Gå direkt till Nyheten (Naturskyddsföreningen kritisk till försämrat strandskydd)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 03 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Naturskyddsföreningen kritisk till försämrat strandskydd

Publicerad tisdag, 22 mars 2022, 18:42 av Redaktionen

Propositionen som regeringen presenterade under tisdagen innebär att det generella strandskyddet försvagas. Naturskyddsföreningen är kritisk till förslaget som sammantaget riskerar att leda till att allmänhetens tillgång till stränder minskar, att värdefull natur hotas och att sårbarheten mot klimatförändringar ökar. Samtidigt är föreningen lättad över att det generella strandskyddet får finnas kvar vid alla våra sjöar och vattendrag.

− Det svenska strandskyddet har funnits sedan 1950-talet, vilket har lett till att vi dag har bättre tillgång till orörda stränder än många andra länder. Den nya strandskyddspropositionen riskerar att leda till att allmänhetens tillgång till fria stränder för bad och friluftsliv minskar, att den biologiska mångfalden drabbas negativt och att vår motståndskraft mot klimatförändringar minskar. Det är anmärkningsvärt att Sverige väljer att minska sitt naturskydd, när diskussionerna både inom EU och FN går i motsatt riktning, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Förslagen i propositionen gör att strandskyddet försvagas inom stora områden även vid kusten, i skärgården och längs stränderna vid de stora sjöarna. Det är områden som tidigare varit skyddade från uppluckringar i strandskyddet. Det kommer dessutom att bli mycket lättare att få dispens i så kallade strandnära utvecklingsområden, samtidigt som strandskyddet minskas från 100 till 25 meter vid små insjöar och vattendrag.

På det hela taget gör det försvagade strandskyddet att det blir svårare för Sverige att nå miljökvalitetsmålen. Det påpekade även Lagrådet i sitt yttrande till lagrådsremissen som kom i höstas.

−Kriterierna för att peka ut de nya så kallade strandnära utvecklingsområdena där strandskyddet luckras upp är otydliga, vilket gör att sådana områden kan pekas ut godtyckligt. De nya särskilda skälen för dispens i dessa områden är också mycket tillåtande, vilket kommer att få negativa konsekvenser för värdefull natur, säger Karin Lexén.

En viktig del av januariöverenskommelsen om strandskyddet var att strandskyddet skulle stärkas i högt exploaterade områden. Men skärpningarna av strandskyddet som utlovats utgörs bara av ett förtydligande av den lagstiftning som redan gäller. Detta förtydligande kan förhoppningsvis få betydelse i samband med dispensgivning, men det återstår att se om detta leder till verklig skärpning av skyddet i känsliga och högt exploaterade områden.

– Med tanke på att mer än en tredjedel av den svenska kusten har exploaterats, hade vi hoppats att förslaget skulle vara skarpare vad gäller ökat skydd i känsliga och högt exploaterade områden. Vi hade även velat se en skärpning som tar hänsyn till kumulativa effekter och den klimatnytta som ett väl fungerande strandskydd ger, säger Karin Lexén.

Propositionen ska riksdagen rösta om under våren. Lagförslagen väntas sedan träda i kraft 1 juli i år.

– – – –
Läs i Lidköpingsnytt om regeringens förslag.