Gå direkt till Nyheten (Vårdcentralerna har för få läkare)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 30 september 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Vårdcentralerna har för få läkare

Publicerad Monday, 20 June 2022, 15:32 av Redaktionen

Västra Götaland behöver dubbelt så många läkare på vårdcentralerna

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Västra Götaland har idag 1993 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. VGR behöver därför minst 703 nya läkare på vårdcentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

– För att kunna säkra alla invånares rätt till en fast läkarkontakt behöver regionen storsatsa på primärvården. Det är inte hållbart att läkarna ansvarar för dubbelt så många invånare som de borde för att kunna räcka till åt alla, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

Enligt lag ska alla ges möjlighet att välja en fast läkarkontakt i primärvården, på vårdcental/hälsocentral. Men en fast läkare måste också ha tid för patienten när denne är i behov av vård. Det ger patienten trygghet och personalen förbättrad arbetsmiljö, så att fler vill jobba kvar på våra vårdcentraler. Först då uppnås också de positiva samhällsekonomiska effekterna av fast läkare i primärvården, med god kontinuitet och tillgänglighet. Entydig forskning visar att det är kostnadsbesparande, avlastar akut- och sjukhusvård och främjar hälsoförebyggande insatser.

Flera regioner har gått före i primärvårdsfrågan och den pågående omställningen till en nära vård genom att besluta om målsättningar vad gäller ett begränsat antal invånare per primärvårdsläkare.

Läkarförbundets krav på Västra Götalandsregionen:

– Besluta om en målsättning för hur många listade invånare varje läkare ska ansvara för, och när det ska vara i nivå med Socialstyrelsens rekommenderade nivå.
– Ta fram en strategi för fast läkare med rimligt listningstak till alla invånare i regionen, utifrån det tydliga målet.
– Stärk finansieringen till vårdcentraler/hälsocentraler utifrån ett redan förändrat och utökat uppdrag.

Socialstyrelsen rekommenderar att varje heltidsarbetande primärvårdsläkare som är specialist i allmänmedicin ska ansvara för, i genomsnitt, 1 100 invånare. Läkare som genomför sin specialistutbildning i allmänmedicin (ST-läkare) och som kommit tillräckligt långt för att ansvara för egna invånare rekommenderas ansvara för hälften så många, 550 invånare.

Om Läkarförbundets uträkning
Vi har tagit hänsyn till:
att ST-läkare också bedöms kunna ansvara för egna invånare – ungefär hälften så många som en specialist i allmänmedicin
att dagens primärvårdsläkare arbetar 85 procent, i genomsnitt
att ST-läkarna arbetar 93 procent i genomsnitt
att många ST-läkare är helt lediga (de flesta för föräldraledighet)
att en del ST-läkare borde räknas bort i och med att de inte har kommit tillräckligt långt i sin utbildning för att ges ansvar för egna invånare
den tid som försvinner från specialistläkarna på grund av chefs- eller fackliga uppdrag, sjukdom, föräldraledighet med mera.

Uträkningen tar inte hänsyn till att en del ST-läkare borde räknas bort i och med att de inte har kommit tillräckligt långt i sin utbildning för att ges ansvar för egna invånare den tid som försvinner från specialistläkarna på grund av chefs- eller fackliga uppdrag, sjukdom, föräldraledighet med mera.