Gå direkt till Nyheten (Drogmissbruk i Lidköping oroande omfattande)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 05 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Drogmissbruk i Lidköping oroande omfattande

Publicerad måndag, 20 december 2021, 17:54 av - Inskickat material

”Säg nej till droger” – nu startar en omfattande kampanj för att motverka droger bland barn och unga
Socialtjänst och Polis slår larm, avloppstesterna visar fakta och skolorna är oroade. Drogmissbruket bland unga i kommunen ökar och går nedåt i åldrarna. Det är dags att agera med kraft och göra vad vi kan för att stoppa den negativa trenden!

Det skriver Lidköpings kommun i ett pressmeddelande.

På initiativ av Barn & Skola-förvaltningen träffades Polis, Socialtjänst, Ungas psykiska hälsa, De La Gardiegymnasiet, Elevhälsan, Ungdomsmottagningen, Kultur & Fritid, Närhälsan, med flera, i slutet av november. Sedan dess har ett intensivt arbete pågått för att nå ut till både ungdomar och vuxna.

. Vi måste alla hjälpas åt för att stoppa den här utvecklingen. Alla vuxna vi vuxna i barnens närhet, såväl föräldrar som bekanta, polis, tränare, skolpersonal med flera behöver vara uppmärksamma och bry sig.

– Att våga fråga är avgörande. Att tipsa oss på Polisen är ett sätt att hindra utvecklingen. Och är du orolig för någon, kontakta skolan eller socialtjänsten. Vi finns alla här för att hjälpa till, säger Anders Johansson, kommunpolis i Lidköping.

Tunga droger i omlopp bland unga

– Läget är akut. Vi ser en ökad användning av narkotika bland barn och ungdomar i samhället just nu. Framför allt kommer våra yngre ungdomar, främst i högstadieålder, i kontakt med väldigt tunga droger. Mer än vad vi sett tidigare och det ger anledning till stor oro. Det är avgörande att föräldrar och närstående pratar och engagerar sig i barn och ungdomar kring dessa frågor.

Både kommun och polis vittnar om att barn och ungdomar idag vet var de kan få tag i droger och att så gott som alla känner till att det finns droger i deras närhet, framför allt på skolorna.

– Vi ser mycket allvarligt på situationen utifrån att vi tidigare inte sett så tunga droger användas av så unga personer i en sådan omfattning som vi ser nu. Det är därför viktigt att vi tillsammans i Lidköping gör vad vi kan för att prata med våra barn och ungdomar, uppmärksamma oro i tid och kunna förmedla rätt hjälp vid behov, för att kunna minska risken att allt fler unga kommer i kontakt med droger och tar allvarlig skada av drogerna”, berättar Emma Torstensson 1: e socialsekreterare och myndighetsekreterare Barn & Unga.

Spår av narkotika i avloppsvattnet

Verksamheten Vatten & Avlopp inom kommunen tar i samarbete med Polisen prover på avloppsvattnet fyra gånger per år för att leta efter förändringar i halterna av narkotika.

Senaste proverna från 2021 är ännu inte sammanställda men erfarenheter från tidigare år bekräftar att Lidköping inte är ett undantag, droger i alla former existerar här också. Nu avvaktas 2021-års resultat för att kunna se om halterna ökat eller om användningen är konstant och bara har bytt arena.

Nej till droger – kampanj för ökad kunskap

Med start under vecka 51 kommer en kommunikationskampanj på ämnet att inledas. Säg nej till droger syftar till att informera vuxna, ge fakta och tips på vem man vänder sig till för hjälp, hur man kan se att någon är påverkad och hur symptomen kan bli. Vidare kommer kommunen tillsammans med sina samarbetspartners släppa filmer i ämnet, skicka ut informationsmaterial till vårdnadshavare, utbilda personal, affischera och diskutera på skolor, i föreningslivet och prata i offentliga sammanhang. Kampanjen kommer även synas brett i sociala medier och ett undervisningsmaterial riktat till barn och unga i skolåldern kommer tas fram.

– Hur vuxna agerar är avgörande för hur barnen klarar sig – låt oss hjälpas åt att hålla narkotikan borta från våra barn!

Hjälp till att berätta – för barn och ungas trygghet

Dela gärna och sprid information så den når så många som möjligt.