Gå direkt till Nyheten (92.000 i folkhälsoenkät)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 03 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

92.000 i folkhälsoenkät

Publicerad måndag, 14 februari 2022, 18:08 av Redaktionen

I dagarna skickas en inbjudan ut till 92 000 invånare i Västra Götaland om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor.

Hälsan i befolkningen ser olika ut och skiljer mellan olika åldrar, grupper och delar av länet. Både hälsan och förutsättningarna för en god hälsa förändras över tid. Därför är det viktigt att undersöka och följa hälsan. På så sätt kan viktiga faktorer upptäckas som påverkar förutsättningarna för en god och jämlik hälsa, eller skillnader i upplevd hälsa mellan olika grupper.

– Resultat från undersökningen hjälper oss att besluta om hälsofrämjande insatser och är tillsammans med andra datakällor en viktig del i arbetet för en god och jämlik hälsa i Västra Götaland, säger Ulf Hanstål (M), ordförande, beredningen för folkhälsa och social hållbarhet.

Tillsammans med flera av landets regioner står Folkhälsomyndigheten bakom enkäten som nu skickas ut till 92 000 slumpvis utvalda personer från 16 år och uppåt i Västra Götaland. Statistiska centralbyrån ansvarar för utskick och insamling av svar.

– Det är frivilligt att delta men vi hoppas att så många som möjligt väljer att svara. Varje persons enkätsvar är viktigt och unikt, det kan inte ersättas av någon annans. För att kunna planera insatser som möter upp mot alla invånares behov behöver vi få svar från så många som möjligt, säger Maria Gäbel, regionutvecklare, avdelning social hållbarhet.