft ute till havs. Kommuner som medverkar till utbyggnad av vindkraftverk ska kunna få ekonomiskt stöd och tillståndsprocesserna för havsbaserad vindkraft ska halveras mot idag.

4.Riv de byråkratiska hindren för ökad elproduktion. Sverige behöver mer el och mindre byråkrati.

5.Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer att så vara under lång tid framöver. Vi ser positivt på de initiativ som nu tas för att undersöka potentialen framåt i samtliga energislag.

6.Inför ett särskilt stöd för storskalig produktion av biodrivmedel i Sverige. Det stärker vårt oberoende och vanligt folks plånböcker om vi kan köra med mer svenskt i tanken.

7.Inför krav på att installera fler solceller på offentliga och kommersiella byggnader så att de som kan bidra med elproduktion faktiskt kan göra det.

8.Vi vill säkra vattenkraftens möjligheter att producera el när miljökraven omprövas.

9.Vi ska ha en strategi för att stärka svensk fjärr- och kraftvärme så att den kan avlasta elsystemet.

10.Vi ska satsa på svensk produktion av vätgas. Vi vill ta fram en nationell plan för vätgasinfrastruktur, som ska samplaneras med elinfrastrukturen.

Dessa 10 förslag är viktiga för vanligt folk och företag Skaraborg. Vi socialdemokrater är beredda att samla landet för att öka energiproduktionen, pressa ner elräkningarna och skapa en stabil och säker elförsörjning.

Mikael Damberg (S) Finansminister
Khashayar Farmanbar (S) Energi- och digitaliseringsminsiter.
Erik Ezelius (S), riksdagskandidat Skaraborg

8 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Jörgen Larsson
Gäst
Jörgen Larsson
27 augusti, 2022 09:51

Enligt svenska elanalytiker råder ingen elbrist i Sverige.
De pekar på den indelning som gjorts av landet.
Vad säger ni om det?

Karl Johansson
Gäst
Karl Johansson
27 augusti, 2022 10:46

Omvändning under galgen är inte mycket värt. Faktum kvarstår, ni är delskyldiga i att försätta landet i denna situation. Ni valde medvetet makten före landets bästa när ni lät Miljöpartiet lägga ner fullt fungerande kärnkraft. Är nog många som tidigare kännt att S har haft Sveriges bästa för ögonen, så är inte längre fallet, det kan vi tyvärr se i många frågor nu och det är vi som får lida.

Aldrig mer S!

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
27 augusti, 2022 11:39

Struntprat. Orsaken är sanktionerna, prissättningen och elområdena. Sverigepriser som V föreslår och problemet är löst!

Per Gustavsson
Gäst
Per Gustavsson
28 augusti, 2022 10:48

”I grunden ligger Rysslands brutala invasion av Ukraina”
Det är väl en sanning med modifikation? Problemet började långt tidigare! Europa kanske skulle tittat på säkerhetsläget redan vid invasionen av Krim och funderat på lämpligheten att förlita sig på Rysk gas?
I Sverige ligger väl grunden till röran i ekonomi och en politik som mer koncentrerat sig på att behålla makten än att se till Sveriges och Europas bästa eller rättare sagt, planeten Tellus bästa!

Roger
Gäst
Roger
28 augusti, 2022 08:28

Mycket bra och sant Per och Karl.
Dessutom är det så att om Svenska politiker inte gått i EU:s ledband och sålt ut svenska vattendrag, kraftverk och elnäts leveranskapacitet till europeisk
”högstbjudandemarknad”, hade det nog sett betydligt annorlunda ut.
Men det har ju de flesta av våra naiva och godhetstörstande rikspolitiker varit bra på de senaste 30 åren: att skänka bort generationers
hårda arbete och samhällsuppbyggnad.

Leif Svensson
Gäst
Leif Svensson
1 september, 2022 12:56

Ja nu ser vi sossarnas inkompetens. De har lagt ner kärnkraft och vi har inte tillräckligt med el södraSveige.
Vindkraften är kraftigt subventionerad. Mångmiljonbidrag vid byggandet. Sedan är det bidrag när blåser för mycket. Vidare bidrag om det blåser för lite.
70 procent av rovfåglar dödas genom nackning av vindkraftsverkens rotorblad.
Mp och s värnar inte om miljö utan det är bara makten som gäller.

Björn Smitterberg
Redaktör
Björn Smitterberg(@bjorn_smitterberg)
1 september, 2022 02:00

Källor till dina påståenden efterfrågas.

Leif Svensson
Gäst
Leif Svensson
1 september, 2022 02:53

Fråga ägarna till vindkraftverken vad de får i bidrag.
Ornitologerna har gjort undersökning när det gäller döda rovfåglar.
Man får ju inte ifrågasätta vindkraften i Svetige. Det är som att svära i kyrkan