Gå direkt till Nyheten (Debatt: Ett tryggt, värdigt och aktivt seniorliv)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 26 september 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Ett tryggt, värdigt och aktivt seniorliv

Publicerad Wednesday, 11 May 2022, 14:36 av Insändare

En grupp seniorer inom Socialdemokraterna i Skaraborg skriver att bl a att den uppdelade arbetstiden för omsorgspersonalen är en stöld av tid.

Ett tryggt, värdigt och aktivt seniorliv

För Socialdemokraterna är omsorg om de äldre och deras välmående högt prioriterat. Att äldreomsorgen
är i stort behov av förbättringar är de flesta överens om. Stora statliga bidrag har skickats till våra
kommuner att användas för att förbättra äldreomsorgen. Dessa pengar måste nu användas på rätt sätt och
ge effekt.

Alla har rätt till ett tryggt och värdigt åldrande. Du som behöver stöd och hjälp ska kunna få det under
lugna former. Det kan vara hjälp med vardagssysslor i hemmet eller på äldreboende, god mat, utevistelse
och sociala aktiviteter, liksom hemsjukvård. Du som på egen hand klarar det praktiska kanske ändå
upplever ensamhet eller initiativlöshet. I samhällsansvaret för äldre ingår också att motverka ofrivillig
ensamhet.

Men omsorgspersonals minutstyrda arbetsdagar, delade turer, som innebär att arbetsdagen är uppdelad i
pass med flera timmars obetald paus, d v s är en slags stöld av tid, timanställningar i stället för
heltidsanställningar och för få medarbetare skapar stress och olust. Effekterna av dåliga arbetsvillkor och
bristfälliga arbetsmiljöer spiller över på brukarna.

För en god och trygg äldreomsorg behövs en rimligt tilltagen grundbemanning med rätt kompetens hos
personalen, en god arbetsmiljö och för brukare anpassade bostäder. Viktigt är också ökat stöd till
anhörigvårdare. För att motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa behövs förutsättningar för ett rikt
socialt och aktivt liv, till exempel fler attraktiva och tillgängliga mötesplatser.

Vi S-seniorer har tillsammans med våra övriga partikamrater i våra kommuner gång på gång, genom
motioner, yrkanden i Socialnämnden och i budgetarbetet drivit dessa krav och kommer att med kraft
fortsätta så. Genom att ge din röst till Socialdemokraterna i valet 11 sep. kan du också vara med och skapa
förändringar för ett tryggt, värdigt och aktivt seniorliv.

Socialdemokraterna seniorerna Skaraborg
Anita Andersson Skövde
Lena Christersson Skara
Monica Högberg Gullspång
Ingrid Schwanborg Falköping
Birgitta Wester Hjo
Bengt-Göran Henningsson Essunga