Gå direkt till Nyheten (Debatt: Sjukvården bör vara nationell)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 09 december 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Sjukvården bör vara nationell

Publicerad onsdag, 18 maj 2022, 12:02 av Insändare

– Sverige behöver en nationellt sammanhållen sjukvård.
Det skriver två Kristdemokrater i en debattartikel.

Svensk hälso- och sjukvård håller en mycket hög medicinsk kvalitet, ofta rankad i världsklass, vilket i allra högsta grad är relaterat till en professionell och hårt arbetande personal. Men vi har idag problem med alltför långa vårdköer. För att möta framtidens utmaningar krävs en nationellt sammanhållen sjukvård där staten har huvudansvaret. Det skulle gynna sjukvården i såväl Skaraborg som i hela landet.

Ökad kvalitet, bättre arbetsvillkor, minskad byråkrati samt ökad effektivitet och jämlikhet. Det är några av de vinster som går att uppnå genom att införa ett statligt huvudmannaskap för sjukvården.

Fram till dess att en sådan reform genomförs måste Västra Götalandsregionen växla upp arbetet för att möta det uppdämda vårdbehovet, kapa vårdköerna, bygga ut primärvården, förebygga psykisk ohälsa och leverera bästa möjliga vård. Varje patient har rätt till vård i rätt tid med rätt kompetens. I dag råder tyvärr brist på vårdplatser inom flera områden i regionen. Det leder till ökade överbeläggningar eller att patienter vårdas på fel avdelning och på det viset riskerar att gå miste om den bäst tillgängliga vården.

För Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen är målsättningen att skapa en köfri vård. Nuvarande struktur och arbetssätt behöver ses över. Det behövs ett väl fungerande samarbete inom vården och en utbyggnad av antalet vårdplatser vid flera avdelningar så att det finns tillräckligt med kapacitet i systemet för att klara belastningstoppar. Som ett led i arbetet för en köfri vård behöver vårdgarantin skärpas så att väntetiden till specialistbesök, operation eller behandling kortas till högst 30 dagar från medicinskt beslut. Likaså måste regionerna ta hjälp av varandra när ledig kapacitet finns på annat håll.

Att förbjuda vinstdrivande företag inom sjukvården skulle innebära att utbudet av alternativ minskade, vilket vore en inskränkning i medborgarens valmöjligheter. Sjukvården behöver många olika utförare för att möta behoven.  Privata, kooperativa och ideella vårdgivare är viktiga komplement till den offentliga vården och bidrar till kvalitetsutveckling och valfrihet.  Individens självbestämmande måste värnas. Kristdemokraterna vill se över hur Patientlagen kan stärkas och på vilka andra sätt patientens inflytande kan utvecklas.

Genom att låta staten ta ett helhetsansvar för sjukvården skapas förutsättningar för en högkvalitativ och jämlik sjukvård i hela Sverige. Till dess att riksdagen fattar ett sådant beslut kommer vi kristdemokrater vara inriktade på att med nuvarande system leverera den bästa sjukvårdspolitiken och de bästa reformerna – med patienten i centrum.

Stefan Svensson (KD), regionrådskandidat
Conny Brännberg (KD), regionråd

5 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
18 maj, 2022 12:13

Med tanke på KD:s oförmåga i de regioner ni är med och styr kan man ju faktiskt förstå er inställning!

Gurkan
Gäst
Gurkan
18 maj, 2022 02:23

Ja när samma parti är med och styr en majoritet av landets regioner med såpass katastrofala följder så förstår jag att detta parti skriker efter just detta. Men kom ihåg…det dom gjort på regional nivå vill dom alltså göra nationellt.

Arg Skattebetalare
Gäst
Arg Skattebetalare
18 maj, 2022 05:29

Att staten skall ta ett helhetsansvar för sjukvården är helt rätt.
Att 21 regioner skall styra sjukvården gynnar inte oss skatte betalar.
Jag skulle önska att alla partier skulle ha den insikten.

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
18 maj, 2022 06:28

Inget parti vill ändra på detta då det är många välarvoderade funktioner de tappar.

örnvik
Gäst
örnvik
19 maj, 2022 10:11

Det är samma personer som inte vill ha Akutsjukvård i Lidköping och tänker sig sitta
med i den representantgrupp som blir i varje Region för Statlig Vård