Gå direkt till Nyheten (Efter kritik: Reseavdraget ändras)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 03 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Efter kritik: Reseavdraget ändras

Publicerad tisdag, 03 maj 2022, 13:26 av - Inskickat material

Regeringen överlämnade nyligen en proposition till riksdagen med förslag på ett nytt och förenklat reseavdrag. För att personer med långa pendlingsavstånd ska få en större skattelättnad remitterar Finansdepartementet i dag en promemoria med förslag på höjda nivåer i det nya reseavdraget. Bland annat föreslås att den övre avståndsgränsen och kilometersatsen höjs. Även de schablonbelopp som får dras av för kostnader för resor med egen bil och förmånsbil vid tjänsteresor och hemresor föreslås justeras.
Regeringen har föreslagit att dagens reseavdrag ersätts med en skattereduktion som är avståndsbaserad och färdmedelsneutral. Med det nya reseavdraget väntas 260.000 fler personer kunna ta del av skattelättnaden jämfört med dagens utformning av reseavdraget.

För att personer med längre pendlingsavstånd ska få en större skattelättnad för sina arbets­resor lämnas nu förslag på att den övre avståndsgränsen i det nya reseavdraget höjs från 8 till 12 mil. För att skattelättnaden ska täcka en större del av kostnaden för resorna föreslås att den s.k. kilometer­satsen höjs från 5 till 8 kronor per mil. Schablonbeloppet som får dras av för kostnader för resor med egen bil i tjänsten och i näringsverksamhet föreslås också höjas från 18,50 till 25 kronor per mil.

– Det är viktigt att människor ska kunna bo och arbeta i hela landet. Med dessa förslag kan vi ge ett utökat stöd till den som har långt till jobbet. Detta är särskilt viktigt när Rysslands invasion av Ukraina har lett till stigande priser på bland annat drivmedel vilket slår extra hårt mot den som har långa pendlingsavstånd och är beroende av bil, säger finansminister Mikael Damberg.

Även avdraget för drivmedel vid tjänsteresor med förmånsbil justeras för att bättre spegla den faktiska kostnaden. Avdraget för drivmedel höjs till 12 kronor per mil, men för förmånsbilar som enbart drivs med elektricitet sänks i stället avdraget till 6 kronor per mil. Schablonbeloppen som används vid avdrag för kostnader för hemresor justeras på motsvarande sätt.

I promemorian justeras även vilka kommuner som ska ingå i gruppen storstadskommuner vilket innebär en minskning från 29 till 26 kommuner.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och beräknas minska skatteintäkterna i offentlig sektor med ca 4,5 miljarder kronor per år från och med 2023.