Gå direkt till Nyheten (Seminarium om Vänersjöfarten i Almedalen)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 30 november 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Seminarium om Vänersjöfarten i Almedalen

Publicerad måndag, 27 juni 2022, 19:39 av - Inskickat material

Vänersjöfarten i fokus på Maritim Mötesplats i Almedalen

”Samverkan – nyckeln till ökad konkurrenskraft för sjöfarten?” – det är rubriken på seminariet som anordnas kring Vänersjöfarten i årets upplaga av Almedalsveckan. Svensk sjöfart står för klimatsmarta transporter och bidrar därmed till en hållbar utveckling. Sjöfarten i Sverige har stor potential, har lågt energinyttjande, kan förflytta stora mängder gods effektivt och når lätt en majoritet av Sveriges befolkning som bor nära kuster och sjöar.

I den nationella godsstrategin slogs fast att ” inrikes sjöfart och närsjöfart har potential att avlasta väginfrastrukturen, minska andelen kortväga lastbilstransporter och därmed minska trängseln på vägarna och utsläppen av klimat- och luftföroreningar.” Sjöfartsverket har därför fått i uppdrag att överföra mer gods från väg till sjö. Regeringen är också tydlig med att det behövs en långsiktig satsning med ökad samverkan för att ta tillvara sjöfartens potential. Trafikverket har uppdraget att nationellt samordna aktörer för en utveckling av inrikes sjöfart och närsjöfart.

Inom ramen för Trafikverkets uppdrag har Vänern fått ett särskilt fokus som nationellt pilotområde när det gäller samverkan för utvecklad sjöfart. Arbetet har letts av Trafikverket i samarbete med Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Vänersamarbetet samt privata och offentliga aktörer kring Vänern. Under åren 2020-2021 har därför arbetet med att utveckla Vänersjöfarten intensifierats. Genom kunskapsutbyte har vi satt ljuset på utmaningar och möjligheter för ökad konkurrenskraft och hittat ett arbetssätt för ökad samverkan. Konkreta åtgärder samlas i ett gemensamt inriktningsdokument som ska följas upp årligen. På seminariet berättar man mer om processen och vägen framåt.

Seminariet hålls måndagen 4 juli kl. 14.00-14.45 på den Maritima Mötesplatsen i Visby.

Medverkande:

  • Björn Garberg, nationell samordnare, Trafikverket
  • Kalle Alexandersson, planeringschef Kristinehamns kommun
  • Marcus Ekholm, planeringschef Karlstads kommun
  • Jörgen Kock, ordf. Vänerregionens Näringslivsråd/operativ chef Ahlmark Lines
  • Carina Gullberg, kommunalråd Gullspångs kommun/ordf. Vänersamarbetet
  • Johan Källsson, VD Thunbolagen
  • Göran Lidström, VD Vänerhamn AB

Vänersamarbetet är initiativtagare och arrangör. Deltar gör även Trafikverket, Vänerns Näringslivsråd, Ahlmarks Lines, Karlstads och Kristinehamns kommun, Vänerhamn och Thunbolagen.

http://maritimtforum.se/almedalen-maritim-motesplats/