Gå direkt till Nyheten (Här är statens satsningar på tåg, vägar och sjöfart
i ny nationell satsning)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 26 mars 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Här är statens satsningar på tåg, vägar och sjöfart
i ny nationell satsning

Publicerad måndag, 13 juni 2022, 11:12 av Björn Smitterberg

Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor i en historisk satsning. I västra Sverige satsar regeringen bland annat på ny stambana mellan Göteborg och Borås och förstärkt kapacitet på Västra stambanan. Viktiga satsningar görs också på vägar i hela regionen och farledsfördjupningen i Göteborgs hamn fullföljs. Arbetet med att förnya Trollhätte kanal inleds på allvar.

I den nationella planen satsar regeringen på utbyggnad av järnvägen mellan Göteborg och Borås som är en del av de nya stambanorna. I planen ingår även planläggning för kvarstående etapper på de centrala systemdelarna mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm via Jönköping. Därigenom förverkligar regeringen målsättningen om regional utveckling och stadsutveckling, bostadsbyggande och vidgade arbetsmarknadsregioner.

Regeringens beslut innebär att järnvägarna i Västsverige förstärks. Flera åtgärder vidtas på Västra Stambanan och för objektet Laxå-Alingsås, högre kapacitet skjuter regeringen till ytterligare medel. Ombyggnaden av Halmstad C bangård kommer att öka robustheten och kapaciteten på för persontrafiken.

Planen innebär också att tidigare planerade sjöfartsåtgärder kan fullföljas. Det handlar bland annat om farledsfördjupningen i Göteborgs hamn för att mer djupgående fartyg ska kunna gå in i hamnen. Det ingår också en uppgradering av slussarna i Trollhättan.

Regeringen ser ett fortsatt behov av att höja säkerhetsstandarden på vägarna. Ombyggnad till mötesfri landsväg av E18 mellan Valnäs och riksgränsen, deletapp Töcksfors-Bäckevarv, förbättrar trafiksäkerheten och tillgänglighet för person- och lastbilar.

Satsningar görs också på de viktiga Europavägarna E20, E45 och E6.

Investeringar i Västra Sverige (Västra Götaland, Halland och Värmland) under planperioden 2022-2033

Förbifart Skara är färdig och öppnas i veckan. Återstår är en del vid Ledsjö.

– – – –
Materialet bygger på pressmeddelande från regeringen

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Kent
Gäst
Kent
13 juni, 2022 07:07

Men inget till Kinnekullebanan……