Gå direkt till Nyheten (Regeringen vill lätta på strandskyddet)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 september 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Regeringen vill lätta på strandskyddet

Publicerad Friday, 18 March 2022, 14:15 av Björn Smitterberg


Regeringen har beslutat om en proposition för en ökad differentiering av strandskyddet. Det ska bli enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter, samtidigt som strandskyddet skärps i områden med högt bebyggelsetryck. Det lokala inflytandet ska också öka.

Strandskyddet bör differentieras för att ge bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet, främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt bebyggelsetryck. Syftet med reformen är att göra strandskyddet mer ändamålsenligt. Genom förslagen ökar möjligheterna att ta hänsyn till olika förutsättningar i olika delar av landet. I praktiken innebär reformen såväl lättnader som skärpningar av strandskyddet jämfört med idag.

– Det ska bli enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter, samtidigt som vi skärper strandskyddet i tätbebyggda områden där många vill bygga, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

För att säkra strandskyddets syften, nämligen att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur och växtlighet, finns det ett behov av att stärka strandskyddet i vissa områden. Närhet till natur är också en viktig aspekt för friluftslivet.

Regeringen tillsätter även en utredning som ska se över de areella näringarnas nuvarande undantag från strandskyddet. Utredningens syfte är att säkerställa att undantaget tar tillräcklig hänsyn till de varierande förutsättningar som råder för olika företagare inom de areella näringarna.

– Strandskyddet har skapat låsningar i svensk politik i många år. Jag är glad att vi nu kan lösa upp knutarna och lägga fram ett riktigt bra förslag tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allemansrätten längs våra stränder och att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet både i vatten och på land.

De nya strandskyddsbestämmelserna och effekterna av dem kommer att utvärderas.

Föreslagna lagändringar i propositionen träder i huvudsak i kraft den 1 juli 2022. Utredningen om de areella näringarnas undantag från strandskyddet redovisas senast den 31 december 2023.