Gå direkt till Nyheten (Vårdpersonal: Samma kriterier för vårdens hyrpersonal i hela landet)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 03 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Vårdpersonal: Samma kriterier för vårdens hyrpersonal i hela landet

Publicerad måndag, 25 april 2022, 10:45 av Redaktionen

Regionernas samordnade upphandling av hyrpersonal i vården är klar och annonseras idag, den 25 april.

– Vi är mycket nöjda med att nu äntligen kunna presentera gemensamma kriterier för inhyrning av vårdpersonal. Det kommer att underlätta för både regioner och leverantörer framöver, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör för Västra Götalandsregionen och ordförande i projektets styrgrupp.

Arbetet med att ta fram gemensamma kriterier för regionernas upphandling av vårdpersonal har pågått sedan februari 2021. Beslutet om att göra en gemensam upphandling fattades av regiondirektörerna i december 2020.

– Kostnaderna för den inhyrda personalen skenade och regionerna konkurrerade med varandra, säger Ann-Sofi Lodin.

– Det blev ohållbart i längden. Allt för stor andel inhyrd personal ledde till väldigt stor arbetsbörda för regionernas fasta personal och kontinuiteten för patienterna blev lidande. Vi bestämde oss för att gemensamt ta tag i problemet, säger hon.

Med samma kriterier och krav på personal som hyrs in och en gemensam prissättning blir förutsättningarna tydliga för alla inblandade.

– Det tjänar både regionerna och leverantörerna på, säger projektledaren Stefan Petersson.

Arbetet har genomförts av representanter från regionerna och stort fokus har lagts på att ta in synpunkter och inspel från olika håll som till exempel leverantörer, branschorganisation och fackliga organisationer.

– Självklart har åsikterna gått isär ibland, vi har ju olika roller. Men nu måste vi se till patienternas och personalens bästa. Och vårt uppdrag är att förvalta skattepengarna på bästa sätt, säger Stefan Petersson.

Avsikten är att teckna ramavtal med alla leverantörer som uppfyller de obligatoriska kraven. Samtliga regioner kommer också att ansluta till det gemensamma avtalet. Dock vid olika tidpunkter, eftersom deras nuvarande avtal löper ut vid olika tillfällen.

Avtalet gäller sjuksköterskor och läkare och kraven som ställs gäller bland annat klinisk erfarenhet, introduktion och karenstid. Den gemensamma prissättningen har utgått från regionernas nuvarande priser och tar hänsyn till tillgång och efterfrågan.

– Det har varit ett svårt och omfattande arbete som genomförts gemensamt av alla regioner, så vi är mycket nöjda med att nu vara i hamn och kunna garantera rimliga förutsättningar för en god vård och personalpolitik framöver, säger Ann-Sofi Lodin.

– – – –
Pressmeddelande VGR

2 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Ulrika
Gäst
Ulrika
25 april, 2022 04:38

Vore det inte billigare, och bättre kontinuitet för patienterna, att avsevärt höja grundbemanningen? Vårdpersonal, i alla kategorier, måste få kosta med bättre bemanning och bättre lön. Att hyra in personal är mycket kostsamt men det verkar de som styr regionerna inte blinka inför?

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
25 april, 2022 11:00

Vad blir kostnaden för t.ex. en inhyrd sköterska i förhållande till den egna anställda sköterskan?