Gå direkt till Nyheten (Dramatisk påverkan för golfsporten
Lundsbrunns GK byggde en damm)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 16 januari 2022

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Dramatisk påverkan för golfsporten
Lundsbrunns GK byggde en damm

Publicerad torsdag, 25 november 2021, 18:30 av - Inskickat material

Så snart marken frös till kunde den nya bevattningsdammen börja grävas på Lundsbrunns golfklubb. Dammen hjälper till att minska risken för torka och bidrar även till vattenrening och biologisk mångfald. Det är ett exempel på hur golfsporten möter ett förändrat klimat, vilket beskrivs i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Det sker dramatiska förändringar för golfsporten när klimatet blir varmare. Enligt det svenska golfförbundet märks tydliga skillnader sedan tio – femton år tillbaka.

– Vi ser stora utmaningar, främst i form av skadeinsekter, översvämningar och längre torrperioder. Många klubbar söker aktivt lösningar för att bättre kunna bromsa upp och magasinera vatten, säger Peter Edman, miljöansvarig bankonsulent Svenska Golfförbundet.

Satsade på ny bevattningsdamm

Den västgötska golfklubben Lundsbrunn satsade på att få en långsiktig lösning med utökad bevattningskapacitet. Två år efter den extremt torra sommaren 2018 tog planerna fart för att anlägga en ny bevattningsdamm. Resultatet blev en damm med en total yta ungefär motsvarande en och en halv fotbollsplan.

Principen är att samla upp och lagra dräneringsvatten från kringliggande åkrar, vatten som annars via åar och andra vattendrag orenat rinner rakt ut i Vänern. Nu kan istället kväve och fosfor filtreras upp av gräset på banan vid bevattning från dammen. Dammen är också ett tillskott för den biologiska mångfalden, och blir en plats där många djurarter och insekter kan trivas.

– Vårt mål är att erbjuda en grön bana, men inte på bekostnad av mer livsnödvändiga verksamheter som jordbruket och dricksvattnet. Vi vill ha ett naturligt kretslopp för vattnet och säkra den biologiska mångfalden, säger Anette Knutsson, klubbchef Lundsbrunns golfklubb.

Grävningen krävde frusen mark

Grävarbetena startade i vintras. Med de tunga maskinerna var man tvungen att invänta att marken blev tjälad, för att undvika stora markskador. In i dammen leddes de befintliga dräneringsrören från åkrarna, som tillsammans med regnvatten successivt svarar för påfyllningen av dammen. Hela banan öppnades i början av april, direkt efter grävningen.

– Alla medlemmarna i klubben är jättenöjda, det blev mycket finare än vad man kunnat föreställa sig, avslutar Anette Knutsson.

Mer om golfens utmaningar i ett förändrat klimat och satsningen vid Lundsbrunns golfklubb beskrivs i ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

– – – –
Källa: Artikel från SMHI