Gå direkt till Nyheten (Förpackningsinsamling förbättras)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 03 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Förpackningsinsamling förbättras

Publicerad tisdag, 05 juli 2022, 14:04 av - Inskickat material

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushållen att sortera sitt förpackningsavfall. Alla hushåll ska få insamling av plast, papper, glas och metall i närheten av hemmet. Samma insamling ska också finnas på större populära platser utomhus. Kommunerna tar över ansvaret.
Alldeles för många förpackningar som skulle kunna återvinnas, särskilt plastförpackningar, hamnar i soppåsen och bränns upp. Det är dåligt, för människor och klimatet. När vi erbjuds insamling nära vår bostad sorterar vi mycket bättre, det är bevisat. Svenskarna vill återvinna.

− Folk ska inte behöva kånka långt eller ta bilen till återvinningen och sen mötas av överfulla, skräpiga återvinningsstationer. Det är också för svårt idag att sopsortera för de som inte har en återvinningsstation nära. Varenda svensk kommer snart kunna sopsortera plast, papper, glas och metall i närheten av hemmet. Det ska bara funka, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Beslutet innebär att kommunerna år 2024 tar över ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushållen, och att s.k. fastighetsnära insamling ska ske senast år 2027. Förpackningsproducenterna ska fortfarande vara de som betalar. Från den 1 januari 2026 ska kommunerna även samla in samma sorters förpackningsavfall på större populära platser utomhus, som t.ex. torg och parker av viss storlek. Plastförpackningar ska samlas in separat på fler platser utomhus.

− Oavsett om man befinner sig i hemmet eller i en större park ska man kunna sortera sitt förpackningsavfall på samma sätt. Det finns också mycket förpackningar vid t.ex. snabbmatsrestauranger. Vi ska kunna lita på att dessa och andra restauranger också sorterar plast och andra material. Det kravet förtydligas nu, säger Annika Strandhäll.

Regeringen har samtidigt beslutat om förenklingar för verksamheternas hantering av sitt förpackningsavfall. De kommer att kunna lämna detta gratis och utan volymbegränsningar på mottagningsstationer i hela landet. Regeringen har även gett Naturvårdsverket i uppdrag att följa upp och utvärdera systemets införande och utveckling i nära dialog med de centrala aktörerna.
Producentansvar för förpackningar
Producentansvaret för förpackningar innebär att producenterna av förpackningar ska ha ett operationellt och/eller finansiellt ansvar för förpackningar i design-, tillverknings- och användningsfasen samt i avfallsledet. Regeringen meddelade i februari 2021 att producentansvaret för förpackningar skulle ses över. En intern utredning på Miljödepartementet skulle lämna förslag på nya bestämmelser om insamling och återvinning av förpackningar. Syftet var att skapa goda förutsättningar att nå materialåtervinningsmålen i EU:s förpackningsdirektiv. Utredningen skulle också ta fram de förslag som behövs för att genomföra de särskilda bestämmelserna i EU:s avfallsdirektiv om producentansvar, de så kallade minimikraven. Utredningen har remitterats till ett stort antal instanser, vars synpunkter har beaktats i utformningen av de beslutade bestämmelserna.

2 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Nisse
Gäst
Nisse
5 juli, 2022 09:43

Spännande!

Invånare
Gäst
Invånare
7 juli, 2022 01:57

Låter bra på pappret. Föpackningsindustrin ”ska” betala och kommunerna genomföra insamlandet – men det är vi konsumenter som förstås betalar. Vi kan efter alla avgifter i bästa fall köpa mat för dagen.