Gå direkt till Nyheten (Lidköpings friluftsliv ska kartläggas)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Lidköpings friluftsliv ska kartläggas

Publicerad söndag, 19 juni 2022, 09:23 av Björn Smitterberg

Lidköpings kommun ska utveckla arbetet för friluftsliv, och startar därför en kartläggning av olika aktiviteter och möjligheter.

Så här skriver man i ett pressmeddelande:

Nu startar en kampanj för att kartlägga kommunens friluftsliv
Lidköping är rikt på naturområden och möjligheter till friluftsliv. Men vi har inte gjort någon kartläggning av vilka naturområden som är viktigast för friluftsliv, hur besöksfrekvensen ser ut eller vad som kan tillföras för att göra dessa områden ännu bättre. Nu arbetar kommunen med att ta fram ett Friluftslivsprogram som ska ge svar.

Lidköpings kommun tar nu fram ett friluftslivsprogram och bjuder in medborgare att bidra med synpunkter, tankar och förslag på kommunens friluftsliv. Synpunkterna samlas in som ett underlag till friluftslivsprogrammet. Programmet ska formulera vision, mål och strategier samt innehålla en kartläggning av områden viktiga för friluftsliv. Kartläggningen, ett frågebatteri hittar du till via QR-koder som kommer att finnas fram till och med den 28 augusti på bland annat affischtavlor och stolpar i anslutning till våra friluftsanläggningar, frågorna finns också på lidkoping.se/friluftsliv

– Tanken är att friluftsprogrammet ska innehålla en strategi för friluftslivet i Lidköping, säger fritidschef Maria Hedén Sturesson. Vi har många områden i kommunen med höga naturvärden där friluftslivet pågår i olika former, men vi har hittills inte haft så mycket kunskap om hur vi ska bevara och utveckla dessa områden.

– Naturen är en förutsättning för friluftslivet, säger projektledaren Anna Gunnarsson som är kvalitets- och utvecklingsledare för Kultur & Fritid. Vi har ju många olika typer av naturområden, inte bara skogar och naturreservat, utan även delar av skärgården, kustnära områden med vandringsleder, och även många kulturmiljöer som räknas hit. Vi får heller inte glömma de viktiga gröna områden som ligger nära tätorterna.

– Friluftsliv är ju nära kopplat till välmående och hälsa och vad naturen kan ge oss människor, säger Maria Hedén Sturesson. Vi får inte heller glömma besöksnäringen som är en viktig aktör i det här sammanhanget.

Friluftsliv är vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling.

– – – –
Foto Lidköpingsnytts arkiv: vandringsleden utmed Flian vid Kristinedal.