Gå direkt till Nyheten (Debatt: Ministersvar på kritik om Kinnekullebanan
Upprustning är tidigare beslutad av Trafikverket!)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 03 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Ministersvar på kritik om Kinnekullebanan
Upprustning är tidigare beslutad av Trafikverket!

Publicerad måndag, 22 augusti 2022, 10:40 av Insändare

– Trafikverket planerar för en större upprustning av Kinnekullebanan, skriver infrastrukturminister Thomas Eneroth i ett svar på en artikel av moderaten Sten Bergheden.
– Därför behöver inte regeringen bestämma.

– – – –
Ursprungsartikel av Sten Bergheden: Klicka
– – – –

Moderaterna drar sig inte för att fara med osanning i sin debattartikel den 18 augusti. Regeringen har inte tagit bort Kinnekullebanan ur nationell plan och de pengar som går till både järnvägsunderhåll och vägunderhåll har riksdagen beslutat om.

Det är förvånande att Sten Bergheden som arbetar i riksdagens trafikutskott inte kan mer om infrastrukturfrågor än vad han ger sken av i sin debattartikel. Trafikverket aviserade i sitt förslag till nationell plan 2018–2029 att myndigheten planerar för ett större underhållsarbete på Kinnekullebanan. Däremot redogör regeringen i vårt beslut för perioden 2022–2033 endast för det regeringen beslutar om, nämligen vilka investeringar i Sveriges infrastruktur som ska göras. Eftersom det är Trafikverket som hanterar underhållsåtgärder och ansvarar för det arbetet är det därmed helt naturligt att Kinnekullebanan inte nämns i det beslut som regeringen har tagit. Det är helt enkelt för att regeringen inte hanterar vilka underhållsåtgärder som ska göras.

Men om M nu med inlägget menar att de vill ha en ökad statlig reglering av en avreglerad järnvägsmarknad är det naturligtvis en intressant positionsförflyttning som jag är beredd att diskutera. Närmast till hands ligger då frågan om ökad statlig styrning av järnvägsunderhållet.

Vad M däremot inte är så intresserade av att berätta i sin debattartikel är de vill lägga 30 miljarder kronor mindre på investeringar i ny infrastruktur. Vi socialdemokrater är övertygade om att samhället behöver ta ett större ansvar för välfungerade vägar och järnvägar i hela Sverige. Vi vet att Sverige kan bättre. Tyvärr ser vi hur det högerkonservativa blocket saknar denna ambitionsnivå.

Frågan som därmed måste ställas till M är – vilken satsning i Skaraborg är det vill ni ta bort? Är det miljardsatsningarna på E20? Vi socialdemokrater har högre ambitioner! Genom en rekordinvestering i Sveriges infrastruktur ska vi bygga ihop landet, öka takten i klimatomställningen och skapa nya jobb.

Det är för övrigt glädjande med beskedet om miljardinvesteringar i industrin i Skaraborg – så är det runt om i landet nu, tack vare framgångsrik industripolitik – till skillnad från när Moderaterna styrde, då tiotusentals industrijobb försvann. Nu har vi en regering som sätter jobben främst.

Tomas Eneroth (S) infrastrukturminister

 

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
SvempaBra
Gäst
SvempaBra
23 augusti, 2022 12:13

Heja Kinnekullebanan Den skall leva och förbättras