Gå direkt till Nyheten (Debatt: Stärk livsmedelsproduktionen)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 17 augusti 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Stärk livsmedelsproduktionen

Publicerad torsdag, 17 mars 2022, 09:49 av Insändare

Moderaten Sten Bergheden, riksdagsledamot för Skaraborg, vill att den svenska livsmedelstrategin följs och att den svenska försörjningen med livsmedel stärks.

Regeringen struntar i Livsmedelsstrategin.

LRF-regionstämma är den 23 mars i Vara och återigen kommer lönsamheten, konkurrenskraften, skatter, äganderätten och dåliga vägar upp på agendan.

Den 20 juni 2017 tog riksdagen ett viktigt beslut om en Livsmedelsstrategi som tydligt, bland annat, innehöll att livsmedelsproduktionen ska öka och bidra till en hållbar utveckling i hela landet. Trots detta tydliga beslut så har inte regeringen vidtagit nödvändiga åtgärder för att nå målet. Detta dokument samlar nu istället damm på Regeringskansliet.

Sverige är långt ifrån självförsörjande på mat, varannan matbit är importerad vilket är ytterst allvarligt i dessa krigstider. Vi kan inte förlita oss på andra länders goda vilja och förmåga att förse oss med mat.

Istället för att genomföra livsmedelsstrategin har regeringen fortsatt med att höja skatter, låtit byråkratin växa, skapat fler reservat, försöker stänga ner fungerande små vattenkraftverk på landsbygden och stängt ner kärnkraftverk. Och dessutom har man låtit vargstammen växa obehindrat och skapat problem för många djuruppfödare.

Istället för att åtgärda våra allt sämre vägar så sänker regeringen hastigheten på vägarna. Man prioriterar att räkna fåglar i skogen och katter på marken, istället för att stärka konkurrenskraften för svensk matproduktion.

Sverige måste ta tag i de verkliga problemen och se till att livsmedelsstrategin från 2017 följs och att svensk matproduktion får bättre förutsättningar för att växa och därmed öka självförsörjningsgraden på mat.

Sveriges landsbygd har stora möjligheter att skapa jobb och tillväxt. Men då behöver drivmedelsskatterna sänkas kraftfullt, reduktionsplikten minska till EU-nivå, reservatsytorna kan inte få öka, äganderätten måste stärkas, vägarna måste rustas upp, konkurrenskraften måste öka och byråkratin minska avsevärt.

Regeringen och staten måste dessutom sköta om de reservat man har så att de inte fungerar som yngelrum för en uppförökning av granbarkborrar.

De höga priserna på diesel och bensin beror i huvudsak på höga skatter i Sverige och för höga krav på reduktionsplikten. Detta kan regeringen åtgärda direkt

Bristen på gödsel och höga priser på insatsvaror till lantbruket kan nu innebära att lantbrukare upphör med sin djurproduktion och inte sår och skördar sina åkrar. Detta är oerhört allvarligt i ett läge då vi redan är långt ifrån självförsörjande.

Läget är allvarligt för svenskt lantbruk och då kan vi inte ha en regering som sitter på sina händer och bara i bästa fall följer utvecklingen, vi behöver en regering som agerar och vidtar åtgärder nu.

Vi moderater vill ta vara på landsbygden, skogen och lantbrukens möjligheter att skapa jobb och tillväxt. För Sverige kan inte leva på reservat, granbarkborrar och en växande vargstam. Sverige och landsbygden behöver verkligen en ny regering.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg
Lantbrukare