Gå direkt till Nyheten (Nu ska landets 18-åringar svara på mönstringsunderlaget)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 09 december 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nu ska landets 18-åringar svara på mönstringsunderlaget

Publicerad måndag, 27 december 2021, 10:30 av Redaktionen

Mönstringsunderlaget är det första steget mot mönstringen och i förlängningen en grundutbildning med värnplikt. Nästan alla svenska medborgare som fyller 18 under året är enligt lagen om totalförsvarsplikt skyldiga att lämna uppgifter till mönstringsunderlaget.


Under vecka 52 skickas en broschyr till alla som ska svara på mönstringsunderlaget, i år är det närmare 106.000 totalförsvarspliktiga födda 2004. Broschyren innehåller information om mönstringsunderlaget, mönstringen, grundutbildning med värnplikt och rätten att vara vapenfri och är ett led i myndighetens informationsuppdrag.

Informationsuppdraget innebär att Plikt- och prövningsverket har ett särskilt ansvar för att information om innebörden av lagen om totalförsvarsplikt sprids till de som ska svara på mönstringsunderlaget. Ett ansvar som framgår av både förordningen om totalförsvarsplikt och av myndighetens instruktion.

Mönstringsunderlaget består av sextiotalet frågor som handlar om bland annat hälsa, skolan, intressen och inställning till att göra grundutbildning med värnplikt. Från det att man fått brevet har man 14 dagar på sig att logga in på webben och besvara frågorna.

Utifrån svaren på mönstringsunderlaget väljer Plikt- och prövningsverket ut de cirka 19.000 som bedöms ha bäst förutsättningar att klara en grundutbildning med värnplikt och kallar dem till mönstring. Besked om man kallas till mönstring eller inte skickas i mars. Mönstringen för denna årskull startar i slutet av maj 2022 och pågår till maj 2023.

– Det här är den femte årskullen vi kallar till mönstring sedan värnplikten återaktiverades 2017. 2017 kallade vi strax över 6 000 totalförsvarspliktiga och 2022 är vi nu uppe i 19 000. Det är en stor ökning av antalet mönstrande, vilket kommer att öka ännu mer kommande år. I takt med att Sveriges försvarsförmåga stärks växer även vår myndighet för att kunna hantera de allt större volymerna av mönstrande och prövande, säger Christina Malm generaldirektör på Plikt- och prövningsverket.

Ungefär två månader innan själva mönstringsdagen får den som ska mönstra en kallelse med plats och tid för mönstringen. Beroende på var man bor i Sverige genomförs mönstringen antingen i Stockholm, Malmö eller Göteborg. I augusti 2022 öppnar nämligen Plikt- och prövningsverket ett nytt mönstringskontor vid Linnéplatsen i Göteborg och 2004:orna är de första att mönstra på det nya prövningskontoret.

För de som inte blir kallade till mönstring finns möjlighet att göra en egen ansökan. Det är drygt 6.000 utbildningsplatser som ska fyllas av både de som kallas till mönstring och de som gör en egen ansökan. Grundutbildning med värnplikt kommer att genomföras först efter att ungdomarna avslutat sina gymnasiestudier.

– – – –
Pressmeddelande