Gå direkt till Nyheten (Debatt: Vilka miljökrav ställs på nya badhus i Lidköping och Götene)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 september 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Vilka miljökrav ställs på nya badhus i Lidköping och Götene

Publicerad Sunday, 03 July 2022, 18:16 av Insändare

Debattör begär svar av politiker.

Fråga om badhus

Både Lidköping och Götene står i begrepp att bygga nya badhus. Men vilka standarder har man lagt in i upphandlingarna för att få ner t.ex driftskostnader e.t.c?

I Eskilstuna färdigställdes det nya badhuset ”Munktellbadet” 2016. Om det kan man läsa:

”Munktellbadet är Sveriges första badhus som certifierats med Miljöbyggnad Guld. Det betyder att badhuset byggts med miljövänliga material och har en hög energieffektivitet. Miljöbyggnad Guld ställer även höga krav på att inomhusmiljön är hälsosam både för besökare och för personal.

Stor vikt har lagts vid att badet ska få en så låg energiförbrukning som möjligt vid drift. Driftkostnaden i det nya badhuset är lägre per kvadratmeter än i tidigare badhuset tack vare energibesparande investeringar. Byggnaden värms upp med grön el och fjärrvärme från det lokala kraftvärmeverket. På taket finns 191 solcellspaneler och belysningen inne i badhuset består av LED-lampor och lågenergilampor. Taket är för övrigt täckt av sedum. ” 

Citatet är hämtat från entrepenörens sida.

Det vore intressant att se vilka upphandlingskriterier man haft (eller tänker ha) gällande badhusen i både Lidköping och Götene, inte minst med tanke på de rusande energipriserna, dagvattenhantering o.s.v.

Kanske några initierade politiker vill upplysa om detta?

Tack för ordet!
Ove Nordström, partimedlem