Gå direkt till Nyheten (Debatt: Står Carina Ohlsson för förbudet mot kärnvapen)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 26 september 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Står Carina Ohlsson för förbudet mot kärnvapen

Publicerad Wednesday, 18 May 2022, 12:07 av Insändare

– I en fråga till Carina Ohlsso0n, (S) som är riksdagsledamot hemmahörande i Lidköping frågar debattören Ove Nordström om hennes motion om nedrustning.

Öppet brev till Carina Ohlsson (S).

Står du bakom er motion fortfarande Carina Ohlsson?

Denna motion (Motion 2020/21:1626) angående förbud för införsel av kärnvapen till Sverige lämnades in 2020-10-02 och i motionen kan man läsa:

”Parallellt med att Sverige fortsätter arbetet för internationell nedrustning och ett förbud av kärn­vapen är det av största vikt att vi bidrar till avspänning i vår del av världen och att vårt territorium fredas från kärnvapen. Frågan om kärnvapen i Sverige aktualiseras med jäm­na mellanrum, inte minst vid amerikanska flottbesök och i samband med ryska flygning­ar över Östersjön.

Riksdagens alla partier är överens om att kärnvapen inte ska få föras in i vårt land. Kärnvapen har ingen plats här!

Finland har i sin kärnenergilag en tydlig formulering som förbjuder införsel av kärn­vapen till landet: Det är förbjudet att till Finland införa kärnladdningar samt att här fram­ställa, inneha och spränga sådana. (4§). Med hjälp av denna lag har Finland tydliggjort vad som gäller i landet. Detta har bidragit till avspänning i regionen, något som också Sverige har gagnats av.

Sverige bör liksom Finland ha en sådan lagstiftning för att klargöra vår syn på kärn­vapen inom vårt lands gränser och på så vis sända tydliga signaler vad gäller detta både till våra medborgare och till omvärlden.”

FN:s förbudsavtal mot kärnvapen har ni ju lämnat. Så frågan är om ni även kommer att lämna er egen motion ryggen nu?

Ni skriver i er motion att Riksdagens samtliga partier är överens i frågan. Då blir det ju än mer underligt att inte denna lagstiftning redan är på plats då Stig Henriksson (V) redan 2016 lämnade in en motion som löd:

”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör införa en klar och otvetydig lagstiftning om ett förbud mot införande och transitering av kärnvapen på svenskt territorium samt följa upp att förbudet efterlevs genom tillförlitliga kontrollmekanismer och tillkännager detta för regeringen.”

I Finlands kärnenergilag 11.12. 1987/990 4 § som ni också hänvisar till i er motion, står att läsa:

Kärnladdningar
Det är förbjudet att till Finland införa kärnladdningar samt att här framställa, inneha och spränga sådana.

Det är alltså en mening vi inte klarat att införa i lagstiftningen sedan 2016. Frågan är varför?

Men åter till min fråga till dig Carina. Står du, dina kollegor och ert parti fortfarande bakom det ni skrev i er motion 2020?

Är Finlands sak även vår, mer än som läpparnas bekännelse?

Tack för ordet!
Ove Nordström, partimedlem

 

 

 

5 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
abpot
Gäst
abpot
18 maj, 2022 08:21

-Jag ser fram emot ett Svar ifrån Carina

Jörgen Larsson
Gäst
Jörgen Larsson
19 maj, 2022 06:51
Svarar  abpot

Då är vi 2 stycken.

Bengt
Gäst
Bengt
20 maj, 2022 11:39

hon kommer förmodligen inte att svara, det har varit väldigt tyst från S sen Nato ansökan. Undra vilka mer frågor de kommer göra en så kraftig vändning inom snar framtid, kanske narkotikapolitiken?

bo.dereby
Gäst
bo.dereby
27 maj, 2022 04:37

Jag undrar vad som händer om vi skulle hamna i krig och i en så svår situation att kärnvapen krävdes för att överhuvudtaget kunna vara en fri självständig nation och att krav ställdes från kärnvapenmakter att tillåta kärnvapen i vårt land. Detta är kanske en utopisk fråga som aldrig kan bli aktuell men som kanske skulle kunna bli aktuell i ett väldigt utsatt läge

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
28 maj, 2022 11:26
Svarar  bo.dereby

Fråga finländarna. Det är ju på modet nu att vi ska göra precis som dem. De har ett förbud.