Gå direkt till Nyheten (Nytt avtal för brandmän i beredskap)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 september 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nytt avtal för brandmän i beredskap

Publicerad Monday, 02 May 2022, 15:19 av - Inskickat material

Fackförbundet Vision har tecknat ett nytt tvåårigt avtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona, Kommunal och Brandmännens Riksförbund (BRF) för omkring 10.500 beredskapsbrandmän.

­Beredskapsbrandmännen har ett viktigt uppdrag i samhället och rycker ut för att hantera till exempel bränder och trafikolyckor. Det totala antalet utryckningar ligger de senaste åren på över 100.000 per år.

− Vi är glada att ha tecknat ett stabilt avtal som ger bättre villkor och högre beredskapsersättning för landets beredskapsbrandsmän. Beredskapsbrandmännens betydelse kan inte underskattas, det har blivit tydligt under de senaste årens skogsbränder och översvämningar, säger Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef i Vision.

Beredskapsbrandmännen utgör också en viktig del av svensk krisberedskap. Behovet av att stärka Sveriges beredskap ytterligare har blivit alltmer tydlig, inte minst mot bakgrund av coronapandemin och kriget i Ukraina,

Parterna har under de senaste åren gjort omfattande förändringar i kollektivavtalet i syfte att underlätta för räddningstjänsterna att behålla och rekrytera brandmän. Det handlar exempelvis om högre ersättningsnivåer och möjligheter till en mer flexibel beredskapsförläggning.

Ytterligare förbättringar är att antalet dagar med ersättning för den som blir gravid utökas från 180 till 270 kalenderdagar. Det införs en möjlighet att få ledigt med bibehållen ersättning vid trängande familjeskäl och villkoren vid utbildning har förbättrats.

Villkoren i kollektivavtalet är en viktig del men det krävs också andra insatser för att rekrytera fler beredskapsbrandmän. Eftersom arbetet som beredskapsbrandman kräver att man arbetar eller bor i närheten av brandstationen ser vi att kommunerna är en naturlig rekryteringsbas med stor potential. Det förutsätter att kommunerna uppmuntrar till kombinationsanställningar och i högre utsträckning möjliggör för sina medarbetare att även ta anställning som brandmän.

− Att ha personal som omedelbart behöver lägga ner arbetet för att åka på ett larm går att hantera med viss planering. Det borde utgöra ett stort värde för huvudarbetsgivarna att ha personal som har kompetens att hantera akuta situationer och olyckor. Dessutom bidrar man till att säkra Sveriges beredskap, säger Eva-Lotta Nilsson.

För att intensifiera rekryteringen av beredskapsbrandmän ytterligare krävs en systematisk kraftsamling i hela landet. Staten, kommunerna, räddningstjänsterna och de fackliga organisationerna måste fortsätta samarbeta och samverka för att rekrytera fler till räddningstjänsterna. Att fler väljer att bli beredskapsbrandmän är ett sätt att höja hela Sveriges beredskap.