Gå direkt till Nyheten (SSU: Straffa inte oss på landsbygden)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 30 september 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

SSU: Straffa inte oss på landsbygden

Publicerad Wednesday, 12 January 2022, 14:11 av Insändare

Debattartikel av SSU i Skaraborg om att pendling är omöjlig för många i Skaraborg.


För många av oss som bor på landsbygden är det ingen ovanlighet att pendla många mil till jobbet, skolan eller matbutiken. Denna långa sträcka är svår, om inte omöjlig, att genomföra med dagens kollektivtrafik. Bussarna går sällan och det tar betydligt längre tid att åka kollektivt. För de som jobbar natt går det ofta inga bussar alls varken till eller från jobbet. Att åka bil är för oss som bor på landsbygden inte alltid ett val, det är i många fall en nödvändighet.

För att rädda klimatet krävs en samhällelig omställning och ett ökat ansvar hos företagen. 100 företag står för 71 procent av världens utsläpp, visar en rapport från CDP (2017). Det är alltså inte dig ansvaret för klimatet bör fokuseras på. Med den politik som exempelvis Miljöpartiet driver hamnar en stor del av ansvaret på dig som konsument. Det är upp till dig att bestämma i vilken utsträckning du vill värna om miljön, genom att exempelvis välja ekologisk mat eller inte ta bilen. Vi i SSU tror inte att detta är lösningen på klimatkrisen.

Självklart tycker vi att omställningen till ett grönare samhälle är av största vikt. Med det sagt ser vi gång på gång att politiken i stor utsträckning formas utifrån de förutsättningar som finns i Stockholm, Göteborg eller andra storstäder. En av de främsta drivkrafterna bakom att höja bränsleskatten är och har varit att bidra till att folk väljer kollektivtrafiken över personbilen. Att ta bussen till jobbet är en enkel lösning för den som är bosatt i Göteborg, men betydligt svårare för den som bor i Tun eller Timmersdala.

Att kunna ta sig till jobbet, hämta barnen på skolan eller att kunna åka till närmsta matbutik ska inte vara en klassfråga. Med dagens bränslepriser blir det just detta. Vi i SSU Skaraborg anser inte att detta är rätt väg att gå.  Vi vill istället se att en differentierad bränsleskatt etableras i Sverige. Detta skulle i praktiken innebära att kostnaden för bränslen blir högre i storstäderna där bilen kan väljas bort och lägre på landsbygden där bilen är en nödvändighet för att få vardagen att fungera. Att minska användningen av bränsledrivna bilar är ett viktigt steg i den gröna omställningen. Den differentierade bränsleskatten motverkar inte detta. Det är istället ett incitament för att inte att straffa de som bor på landsbygden, då vi vet att omställningen börjar i storstäderna.

För att i framtiden minska utsläppen vill vi bygga ut kollektivtrafiken och göra den avgiftsfri. Vi vill även bygga ut järnvägen, elektrifiera transporter och bygga höghastighetståg. Förändringar som dessa är vad som kan få folk att välja att åka kollektivt i större utsträckning, främst vid längre sträckor. Det är även denna typ av förslag som faktiskt kommer att gynna miljön i mycket större utsträckning, än ett bestraffa oss på landsbygden för vårt nödvändiga bilåkande.

Jesper Ekblad, Ordförande SSU Skaraborg

 

3 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
12 januari, 2022 02:22

En fråga till Jesper. Drev ni detta på S-kongressen och vad blev isf responsen?
Skönt att ni nu tar avstånd från MPs stollerier iaf.

Politisk kommentator
Gäst
Politisk kommentator
13 januari, 2022 01:02

Är detta ett alltför tidigt första aprilskämt? SSU och stadspartiet socialdemokraterna vill ju normalt inte veta vad som händer utanför stadsgränsen.

Otto
Gäst
Otto
14 januari, 2022 01:14

Grymt bra skrivet!