Gå direkt till Nyheten (Vill bryta 11 miljoner ton berg i Järpås)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 03 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Vill bryta 11 miljoner ton berg i Järpås

Publicerad söndag, 12 juni 2022, 16:05 av Björn Smitterberg

På onsdag ska Miljö- och Byggnämnden i Lidköping diskutera den fortsatta täktverksamheten som XR Berg och Maskin AB ansöker om i Järpåstrakten.

Det är länsstyrelsen som beslutar men MBN är en av de myndigheter som har att uttala sig om lämpligheten.

I processen har kommunen tidigare oroat sig över att trafiken till täkten genom Järpås skulle bli ett problem. Nu innebär ansökan en sänkning av det maximala uttaget till 500.000 per år. Det tros innebära en förbättrad trafiksituation – åtminstone inte försämrad.

Det är tjänstemännens vid Samhällsbyggnad som står för förslaget till yttrande, men beslut fattas alltså av nämnden med politiker.

Ansökan till länsstyrelsen gäller fastigheterna Munkebo 1:5, Korpegården 1:6 och 1:15. Totalt handlar det om att bryta och krossa 11 miljoner ton, men maximalt 500.000 ton per år. Dessutom gäller ansökan om föra in rivningsmassor och avfall bestående av tegel, betong, klinker och jordmassor. Dessa uppgår till max 30.000 ton per år.

Åtgärder ska enligt företaget  tas mot buller. Riktvärden vid sprängning ska klaras. Grundvattnet ska inte påverkas.