Gå direkt till Nyheten (Regeringens förslag för att mer svensk el ska skapas
Förslag om solceller på nya byggnader)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 27 januari 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Regeringens förslag för att mer svensk el ska skapas
Förslag om solceller på nya byggnader

Publicerad tisdag, 21 juni 2022, 22:07 av - Inskickat material

Regeringen har presenterat ett nytt kraftpaket på energiområdet för att se till att Sverige har mycket el till bra pris med start de kommande åren. Kraftpaketet innehåller förslag om solkraft, vindkraft och vattenkraft, som kraftvärme, fjärrvärme och kärnkraft.
En av regeringens prioriteringar är att driva på klimatomställningen och skapa jobb i hela landet. Nu genomförs vår tids elektrifiering av transporter och industri. Då krävs tillgång till stora mängder el till bra pris, redan de närmaste åren.

Därför har regeringen presenterat ett kraftpaket för att öka den fossilfria elproduktionen de kommande åren.

– Vi ska säkra mycket och billig el för Sveriges hushåll och företag. Då behövs all elproduktion vi kan få, och en långsiktig energipolitik. Inte en polariserande debatt. Därför presenterar vi ett brett paket för mer elproduktion i flera olika kraftslag, och bjuder in till blocköverskridande energipolitiska samtal. Så tar vi ansvar för Sverige, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar

– Det är viktigt att de nya jobben som klimatomställningen skapar hamnar i Sverige och inte i andra länder. Vi ska använda omställningen för att göra Sverige rikare. För det är länderna i framkant av omställningen som kommer se högst tillväxt och flest jobb, inte de som fortsätter vara beroende av andra länders fossila bränslen. Därför är jag glad över att vi har kunnat presentera detta kraftpaket med flera initiativ för mer billig el snabbt, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Solkraft har ökat rekordsnabbt. Alla byggnader som kan bidra till ökad elproduktion genom solpaneler ska göra det. Regeringen avser verka för att investeringar i solelproduktion ska ske när det är tekniskt, funktionellt, kostnadseffektivt och ekonomiskt genomförbart. Särskilt på offentliga och kommersiella byggnader.

Regeringen kommer utreda möjligheten att ställa krav på att installera solceller på offentliga och kommersiella byggnader, så att de som kan bidra med elproduktion också gör det.

Under våren har regeringen genomfört en rad åtgärder för att möjliggöra nya och snabba på handläggningsprocesser för kommande vindkraftparker. Nu fortsätter arbetet.

Regeringen kommer ta fram ett system för att kompensera dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad samt genomarbetade förslag för att ge kommunerna starkare incitament för att medverka till utbyggd vindkraft.
Nytt mål om att tiden att få tillstånd för vindkraft långt ute till havs ska halveras mot idag, genom att bland annat se över tillämplig lagstiftning, effektivisera regeringens egen handläggning och med hjälp av regeringens nya havsplaner.
Intensifiera arbetet för samexistens med andra viktiga samhällsintressen.
Vattenkraft
Vattenkraften är ryggraden i svensk elproduktion. Det pågår en omprövning av vattenkraftens miljövillkor. Vi ska värna vår naturmiljö och se till att miljökrav möts, samtidigt som vi inte ska tappa viktig elproduktion längs vägen.

Regeringen har gett berörda myndigheter två uppdrag.

Ett första uppdrag tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten är för att tydligare följa upp och analysera arbetet med att förse vattenkraften med moderna villkor, för att säkra största möjliga nytta för vattenmiljön och för nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.
Ett andra uppdrag har lagts för att utreda vattenkraftens lokala och regionala nytta, bland annat ur ett elberedskapsperspektiv.
Kraft- och fjärrvärme
Fjärrvärme avlastar elsystemet genom att minska behovet av el för uppvärmning och de väl fördelade kraftvärmeverken i Sverige tillför systemnyttor som tillförsel av lokal effekt i städer, vilket är viktigt inte minst. under kalla dagar när behovet är stort. De nyttorna ska regeringen värna om samtidigt som utsläppen från avfallsförbränning behöver minskas.

Regeringen har därför nu gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en fjärr- och kraftvärmestrategi, för en långsiktigt hållbar utveckling av fjärr- och kraftvärmesektorn så att den kan avlasta elsystemet.

Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer sannolikt vara det under lång tid framöver. Regeringen har en god dialog med ägarna av svensk kärnkraft och ser positivt på säkra förlängningar av befintlig kärnkraft. Det är viktigt att regelverken är moderna regelverk och utvecklas när tekniken utvecklas.

Regeringen kommer ge Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att se över vilken utveckling av regelverket och andra åtgärder som behövs för att vi ska kunna utnyttja både befintlig och framtida kärnkraft. Uppdraget kommer att omfatta att ta fram nya föreskrifter för ny reaktorteknik såsom små modulära reaktorer (s.k. SMR).

Energipolitiken är ett område som är grundläggande för hela samhällets infrastruktur, för klimatomställningen, för vårt näringsliv och för hushållens elräkningar. Det kräver samling. Regeringen bjuder därför in till nya breda energipolitiska samtal efter valet.

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
21 juni, 2022 11:47

Vi föröder svensk natur för att Kina ska bygga vindkraftsparker där de sen säljer elen till utländska bolag i andra länder.