Gå direkt till Nyheten (Stålhane ställs mot Ruhwald i Rörstrandsutställning)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 september 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Stålhane ställs mot Ruhwald i Rörstrandsutställning

Publicerad Wednesday, 17 August 2022, 16:12 av Redaktionen

Med början på fredag kommer Carl-Harry Stålhanes former att synas mer än vanligt på Rörstrands museum. Det är den danske, numer verksam i USA, keramikern Anders Ruhwald som ställer ut egna saker i lergods och har även med Stålhaneföremål han själv äger samt några som museet äger.

I samband med årets Porslinsfestival invigs utställning Ruhwald vs. Stålhane med keramiken Anders Herwald Ruhwald som visar trettio av sina Glasur Stykker tillsammans med Stålhaneföremål ur sina egna, Rörstrands Museums och andras samlingar.

Anders Ruhwald är född och uppvuxen i Danmark, men verksam i USA sedan många år. Sedan sitt genombrott i början av 2000-talet har han skapat  skulpturer och installationer, med glaserat lergods som främsta material. Ofta utgår han från vardagens ting och miljöer och han har i flera större utställningsprojekt skapat platsspecifika verk för historiska byggnader. Ett återkommande tema i dessa projekt
har varit hur former och erfarenheter från äldre dagar genljuder och upplevs idag och hur mötet med det historiska kan gestaltas fysiskt i produktionen av nya konstverk.

Sedan flera år samlar Anders Ruhwald på stengods av Carl-Harry Stålhane, formgivet för Rörstrands porslinsfabrik på 1950- och 60-talen. Anders Ruhwald har fascinerats av Stålhanepjäsernas perfektion och tekniskt avancerade glasyrer, som var frukten av ett nära samarbete mellan olika yrkeskompetenser på fabriken.

Föremålen har utgjort en inspirationskälla för en ny serie av verk, som Anders Ruhwald kallar för Glasur Stykker.

Utställningen produceras av Rian Designmuseum i Falkenberg i samarbete med Rörstrand Museum och har under våren visats på Rian. Utställningen visas i Rörstrand
Museums nya lokal för tillfälliga utställningar till den 23 oktober.

Anders Ruhwald är en av de internationellt mest väletablerade keramikerna i sin generation och hans arbeten finns i ett tjugofemtal museisamlingar i Europa, USA
och Asien.  I Sverige är han representerad i Nationalmuseums, Röhsska museets och Statens konstråds samlingar.

Carl-Harry Stålhane (1920-1990) var knuten till Rörstrand mellan 1939 och 1973 och fungerade under större delen av perioden som fabrikens ledande konstnär. Han stod bakom både formgivning av servisgods och en omfattande ateljéproduktion av stengods liksom monumentala väggreliefer för offentlig miljö.

Från 1973 arbetade han i den egna verkstaden Designhuset, som han startade och drev tillsammans med tidigare kollegor från Rörstrand.