Gå direkt till Nyheten (Brandmän protesterar mot sammanslagning
– Varför?)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 03 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Brandmän protesterar mot sammanslagning
– Varför?

Publicerad måndag, 09 maj 2022, 17:12 av Björn Smitterberg

Förslaget att utreda en sammanslagning mellan Räddningstjänsterna i Västra Skaraborg (med bl a heltidsanställda i Lidköping) och Östra Skaraborg har medfört ett brev från heltidsanställda brandmän med flera frågor.
Bemanningsuppgift rättad.

Den första frågan som ställs om förslaget till sammanslagning är kort: Varför?

Nu ifrågasätter brandmännen om deras delaktighet i verksamheten kommer att förändras, bl a för att räddningstjänsten i östra Skaraborg (RÖS) arbetar på annat sätt än i väst (RVS). Risken är att organisationen blir mer toppstyrd.

RÖS har enligt brevet delade turer på stationer under veckorna RVS medan brandmännen i RVS jobbar hela dygn.

Brevet är skickat till kommunledningen.

Här återges brevet i sin helhet:

– – – –

När vi i personalen på RVS fick höra att det fanns intresse från politikens håll att utreda ifall en sammanslagning med RÖS skulle kunna vara möjlig så väcktes en mängd frågor…

Den första och största frågan som vi inte fått något bra svar på alls än är VARFÖR?

Vet man om att en Räddningstjänst inte ser likadan ut i olika kommuner? Visst, alla uppfyller och följer LSO men utöver det så skiljer det ofta ganska mycket hur verksamheten ser ut när de kommer till allt annat. Med det sagt så är det inte fråga om vilken räddningstjänst som på något sätt är bäst eller sämst på olika punkter utan mer att vi vill belysa att det skiljer mer än vad dom flesta tror.

Vi inom RVS har de senaste 20 åren jobbat hårt för att ligga långt framme i utvecklingen. Vi har snabbt och enkelt kunna ställa om när kraven på utryckningsverksamheten har ändrats. Grunden till detta har varit att vi har en otroligt stor och bred delaktighet från personalen samt en i våra mått mätt lagom stor organisation med korta beslutsvägar.

Delaktigheten bottnar i att alla har egna ansvarområden där man omvärldsanalyserar och driver egna projekt för att utveckla nya metoder och taktik. Eftersom RVS är en organisation med korta beslutsvägar så kan vi snabbt prioritera de områden som internutbildningen måste inriktas på för stunden för att stärka oss som organisation och möta allt ifrån nya alternativa bränslen i våra fordon till det ökade våldet i samhället.

Tiden där utbildade brandmän stod på rad utanför brandstationerna och bara väntade på att någon annan skulle sluta är förbi. Vi tror därför det är av största vikt att man behåller den attraktiva arbetsplats som vi byggt upp de senaste åren. Vi har nämligen även varit med under den tiden där vi inte kunde stoltsera med just detta och då vi hade oerhört svårt att rekrytera nya brandmän överlag men framförallt under somrarna.

Vi har lagt ner stora summor pengar och massor av tid på att genomgå flera olika verksamhetsutvecklande projekt för att svetsa samman personalen alltifrån räddningschef till brandmannen.  Resultaten av dessa arbeten har blivit samma alla gånger. Det personalen tyckt vara viktigast på sin arbetsplats är att känna sig delaktig och uppmärksammad för sitt arbete. Att vi är kommunanställda ser vi som en trygghet i sig och något som vi trodde Kommunen var stolt över. Här får det inte handla om att man inte vet i vilken sektor man ska placeras oss efter kommunens egen omorganisation, och därför se sig om efter en enklare lösning genom att flytta oss ifrån kommunen till ett redan aktivt förbund. Sistnämnda är något i stil med den förklaring vi fått.

Arbetstider och arbetssätt är en stor del i en arbetstagares arbetsmiljö och välbefinnande på jobbet. Vi har provat att både jobba hela dygn samt delade dygn. Vi har haft en arbetsgrupp som sammanställt personalens åsikter om hur man upplevt de båda alternativen och resultatet blev att 100 % tyckte att jobba hela dygn var det absolut bästa. Orsakerna var många men man upplevde t.ex. en mycket mer flexibilitet i arbetsdagen där alltifrån övningar, egna ansvarområden, externutbildningar och eventuella larm skulle in i schemat. Man hann både påbörja och avsluta det man tagit sig an och slapp känna stress över att tvingas lämna över till pågående skifte. För arbetsgivarens sida så går det åt hälften så mycket tid till överlämningar och det är lättare att täcka för sjukdomar mm.

En av våra farhågor är att vi på sikt riskerar få mindre delaktighet från personalen i en mera toppstyrd organisation. RÖS jobbar inte heller hela dygn på veckorna idag och de indikationer som vi i RVS fått är att samma schema ska gälla på alla ställen om en sammanslagning skulle bli aktuell. Detta sammantaget kommer med stor sannolikhet i så fall leda till att vi är tillbaks på ruta ett där nyrekryteringen blir mycket svårare. Samtidigt har några ur befintlig personalstyrka uttryckt att de vid ett schema med delat dygn och mindre delaktighet kommer fundera över sin egen arbetssituation.

En del i vårt uppdrag som Räddningstjänst och som vi också utökat de senaste åren är att visa upp för allmänheten vad vi gör för att vara så förberedda som möjligt för de utmaningar vi ställs inför. Vi vill skapa en medvetenhet hos allmänheten att vi finns för alla. Vi har nog i princip aldrig nekat ett studiebesök, vi bjuder in förskoleklasser till brandstationen och vi gör besök ute i skolorna där vi träffar 5:e-klassare varje år. Detta är alltid lika uppskattat bland barnen.

Vi gör även utbildningsinsatser mot ÅK 8 (upp i rök konceptet), gymnasieelever i brandkunskap och praktikveckor. Vilket nu visar sig vara en viktig del i förebyggande arbetet mot hot och brott mot blåljuspersonal. Storstäderna pratar om att starta upp detta igen efter kravallerna runt påsk 2022.

Vi försöker delta i evenemang ute på staden och synas så mycket som möjligt där allmänheten samlas, allt för att påminna om att vi finns dygnets alla timmar alla dagar om året.

Ytterligare en farhåga är att dessa möten blir färre eller helt uteblir. Vad vi har förstått så sker inte utbildningar till varken förskoleklasser eller 5:e-klassare i samma utsträckning, om någon alls inom RÖS nuvarande organisation. Vill våra (RVS) medlemskommuner verkligen släppa detta, om nu så skulle bli fallet?

Att man ens driver frågan vidare trots att det sedan länge står klart att våra närmaste grannkommuner i SMS (Samhällsskydd Mellersta Skaraborg) inte kommer att ingå i det nya större förbundet är något vi också ställer oss frågande till.

Det finns förbund runt om i Sverige där enskilda kommuner tagit tillbaka sin Räddningstjänst för att man vill få tillbaka kontrollen och korta ner dom långa beslutsvägarna som tyvärr är övervägande vanliga i stora organisationer. Däremot så samarbetar dom fortfarande på ledningsnivå genom ett avtal om GLS (gemensamt ledningssystem).

Vi har sedan några år även ett väl fungerande samarbete när det kommer till övningsverksamheten på övningsfältet Hasslum i Skövde. Där kör vi årligen övningar för hela organisationen. Dessa föregås av gemensamma möten där behov och utformning av övningarna planeras gemensamt av bl. a. RVS, RÖS, SMS, Herrljunga och AVRF (Alingsås & Vårgårda).

Vårat nyss ingångna samarbete med RÖS vad gäller GLS ser vi som en stor uppgradering och ett ypperligt sätt där samarbetet direkt stärker vår förmåga som Räddningstjänst. Varför inte nöja sig där och på sikt utvärdera resultatet av detta?

Vi som är väl insatta i vår verksamhet och värnar om invånarna inom RVS-området, ser att vi förlorar mer än vad vi vinner på en sammanslagning.

/Personalen RVS heltid 2022-04-19

 

 

10 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Lunnarn
Gäst
Lunnarn
9 maj, 2022 07:45

Förstår de anställda.Visst förlorade de en del frihet på arbetsplatsen.
Men en sammanslagning ger mycket bättre materiell,kunskap och ekonomi.

Lunnarn
Gäst
Lunnarn
10 maj, 2022 08:33
Svarar  Lunnarn

Fint att se att många brandmän läser Lidköpingsnytt.
Finns det inga brandkvinnor?

Iss
Gäst
Iss
10 maj, 2022 10:40
Svarar  Lunnarn

Tyvärr så visar fakta och svaren på konsekvensanalysen, att en sammanslagning EJ ger bättre material, EJ bättre kunskap då Ö Skaraborg ligger efter V Skaraborg i utveckling tex medarbetarundersökningar mm, och bland den viktigaste frågan så kommer det bli dyrare för skattebetalarna i medlemskommunerna Vara, Essunga, Grästorp, Lidköping. Det är ej effektivt att bli en ”stor organisation” inom områden som rtj. Se på de som går ifrån förbund, de som inser att det är tredje man som blir negativ drabbad. Låt vänta på utvärderade riktlinjer från MSB innan förändringar!

RGR
Gäst
RGR
9 maj, 2022 09:35

Brandmännen, gräsrötterna som lever i verkligheten, är nog de som vet bäst vad som behöver göras och hur verksamheten ska skötas.

Senast redigerad 1 år sedan av RGR
Kenneth
Gäst
Kenneth
10 maj, 2022 05:54

En personalgrupp, en organisation, en ledning !

örnvik
Gäst
örnvik
10 maj, 2022 12:46

Är det en ny form av centralisering till Skövde som är under uppsegling eller

Kristina
Gäst
Kristina
11 maj, 2022 11:18

Lidköpings politiker gör mig mer ledsen än glad. Allt som gjort lidköping till en attraktiv stad att bo i har ni systematiskt gjort er av med. BUP, bb, akuten, stadsnära skogar, bjudit in raggarparad som förpestar vår luft och skräpar ned i vår stad. Nu står även brandmännen på offerbacken. Vilka jobbar ni för egentligen? För det är definitivt inte mig.

Robert
Gäst
Robert
11 maj, 2022 08:24
Svarar  Kristina

Tråkigt att medge, men du har helt rätt Kristina.

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
11 maj, 2022 12:33

Därmed torde utredningen aldrig behöva genomföras. Insändaren är svar nog!