Gå direkt till Nyheten (Ny regional indelning för statliga myndigheter)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 03 februari 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Ny regional indelning för statliga myndigheter

Publicerad onsdag, 25 maj 2022, 12:58 av Redaktionen

Regeringen har i dag beslutat om en ny regional indelning om sex områden för statliga förvaltningsmyndigheter. Den nya indelningen syftar till att skapa bättre förutsättningar för samverkan på regional nivå.
Behovet av en mer ändamålsenlig och enhetlig regional indelning av statliga myndigheter har visat sig tydligt i samband med olika kriser, såsom under pandemin och Rysslands invasion av Ukraina. En gemensam regional indelning kan fungera som en plattform för samverkan, där olika myndigheter och andra aktörer kan analysera problem, ta fram lägesbilder och identifiera behov av insatser.

– Jag är glad att regeringen nu tar detta viktiga steg för att stärka Sverige på den regionala nivån. Det är också en styrka att regeringen fattar detta beslut i samband med besluten om nya civilområden, säger civilminister Ida Karkiainen.

Den nya indelningen syftar till att underlätta samordning och samverkan inom staten, mellan stat, region och kommun samt med medborgare och företag. Indelningen omfattar de myndigheter som regeringen bestämmer, men myndigheter kan också på eget initiativ välja att anpassa sina organisationer till den gemensamma indelningen. De sex områden sammanfaller med indelningen av de nya civilförsvarsområdena.
Den nya gemensamma myndighetsindelningen:

– Norra området: Västernorrlands, Jämtlands, Västerbotten och Norrbottens län
– Mellersta området: Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län
– Östra området: Stockholms och Gotlands län
– Sydöstra området: Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län
Västra området: Hallands och Västra Götalands län
– Södra området: Kronoberg, Blekinge och Skåne län