Gå direkt till Nyheten (Sverige-Norge i samarbete om att ”begrava” koldioxid)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Sverige-Norge i samarbete om att ”begrava” koldioxid

Publicerad tisdag, 05 april 2022, 15:22 av Redaktionen

Norge och Sverige överens om att intensifiera samarbetet om koldioxidlagring
Statsministrarna Jonas Gahr Støre och Magdalena Andersson träffades idag den 5 april för samtal i Stockholm. Statsministrarna är eniga om att så snart som möjligt ingå ett avtal mellan Norge och Sverige om export/import av koldioxid för att möjliggöra norsk-svenska företagssamarbeten om permanent lagring av koldioxid i den norska kontinentalsockeln.

– Jag är glad att vi står tillsammans för att vidareutveckla det nära samarbetet mellan Norge och Sverige. Som ett led i detta är vi överens om att stärka samarbetet kring energi- och klimatfrågor för att lyckas med den gröna omställningen och avskiljning, transport och lagring av koldioxid, som är en central del i detta, säger statsminister Jonas Gahr Støre.

Ett avtal mellan länderna krävs enligt Londonprotokollet för att koldioxid ska kunna transporteras över landgränsen. När CCS-teknik tillämpas på anläggningar med biogena utsläpp kallas det för bio-CCS och ger då negativa utsläpp till atmosfären.

Länderna har en fast grund att bygga på i form av nordiskt samarbete om energi och klimat samt genom EES-avtalet. Både Norge och Sverige vill vara pådrivande för att nå nationella klimatmål och koldioxidneutralitet i Norden samt för att bidra till att hela världen når målen i Parisavtalet.

– Våra länder har allt att vinna på att samarbeta för att skynda på den gröna industriella revolutionen. Tillsammans med de andra nordiska länderna kan vi visa världen hur den gröna omställningen skapar fler jobb och säkrar vårt välstånd. Vi behöver minska utsläppen, men för att nå våra mål behöver vi också koldioxidlagring, säger statsminister Magdalena Andersson.

Norge och Sverige vill också intensifiera sitt samarbete kring teknikutveckling, energiinfrastruktur och grön omställning för att minska utsläpp av växthusgaser från länderna i Nordsjöregionen.

Norge och Sverige bedriver en ambitiös klimat- och energipolitik utifrån Parisavtalet. För att nå klimatmålen kommer omfattande utsläppsminskningar att krävas. Därutöver kommer CCS sannolikt att vara ett nödvändigt komplement till de utsläppsminskande insatserna, som åtgärd där rimliga alternativ saknas vid fossila utsläpp eller som en kompletterande åtgärd i form av bio-CCS.

Norge och Sverige samarbetar nära om energi och klimat, särskilt genom det nordiska samarbetet om energi och klimatförändringar och EES-avtalet. Som första länder i världen etablerade Norge och Sverige en gränsöverskridande certifikatmarknad för att stimulera utvecklingen av förnybar energi. De norska och svenska elmarknaderna är nära sammankopplade genom en rad förbindelser. Norge och Sverige är parter i OSPAR-konventionen och Londonprotokollet (LP) enligt IMO och har båda ratificerat de ändringar i LP som är nödvändiga för att koldioxid ska kunna transporteras från Sverige för offshorelagring i Norge.

Det finns ett ökat intresse för CCS i Sverige, både från industri och myndigheter. Den svenska regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att vara nationellt centrum (länk till Energimyndigheten) för avskiljning och lagring av koldioxid. Sverige kommer också att införa ett driftsstöd för bio-CCS genom omvända auktioner. Ambitionen är att en första auktion ska äga rum i slutet av 2022 för att en första lagring ska kunna ske 2026.

Flera aktörer i Sverige har potential att tillämpa CCS och norska Northern Lights och flera svenska företag har ingått en avsiktsförklaring. I Sverige har aktörer möjlighet att söka statligt investeringsstöd genom Industriklivet (länk) och ett svenskt bio-CCS-projekt har beviljats medel genom EU:s innovationsfond.

År 2021 godkände det norska parlamentet ett fullskaligt demonstrationsprojekt för CCS, Longship – Capture and Storage of CO2 (länk). Den norska regeringen kommer att stå för 2/3 av de totala kostnaderna i projektets första fas. Northen Lights (länk) är en del av Langskips infrastruktur, med status som projekt av gemensamt europeiskt intresse (PCI). Projektet har beviljats finansiering genom EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (FSE).

Lagringskapaciteten i Northern Lights är cirka 5 miljoner ton koldioxid per år i fas 2. Norge har en betydande geologisk potential för att lagra koldioxid utöver detta.