Gå direkt till Nyheten (Renoverar bro över Lidan)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 30 november 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Renoverar bro över Lidan

Publicerad måndag, 25 juli 2022, 12:12 av Redaktionen

Wennerbergsbron kommer att ha försämrad framkomlighet under en längre period under sensommaren. Bron ska renoveras med start den 8 augusti.

– Under veckorna 32 till och med 45 är framkomligheten på Wennerbergsbron begränsad då tätskiket som skyddar brons konstruktion från vatten ska bytas ut. skriver förvaltningen teknisk Service i ett pressmeddelande.

– I samband med detta byts också brunnar för yt- och grundavlopp ut och det läggs ny beläggning på körbana samt gång- och cykelbana.

För biltrafik kommer ett körfält i vardera riktning vara öppet under hela byggtiden. Gångare och cyklister hänvisas till torgbron och cykelbron vid sjukhuset.

Under byggtiden kommer delar av grusytan mellan Idrottsmuseet och Lidan vara inhägnad för entreprenörens bodar och maskiner.

– För både arbetare och trafikanters säkerhet ber vi er respektera hastighetsbegränsningen förbi bron.