Gå direkt till Nyheten (ST-läkarnas studie fick internationell spridning
Forskar om medicin för pedofiler)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

ST-läkarnas studie fick internationell spridning
Forskar om medicin för pedofiler

Publicerad onsdag, 09 mars 2022, 11:13 av Björn Smitterberg

Valdemar Landgren och Pontus Olsson, båda ST-läkare inom vuxenpsykiatrin vid Skaraborgs Sjukhus, har fått en artikel publicerad i den ansedda vetenskapliga tidskriften World Journal of Biological Psychiatry.

– Det är glädjande. Det var roligt att få delta i ett så viktigt och unikt forskningsarbete och det är viktigt att vår forskning känns som att den kan bidra med något i längden, säger de båda.

Valdemar Landgren (till vänster) och Pontus Olsson. Privat foto.

Valdemar Landgren har tidigare medverkat i ett forskningsprojekt som visade att behandling med medicinen Degarelix hos män som söker hjälp för pedofil störning minskar risken att begå övergrepp mot barn. Syftet med den nu aktuella delstudien – som började som Pontus Olssons ST-arbete – var att mer i detalj beskriva vilka effekter medicinen Degarelix hade på deltagarnas sexualitet. Detta eftersom placebokontrollerade studier på hjälpsökande patienter med pedofili inte gjorts tidigare.
Vad för resultat kom ni fram till?

-Effekten på patienterna som bara fick placebo var inte obetydlig vad gäller tvångsmässig sexualitet, men den var betydligt starkare hos dem som fått Degarelix. Chansen att inte uppleva en sexuell dragning till barn var tydligt större hos gruppen som fick Degarelix, men detta behöver bekräftas i nya studier, säger Valdemar Landgren.

Vad betyder resultaten för sjukvården?

– Att det är möjligt att bedriva forskning på denna patientgrupp, och patienterna kan se att det är möjligt att söka hjälp inom sjukvården och bli behandlad på ett respektfullt och seriöst sätt. Trösklarna att söka hjälp för sexuell dragning till barn behöver bli lägre och med denna studie kan patienter och behandlare kan ta mer välinformerade beslut om vad man kan förvänta sig av medicinsk behandling, säger Pontus Olsson.

Bildtext:

Valdemar Landgren (till vänster) och Pontus Olsson.

Foto: Privat

 

För mer information: Valdemar Landgren, 0515 – 87669