Gå direkt till Nyheten (Regeringen föreslår ny resursfördelning för skolor)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Regeringen föreslår ny resursfördelning för skolor

Publicerad torsdag, 10 februari 2022, 09:29 av Björn Smitterberg

Kommuner har till skillnad från fristående skolor ett lagstadgat ansvar att anordna utbildning för kommunernas elever. Fristående skolor ska därför inte ges ersättning för ett ansvar som de inte har. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss som syftar till att öka likvärdigheten mellan kommunala och enskilda huvudmän samtidigt som principen om lika villkor upprätthålls.

Hemkommunen har ansvaret att se till att alla barn i kommunen som har rätt till utbildning får plats i en skola nära hemmet. Kommunen måste även ha plats för elever som är nyinflyttade, och kommunen är också skyldig att ta emot elever om en fristående skola lägger ner. Det så kallade skolplaceringsansvaret innebär merkostnader för de kommunala huvudmännen som huvudmännen för fristående skolor inte har. Trots det får kommunala och enskilda huvudmän i dag samma ersättning i grundbelopp per elev.

För att öka likvärdigheten föreslår regeringen att bestämmelserna om hur grundbeloppet beräknas ska förändras och att reglerna för kommunernas resursfördelning förtydligas. När hemkommunen beräknar bidraget till fristående skolor ska ett avdrag göras för merkostnader som kommunen har till följd av skolplaceringsansvaret.

– Vi behöver ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan och säkerställa att skattepengar går till att alla elever får en god utbildning. Det är orimligt att resursfördelningen i dag inte tar hänsyn till det större samhällsansvar och de merkostnader kommunerna har med att alltid kunna ordna skolplats till alla elever. Vi ska inte ersätta friskolor för ett ansvar de inte har. De här förslagen skapar en större tydlighet och transparens i hur resurser fördelas utifrån barns och elevers olika förutsättningar och behov, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Regeringen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2022 och tillämpas för kalenderåret 2024.

16 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Roberth Andersson(SD)
Gäst
Roberth Andersson(SD)
10 februari, 2022 06:16

Det var den socialdemokratiska regeringen 1997 som tog bort den fördelningsprincip som gjorde att friskolor fick 85% av skolpengen. Just därför att kommunen har det yttersta ansvaret för att alla barn med skolplikt har en skola att gå till. Nu har socialdemokraterna sådär 25 år senare kommit på att det var inte bra utan vill ändra tillbaka.

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
12 februari, 2022 03:57

Och vad anser SD i frågan?

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
15 februari, 2022 10:09

SD ansåg alltså ingenting i frågan, eftersom svar uteblev.

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
11 februari, 2022 10:02

Kommunerna ska äga frågan om etableringsrätten, då vitaliseras också den lokala demokratin. Sen kan man gott stoppa friskoledrift i AB form. Det kan drivas i andra former, för elevernas bästa.
Stärk det kommunala självbestämmandet generellt i alla frågor!

Observer
Gäst
Observer
11 februari, 2022 09:10

Förstår inte hur länge man skall hålla på att hitta felkällor i det svenska skolsystemet.1992 var det någon som kommunaliserade det svenska skolsystemet. Det var då det började.När det allmänna systemet inte fungerar så växer det fram alternativa system gudskelov.Det stora problemet i svensk skola är kravlöshet, bristande disciplin och organisation.Det borde vara så att den skola som inte leverar det som är avtalat så utgår det man i många organisationer kallar ”kvalitetsbristkostnader” dvs avdrag på ”skolpengen”.

RGR
Gäst
RGR
11 februari, 2022 09:43

Förbjud friskolor. Alla friskolor. Hur svårt kan det vara?

Observer
Gäst
Observer
12 februari, 2022 07:28
Svarar  RGR

För kännedom:Det finns friskolor i Sverige som är överlägsna kommunala skolor. Namnet är Internationella engelska skolan. Tyvärr finns inte de etablerade i vår kommun. I de kommunerna där de finns står tusentals ansvarskännade föräldrar i kö för att få in sina barn. Här lämnar ingen elev grundskolan med underkända betyg. De behöver inte anlita bevakningsföretag för att upprättahålla ordningen.Det är ju olika hur man använder ”skolpengen”

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
13 februari, 2022 11:20
Svarar  Observer

Som ingen vet vem som äger, inte ens myndigheterna klarade att reda ut detta. Tala om anarki.

Observer
Gäst
Observer
13 februari, 2022 12:36

Jag trodde att det viktigaste var att undervisa skolelever till en bra start i livet.Låt inte avundsjukan ta överhanden.

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
13 februari, 2022 10:23
Svarar  Observer

Så utländska investmentbolag investerar i svensk skola pga av sitt intresse att ge svenska barn bästa möjliga utbildning?
Tror du på det själv?

Observer
Gäst
Observer
14 februari, 2022 08:36

Då måste jag fråga, är det resultatet eller vem som levererar som är det viktigaste. Svensk skola hör inte till de bästa leverantörerna det visar alla mätningar

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
14 februari, 2022 10:51
Svarar  Observer

Som jag skrev ovan. ”Kommunerna ska äga frågan om etableringsrätten, då vitaliseras också den lokala demokratin. Sen kan man gott stoppa friskoledrift i AB form. Det kan drivas i andra former, för elevernas bästa.”

RGR
Gäst
RGR
14 februari, 2022 09:18
Svarar  Observer

Gud bevare oss från att få hit IES.

RGR
Gäst
RGR
15 februari, 2022 02:46

Nu har Vänsterpartiet presenterat ett förslag på en folkomröstning om förbud mot vinstdrivande skolor. Ingen dum idé alls, men det känns extremt osannolikt att en sådan folkomröstning skulle bli verklighet. Friskole-lobbyn med sina köpta politiker skulle aldrig tillåta något sådant.

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
15 februari, 2022 04:41
Svarar  RGR

Förbud mot AB i skolsektorn var väl förslaget, om jag inte missuppfattat.

RGR
Gäst
RGR
16 februari, 2022 03:01

Mjo, så var det nog. Det är alltid en början. Men jag hoppas man tar itu med andra friskolor också. Även sk. idé-drivna friskolor, som inte sällan drivs av sekter och frikyrkor som är ute efter att hjärntvätta barn och ungdommar med sina religiösa dogmer.

Senast redigerad 1 år sedan av RGR